Desatero pro obchodování s Indií

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Indií deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.1. Upřednostněte osobní schůzku

Indové jsou ve svém jednání značně spontánní a chtějí se obyčejně sejít co nejdříve, případně okamžitě. Dávají přednost osobnímu kontaktu, takže je nutné naplánovat prostředky na pravidelné cesty do Indie. Jako nejschůdnější se jeví mít místního konzultanta.

2. Šetřete s e-maily

Někteří indičtí partneři reagují velmi laxně nebo vůbec na e-mailové zprávy. Pokud se zrovna nemůžete s partnerem setkat osobně, nabízí trochu lepší šance telefonický kontakt. Indie má nejlevnější vnitrostátní telefonování na světě a už relativně velká část indické městské populace vlastní mobilní telefon. V Indii navíc sídlí mnoho telefonních centrál, které ve službách různých nadnárodních firem obvolávají celou planetu.

3. Sežeňte si doporučení

V Indii hrají nesmírnou úlohu osobní známosti a speciálně známosti v obchodní a politické sféře. Proto je vždy lepší dostavit se na první schůzku na něcí doporučení.

4. Reagujte pohotově na změnu termínu

Dojednávání schůzek není vždy jednoduché, jelikož je pravidlem, že termíny setkání se průběžně mění. Indové často nechávají vše na poslední chvíli a není výjimkou, že schůzky jsou potvrzovány až těsně před vlastním jednáním.

5. Přivezte dárek

Jednání je obvykle velmi srdečné, indičtí obchodníci umějí skvěle hovořit a velmi ocení, když jejich český partner projeví zájem o jejich zemi a ukáže, že o ní také něco ví. Rádi dávají dárky a je nutno s tímto faktem při návštěvách počítat a zásobit se tradičními českými dárky. Například sklo má vždy úspěch.

6. Oslovujte partnera formálně

Během schůzky je oslovování většinou formální, i když se již začíná u déletrvajících obchodních kontaktů objevovat angloamerický způsob oslovování křestním jménem.

7. Nespoléhejte na odpověď „ano“

Během jednání je nutno brát v úvahu, že ne každé kladné vyjádření indického partnera bude skutečně v budoucnu splněno, neboť není v mentalitě Indů odpovídat na něco „ne“. A pokud říkají „ano“, může to znamenat jen „možná“.

8. Vyhněte se kritice indických poměrů

Indie je zemí, která má vizi stát se jednou ze světových mocností 21. století. Je proto nutné mít na paměti, že indičtí obchodníci se podle toho chovají. Jsou sebevědomí, vysoce asertivní a hrdí na úspěchy, kterých země dosáhla. Není proto vhodné při konverzaci poukazovat na některé stinné stránky indické společnosti.

9. Přijměte pozvání do rodiny

Indický partner rád zve do rodiny. V indické společnosti je rodina naprosto klíčová jednotka a smysl života pro mnoho Indů, proto je pozvání na návštěvu vyjádřením důvěry a pozitivním signálem pro budoucí obchod. Vyplatí se na návštěvu přinést malý dárek. Je možné, že se během návštěvy vůbec nesetkáte s obchodníkovou manželkou.

10. Připravte se na vleklá jednání

Podpisu smlouvy s indickým partnerem předchází ve srovnání s českou praxí značně dlouhá a často mnohonásobná jednání, kdy jakýkoli ústní příslib nemusí znamenat definitivní ukončení jednání. Proto není možné počítat s tím, že se nějaký obchod dojedná během jedné cesty nebo návštěvy veletrhu. Doporučuje se uzavřít dohodnutý kontrakt zásadně písemně.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Pravidelné novinky e-mailem