Koronavirová situace v Itálii se stabilizovala

Itálie byla první silně zasaženou zemí koronavirem v rámci Evropské unie. Vrcholem epidemie na Apeninském poloostrově byl absolutní zákaz vycházení, který trval 55 dní a byl uplatněn na základě rozhodnutí vlády ve všech regionech. Od 8. října platí pro přijíždějící z ČR povinnost prokázat se negativním PCR testem na covid-19.

Aktuální sanitární situace v Itálii

Po začátku školního roku lze sledovat v Itálii větší nárůst nakažených než po konci letních dovolených. Přesto je ale aktuální stav v Itálii poměrně stabilizovaný a země vykazuje relativně kontrolovaný nárůst nakažených, kdy dochází k velkému množství testování a trasování nakažených.

Oproti jarnímu období, kdy byla většina nemocných koncentrována primárně v Lombardii, je počet nakažených rovnoměrně rozložen po celém území Apeninského poloostrova – oblasti, které vykazují nejvíce nakažených jsou Kampánie (Neapol), Lombardie (Milán) a Lazio (Řím).

Na území země jsou aplikována poměrně přísná opatření, primárně povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách i venku a kontrola rozestupů. Výrobní společnosti musí dodržovat zpřísněné zásady práce.

Pohyb a přesuny v Itálii

Od 8. 10. platí pro přijíždějící z České republiky povinnost prokázat se negativním PCR testem na covid-19. Testy mají být PCR (molekulární) nebo na protilátky provedené výtěrem z nosohltanu ne starší než 72 hodin.

Testy lze případně vykonat až po příjezdu tam, kde je to možné, na letištích, v drive in (testování z auta), v přístavech nebo na hranicích. Testování funguje na římských letištích Ciampino, Fiumicino, na milánském letišti Malpensa, zatímco dle dostupných informací letiště v Bergamu a Bari přímo na letišti testy nedisponují. Pokud cestující přiletí v době, kdy testování neprobíhá, může se na test dostavit druhý den a prokázat se palubní letenkou.

Pokud  nelze absolvovat test po příjezdu, je cestující povinen nahlásit se příslušnému zdravotnímu středisku (ASL) a vyčkat v domácí izolaci na odebrání testu v následujících 48 hodinách. Do doby výsledku zůstává v domácí izolaci.

Zároveň je nutné sledovat nařízení jednotlivých krajů, které díky autonomii v oblasti zdravotnictví mohou zavádět individuální opatření platná pouze na regionální úrovni – typicky se jedná primárně o kraje na jihu Itálie a ostrovy, kde je zdravotnický systém na horší úrovni a má menší kapacity ve srovnání se severními regiony.

Pro bližší informace doporučujeme sledovat stránky Velvyslanectví v Římě.

Italská vláda však nadále vyzývá firmy k tomu, aby přijaly následující preventivní opatření pro přepravce:

  • maximálně omezit pohyb řidičů z prostoru vozidla a vybavit je zdravotnickými prostředky k ochraně rukou, nosu a úst;
  • pokud nakládka / vykládka vyžaduje sestup z vozidla, je nutné respektovat bezpečnostní opatření vzdálenosti jednoho metru mezi lidmi.

Zpět na začátek

Aktuální ekonomická situace v Itálii a výhled do budoucna

Podle posledních odhadů EU poklesne v letošním roce HDP v Itálii o -11,2 % oproti -8,7 % v eurozóně. V roce 2021 by měla Itálie zaznamenat růst ve výši 6,1 %. ISTAT (Italský statistický úřad) upozorňuje na to, že 30 % firem riskuje krach. Zároveň se očekává zvýšení nezaměstnanosti na 12,4 % do konce roku 2020 a postupné snižování na 11 % do konce roku 2021.

Dle italského statistického úřadu Istat dopadá současná krize na podniky s mimořádnou intenzitou a rychlostí a způsobuje vážné riziko uzavření obchodní činností: 38,8 % italských společností (které zaměstnávají 28,8 % zaměstnanců, tzn. přibližně 3,6 milionu lidí) má momentálně existenční problémy – průzkum Istat u podniků nad 3 zaměstnance). Nejvíc ohrožené jsou mikropodniky (40,6 %) a malé podniky (33,5 %), ale poměrně dost i střední (22,4 %) a velké podniky (18,8 %).

Prognózy tedy predikují, že italská ekonomika nebude mít sílu na znovuoživení ekonomiku ve tvaru „V“, a to i z důvodu, že velmi silně jsou stále postiženy klíčové sektory: turismus a automotive, které se podílejí na italském HDP z více než 20 %. Silně zasaženo bylo také strojírenství a stavebnictví. Co se týče hotelnictví a pohostinství, do jednoho roku by mohlo ukončit činnost až 6 z 10 hotelů a restaurací, což by ohrozilo více než 800 tisíc pracovních míst.

Průzkum Istat totiž ukazuje, že 65,2 % hotelových a restauračních podniků (které vytváří přidanou hodnotu ve výši 19,6 miliardy EUR) má existenční problémy. Velkým problémem je nedostatečný počet zahraničních turistů a to hlavně z Asie a USA. Problémy má i 61,5 % společností ve sportovním, kulturním a zábavním odvětví (ty vytváří přidanou hodnotu asi 3,4 miliardy EUR a zaměstnávají přibližně 700 tisíc zaměstnanců).

Jak bylo zmíněno, nadále se propadá i automobilový trh a výroba, ale pokles se zpomaluje. Dle italského ministerstva dopravy v červnu 2020 bylo imatrikulováno 132 457 vozidel: -23,13 % ve srovnání se stejným měsícem minulého roku. V květnu byl však propad daleko větší, a to -44,61 %. V dubnu byla situace vůbec nejhorší, propad se rovnal -97,55 % a v březnu -85,39 %.

Zpět na začátek

Vládní opatření pro stimulování ekonomiky a pomoc firmám

Právě kvůli negativním ekonomickým vyhlídkám premiér Giuseppe Conte oznámil v předchozích měsících uvolnění celkem 750 miliard na podporu ekonomiky, jedná se téměř o polovinu italského HDP. Italský předseda vlády toto rozhodnutí označil za enormní palebnou sílu pro motor italské ekonomiky.

Italský premiér neskrývá obavy z následků pandemie, které se ještě projeví. Uvedl, že nestačí ukončit lockdown a restartovat výrobu, proto hodlá italská vláda v září představit program na oživení hospodářství. Bude obsahovat opatření a investice, které budou financované z evropských programů.

Italská vláda v pondělí 6. 7. schválila Dekret simplifikace, kterým se zavádí naléhavá opatření pro zjednodušení administrativních postupů, odstranění a urychlení byrokratických povinností, digitalizaci veřejné správy, podporu ekologické ekonomiky a obchodní činnosti. Cílem je zpřístupnit veřejné zakázky a odstranit byrokratické překážky, které brání v oživení ekonomiky Itálie.

Italský premiér Conte považuje dekret za „matku všech reforem“, který byl základním podkladem pro vyjednávání s evropskými partnery ohledně Recovery fondu, ze kterého Itálie z celkové částky 750 miliard eur získala 28 %.

Zpět na začátek

Aktuální fungování italských firem a podnikatelského prostředí

Podle aktuálních informací v Itálii může u místních firem docházet k problémům s likviditou a splácením pohledávek. Zahraniční kancelář CzechTrade Milán eviduje již několik případů ze strany českých firem, kdy dochází k prodlevám ve splátkách ze strany italských partnerů či ke zpoždění dodávek.

České firmy a ZK Milán také registrují zhoršenou komunikaci ze strany italských subjektů s ohledem na uplatňovaný systém home office. Přesto ale lze říci, že po letních měsících dochází u italských firem ke zvýšené aktivitě a lze tedy dojednávat nové možnosti spolupráce.

Alessia Pierdomenico / Shutterstock.com

S ohledem na tuto skutečnost může docházet k odsouvání některých zakázek na pozdější datum. Některé segmenty také vykazují nervozitu díky nejistotě spojené s dalším vývojem a dochází tak k odkladu závazných rozhodnutí.

Řada lokálních subjektů také přistoupila k větší flexibilitě v online komunikaci, stejně tak k tomuto posunu dochází v oblasti B2B akcí. Je tedy možné realizovat obchodní schůzky přes online platformy.

V případě zájmu o detailnější informace se neváhejte obrátit přímo na zástupce zahraniční kanceláře CzechTrade v Miláně.

Zpět na začátek

Marek Atanasčev, ředitel zahraniční kanceláře v Miláně

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem