Koronavirová situace v Itálii se mění, nouzový stav potrvá do půlky léta

Od 15. května platí pro přijíždějící do Itálie pouze povinnost prokázat se negativním PCR nebo antigenním testem na Covid-19. Aktuálně je v Itálii platný semafor, který upravuje pohyb osob a omezuje komerční aktivity.

Aktuální sanitární situace v Itálii

Italská vláda 21. dubna 2021 schválila nový zákonný dekret k uvolňování opatření platný od 26. 4. do 31. 7. 2021. Nouzový stav je zatím prodloužen do 31. 7. 2021.

Pro účely pohybu v Itálii je primárně zapotřebí sledovat jednotlivé regiony a jejich barevnou škálu, na které se pohybují. Tato nařízení se mění s ohledem na vývoj epidemiologické situace, kdy jsou jednotlivá data vyhodnocována každé dva týdny.

Pohyb mezi „žlutými regiony“ je umožněn neomezeně. Pro pohyb mezi oranžovými a červenými regiony, tj. regiony s vysokou mírou nákazy, bude umožněn v případě tzv. „zeleného potvrzení“ pro určité kategorie osob, včetně cizinců – toto potvrzení je platné v případě očkování, prodělání covid-19 v období méně než půl roku a v případě negativního testu staršího méně než 48 hodin.

Přeshraniční pohyb zboží do Itálie je stále neomezený. Platí obecná hygienická opatření: vzájemný odstup minimálně 1 metr, používání dezinfekce a povinné použití roušky v uzavřených prostorách i venku. Porušení je pokutováno. K dispozici je nepřetržitá informační linka na čísle 1500.  

Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším než 48 hodin.  

Kromě uvedeného platí také povinnost vyplnit si čestné prohlášení (autodichiarazione) a nutnost nahlásit svůj příjezd místní ASL – zdravotnímu zařízení – zůstává zachována (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria – lze dohledat na google při zadání „ASL dipartimento prevenzione“. Nahlásit je nutné i místo pobytu; čestné prohlášení je k dispozici zde Italian nationals returning to Italy and foreigners in Italy (esteri.it)). Případně doporučujeme sledovat stránky ambasády v Římě nebo Generálního konzulátu v Miláně.

TRANSIT    

Transit přes Itálii zůstává povolen bez testu vlastním vozidlem, pokud tento nepřesáhne 36 hodin. Pokud transitujete přes letiště, nesmíte opustit transitní prostor. 

Pokud se jedná o návrat do domovské destinace, průjezd je zcela volný. V případě třetí země doporučujeme mít potvrzení o ubytování ve finální destinaci.

ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE

V případě zdravotních komplikací je zapotřebí počítat s tím, že každý region má rozdílnou zdravotní strukturu. Pro případný PCR test doporučujeme ve většině případů vyhledat soukromou laboratoř.

Zpět na začátek

Aktuální ekonomická situace v Itálii a výhled do budoucna

V roce 2020 vynaložila vláda v několika podpůrných balíčcích na snižování dopadů pandemie přes 100 miliard eur, což představuje 5,6 procenta HDP roku 2019. Díky finančním programům vlády se podařilo zachovat výrobní kapacity a likviditu, kdy vláda garantovala půjčky firem v hodnotě 700 miliard eur.   

Evropská komise zvýšila odhady růstu italského HDP na + 4,2% v současném roce a na + 4,4% v roce 2022. Dluh se přiblíží ke 160 procentům HDP. Italské oživení bude dle odhadů pomalejší oproti ostatním významným evropským zemím.

Pokud země dodrží závazky přijaté v národním plánu obnovy, měla by se italská ekonomika vrátit na předpandemickou úroveň do konce roku 2022. Na trhu práce zůstane míra nezaměstnanosti stabilní kolem 10 procent. Zaměstnanost by se mohla ke konci roku 2022 zvýšit; mezitím bude hospodářské oživení pociťováno především zvýšením počtu odpracovaných hodin. Pokud jde o veřejné finance, prognózy předpokládají schodek 11,7 % v roce 2021 a 5,8 % HDP v roce 2022. Po dosažení vrcholu 159,8% HDP v roce 2021 by měl veřejný dluh v roce 2022 poklesnout přibližně o 3 procentní body.

Během prvního čtvrtletí vláda připravila dva balíčky opatření na zmírnění hospodářských dopadů epidemie v objemu 32 miliard s názvem „Sostegni“ a „Sostegni bis“ za  40 miliard získané navýšením rozpočtového schodku.

Přibližně polovina prostředků je určena na podporu firem a OSVČ, na úlevy od fixních nákladů při snížení obratu, na zajištění likvidity a kapitalizaci společností. Pro malé a střední podniky se prodlužuje platnost moratoria na splácení úvěrů a daní do konce roku. Část prostředků půjde i na program Tranzice 4.0 za účelem zvýšení konkurenceschopnosti italského průmyslu a růstu inovací.

Itálie získá z Fondu obnovy 191,5 miliardy eur, kterými bude financovat infrastrukturní a ekologické projekty a digitalizaci. Dále byl vytvořen doplňkový plán s prostředky ve výši 30,6 miliardy na další konkrétní projekty.   

Plán vytyčil 6 prioritních oblastí. 

  1. Digitalizace, inovace, konkurenceschopnost, kultura 
  2. Zelená revoluce a ekologická transformace 
  3. Infrastruktura pro udržitelnou mobilitu 
  4. Vzdělání a výzkum. 
  5. Začlenění a soudržnost 
  6. Zdraví  

Zpět na začátek

Aktuální fungování italských firem a podnikatelského prostředí

Během minulého roku došlo k větší kalibraci kontaktů a adaptaci na práci v režimu home office, české firmy a ZK Milán občas registrují zhoršenou komunikaci ze strany italských subjektů. Přesto ale lze říci, že u italských firem došlo ke zvýšené aktivitě a je tedy možné dojednávat nové možnosti spolupráce.

Alessia Pierdomenico / Shutterstock.com

Řada lokálních subjektů přistoupila k větší flexibilitě v online komunikaci, stejně tak k tomuto posunu dochází v oblasti B2B akcí. Je tedy možné realizovat obchodní schůzky přes online platformy. Osobní schůzky jsou velmi raritní s ohledem na špatnou zkušenost z jara 2020 a přísnou interní politiku ve firmách – řada společností byla díky přísným restrikcím nucena kvůli výskytu koronaviru uzavírat svá oddělení či výrobu, takže omezila externí návštěvy.

Firmy také hlásí pozitivní výhled na podzim 2021, kdy se začíná hovořit o široké realizaci veletrhu. Premiér Draghi oznámil, že novým restartem italské ekonomiky má být veletrh Salone del Mobile, který má proběhnout od 5. do 10. září. Dá se tedy očekávat větší zájem o obchodní schůzky po letních měsících.

Zahraniční kancelář v Miláně také vnímá zvýšenou poptávku po českých dodavatelích ze strany italských firem. Dá se očekávat, že narušení dodavatelských řetězců z důvodu problematické přepravy či odstávek v roce 2020 bude tento trend nadále posilovat. Zároveň však italská vláda zdůrazňuje svoji snahu o refshoring.

V případě zájmu o detailnější informace se neváhejte obrátit přímo na zástupce zahraniční kanceláře CzechTrade v Miláně.

Zpět na začátek

Marek Atanasčev, ředitel zahraniční kanceláře v Miláně

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě
• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Itálie