Covid-19: Nejpostiženější zemí světa je Itálie

V Itálii byl v březnu přijat dekret o uzavření regionu Lombardie a dalších 14 nejvíce postižených provincií nemoci COVID-19 do celkové karantény. Tento dekret je platný do 3. dubna 2020, ale bude zcela jistě prodloužen. Dnes platí nejpřísnější karanténa pro celé území Itálie. Virus je velkou zkouškou pro italské zdravotnictví i celou ekonomiku.

Nakažených lidí bylo k 23. 3. 2020 více než 60 tisíc. Italská civilní obrana evidovala téměř 6000 mrtvých a přes sedm tisíc uzdravených. Přes všechny nepříjemnosti se Italové ve čtvrtém březnovém týdnu dočkali prvních dobrých zpráv.

„Po dlouhé době došlo ke snížení nového počtu nakažených, což přináší naději, že by snad mohlo dojít tento týden k překonání vrcholu nákazy – bude záležet na datech z dalších dnů. Informace je však nutné brát s určitou rezervou, protože na jednotkách intenzivní péče a v nemocnicích dochází místa, stejně tak k omezenému množství prováděných testů,“ říká Marek Atanasčev, ředitel zahraniční kanceláře v Miláně.

Kolem 57% infikovaných lidí nevykazuje symptomy, nebo má lehký průběh nemoci – jedná se především o průběh s horečkami a kašlem. Dalších 22% lidí má vážný průběh a 5% nakažených se nachází v kritickém stavu. Průměrný věk nakažených je 63 let, věk zemřelých 80 let. Itálie k 24. březnu provedla téměř 300 tisíc testů.

Nejvíce zasaženým regionem byla 23. března nadále Lombardie s celkovým počtem 27 204 nakažených. Město Milán evidovalo 5096 nakažených. Nejhůře zasaženými provinciemi však zůstávají silně industrializované oblasti měst Bergamo a Brescia, které se dlouho snažily ve velkém držet výrobu a právě z tamních fabrik se generovalo velké množství pacientů.

Výroba se uzavírá, karanténa zpřísňuje

Novým vládním dekretem došlo ke zpřísnění karantény a uzavření výroby od 25. 3. v celé Itálii – účinek dekretu je posunut na tento termín, aby se firmy stačily připravit, a měl by trvat minimálně do 3. 4. Odbory nicméně vyhrožují generální stávkou, protože tvrdí, že seznam firem, které mají nadále fungovat, je příliš dlouhý.

Mezi sektory, které se vláda primárně rozhodla uzavřít v průběhu příštích dnů, patří všechny činnosti související s ocelářským a metalurgickým řetězcem, od vysokých pecí po zpracování. Zastaví se také veškeré aktivity půjčovny vozidel a kompletní sektor stavebnictví, včetně rekonstrukcí, s výjimkou části infrastruktury (jedná se konkrétně o staveniště Ponte Morandi). Navíc platí všechna omezení předchozí vyhlášky. Veškerá civilní nařízení se však ještě zpřísnila.

Nová vyhláška hovoří o „pozastavení průmyslových nebo komerčních výrobních činností“ s výjimkou nezbytných dodavatelských řetězců a těch, které jim umožňují fungovat, uvádí seznam činností, které mohou i nadále zůstat aktivní:

⦁ Služby a novinové stánky – Studia profesionálů zůstanou otevřená (účetní, právníci, ale také inženýři a architekti), stejně jako celý řetězec tisku, od papíru po velkoobchod knih, časopisů a novin až po informační a komunikační služby. Dále budou otevřeny novinové stánky a rodiny budou moci mít i nadále domácí pracovníky a pečovatele a také používat vrátného v kondominiu.

⦁ Zemědělství a potraviny – Vyhláška dále počítá s pokračováním činnosti pro zemědělské pěstování, šlechtění a produkci živočišných produktů. Stejně tak pokračují veškeré rybolovné a akvakulturní činnosti a výroba strojů pro „zemědělství a lesnictví“. Pokračuje činnost potravinářského a nápojového průmyslu a výroba strojů pro tato odvětví.

⦁ Suroviny a ropa- Pokračují činnosti pro „těžbu ropy a zemního plynu“ a „činnosti podpůrných služeb pro těžbu zemního plynu a ropy“, jako je rafinace.

⦁ Textilní průmysl – V textilním průmyslu se výroba „oděvních výrobků“ uzavřela, ale nevztahuje se na „výrobu netkaných textilií, oděvů, uniforem a jiných pracovních oděvů“.

⦁ Chemický a farmaceutický průmysl – Veškeré činnosti, které se týkají „výroby chemických výrobků, základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků, pryžových výrobků, plastových výrobků, výroby skleněného zboží pro laboratoře, hygienického použití a lékáren“ mají nadále pokračovat.

⦁ Výrobní průmysl – Pokračuje výroba generátorů, transformátorů a zařízení pro distribuci a řízení elektřiny; výroba motouzů, lan, lan a sítí pro dřevěné obaly, výroba papíru a všech souvisejících strojů.

⦁ Primární veřejné služby – Nadále pokračují v činnosti osoby, které se podílejí na zajištění „dodávek elektřiny, plynu, plynu a klimatizačních jednotek a filtrů; sběru, úprav a dodávek vody “; „správy kanalizačních sítí “;„sběru a likvidace odpadu“.

⦁ Opravy a mechanika – Obecně jsou povoleny činnosti „opravy a údržba strojů a zařízení“, instalace „elektrických a instalatérských systémů“, „údržba a opravy motorových vozidel a motocyklů“, jakož i činnosti automobilů a příslušenství motorových vozidel.

⦁ Call centrum a dohled – Call centra, soukromé bezpečnostní služby a související služby, jako jsou dálkové dohledové kontroly, se nezastaví.

Rozhodnutí vlády však bylo silně kritizováno ze strany italské ConfIndustrie (Hospodářská komora/Svaz Průmyslu a Dopravy) a primárně jejího prezidenta Vicenzy Boccia, který upozornil na fatální dopad na italskou ekonomiku.

Alessia Pierdomenico / Shutterstock.com

Již minulý týden společnost Cerved představila podle Marka Atanasčeva dvě možné studie budoucího vývoje. Podle jednoho skončí krize v květnu a obrat italských firem by se měl navrátit do původní úrovně do roku 2021. Druhá varianta počítá s krizí trvající do konce roku 2020, kdy by zkrachovalo 10% firem, obrat hotelů a cestovních kanceláří by se propadl o 73%, výrobní sektor o 45%. Návrat ekonomiky do původního stavu by trval dalších šest měsíců a italské firmy by přišly o 460 miliard eur zisku. Krize by však zároveň přinesla zrychlení digitalizace. Studie zároveň konstatuje výrazné navýšení obratu online sektorů, potravinářství a farmaceutika.

„S cílem co nejvíce omezit pohyb osob vláda nadále podporuje firmy k využívání a aplikování systému smart working a home office, které bude možné aplikovat až do 31. července 2020 pouhým nařízením ze strany zaměstnavatele, a zároveň využití uplatnění dovolené či nuceného neplaceného volna,“ doplňuje Marek Atanasčev.

Miliardová injekce do ekonomiky

Italská vláda podpoří koronavirem ohrožené hospodářství miliardovou finanční injekcí. V polovině března schválila navýšení fondu na podporu ekonomiky, firem a fyzických osob na 25 miliard eur. Zčásti jde o peníze z fondů EU.

Navíc se nemusí jednat o finální číslo. Na stole je další dubnový balíček, který se bude odvíjet od aktuálního stavu, prozrazuje ředitel zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Miláně Marek Atanasčev.

Původní balík počítá s prvními 12 miliardami na okamžité užití a je rozdělen na zdravotnické prostředky a prostředky civilní obrany. Další peníze jsou určeny na půjčky firmám, slevy na daních, podporu podniků k vyplácení mezd (primárně pro firmy do 15 zaměstnanců), a podporu rodin.

„Celkem čtyři miliardy eur by měly jít na podporu exportu. Počítá se s omezením například i splátek na bydlení a hypotéku pro ty, co by ztratili práci. Vláda nicméně deklarovala, že o ni kvůli koronaviru nikdo nepřijde,“ shrnuje Marek Atanasčev.

Vláda zároveň  podepsala se zástupci největších odborových organizací dohodu o 13 bodech, která umožní podnikům ve všech odvětvích zajistit bezpečnost pracovníků (pomocí opatření na zajištění sociálního zabezpečení a omezením či pozastavením práce). Cílem je zachovat industriální výrobu v Itálii a zamezit dalším drastickým dopadům na ekonomiku.

Dohoda představuje manuál a informace pro jednotlivé podniky, jak mají řešit následující body:

 • Vstup pracovníků do prostorů firmy a způsoby přístupu externích dodavatelů;
 • Čištění a sanitace společností;
 • Osobní hygienická opatření;
 • Osobní ochranné prostředky;
 • Správa společných prostor (jídelna, šatny, kuřácké prostory, automaty na nápoje a občerstvení);
 • Obchodní organizace (směna, cestování a inteligentní práce);
 • Řízení pracovní doby;
 • Remodulace úrovní produkce;
 • Řízení vstupu a výstupu zaměstnanců;
 • Interní cestování, schůzky, akce a školení;
 • Pokyny pro symptomatické osoby ve společnosti;
 • Zdravotní dohled, kompetence závodních lékařů;
 • Aktualizace regulačního protokolu.

Přes veškeré vládní snahy dochází k postupnému uzavírání fabrik, které avizovaly už i velké společnosti jako FCA (Fiat-Chrysler), Pirelli, Denso, Teksid, M4U, Elbi, Lear, Maserati, Thales Alenia Space a další.

„Většina ze zmíněných subjektů se odkazuje na ochranu zdraví zaměstnanců a snahu zamezit rychlejšímu šíření nemoci, případně se došlo k dohodě s odbory ve firmách. Mnoho vedení firem však také odkazuje na nemožnost kompilace finálního produktu s ohledem na nedostatek součástek, kdy došlo k narušení dodavatelských řetězců, a také značnou absenci pracovníků blížící se úrovni od 30 až 40%,“ doplňuje Atanasčev

Italský tisk zároveň upozornil, že dochází k řadě problémů s přechodem zboží přes rakousko-italské hranice a na hranicích se Slovinskem s ohledem na Rakouskem zavedené zdravotní kontroly.

Největší problém je v průsmyku Brenner, kde za normálních okolností projede denně 4 až 5 tisíc kamionů. Po zavedení kontrol se toto číslo snížilo asi o polovinu a tvořily se místy až devadesátikolometrové kolony k městu Bolzano. Nadále však platí volný pohyb zboží. 

Nejvíce zasažen je aktuálně podle zástupce CzechTrade italský turistický ruch, který se na HDP podílí 13 procenty. Celkové škody se dle italského Svazu obchodu a cestovního ruchu aktuálně pohybují ve výši 7 – 8 miliard eur a budou se nadále zvyšovat.

„Italská ekonomika bohužel není v nejlepší kondici a fakt, že koronavirus zasáhl právě průmyslový sever a hlavně region Lombardii, který se z 25% podílí na tvorbě HDP, se určitě nebude pozitivně reflektovat na ekonomických výsledcích země. Navíc celkově tři nejvíce zasažené severní regiony (Lombardie, Benátko a Emilia-Romagna) se podílí na HDP z 40% a na exportu z 50%. Jedná se tedy o opravdu citelný zásah, který může potenciálně z dlouhodobého hlediska vyústit v komplikaci nejenom pro Itálii, ale celou eurozónu,“ doplňuje Marek Atanasčev.

Aktuální informace přímo z teritoria Vám poskytne zahraniční kancelář CzechTrade Milán

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem