Indie patří mezi pandemií nejvíce zasaženou zemí na světě

K 15. červnu zaznamenala Indie celkem přes 325 tisíc pozitivních nálezů covid-19 (z toho 146 tisíc aktivních případů) a více než 9 520 obětí a ve světovém žebříčku se tak posouvá na 4. pozici nejhůře zasažených zemí za Spojené státy, Brazílii a Rusko.

Tempo přírůstku nových případů se neustále zvyšuje (nyní přes 10.000 nových případů za den) a oficiální zdroje odhadují, že do konce června překročí celkový počet případů 550.000. Vrcholu pandemie Indie tedy zatím bohužel nedosáhla.

Na druhou stranu se podíl mrtvých na celkových případech pohybuje okolo 2,9 % a aktivní případy aktuálně tvoří jen necelou polovinu všech zaznamenaných případů.

Uvolnění i přes růst případů

I přes rekordní nárůsty počtu nakažených dochází v Indii k postupnému rozvolňování vládních opatření proti šíření nákazy. V nejvýznamnějších městech, jako je Dillí a Mumbai se však s ohledem na počty výskytu covid-19 situace uvolňuje jen velmi pomalu a i přes otevření obchodů a kanceláří, které bylo v omezené míře umožněno, například v Mumbai stále nefunguje veřejná doprava, což situaci značně komplikuje.

Vnitrostátní letecká doprava, která byla společně s mezinárodní leteckou přepravou pozastavena na konci března, byla obnovena 25. května a podle posledních zjištění, nijak nepřispívá k šíření nemoci. I s ohledem na tuto skutečnost zvažuje vláda obnovení mezinárodní letecké přepravy, k čemuž by mohlo dojít již v měsíci červenci.

V zásadě z nich vyplývá, že mimo izolované zóny výskytu nemoci (tzv. containment zones) jsou povoleny všechny činnost, s výjimkou explicitně zakázaných, které budou povolovány postupně na základě pokynů centrální vlády, a také s výjimkou těch, o nichž mohou rozhodnout vlády jednotlivých indických svazových států a území. Svazové státy a území mají možnost se od nařízení centrální vlády odchýlit ve smyslu jejich zpřísnění, což je případ právě silně zasažené Maháráštra a Dillí.

K 15. červnu měla Indie přes 325 tisíc pozitivních (z toho cca 146 tisíc aktivních) případů covid-19 a celkem 9 520 mrtvých.

Nákaza je rozšířena prakticky po celém území Indie s tím, že jednoznačně nejvíce zasažený je stát Maháráštra. Následuje stát Tamil Nadu a svazové teritorium Dillí.

Podrobněji viz následující graf ukazující stav ke dni 15. 6. 2020:

Přehledná a pravidelně aktualizovaná statistická data ohledně situace v Indii jsou k dispozici například na webu Ministry of Health and Family Welfare.

Tempo testování roste, počet stále nestačí

Indické zdravotnictví provádí tisíce kontrolních testů, ale rozsah je stále nedostatečný. Ke dni 15. 6. 2020 provedla Indie 5 658 614 testů, což odpovídá zhruba 4 102 testům na jeden milion obyvatel. Současné tempo testování se pohybuje kolem 150 000 testům za den.

I z tohoto důvodu poskytla Světová banka Indii jednu miliardu dolarů na pomoc v boji proti šíření koronaviru. Tato pomoc by měla sloužit především k financování lepšího screeningu osob, trasování kontaktů a laboratorní diagnostiky. Dále k zajištění osobních ochranných prostředků.

Palác Taj Mahal v indické Agře.

Vzhledem k velmi nízkým mzdám si lidé pochopitelně nebyli schopni vytvořit rezervy a vlastně celý život žijí doslova ze dne na den. Denní příjem kolem 1,5 amerického dolaru je běžný a stačí na zajištění pouze nejzákladnější stravy.

Obdobně jako jinde ve světě vzrůstá solidarita s nejvíce ohroženými vrstvami obyvatel a vznikají nadační fondy a sbírky, které alespoň částečně pomáhají zmírnit finanční situaci nejchudších. Mnozí sportovci, herci nebo populární osoby přispěli na státní fond nebo zřídili vlastní fondy.

Indie vyrábí ochranné pomůcky v rychlém a rozsáhlém nasazení. Významné strojírenské podniky se dohodly s vládou na výrobě a distribuci lékařských přístrojů jako jsou dýchací přístroje apod. Indie masově produkuje ochranné prostředky jako roušky a respirátory, již od 19. 3. platí zákaz exportu vybraných položek, které si Indie musí udržet pro případ zhoršení situace. Stejně jako jiné země dováží zdravotnický materiál z Číny, jen 4. dubna bylo letecky přepraveno kolem 21 tun materiálu a dále distribuováno do jednotlivých svazových států.

Státy požadují již nyní od centrální vlády finance, protože po vyhlášeném uzavření ekonomiky přicházejí vlivem pozastavených odvodů daní (především DPH) o významné zdroje.

Jednotlivé státy nemají šanci tisknout peníze, ale musí si je půjčit od centrální vlády. Nyní je tedy země na křižovatce, kdy se rozhoduje o prodloužení uzavření ekonomiky v očekávání možných masovějších počtů onemocnění.

„Nicméně je nutné zdůraznit, že Indie se se situací vyrovnává velmi dobře, i když se kulminace počtu onemocnění teprve očekává, přesto nízké počty překvapují a zcela určitě jsou i díky rozsáhlým opatřením,“ doplňuje Ivan Kameník.

Ta však zcela nevyhnutelně poškodí doposud rostoucí hospodářství, ale nakolik rozhodnou až další dny a týdny.

Světová banka odhaduje ve svých prognózách pro fiskální rok 2020 až 21, který začal 1. dubna, růst indického HDP do 1,5 %. Pokud se tato předpověď naplní, půjde o nejhorší výsledek od ekonomických reforem před 30 lety.

Snad jedinou pozitivní zprávou je snížení úrovně zplodin (vyjádřeno v množství PM 10 a PM 2,5 částic) v ovzduší o 30 až 40 % oproti normálu v Dillí.

Dopady na ekonomiku budou značné

Dopady pandemie na indickou ekonomiku jsou a budou značné. Pouze během jednoho měsíce, od 15. 3. do 19. 4. 2020 vzrostla nezaměstnanost z 6,7 % na 26 % a o práci přišly desítky až stovky milionů lidí. Světová banka predikuje pro fiskální rok 2020–2021 indickému hospodářství propad o 3,2 %, a to i přes ekonomická opatření indické vlády, která počítají s podporou ekonomiky ve výši cca 6,2 bilionu Kč, tedy cca 10 % indického HDP. Pokud by se tyto predikce naplnily, jednalo by se o nejhorší výsledek od roku 1979. Nicméně vyhlídky pro fiskální rok 2021–2022 jsou opět pozitivní, a pokud se podaří pandemii zvládnout v rozumném horizontu, čeká Indii strmý růst.

Mezinárodní obchod s Indií tedy jistě čeká složité období, kdy bude jednoznačně preferována lokální výroba. To dokládá i omezení přímé účasti zahraničních firem v indických státních tendrech v hodnotě do 620 milionů Kč. Současně Indie spatřuje velkou příležitost v poklesu renomé Číny a v tamním odlivu zahraničních společností. S cílem přilákat tyto firmy právě do Indie a stát se světovým výrobním hubem pracuje indická vláda na řadě pro-investičně orientovaných nástrojů. To může být příležitost i pro české firmy.

Ivan Kameník, ředitel regionálního centra CzechTrade Bengalúru
Luboš Ulč, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade Mumbai

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě
• Témata: Koronavirus svět
• Teritorium: Indie