Počet nakažených v Indii narůstá

K 18. květnu zaznamenala Indie celkem přes 96 tisíc pozitivních nálezů covid-19 (z toho 56 tisíc aktivních případů) a celkem 3 029 mrtvých. V počtu celkových případů jde za týden o dvaačtyřicetiprocentní nárůst. Skutečný počet nakažených lze jen těžko odhadovat, protože i přes neustále rostoucí tempo testování, je počet provedených testů vzhledem k velmi početné indické populaci poměrně nízký.

Celkové uzavření země, tzv. Lockdown, bylo z rozhodnutí centrální vlády již potřetí prodlouženo, a to do 31. května včetně. Prodloužení se, s ohledem na neustále rostoucí počty pozitivních případů covid-19, všeobecně očekávalo a je doprovázeno řadou rozvolnění. Ta se však nijak netýkají vnitrostátní ani mezinárodní letecké dopravy, která zůstává pozastavena. Významným rozdílem oproti předchozím obdobím je ponechání větší autonomie jednotlivým státům při stanovování konkrétních opatření.

Celá země byla rozdělena do tří barevných zón, a to na zelené, oranžové a červené zóny, dle výskytu a rozšíření nákazy covid-19. Rozsah a přísnost platných opatření se pak v jednotlivých zónách liší.

Do zelených zón patří oblasti s nulovým výskytem nákazy nebo oblasti, kde za posledních 21 dní nedošlo k potvrzení žádného případu. Sem spadají zejména zemědělské a hospodářsky málo významné části země.

Do červených zón spadají oblasti s vysokým výskytem případů vybrané indickou vládou na základě celkového počtu aktivních případů, tempa přírůstku nových případů a rozsahu testování. Sem spadají prakticky všechna velká města včetně Dillí a Mumbai.

Oranžové zóny jsou pak ty oblasti, které nesplňují kritéria ani pro zelené ani pro červené zóny.

Rozdělení oblastí Indie do jednotlivých zón se bude průběžně revidovat, nicméně pro aktuální týden je následující:

Zvláštní kategorií jsou kontaminované zóny, tzv. containment zones – úzce a přesně ohraničené oblasti zasažené nákazou covid-19 uvnitř červených a oranžových zón. Zde pochopitelně platí nejpřísnější pravidla.

Pravidla a opatření platná v jednotlivých zónách a oblastech jsou následující:

Bez ohledu na zóny je v celé Indii nadále pozastavena veškerá osobní mezinárodní i vnitrostátní letecká přeprava a osobní železniční přeprava s výjimkou speciálních vlaků, přepravujících migranty do jejich domovských států a svazových teritorií. Dále platí zákaz provozu metra, přepravy osob mezi jednotlivými státy, provozu škol a vzdělávacích institucí, poskytování služeb v pohostinství (hotely, restaurace) a zákaz aktivit s velkým shromažďováním obyvatel, tzn. zákaz provozu kin, velkých obchodních center, tělocvičen a sportovních komplexů, náboženských shromáždění a pořádání jakýchkoliv společenských, kulturních a politických akcí.

Osoby starší 65 let, osoby s komorbiditami, těhotné ženy a děti mladší 10 let by měly vycházet pouze z nezbytných důvodů nebo za účelem zajištění zdravotní péče. Venkovní pohyb jakýchkoliv osob je mezi 19:00 a 7:00 v jiných než nezbytně nutných případech přísně zakázán.

Kompletní pokyny indické vlády k současné situaci jsou k dispozici na webu vlády, popř. na webových stránkách indického ministerstva vnitra.

K 18. květnu měla Indie přes 96 tisíc pozitivních (z toho cca 56 tisíc aktivních) případů covid-19 a celkem 3 029 mrtvých.

Nákaza je rozšířena prakticky po celém území Indie s tím, že jednoznačně nejvíce zasažený je stát Maháráštra. Následují státy Gudžarát, Tamil Nadu a svazové teritorium Dillí.

Podrobněji viz následující graf ukazující stav ke dni 18. 5. 2020:

Přehledná a pravidelně aktualizovaná statistická data ohledně situace v Indii jsou k dispozici například na webu Ministry of Health and Family Welfare.

Budou zasažené slumy?

Asi největší obavy panují z možného propuknutí nákazy v chudinských čtvrtích a slumech, což by mělo za následek kolaps indického zdravotnického systému, který je i tak podfinancován a není schopen pomoci masám obyvatelstva

Od začátku dubna, kdy v bombajském slumu Daráví zemřel na následky nákazy koronavirem první obyvatel, zde počet pozitivních případů překročil číslo 1 200 a počet obětí se vyšplhal na 56 (stav k 17. 5. 2020).

Ve čtvrti Daráví žije více než milion obyvatel často bez základních hygienických prostředků a vody, hustota obyvatel je vyšší než v New Yorku a dosahuje 250 000 obyvatel na km2 a o jednu toaletu se podle některých zdrojů dělí i 500 lidí. V takových podmínkách je dodržování jakýchkoliv opatření proti šíření viru velmi problematické, ne-li nemožné.

V Indii se zatím neobjevují rozsáhlé excesy nedodržování pravidel zákazu vycházení, což je optimistické.

Tempo testování roste, počet stále nestačí

Indické zdravotnictví provádí tisíce kontrolních testů, ale rozsah je stále nedostatečný. Ke dni 18. 5. 2020 provedla Indie přes 2 300 000 tisíc testů, což odpovídá zhruba 1 670 testům na jeden milion obyvatel. Současné tempo testování odpovídá zhruba 80 000 testům za den.

I z tohoto důvodu poskytla Světová banka Indii jednu miliardu dolarů na pomoc v boji proti šíření koronaviru. Tato pomoc by měla sloužit především k financování lepšího screeningu osob, trasování kontaktů a laboratorní diagnostiky. Dále k zajištění osobních ochranných prostředků.

Na venkov přibyly davy námezdních pracovníků z měst a snaží se získat práci, kterou však berou místním – nesmějí se vrátit do měst, kde pracovaly na stavbách a ve firmách.

Palác Taj Mahal v indické Agře.

Vzhledem k velmi nízkým mzdám si lidé pochopitelně nebyli schopni vytvořit rezervy a vlastně celý život žijí doslova ze dne na den. Denní příjem kolem 1,5 amerického dolaru je běžný a stačí na zajištění pouze nejzákladnější stravy.

Obdobně jako jinde ve světě vzrůstá solidarita s nejvíce ohroženými vrstvami obyvatel a vznikají nadační fondy a sbírky, které alespoň částečně pomáhají zmírnit finanční situaci nejchudších. Mnozí sportovci, herci nebo populární osoby přispěli na státní fond nebo zřídili vlastní fondy.

Indie vyrábí ochranné pomůcky v rychlém a rozsáhlém nasazení. Významné strojírenské podniky se dohodly s vládou na výrobě a distribuci lékařských přístrojů jako jsou dýchací přístroje apod. Indie masově produkuje ochranné prostředky jako roušky a respirátory, již od 19. 3. platí zákaz exportu vybraných položek, které si Indie musí udržet pro případ zhoršení situace. Stejně jako jiné země dováží zdravotnický materiál z Číny, jen 4. dubna bylo letecky přepraveno kolem 21 tun materiálu a dále distribuováno do jednotlivých svazových států.

Státy požadují již nyní od centrální vlády finance, protože po vyhlášeném uzavření ekonomiky přicházejí vlivem pozastavených odvodů daní (především DPH) o významné zdroje.

Jednotlivé státy nemají šanci tisknout peníze, ale musí si je půjčit od centrální vlády. Nyní je tedy země na křižovatce, kdy se rozhoduje o prodloužení uzavření ekonomiky v očekávání možných masovějších počtů onemocnění.

„Nicméně je nutné zdůraznit, že Indie se se situací vyrovnává velmi dobře, i když se kulminace počtu onemocnění teprve očekává, přesto nízké počty překvapují a zcela určitě jsou i díky rozsáhlým opatřením,“ doplňuje Ivan Kameník.

Ta však zcela nevyhnutelně poškodí doposud rostoucí hospodářství, ale nakolik rozhodnou až další dny a týdny.

Světová banka odhaduje ve svých prognózách pro fiskální rok 2020 až 21, který začal 1. dubna, růst indického HDP do 1,5 %. Pokud se tato předpověď naplní, půjde o nejhorší výsledek od ekonomických reforem před 30 lety.

Snad jedinou pozitivní zprávou je snížení úrovně zplodin (vyjádřeno v množství PM 10 a PM 2,5 částic) v ovzduší o 30 až 40 % oproti normálu v Dillí.

Útlum začal už před koronavirem

Ekonomika Indie už před pandemií nebyla v příliš dobrém stavu, HDP rostlo pomaleji, než se očekávalo, a hledaly se příčiny. Současná situace, kdy je drtivá většina podniků uzavřena již dva měsíce, sníží objem nabídky a také zcela určitě dojde k poklesu poptávky kvůli nedostatku peněz na spotřebitelské straně.

Vláda se bude muset ve svých ekonomických opatřeních zaměřit na venkovské oblasti a pochopitelně na malé a střední podniky (MSE). Zatím v Indii úspěšně startují projekty typu ochrany zdraví v období pandemie (výroba roušek, respirátorů a prostředků hygieny). Vláda zcela určitě vloží do ekonomiky nemalé prostředky, tak jak to provádí a bude provádět celá řada zemí. Nicméně situace v Indii je složitější vlivem rozsáhlého úředního aparátu a velikosti populace.

Indická ekonomika vytvořila v loňském roce produkt v hodnotě 2,9 bilionu USD. Čtvrtina podniků patří do kategorie MSE a tyto firmy budou s největší pravděpodobností nejpostiženější. Zaměstnávají po oblasti zemědělství nejvíce pracovníků z celkového počtu 500 milionů pracovních sil. Ekonomové se snaží vyčíslit ztráty státních podniků, ale zřejmě jde o předčasné snahy. Navíc státní firmy budou méně postižené než malé soukromé provozy.

Z hlediska zdravotní bezpečnosti dochází v některých aglomeracích a velkých městech k uzavírání některých čtvrtí nebo ulic, kde se rozšířilo onemocnění covid-19 s cílem zamezit nežádoucímu pohybu osob. Například hlavní město Dillí uzavřelo 20 oblastí a nařídilo povinné nošení roušek.

Ivan Kameník, ředitel regionálního centra CzechTrade Bengalúru
Luboš Ulč, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade Mumbai

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Doporučujeme

Další zprávy z Asie a Austrálie

Pravidelné novinky e-mailem