Situace v Itálii se zlepšuje, ekonomiku ale to nejhorší čeká

Oficiálně nakažených bylo k 20. květnu v Itálii více než 227 tisíc. Více než devět tisíc lidí je aktuálně hospitalizováno, téměř sedm stovek pacientů leží na jednotkách intenzivní péče a 52 tisíc infikovaných se léčí doma. Italská civilní obrana eviduje více než 32 tisíc mrtvých a 132 tisíc uzdravených.

Dobře graficky zpracovaná data, vycházející přímo z dat civilní obrany, je možné dohledat na webu Il Sole 24 Ore.

Potvrzuje se trend z minulých týdnů ohledně procentuálně sníženého růstu počtu nakažených, což se odráží i na menším vytížení jednotek intenzivní péče a pohotovostí v nejvíce zasažených oblastech. Téměř polovina italských regionů v posledních dnech hlásí žádné či téměř nulové nárůsty nakažených. Situace  je tedy nejvíce sledována v nejpostiženějších oblastech v Lombardii a Piemontu, které ve srovnání s dalšími italskými regiony vykazují vyšší počet nakažených. K 20. květnu připadá polovina všech nově nakažených pouze na lombardský region.

Co se týká průběhu samotné nemoci v Itálii, na vzorku asi 60 tisíc pacientů vychází, že kolem 65 % lidí aktuálně nakažených nevykazuje symptomy, nebo má lehký průběh nemoci – jedná se především o průběh s horečkami a kašlem. Dalších 18 % lidí má vážný průběh a 2 % nakažených se nachází v kritickém stavu (u 15 % nakažených civilní obrana uvádí, že vykazují „blíže nespecifikované symptomy“).

O průběhu nemoci a datech ohledně nakažených a zemřelých Istituto Superiore di Sanità publikovalo 13. 4. první rozsáhlejší studii (verze v angličtině).

První červené zóny byly v Itálii vytvořeny již kolem 20. února. Ke stanovení karantény na celém území došlo 8. března a následovalo i pozastavení veškerých výrobních aktivit, které nejsou považovány za nezbytné.

Vládní vyhláška hovořila o „pozastavení průmyslových nebo komerčních výrobních činností“ s výjimkou nezbytných dodavatelských řetězců a těch, které jim umožňovaly fungovat. Celkem se jednalo o odstavení více než 80 % průmyslové výroby v Itálii.

Na základě zlepšující se situace vláda 13. 4. rozhodla o otevření některých prvních obchodů a knihkupectví. Nicméně nejvíce zasažené regiony stále uplatňují kompletní karanténu.

Dne 27. 4. se otevřely exportní podniky z módního sektoru, automotive, hutnictví, ocelářství a gumárenství. Pokračuje stavebnictví, ale pouze pro sektory zdravotnictví, školství, v oblasti vězeňské a sociální a proti sesuvům půdy.

Od 4. 5. byla oficiálně spuštěna fáze 2 a svoji činnost mohly zahájit další podniky ze zpracovatelského a stavebního průmyslu, ze sektoru služeb a velkoobchodu s podmínkou dodržování zdravotních bezpečnostních předpisů uvedených v protokolech (viz níže). Tyto podniky mohly začít již od 27. 4. přípravu spojenou se zahájením výroby jako sanace, organizace pracovních procesů s vymezením odstupů a obstarání bezpečnostní zdravotní soupravy pro zaměstnance.

Podniky, které mohly i během krize koronaviru pokračovat ve výrobě, musí respektovat podmínky uvedené v protokolech ze 24. 4. s podpisem vlády a odborů, které obsahují předpisy pro udržení a nešíření koronaviru ve všech hospodářských sektorech. 

Dalším krokem fáze 2 bylo otevření obchodů a muzeí. K 18. květnu byly také otevřeny bary, kadeřnictví a kosmetické salóny, a to za přísných sanitárních podmínek. Restaurace, bary, kadeřníci a kosmetická studia se vůči poměrně takto pozdnímu datu otevření bouřili. Podle obchodního průmyslového svazu utrpěl sektor v důsledku odkladu ztrátu ve výši 80 mld. Eur.

Návrat k obchodním a výrobním aktivitám také závisí na stavu v jednotlivých regionech, kde například v jižních regionech dochází k rychlejšímu uvolňování oproti více zasaženému severu. Naopak podle vládního dekretu ze dne 26. 4. 2020 v případě, že by během 4 až 5 dnů výrazně vzrostl počet případů nákazy koronavirem, resp. pokud R-t překročí hodnotu 1 bodu (tzn. 1 pozitivní osoba nakazí více než 1 další osobu) se může přikročit k obnovení lockdownu.

Školy ještě zůstávají zavřeny

Školy nadále zůstávají zavřené, a to až do září, jak v minulých týdnech žádala vědecká reprezentace.

Aby se mohly firmy vrátit zpět ke svým aktivitám, je během fáze 2 nadále podporován systém smart working a home office. Kde není možná aplikace tohoto pracovního systému, tam bude nutné zajistit střídání směn podle času nebo dne. Zároveň budou nařízeny povinné vzdálenosti mezi jednotlivými pracovníky. Odstup, časová flexibilita a hygiena jsou hlavními hesly pro provoz pracovních procesů.

Za kontrolu zabezpečení a dodržení zásad jsou zodpovědní především zaměstnanci podniků. Budou rovněž založeny komise složené z odborníků, které budou provádět průběžné kontroly. Velice důležitou roli bude hrát dodržování soukromých informací o případných nakažených.

Stejné pravidlo bude platit pro obchody a všechny ostatní sektory, kde jsou přítomni zákazníci. Vláda dále počítá s trasováním pomocí inteligentních aplikací. Na území Itálie bylo navíc zavedeno povinné nošení roušek.

Pohyb a přesuny v Itálii

Aktuálně však platí, že pohyb v Itálii je velmi omezen a musí být zdůvodněn a doložen místními dokumenty, které jsou platné jak pro místní obyvatele, tak i přepravce. Pro italské obyvatelstvo platí zákaz cestování mezi jednotlivými regiony. Toto nařízení má skončit 3. 6. společně s povinnou karanténou, která je platná pro všechny osoby, které přijíždějí do Itálie ze zahraničí.

V současné době je tedy možné vstoupit na území italského státu na delší dobu, nicméně pouze pod podmínkou vykonané karantény v délce 14 dnů, nicméně zvláštní režim funguje pro krátké pobyty z pracovních důvodů a to v celkové časové výši 72 hodin (ve zvláštních případech +48 hodin navíc).

Tranzit je možný za splnění informační povinnosti pro pozemní dopravní prostředky v časovém úseku 24 hodin, s možností prodloužení o 12 hodin. Osoby tranzitující letecky musí podat oznámení o motivech, finální destinaci, spojení a nevzdalovat se z míst specificky určených v rámci letištní budovy. Výjimky stejné jako uvedené výše.

Veškeré certifikace pro vstup a pohyb v Itálii je možné stáhnout v italském a českém jazyce na stránkách české velvyslanectví v Římě.

Kromě uvedeného, osoba přijíždějící na území Itálie se musí ohlásit na příslušné hygienické stanici a oznámit, kde bude v karanténě.

Jaké doklady potřebuje přepravce?

Italští a mezinárodní přepravci mohou být kontrolováni místní policií a ozbrojenými složkami. Až do dalších ustanovení o meritu věci je možné prokázat obchodní důvod přesunu následujícími prostředky, které jsou definovány italskou vládou:

 • výplatní páskou – v případě italských subjektů;
 • firemní identifikační kartou;
 • prohlášení zaměstnavatele uvádějící potřebu cestování.

Tyto dokumenty musí být předloženy orgánům veřejné bezpečnosti povolaným ke sledování uplatňování omezovacích opatření. Až do dalších ustanovení italská vláda také vyzývá firmy k tomu, aby přijaly následující preventivní opatření pro přepravce:

 • maximálně omezit pohyb řidičů z prostoru vozidla a vybavit je zdravotnickými prostředky k ochraně rukou, nosu a úst;
 • pokud nakládka / vykládka vyžaduje sestup z vozidla, je nutné respektovat bezpečnostní opatření vzdálenosti jednoho metru mezi lidmi.

Ekonomika může už za první pololetí klesnout až o deset procent

První odhady ukazovaly, že pokles HDP bude v prvním pololetí enormní. Kumulativní pokles se v prvních dvou čtvrtletích se očekával až na úrovni 10 %. Za předpokladu, že bude ukončen krizový stav a dojde k významnější nastartování produkce nejpozději na konci května, se odhadovalo, že pokles HDP pro rok 2020 by mohl být asi 6 %. Nicméně v předchozích dnech Mezinárodní měnový fond odhadl, že italské HDP poklesne v letošním roce až o 9,1 %.

Alessia Pierdomenico / Shutterstock.com

Nový italský Ekonomický a finanční dokument (DEF) o propadu HDP a nárůstu dluhu, který bude k dispozici až ke konci dubna, potvrdí s největší pravděpodobnosti nejhorší obavy propadu HDP o – 8% (celkově tedy -10%) a nárůst dluhu na 155-160% (podle odhadu Goldman Sachs o 161%). Itálie bude muset také pravděpodobně kalkulovat s deficitem rozpočtu kolem čtyř procent na příští rok.

Mezinárodní ratingová agentura Fitch navíc zhoršila hodnocení úvěrové spolehlivosti Itálie o jeden stupeň na úroveň BBB-. Tento krok podle agentury odráží výrazný dopad pandemie způsobené koronavirem na italskou ekonomiku.

Fitch předpověděla, že HDP Itálie v letošním roce klesne o 8%. V příštím roce pak počítá s relativně silným hospodářským oživením.

Ministr financí Gualtieri uvedl, že zhoršení ratingu náležitě nezohledňuje důležitá hospodářská rozhodnutí EK a ECB. Dodal, že hospodářské základy Itálie jsou pevné. Vláda si je podle něj nicméně vědoma potřeby reformovat ekonomiku a snížit dluh.

Obecně nejvíce zasažen je turismus, jak je patrné z výše uvedených informací, který se na HDP podílí 13%. V některých oblastech byla vybookovanost začátkem března dokonce o 90% nižší v meziročním srovnání. Dále velmi silně zasažen je taky automobilový trh. Podle FederAuto, Federace prodejců automobilů, tržby klesly v březnu o téměř 90 procent (nejpřesnější odhady se pohybují na úrovní 86 procent). V breznu zaznamenal prodej nových aut a motorek o 97,5%, od začátku r. 2020 v meziročním porovnání poklesl prodej o 50,7%. Nicméně náměstek ministra průmyslu Manlio Di Stefano uvedl, že vláda podpoří automobilový průmysl, který považuje za prioritní, jak z pohledu exportu, tak ze strany investiční přitažlivosti. Di Stefano tak potvrdil orientaci italské vlády na zelené investice, podporu inovativních technologií a vůli pracovat na rozsáhlejší implementaci výroby elektrických vozů v Itálii. O tom svědčí čínské investice firmy Faw v regionu Emilia Romagna ve výši 1 miliardy Eur na výrobu elektrických automobilů.

Vicenzo Boccia, prezident italské ConfIndustrie, upozornil na to, že při  posledním uzavření 70% výrobních firem v Itálii se italská ekonomika nacházela ve stavu válečné ekonomiky, kdy dochází každý měsíc ke ztrátám ve výši 100 miliard eur. Každý čtvrtý malý a střední podnik přišel během karantény o 80% obratu. V případě nedostatečné pomoci od státu zrachuje do konce roku 2020 19% firem. Podle Confindustria se průmyslová výroba v Itálii propadla v březnu a dubnu o 50%. Jde o nejhorší recesi v poválečné době.

Právě díky negativním ekonomickým vyhlídkám premiér Giuseppe Conte oznámil v průběhu dubna schválení nového finančního balíčku na podporu ekonomiky ve výši 400 miliard eur. Dohromady s dekretem #CuraItalia, kdy došlo k uvolnění 350 miliard eur na podporu ekonomiky, se tedy jedná o celkových 750 miliard, téměř polovině italského HDP. Italský předseda vlády toto rozhodnutí označil za enormní palebnou sílu pro motor italské ekonomiky.

Z částky 400 miliard by mělo být užito 200 na interní zajištění zaměstnanců, pracovních sil a obecně sociálně-ekonomické aspekty. Zbylé finance by měly být určeny primárně na podporu exportu, který je tahounem italského HDP.

Dekret představuje následující čtyři konkrétní kroky:

1) Přístup k úvěrům, podpora likvidity, exportu, internacionalizace a investicí

Přijatá opatření stanoví záruky státu v celkové výši přibližně 200 miliard EUR poskytnuté společností SACE Simest ze skupiny Cassa Depositi e Prestiti ve prospěch bank, které poskytují půjčky společnostem v jakékoli formě.

Záruka se bude vztahovat zejména na 70% až 90% financované částky v závislosti na velikosti společnosti a podléhá řadě podmínek, včetně nemožnosti rozdělení dividend společností (příjemců) v následujících 12 měsících a nezbytností využít financování na výdaje na výrobní činnosti lokalizované v Itálii. Konkrétně:

 • společnosti s méně než 5 000 zaměstnanci v Itálii a obratem menším než 1,5 miliardy EUR dostávají krytí rovnající se 90 % požadované výše financování;
 • krytí klesne na 80 % u společností s více než 5 000 zaměstnanci a obratem mezi 1,5 a 5 miliardami EUR a na 70 % u společností s obratem vyšším než 5 miliard;
 • výše záruky nesmí překročit 25 % obratu zaznamenaného v roce 2019 nebo zdvojnásobit náklady na zaměstnance vynaložené společností;
 • pro malé a střední podniky, včetně fyzických osob nebo OSVČ, je vyhrazeno 30 miliard EUR a přístup k záruce vydané SACE bude bezplatný, avšak za podmínky, že vyčerpali svou schopnost využívat úvěr vydaný Centrálním záručním fondem (Fondo Centrale di Garanzia).

Fond rozšířen o další 1,5 miliardy EUR má sloužit k podpoře malých a středních podniků, podnikatelů, řemeslníků, OSVČ a profesionálů, jakož i k ochraně vývozu a všech odvětví, která tvoří páteř italského výrobního systému „Made in Italy“.

2) Opatření k zajištění kontinuity podnikání

Vyhláška stanovuje řadu opatření zaměřených na zajištění kontinuity společností v nouzové fázi, zejména těch společností, která byla před krizí v rovnováze a měla dobrou perspektivu kontinuity podnikání.

Dalším opatřením je podpora zapojení akcionářů do zvyšování finančních toků směřujících do společností.

3) Daňová a účetní opatření

Předpokládá se, že bude pozastavena zejména platba DPH, srážky a odvody za měsíce duben a květen, kromě těch, které již byly stanoveny v „Cura Italia“.

Podrobně:

 • DPH, srážky a odvody pozastavené pro subjekty s poklesem obratu nejméně o 33 % u příjmů nižších než 50 milionů EUR a nejméně o 50 % u příjmů nad 50 milionů EUR;
 • v každém případě jsou uvedené platby pozastaveny pro subjekty, které zahájily činnost od 1. dubna 2019;
 • pro obyvatele 5 nejvíce postižených provincií (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) jsou pozastaveny platby DPH, pokud se obrat snížil nejméně o 33 % bez ohledu na práh obratu 50 milionů;
 • k obnovení plateb dojde v červnu (s možností splátek v 5 splátkách).

Kromě toho se 50% daňový kredit na náklady na sanitaci pracoviště rozšiřuje také na nákup osobních ochranných prostředků, masek a brýlí.

Dekret také ustanovuje velmi účinný nástroj na ochranu všech společností, které provádějí strategické důležitou činnosti. Jedná se o posílení tzv. „Zlaté moci“, tedy štítu na ochranu italských společností před nepřátelské převzetím. Vláda tak bude moci kontrolovat podnikové operace a nepřátelské převzetí nejen v tradičních odvětvích, ale také v pojišťovnictví, finančních službách, vodním, zdravotnickém a bezpečnostním sektoru. Jedná se o nástroj, který umožní italské vládě zasáhnout, pokud v EU dojde k akvizicím kapitálových investic v úrovni přes 10 procent.“

Italie zároveň podala na Evropskou komisi návrh na prodloužení vstupu státního kapitálu do společností, které se nacházejí v těžkostech. EK předpokládá, že státní intervence společnostem v těžké finanční situaci skončí v roce 2024, Itálie by chtěla termín prodloužit. Rovněž zažádala o zvýšení limitu rekapitalizace, aktuálně musí zaslat notifikaci na EK, pokud je intervence státu vyší než 100 miionů eur, Itálie bude žádat o navýšení na 250 milionů eur. 

Confindustria uvedla, že kromě likvidity je potřeba stimulovat domácí poptávku. Ocenila opatření ECB, v jehož rámci se dostává do produktivního procesu přes banky finanční likvidita, rovněž sociální a ekonomická opatření vlády, ale podtrhla potřebu stimulovat domácí poptávku. Pokud se nezvýší stimul společně s domácí spotřebou a investicemi, ekonomika se nerozjede.

Už 13. května byl schválen Dekret na restartování italského hospodářství za 55 miliard eur (italská vláda musela nejprve schválit deficit za 55 miliard, zadlužení, nezbytné na financování opatření v dekretu určeném na boj proti ekonomické krizi způsobené Covid-19. Dekret má ale celkovou hodnotu 155 mld. Eur co do čistého salda). Dekret obsahuje škrty územních obchodních daní podniků a profesních pracovníků v měsíci červnu za čtyři miliardy eur, rychlejší normy pro poskytování půjček, 25,6 mld. na podporu zaměstnanců a pracovníků, 15 až 16 mld. eur pro podniky, 3,25 mld. pro posílení zdravotnictví, 1,4 mld. do výzkumu a 3,5 mld. pro místní a městské úřady a instituce.

Vláda se zavazuje splatit pohledávky vůči podnikům a městským a místním úřadům. V dekretu jsou rovněž obsažena opatření jako prodloužení doby pronájmů státních budov a rovněž jejich odprodej (např. budov v majetku Ministerstva obrany vzhledem k trvalým redukcím obranných vojenských složek), ekobonusy, pobídky pro alternativní dopravní prostředky a nenávratný fond pro jih. Dekret zahrnuje také legalizaci migrantů pracujících v zemědělství a v domácnostech. Daně z cukru a plastů se posouvají na r. 2021.  

Přes veškeré slíbené financování, představitelé sektoru cestovního ruchu  považují opatření v dekretu za nedostačující. Odpuštění první splátky daně z nemovitosti v r. 2020 pro hotely a přímořská zařízení, bonus pro rodiny na dovolenou v Itálii až do výše 500 Eur, podporu sezónních pracovníků ve formě příspěvku ve výši 600 Eur od března do května včetně, považuje prezident svazu hoteliérů za krátkozraké, zaměřené především na poptávku, uvítal by robustnější podporu podnikatelů v cestovním ruchu, jak tomu je např. ve Francii, kde byly vyčleněny prostředky ve výši 18 miliard.

Marek Atanasčev, ředitel zahraniční kanceláře v Miláně

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem