Koronavirová situace v Itálii se mění každým dnem

Od 21. prosince 2020 platí pro všechny přijíždějící ze zahraničí povinnost absolvovat dvoutýdenní karanténu. Musejí se také prokázat negativním PCR testem na Covid-19. Od 10. ledna je na základě vládního opatření zaveden v Itálii semafor, který upravuje pohyb osob a omezuje komerční aktivity.

Aktuální sanitární situace v Itálii

Oproti jarnímu období roku 2020, kdy byla většina nemocných koncentrována primárně v Lombardii, je počet nakažených rovnoměrně rozložen po celém území Apeninského poloostrova.

Na základě nového vládního rozhodnutí ze 6. listopadu, které ale bylo zrušeno na období Vánoc, kdy celá Itálie byla v červené zóně, se jednotlivé italské regiony dělí dle barevných stupňů, které symbolizují omezení spojené s vážností rozšíření koronaviru na daném území.

Každý region je označen na základě úrovně rizikovosti:

Červené regiony

 • Zákaz pohybu z/do regionu, včetně pohybu uvnitř. Výjimky: prokázané nutné cesty pracovní, nezbytné cesty z důvodu zdraví nebo jako doprovod dětí do školy (čestné prohlášení nutné)
 • Dočasné přerušení maloobchodních aktivit (výjimka: prodej základních potravin a nezbytných produktů). Uzavřeny trhy, mimo přímého prodeje základních potravin. Dále zůstávají otevřeny: novinové stánky, trafiky, lékárny, prodejny kosmetiky, kadeřnictví, kosmetika jakož průmyslová výroba a stavby.
 • Dočasné přerušení činnosti: bary, restaurace, puby, cukrárny, zmrzlinárny. Možnost objednávek z restaurací jako donáška do domu do 22,00 h. ;
 • Dočasné přerušení sportovních aktivit, také těch, které probíhají venku.
 • Je povolen individuální pohyb v blízkosti bydliště, s respektováním vzdálenosti alespoň 1 metr od jiné osoby a s povinností použít roušku; sportovní aktivita je povolena pouze venku a individuálně;
 • Školy v prezenční formě pouze mateřské, základní a střední. 

Zároveň jsou uplatňovány nařízení zavedené na celostátní úrovni – viz nařízení platná ve žlutých zónách.

Oranžové zóny

 • Zákaz pohybu z/do regionu, včetně pohybu uvnitř. Výjimky: prokázané nutné cesty pracovní, nezbytné cesty z důvodu zdraví nebo školní docházky (čestné prohlášení nutné)
 • Zákaz použití MHD nebo osobního vozu v jiné obci, než je bydliště (výjimka v případě prokazatelných nutností – i zde čestné prohlášení);
 • Dočasné přerušení činnosti: bary, restaurace, puby, cukrárny, zmrzlinárny. Možnost objednávek z restaurací jako donáška do domu do 22,00 hodin , zákaz konzumace v blízkosti restaurace  

Zároveň jsou uplatňovány nařízení zavedené na celostátní úrovni – viz nařízení platná ve žlutých zónách.

Žluté zóny

 • Zákaz nočního vycházení od 22.00 do 5.00: vycházení povoleno pouze v případě prokazatelných nutností – i zde čestné prohlášení
 • Dočasně přerušeny výstavy a muzea;
 • Distanční výuka na 100 procent pro vyšší školy, výjimka laboratorní práce prezenční formou
 • Školní docházka prezenční pro ZŠ a SŠ s povinností použití roušky
 • Dočasné přerušení konkurzů, s výjimkou zdravotnického
 • Maximální kapacita využití MHD a regionálních vlaků na 50 procent
 • Zůstává v platnosti uzavření barů a restaurací po 18 hodině se servisem s stolu
 • Smart working při maximální využití jak ve státní sféře, tak v soukromé
 • Dočasně přerušeny výletní plavby;
 • Je zapotřebí sledovat jednotlivé regiony a barevnou škálu, na které se pohybují. Tato nařízení se mění s ohledem na vývoj epidemiologické situace, kdy jsou jednotlivá data vyhodnocována každé dva týdny.

Pohyb a přesuny v Itálii

Od 21. prosince platí pro přijíždějící ze zahraničí povinnost absolvovat dvoutýdenní karanténu. Musejí se také prokázat se negativním PCR testem na Covid-19. Od 10.1. je na základě vládního opatření zaveden v Itálii semafor, který upravuje pohyb osob a omezuje komerční aktivity.

Testy mají být PCR (molekulární) nebo na protilátky provedené výtěrem z nosohltanu ne starší než 48 hodin.

Testy lze případně vykonat až po příjezdu tam, kde je to možné, na letištích, v drive in (testování z auta), v přístavech nebo na hranicích. Testování funguje na římských letištích Ciampino, Fiumicino, na milánském letišti Malpensa, zatímco dle dostupných informací letiště v Bergamu a Bari přímo na letišti testy nedisponují. Pokud cestující přiletí v době, kdy testování neprobíhá, může se na test dostavit druhý den a prokázat se palubní letenkou.

Je vhodné zároveň mít informace o fungování soukromých laboratoří na území jednotlivých regionů. Některé české firmy hlásily problémy s poskytováním vyšetření – tato skutečnost může být eliminována podstoupením testu na koronavirus u soukromé laboratoře, kam se dá objednat na předem stanovený termín.

Zároveň je nutné sledovat nařízení jednotlivých krajů, které díky autonomii v oblasti zdravotnictví mohou zavádět individuální opatření platná pouze na regionální úrovni – typicky se jedná primárně o kraje na jihu Itálie a ostrovy, kde je zdravotnický systém na horší úrovni a má menší kapacity ve srovnání se severními regiony.

Pro bližší informace doporučujeme sledovat stránky Velvyslanectví v Římě.

Italská vláda však nadále vyzývá firmy k tomu, aby přijaly následující preventivní opatření pro přepravce:

 • maximálně omezit pohyb řidičů z prostoru vozidla a vybavit je zdravotnickými prostředky k ochraně rukou, nosu a úst;
 • pokud nakládka / vykládka vyžaduje sestup z vozidla, je nutné respektovat bezpečnostní opatření vzdálenosti jednoho metru mezi lidmi.

Zpět na začátek

Aktuální ekonomická situace v Itálii a výhled do budoucna

Podle posledních odhadů EU poklesne v roce 2020 HDP v Itálii o 11,2 % oproti 8,7 % v eurozóně. V roce 2021 by měla Itálie zaznamenat růst ve výši 6,1 %. ISTAT (Italský statistický úřad) upozorňuje na to, že 30 % firem riskuje krach. Zároveň se očekává zvýšení nezaměstnanosti na 12,4 % do konce roku 2020 a postupné snižování na 11 % do konce roku 2021.

Dle italského statistického úřadu Istat dopadá současná krize na podniky s mimořádnou intenzitou a rychlostí a způsobuje vážné riziko uzavření obchodní činností: 38,8 % italských společností (které zaměstnávají 28,8 % zaměstnanců, tzn. přibližně 3,6 milionu lidí) má momentálně existenční problémy – průzkum Istat u podniků nad 3 zaměstnance). Nejvíc ohrožené jsou mikropodniky (40,6 %) a malé podniky (33,5 %), ale poměrně dost i střední (22,4 %) a velké podniky (18,8 %).

Prognózy tedy predikují, že italská ekonomika nebude mít sílu na znovuoživení ekonomiku ve tvaru „V“, a to i z důvodu, že velmi silně jsou stále postiženy klíčové sektory: turismus a automotive, které se podílejí na italském HDP z více než 20 %. Silně zasaženo bylo také strojírenství a stavebnictví. Co se týče hotelnictví a pohostinství, do jednoho roku by mohlo ukončit činnost až 6 z 10 hotelů a restaurací, což by ohrozilo více než 800 tisíc pracovních míst.

Průzkum Istat totiž ukazuje, že 65,2 % hotelových a restauračních podniků (které vytváří přidanou hodnotu ve výši 19,6 miliardy EUR) má existenční problémy. Velkým problémem je nedostatečný počet zahraničních turistů a to hlavně z Asie a USA. Problémy má i 61,5 % společností ve sportovním, kulturním a zábavním odvětví (ty vytváří přidanou hodnotu asi 3,4 miliardy EUR a zaměstnávají přibližně 700 tisíc zaměstnanců).

Zpět na začátek

Vládní opatření pro stimulování ekonomiky a pomoc firmám

Právě kvůli negativním ekonomickým vyhlídkám premiér Giuseppe Conte oznámil v předchozích měsících uvolnění celkem 750 miliard na podporu ekonomiky, jedná se téměř o polovinu italského HDP. Italský předseda vlády toto rozhodnutí označil za enormní palebnou sílu pro motor italské ekonomiky.

Itálie také získala z evropského recovery fondu přes 200 miliard eur, jedná se o 28 procent z celkové částky. Jejich alokace by měla začít v průběhu prvního kvartálu 2021.

Hlavním mottem připravovaného programu italského ministerstva financí je více investic a méně dotací. Program obsahuje 47 bodů a má napomoci k růstu HDP nejméně o tři procenta.

Z připravovaného programu by mělo dle dostupných zdrojů 70% jít na veřejné investice a 45 miliard eur na dotace. Předmětem debaty je výše poměrné kvóty na jižní regiony Itálie. Dle odhadů by mělo na jižní regiony připadnout 50 % zdrojů z evropského Plánu na podporu oživení.

Zpět na začátek

Aktuální fungování italských firem a podnikatelského prostředí

Podle aktuálních informací v Itálii může u místních firem docházet k problémům s likviditou a splácením pohledávek. Zahraniční kancelář CzechTrade Milán eviduje již několik případů ze strany českých firem, kdy dochází k prodlevám ve splátkách ze strany italských partnerů či ke zpoždění dodávek.

Přestože oproti jarní vlně už došlo na podzim k větší kalibraci kontaktů a adaptaci na práci v režimu home office, české firmy a ZK Milán občas registrují zhoršenou komunikaci ze strany italských subjektů. Přesto ale lze říci, že po letních měsících docházelo u italských podniků ke zvýšené aktivitě a lze tedy dojednávat nové možnosti spolupráce.

Alessia Pierdomenico / Shutterstock.com

S ohledem na tuto skutečnost může docházet k odsouvání některých zakázek na pozdější datum. Některé segmenty také vykazují nervozitu díky nejistotě spojené s dalším vývojem a dochází tak k odkladu závazných rozhodnutí.

Řada lokálních subjektů také přistoupila k větší flexibilitě v online komunikaci, stejně tak k tomuto posunu dochází v oblasti B2B akcí. Je tedy možné realizovat obchodní schůzky přes online platformy.

V případě zájmu o detailnější informace se neváhejte obrátit přímo na zástupce zahraniční kanceláře CzechTrade v Miláně.

Zpět na začátek

Marek Atanasčev, ředitel zahraniční kanceláře v Miláně

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem