Itálie: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Římě (Itálie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Sektorové příležitosti pro český export

 

Níže uvádíme sektory, které doposud byly páteří italského průmyslu a skýtaly příležitosti pro firmy z ČR. Vzhledem k narušení výrobních a dodavatelských řetězců v důsledku pandemie však nelze přesně předvídat, jak rychlý či úspěšný bude návrat k původnímu výkonu v těchto odvětvích.

 

Automobilový průmysl

Italská vláda dle dekretu na restartování italské ekonomiky potvrdila podporu automobilového průmyslu, který považuje za prioritní, jak z pohledu exportu, tak ze strany investiční přitažlivosti. V důsledku pandemie došlo v Itálii k výpadku výroby až 900 tis. vozů. Italská vláda směruje rovněž do zelených investic, podpory inovativních technologií a potvrzuje vůli pracovat na rozsáhlejší implementaci výroby elektrických vozů v Itálii. O tom svědčí čínské investice firmy Faw v regionu Emilia Romagna ve výši 1 miliardy Eur na výrobu elektrických automobilů. K elektromobilitě směřuje rovněž automobilka Fca, která fůzuje s PSA Group (měl by být dokončeno začátkem r. 2021) a na trhu tak vzniká čtvrtý největší výrobce automobilů, který se chystá významně investovat do nových technologií. Vzhledem k plánovaným investicím do infrastruktury by mohl začít růst i dosud stagnující sektor výroby autobusů.

 

Civilní letecký průmysl

Italská poptávka v tomto sektoru se kryje s nabídkou ČR. Konkrétní příležitosti pro české firmy se nabízejí zejména v oblasti lehkých vrtulových letadel či komponent v oblasti kosmického průmyslu. V případech obou sektorů již spolupráce probíhá a roste spolupráce v rámci projektů Evropské unie.

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Itálie se v Evropě ocitla v první linií boje s novým nebezpečím koronaviru. Dlouho byla nejpostiženější zemí v Evropě. Diskuse ke kapacitám zdravotního sytému a jeho struktuře bude po odeznění koronavirové epidemie bezpochyby jedním z hlavních vnitropolitických témat. Již nyní je jasné, že bude muset být posílena kapacity regionálních státních zdravotních struktur (ASL), diskuse se bude týkat personálních kapacit dostupných státnímu zdravotnímu systému, organizace nemocničních zařízení a samozřejmě finančního zajištění celého systému. Nedostatek zdravotních potřeb a ochranných pomůcek povede patrně ke snaze přivést výrobu strategických léků a zdravotního materiálu do domácího či dostupného evropského prostředí. Odhaduje se, že v souvislosti pandemií potřebuje Itálie kolem 950 mil. ochranných masek a roušek měsíčně. Vyjma masek potřebuje Itálie zhruba půl miliardy ochranných rukavic měsíčně a 2 mil. přístrojů na měření teploty.

Italský farmaceutický průmysl (i díky přítomnosti nadnárodních korporací) patří k evropské špičce a daří se mu navzdory recesi. Italský trh se v tomto segmentu vyznačuje velmi ostrou konkurencí a čeští výrobci léčiv s tím musejí počítat. Vývoz antibiotik do Itálie sice od vstupu ČR do EU vzrostl téměř na dvojnásobek, avšak nedosahuje zatím úrovně z konce 90. let. Významnou příležitostí v souvislosti s pandemií se jeví vývoj vakcín a léků.

Zajímavou položkou z pohledu pozitivní tendence trhu jsou potravinové a vitamínové doplňky, jejichž poptávka na italském trhu neustále stoupá. Průměrná spotřeba vitamínů a potravinových doplňků stoupla v období 2009 – 2019 o 126%, zhruba 32 mil. Italů konzumuje vitamínové doplňky, z nichž 17 mil. osob je zařadilo do denního režimu.

 

Chemický průmysl

Jde o jeden z úspěšných sektorů italského průmyslu. Itálie je v rámci EU druhým největším vývozcem. V roce 2019 rostl vývoz o 9%. Podle Italské federace chemického průmyslu Federchimica je pro podporu udržitelného rozvoje a oběhového hospodářství nezbytný chemický výzkum a strategické investice. Informace v roční zprávě Federchimica o výzkumu pro udržitelnou chemii jasně ukazují, že závazek v oblasti životního prostředí zahrnuje mnoho aspektů a vyžaduje použití a rozvoj širokého spektra nových technologií a nanotechnologií například v oblastech čištění odpadních vod, snížení emisí skleníkových plynů, zelené chemie a biotechnologie.

 

Kovozpracovatelský průmysl

Železo a ocel se staly významnými komoditami v obou směrech toku zboží mezi ČR a Itálií. Do budoucna by vývoz z ČR mohl růst kvůli přetrvávajícím problémům italských železáren. Itálie vykazuje výraznou negativní obchodní bilanci (v období od ledna do srpna 2019 činil dovoz do Itálie objem 20,3 mil. t a vývoz 12,9 mil. t) v položce výrobků ze železa a oceli. Narůstající potřeba dovozu těchto výrobků do Itálie se již pozitivně odrazila v bilaterální obchodní výměně mezi ČR a Itálií.

 

Robotika

Itálie je jednou z předních zemí, která implementuje roboty do výrobních procesů. V r. 2019 obsadila šesté místo ve světovém měřítku v zapojení robotů do průmyslové výroby od strojírenství až po kosmický průmysl. Na šestém místě se umístila i ve výzkumu a vývoji. Právě robotika si udržela vysokou úroveň poptávky i v období pandemie a v této souvislosti má robotika velkou budoucnost, její zapojení např. do zdravotnických zařízení na bezpečnou a spolehlivou sterilizaci prostor, ve kterých se nacházejí pacienti nakažení virem Covid-19, ale můžou být také vynikajícím prostředkem ochrany a prevence na místech se zvýšeným rizikem přenosu koronavirů. V tomto ohledu se skýtá pro české firmy aktivní v tomto sektoru řada příležitostí. Vyšší investice se očekávají do telemedicíny, monitoring infekcí a sledování rizikových pacientů.

 

Obranný a kosmický průmysl

Itálie je jedním z významných hráčů na poli evropského obranného průmyslu a silným podporovatelem trendu směřujícího ke konsolidaci evropské politiky vyzbrojování. Aktivně podporuje mezinárodní obranně – průmyslovou spolupráci, zejména v high-tech sektorech, ale také v oblasti letectví, systémů řízení a velení, komunikačních a elektronických systémů a softwaru či avioniky. Itálie zvažuje rovněž širší spojení zemědělského a kosmického průmyslu. Satelity by mohly pomoci zvýšit účinnost a kvalitu zemědělské výroby a pomoci k nižší spotřebě zdrojů a vyšší ochraně životního prostředí.

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělský a potravinářský průmysl patří do skupiny tahounů italského exportu i importu, byť kvůli pandemii se odhaduje, že zemědělsko-potravinářský export přijde v r. 2020 o 4 mld. Eur, propad zaznamenaly především produkty Dop s chráněným zeměpisným označením.

Za perspektivní se jeví i nadále vývoz chmelu a sladu vzhledem k rostoucí spotřebě piva (v r. 2019 meziroční nárůst o 3,4% na osobu) v Itálii.

Mléko a mléčné výrobky

Na italské straně se zvyšuje poptávka po mléku, především trvanlivém, pro výrobu sýrů a mléčných výrobků. Svědčí o tom rovněž nárůst vývozu mléka z ČR do Itálie v r. 2019 o zhruba 14% dle zprávy Eagri.

 

Infrastruktura a stavební průmysl

Vzhledem k pokračujícím problémům v italské infrastruktuře (pád mostu Morandi v Janově, nedávný pád mostu na pomezí mezi Toskánskem a Ligurií) a v návaznosti na rozjezd italského hospodářství po ukončení pandemie bude Itálie pokračovat ve velkých infrastrukturních dílech. Podle vládního programu na restart ekonomiky hodlá vláda urychlit administrativní postupy a začít co nejdříve stavět. Státní železnice FS žádají vládu o schválení kontraktu mezi RFI (Italská železniční sít – jejím 100% vlastníkem jsou FS) a ANAS (Státní správa silnic patří do skupiny FS) ohledně investic do infrastrukturních projektů v objemu 29 mld. Eur. Vyloučí se tak celá řada byrokratických překážek s cílem okamžitého zahájení tendrů a stavebních děl.

Italské železnice, se kromě průběžné obměny vozového parku, soustředí na posílení železničního spojení mezi Apeninským poloostrovem a ostatními částmi Evropy, a to jak v osobní, tak nákladní dopravě. Výstavbu či rozšíření nových koridorů mezi italskými přístavy a zeměmi na sever od Alp má za cíl zvětšit objem přepravovaného zboží a zkrátit přepravní vzdálenosti mezi asijskými přístavy a evropskými destinacemi. V případě osobní dopravy bude realizována výstavba rychlostního železničního spojení mezi severoitalským Turínem a francouzským Lyonem.

Vzhledem k tomu, že se během karantény osvědčil intermodální způsob přepravy zboží (kombinace silniční a železniční přepravy), GTS Rail, soukromá železniční společnost na přepravu zboží oznámila investice ve výši 13 mil. Eur na nákup lokomotiv a vagónů.

Českým dodavatelům se v sektoru nabízí široká škála příležitostí od projekčních prací po subdodávky materiálů či služeb.

 

 

Perspektivní obor

Země

Konkrétní příležitosti

Automobilový průmysl

Itálie

HS 8702 – Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

Itálie

HS 8703 – Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob

Itálie

HS 8708 – Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705

Civilní letecký průmysl

Itálie

HS 8801 – Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové prostředky pro létání

Itálie

HS 8802 – Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě

Itálie

HS 8803 – Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802

Itálie

HS 8804 – Padáky (včetně řiditelných padáků a paraglidingů) a rotující padáky

Itálie

HS 8805 – Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení

Chemický průmysl

Itálie

HS 3823 – Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy

Kovozpracovatelský průmysl

Itálie

HS 7204 – Odpad a šrot ze železa nebo oceli; přetavený odpad ze železa nebo oceli v ingotech

Itálie

HS 7213 – Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli

Itálie

HS 7214 – Ost. tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli

Itálie

HS 7217 – Dráty ze železa nebo nelegované oceli

Itálie

HS 7223 – Dráty z nerezavějící oceli

Itálie

HS 7224 – ost. legovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách; polotovary z ost. legované oceli

Itálie

HS 7227 – Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ost. legované oceli

Itálie

HS 7228 – Ost. tyče a pruty z ost. legované oceli

Itálie

HS 7229 – Dráty z ost. legované oceli

Itálie

HS 8212 – Břitvy, holicí strojky a holicí čepelky

Sklářský a keramický průmysl

Itálie

HS 7003 – Lité a válcované sklo v tabulích aj. neopracované

Itálie

HS 7006 – Sklo lité, tažené, plavené, vrtané aj. zpracované

Itálie

HS 7007 – Bezpečnostní sklo sestávající z tvrzeného nebo vrstveného skla

Itálie

HS 7010 – Demižony, lahve, sklenice, baňky aj. výrobky ze skla

Itálie

HS 7013 – Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, pro výzdobu aj. účely

Itálie

HS 7016 – Dlažební kostky, desky, cihly, dlaždice, obkládačky a ost. výrobky z lisovaného skla

Itálie

HS 7018 – Skleněné korálky, imitace perel, imitace drahokamů ap. zboží ze skla, jn. než bižuterie

Itálie

HS 7019 – Skleněná vlákna a výrobky z nich (například příze, tkaniny)

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Itálie

HS 3917 – Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů

Itálie

HS 7303 – Trouby, duté profily ap., z litiny

Itálie

HS 7307 – Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli

Itálie

HS 7309 – Nádrže, cisterny, kádě ap., ze železa nebo oceli, o objemu › 300 l

Itálie

HS 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Itálie

HS 2941 – Antibiotika

Itálie

HS 3003 – Léky neodměřené, ne krev, antisera ap., vata aj.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Itálie

HS 1107 – Slad, též pražený

Itálie

HS 1701 – Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pev. stavu

Itálie

HS 2203 – Pivo ze sladu

Zpracovatelský průmysl

Itálie

HS 4415 – Bedny, krabice, laťové bedny, bubny ap. dřevěné obaly

Železniční a kolejová doprava

Itálie

HS 8602 – Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy

Itálie

HS 8605 – Železniční, tramvajové osobní vozy aj. vozy bez vlastního pohonu

Itálie

HS 8607 – Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel

 

 

 

 

 

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Ministr Petříček s podnikatelskou delegací v Miláně

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček navštívil v listopadu 2019 Miláno, kde zahájil Česko-italské obchodní fórum za účasti více než tří desítek českých firem. Pro ty se obchodní fórum stalo příležitostí pro navázání spolupráce s italskými partnery. Itálie je významným obchodním partnerem ČR, vzájemný obchod dosáhl v r. 2018 rekordu, když poprvé překonal hranici 13 miliard Eur.

Šéf české diplomacie se setkal s náměstkem ministra zahraničních věcí Itálie Ivanem Scalfarottim, se kterým hovořil nejen o působení českých firem na italském trhu, ale také o aktuálních unijních tématech včetně příštího rozpočtu EU. Na závěr návštěvy druhého největšího italského města se ministr Petříček setkal se starostou Milána Giuseppem Salou.

Nanotechnologické fórum

Velvyslanectví ČR v Římě společně s kanceláří CzechTrade v Miláně, Generálním konzulátem ČR v Miláně, CzechInvest, Asociací nanotechnologického průmyslu ČR ve spolupráci se Svazem podniků průmyslu a služeb města Milána Assolombarda a s přispěním Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie uspořádaly v říjnu 2019 v Miláně podnikatelské fórum věnované nanotechnologiím „NanoDay“. Akce se zúčastnily české firmy: IQ Structures, NanoTrade, ING Medical, Pardam, Lada Vyvialova Creative Platform, Advanced materials JTJ a nanoSPACE. Hlavním cílem fóra bylo podpořit české firmy dodávající výrobky, technologie a služby v sektoru nanotechnologií. Podnikatelského fóra se kromě českých firem účastnily vytipované italské firmy, obchodní zástupci a distributoři, s nimiž české firmy uskutečnily dvoustranná pracovní jednání B2B za účelem nalezení vhodných potencionálních partnerů a odběratelů v Itálii.

Semináře o exportních příležitostech v Itálii a Slovinsku v Praze a Pardubicích

Na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze a v Pardubicích se v září 2019 uskutečnil seminář určený pro české exportéry, zvažující vstup na trh těchto dvou evropských států. Seminář v Praze zahájil náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa. V rámci obou seminářů měli zástupci účastnících se firem možnost konzultovat své exportní plány a navázání spolupráce.

Prezentační akce pro české výrobce a dodavatele hudebních nástrojů v italské Cremoně

Velvyslanectví ČR v Římě společně se zahraniční kanceláří CzechTrade v Miláně a veletržní správou Cremona organizovaly v rámci prestižního veletrhu s hudebními nástroji v Cremoně v září 2019 koncert a následnou networkingovou akci. Společenská akce, která se uskutečnila s přispěním Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie, byla zaměřena na propagaci českých výrobců a dodavatelů hudebních nástrojů v Itálii. Prezentovaly se na ní firmy Janíček PICKS s.r.o., Paul McNulty, Petrof, spol. s.r.o., Rastislav Žumár a Šiba Plus s.r.o.

Náměstek Očko v Itálii projednal možnosti bilaterální spolupráce v inovacích

V červenci se uskutečnila v Římě návštěva náměstka ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petra Očka, který se setkal s představiteli italského Ministerstva pro hospodářský rozvoj a jednal o zkušenostech se zaváděním digitalizace a budováním infrastruktury pro inovativní technologie v Itálii.

Společenská akce na podporu návrhů ČR v oblasti umělé inteligence na okraji workshopu UNCITRAL a UNIDROIT

Velvyslanectví ČR v Římě uspořádalo v květnu 2019 ve svých prostorách společenskou akci s cílem zviditelnit a podpořit ČR v rámci Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) a Mezinárodního ústavu pro sjednocení mezinárodního práva soukromého (UNIDROIT).

Prezentace investičních příležitostí a digitální ekonomiky České republiky v rámci semináře Visegrádské 4 o digitalizaci

V prostorách Velvyslanectví Slovenské republiky v Římě se v březnu 2019 uskutečnil v rámci předsednictví Slovenska ve Visegrádské 4 ekonomický seminář “Digital Dynamic Visegrad” zaměřený na digitalizaci a příležitosti v této oblasti v zemích V4. Seminář byl určený především firmám, ale i dalším subjektům se zájmem o informace o obchodních a investičních příležitostech v zemích V4.

 

Plánované akce ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Itálii na rok 2020

Podnikatelská mise zaměřená na sektor IT

ZÚ Řím plánuje podnikatelskou misi zaměřenou na sektor informačních technologií, realizovanou z prostředků PROPED, s předběžným termínem v září 2020.

Jedná se o misi ICT firem do Říma ve spolupráci s českou ICT Alliance a regionálním sdružením na podporu obchodu Lazio Innova, které zaštiťuje desítky ICT firem v oblasti Říma. Zvažovaná je zároveň účast na konferenci Cybertech Europe v Římě v termínu 23. – 24. září 2020.

Účast na veletrzích organizovaná zahraniční kanceláří CzechTrade Milán ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Římě

Veletrh Expocomfort 2020

Termín: 8. 9. 2020 – 11. 9. 2020, Milán, Itálie

Oborová specializace: Strojírenství – výroba strojů a techniky

 

Velletri, B2B platforma VEHICLE & TRANSPORTATION TECHNOLOGY INNOVATION MEETINGS 2020

Termín: 16. 9. 2020 – 17. 9. 2020, Turín, Itálie

Oborová specializace: Automobilový průmysl

 

Veletrh CREMONA MUSICA INTERNATIONAL EXHIBITIONS 2020

Termín: 25. 9. 2020 – 27. 9. 2020, Milán, Itálie

Oborová specializace: Hudební nástroje a příslušenství

 

ENLIT 2020

Termín: 27. 10. 2020 – 29. 10. 2020, Milán, Itálie

Oborová specializace: Energetika

 

Veletrh, B2B platforma FORUM AGENTI 2020

Termín: 26. 11. 2020 – 27. 11. 2020, Milán, Itálie

Oborová specializace: Bez konkrétní specializace, možnost vyhledání obchodního zástupce pro Itálii

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Římě (Itálie) ke dni 21. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem