Itálie – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Italská ekonomika se dlouhodobě pohybuje na 6.-7. místě ve rozložení českého exportu a podílí se na něm zhruba čtyřmi procenty. Díky poměrně malé geografické vzdálenosti proudí český vývoz do této země ze všech sektorů, velmi silně je zastoupen automobilový průmysl a strojírenství.

Itálie pohledem Marka Atanasčeva, ředitele kanceláře CzechTrade v Miláně

Itálie byla první silně zasaženou zemí EU, která se s koronavirem potkala a neměla šanci se lépe připravit. Dopad byl proto opravdu velmi tvrdý. Na jaře byla vládním dekretem vypnuta celá neesenciální výroba, tedy zhruba 85 procent ekonomiky, a to po dobu téměř dvou měsíců. „Nejhorší situace nastala v segmentu HORECA, kde neproběhla v plné délce zimní turistická sezóna a letní byla značně ochuzena o mezinárodní turismus. Samozřejmě toto má silný dopad například na potravinářství, ale i design, nábytkářství a skláře, protože lokální subjekty nemají nyní prostor a kapacitu na nákup. Podobná situace nastává v oblasti leteckého průmyslu, kdy byla silně ochromena letecká doprava,“ líčí Marek Atanasčev, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie v Miláně.

S ohledem na vládní dekret a jarní období řada italských firem nemohla pokračovat v běžné činnosti. Zpožďovaly se dodávky a nastaly i větší problémy se splácením pohledávek. Začala se odsouvat i některá strategická rozhodnutí. „Pozitivní je, že Italové začali široce užívat pro komunikaci i on-line platformy, takže se obchodní schůzky odehrávají mnohem více on-line než v době před pandemií,“ vyzdvihuje Atanasčev.

Pro italské prostředí platí, že většina firem potřebuje podporu při dohledávání nových obchodních partnerů v Itálii. „Práce naší kanceláře se skládá z mapování trhu, kdy se snažíme dodat firmám relevantní informace a dohledáváme potenciální místní partnery. Kromě toho jim pomáháme z jazykového hlediska: překládáme materiály a tlumočíme jednání. Velká část naší práce je spojena s telefonováním do firem v italštině a aktivní propagací, tady angličtina moc nefunguje. Mrzí nás, že se množí žádosti českých firem o asistenci v případech, že jim italští partneři nesplácejí zboží,“ upřesňuje ředitel Atanasčev.

Nástroj E-MEET EXPORT považuje Atanasčev za nejefektivnější způsob, jak se dají rychle sdílet s firmami aktuální informace o dění v dané zemí a probrat vhodné kroky dalšího postupu při expanzi nebo řešení současných problémů na italském trhu. „Je vidět, že o tyto konzultace je zájem, dnes jsme měli na Itálii plno, tedy 14 půlhodinových konzultací během jednoho dne. Kromě žádostí o běžnou spolupráci zajímal firmy aktuální pandemický a ekonomicko-obchodní vývoj, podle kterého si časují vstup na trh nebo další aktivity. Zároveň upozorňujeme na možná úskalí, které jsou spojené se současnou situací primárně připomínáme zhoršenou platební morálku ze strany italských firem a menší zájem o rozšiřování portfolia,“ říká Marek Atanasčev.

Kontakt:
Marek Atanasčev, ředitel zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Milán
marek.atanascev@czechtrade.cz

Itálie

Italská republika (Itálie) patří mezi zakládající země Evropského Společenství. Itálie je administrativně členěna na 20 heterogenních regionů (z toho 6 autonomních) od severu na jih od sebe vzdálených až 2000 km.

Itálie je s více než 61 miliony obyvatel 3. největší ekonomikou EU a 8. světově. HDP v posledních 2 dekádách stagnuje s mírným oživením od roku 2015 (kolem 1 %). V roce 2019 činilo HDP na obyvatele necelých 35 tisíc USD.  Itálie byla jednou z nejvíce zasažených zemí světa pandemií COVID-19. Dle EK je odhadován pokles HDP v roce 2020 o 9,5 %, avšak v roce 2021 již meziroční růst o 6,5 %. Velkým problémem je dlouhodobě vysoké veřejné zadlužení, které přesahuje 135 % HDP a po krizi COVID-19 se odhaduje nárůst až na 155 % HDP.

Itálie je vzhledem k velikosti vlastního trhu do jisté míry soběstačnou, přesto velmi aktivní ekonomikou v zahraničním obchodě. Světovou pozici zaujímá v mnoha oborech, mezi nimiž jsou strojírenství, dopravní prostředky a zařízení, letectví, loďařství, zbrojní průmysl, design a oděvní průmysl, chemický a farmaceutický průmysl, energetika. Páteř italské ekonomiky tvoří malé a střední podniky, často rodinného typu.

Itálie se řadí na 6. místo největších obchodních partnerů ČR s podílem 3,9 % na celkovém zahraničním obratu ČR za rok 2019 (vývoz 3,8 %, dovoz 4,1 %). V roce 2019 dosáhl vzájemný obrat další historicky rekordní hodnoty, která přesáhla 13,3 mld. EUR, z toho export činil 6,76 mld. a import 6,55 mld. EUR. Přebytek obchodní bilance tak vzrost na 212 mil. EUR. Pozitivní je, že přebytkových sald obchodní bilance dosahuje ČR v česko-italské obchodní výměně kontinuálně již od roku 2006.

Itálie je rovněž pro Českou republiku významným zdrojem přímých zahraničních investic, které k 31. 12. 2018 dle údajů ČNB přesáhly kumulované hodnoty 4 mld. EUR (tj. 9. příčka a 3 % podíl na celkových PZI v ČR). Mezi největší investice patří investice UniCredit bank, Generali, Iveco (Karosa), Nová Mosilana, Cromodora, Brembo, aj. Naopak české investice v Itálii jsou prozatím méně významné, avšak rostoucí, např. v energetice.

Smluvní a institucionální rámec  

Základní smlouvy a dohody v hospodářské oblasti

 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou IR o rozvoji hospodářské spolupráce ze dne 4. 11. 1997, která po proběhnutí ratifikace z italské strany vstoupila v platnost k 8. 2. 2001.          
 • Dohoda o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňovému úniku z 5. května 1981
 • Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci ze dne 23. ledna 1996, v platnost vstoupila dne 21. 3. 1998
 • K 31. 12. 2008 byla po dohodě smluvních stran ukončena platnost Dohody o podpoře a ochraně investic mezi ČR a IR ze dne 22. 1. 1996, která platila od 1. 11. 1997

Dále platí tyto dohody

 • Dohoda o mezinárodní silniční dopravě z 26. 5. 1966
 • Dohoda o vypořádání otevřených finančních a majetkových otázek z 27. 7. 1966
 • Dohoda o spolupráci na veterinárním úseku z 3. 9. 1970
 • Dohoda o ustavení kanceláře Italského národního úřadu pro zahraniční obchod ze 6. 9. 1972
 • Dohoda o letecké dopravě z 2. 10. 1975
 • Finanční dohoda ze dne 8. 1. 1987
 • Dohoda o prohloubení průmyslové spolupráce na třetích trzích  ze dne 9. 1. 1987
 • Dohoda o spolupráci v oblasti vědy a techniky z 30. 11. 1990
 • Dohoda o letecké dopravě z roku 1999
 • Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti malých a středních podniků z 28. 4. 2003
 • Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem infrastruktur a dopravy Italské republiky ze dne 9. 12. 2004.
 • Memorandum o porozumění mezi Finanční společností pro podporu hospodářské spolupráce s východoevropskými zeměmi, a.s. (FINEST) a agenturou CzechInvest z 11. dubna 2011. Jeho platnost skončila po dvou letech.

Akce v 2020/2021

 • V roce 2020 se uskutečnila obchodní mise do Milána, kde byl znovu otevřen Generální Konzulát. Na okraj této mise B2B setkání na veletrhu AEROSPACE v Turíně. Jsou plánovány další návazné mise.
 • Česká oficiální účast MPO na veletrhu SALONE DEL MOBILE v Miláně: duben 2021 –  prestižní mezinárodní veletrh nábytku a moderního designu. Oficiální účast na veletrhu je organizována Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
 • Vzhledem k situaci zapříčiněné COVID 19 zůstává na r. 2020 Projekt ekonomické diplomacie (gesce GK Milán, ve spolupráci s CzechTrade): Prezentace dodavatelů vybavení do loděnic v Itálii – realizace networkingové a B2B akce pro české potenciální dodavatele vybavení do loděnic v oblasti Benátska a Furlandsko-Julského Benátska. Projekt má být realizován ve spolupráci s Honorárním konzulátem v Udine a přístavem Terst. Cílem akce je navázání českých výrobních firem na italský loďařský průmysl, který vykazuje dlouhodobý růst.
 • Významné zastoupení vládních institucí a firem je připravováno na podzim 2021 na MSV v Brně.

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Itálie

Doporučujeme