Itálie – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 19. 6. 2020) Italská republika (Itálie) patří mezi zakládající země Evropského Společenství. Itálie je administrativně členěna na 20 heterogenních regionů (z toho 6 autonomních) od severu na jih od sebe vzdálených až 2000 km.

Itálie je s více než 61 miliony obyvatel 3. největší ekonomikou EU a 8. světově. HDP v posledních 2 dekádách stagnuje s mírným oživením od roku 2015 (kolem 1 %). V roce 2019 činilo HDP na obyvatele necelých 35 tisíc USD.  Itálie byla jednou z nejvíce zasažených zemí světa pandemií COVID-19. Dle EK je odhadován pokles HDP v roce 2020 o 9,5 %, avšak v roce 2021 již meziroční růst o 6,5 %. Velkým problémem je dlouhodobě vysoké veřejné zadlužení, které přesahuje 135 % HDP a po krizi COVID-19 se odhaduje nárůst až na 155 % HDP.

Itálie je vzhledem k velikosti vlastního trhu do jisté míry soběstačnou, přesto velmi aktivní ekonomikou v zahraničním obchodě. Světovou pozici zaujímá v mnoha oborech, mezi nimiž jsou strojírenství, dopravní prostředky a zařízení, letectví, loďařství, zbrojní průmysl, design a oděvní průmysl, chemický a farmaceutický průmysl, energetika. Páteř italské ekonomiky tvoří malé a střední podniky, často rodinného typu.

Itálie se řadí na 6. místo největších obchodních partnerů ČR s podílem 3,9 % na celkovém zahraničním obratu ČR za rok 2019 (vývoz 3,8 %, dovoz 4,1 %). V roce 2019 dosáhl vzájemný obrat další historicky rekordní hodnoty, která přesáhla 13,3 mld. EUR, z toho export činil 6,76 mld. a import 6,55 mld. EUR. Přebytek obchodní bilance tak vzrost na 212 mil. EUR. Pozitivní je, že přebytkových sald obchodní bilance dosahuje ČR v česko-italské obchodní výměně kontinuálně již od roku 2006.

Itálie je rovněž pro Českou republiku významným zdrojem přímých zahraničních investic, které k 31. 12. 2018 dle údajů ČNB přesáhly kumulované hodnoty 4 mld. EUR (tj. 9. příčka a 3 % podíl na celkových PZI v ČR). Mezi největší investice patří investice UniCredit bank, Generali, Iveco (Karosa), Nová Mosilana, Cromodora, Brembo, aj. Naopak české investice v Itálii jsou prozatím méně významné, avšak rostoucí, např. v energetice.

Smluvní a institucionální rámec  

Základní smlouvy a dohody v hospodářské oblasti

 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou IR o rozvoji hospodářské spolupráce ze dne 4. 11. 1997, která po proběhnutí ratifikace z italské strany vstoupila v platnost k 8. 2. 2001.          
 • Dohoda o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňovému úniku z 5. května 1981
 • Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci ze dne 23. ledna 1996, v platnost vstoupila dne 21. 3. 1998
 • K 31. 12. 2008 byla po dohodě smluvních stran ukončena platnost Dohody o podpoře a ochraně investic mezi ČR a IR ze dne 22. 1. 1996, která platila od 1. 11. 1997

Dále platí tyto dohody

 • Dohoda o mezinárodní silniční dopravě z 26. 5. 1966
 • Dohoda o vypořádání otevřených finančních a majetkových otázek z 27. 7. 1966
 • Dohoda o spolupráci na veterinárním úseku z 3. 9. 1970
 • Dohoda o ustavení kanceláře Italského národního úřadu pro zahraniční obchod ze 6. 9. 1972
 • Dohoda o letecké dopravě z 2. 10. 1975
 • Finanční dohoda ze dne 8. 1. 1987
 • Dohoda o prohloubení průmyslové spolupráce na třetích trzích  ze dne 9. 1. 1987
 • Dohoda o spolupráci v oblasti vědy a techniky z 30. 11. 1990
 • Dohoda o letecké dopravě z roku 1999
 • Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti malých a středních podniků z 28. 4. 2003
 • Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem infrastruktur a dopravy Italské republiky ze dne 9. 12. 2004.
 • Memorandum o porozumění mezi Finanční společností pro podporu hospodářské spolupráce s východoevropskými zeměmi, a.s. (FINEST) a agenturou CzechInvest z 11. dubna 2011. Jeho platnost skončila po dvou letech.

Akce v 2020/2021

 • V roce 2020 se uskutečnila obchodní mise do Milána, kde byl znovu otevřen Generální Konzulát. Na okraj této mise B2B setkání na veletrhu AEROSPACE v Turíně. Jsou plánovány další návazné mise.
 • Česká oficiální účast MPO na veletrhu SALONE DEL MOBILE v Miláně: duben 2021 –  prestižní mezinárodní veletrh nábytku a moderního designu. Oficiální účast na veletrhu je organizována Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
 • Vzhledem k situaci zapříčiněné COVID 19 zůstává na r. 2020 Projekt ekonomické diplomacie (gesce GK Milán, ve spolupráci s CzechTrade): Prezentace dodavatelů vybavení do loděnic v Itálii – realizace networkingové a B2B akce pro české potenciální dodavatele vybavení do loděnic v oblasti Benátska a Furlandsko-Julského Benátska. Projekt má být realizován ve spolupráci s Honorárním konzulátem v Udine a přístavem Terst. Cílem akce je navázání českých výrobních firem na italský loďařský průmysl, který vykazuje dlouhodobý růst.
 • Významné zastoupení vládních institucí a firem je připravováno na podzim 2021 na MSV v Brně.

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

Pravidelné novinky e-mailem