Egypt – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Egyptská arabská republika byla tradičním obchodním partnerem Československa již před druhou světovou válkou. Egypt i nadále patří k nejvýznamnějším partnerům ČR regionu Blízkého východu a severní Afriky.  

Egyptská ekonomika je nadále založena na třech pilířích – turistickém ruchu, zemědělství, a Suezském kanálu, jenž zabezpečuje podstatný příspěvek k devizovému inkasu. 

Obchodní výměna mezi ČR a EAR vykazuje trvale vysoké aktivní saldo ve prospěch české strany. I když je vývoz do EAR pro ČR relativně významný, z hlediska EAR je marginální (0,6 % celkového EG dovozu). V letech 2014 – 2017 měla komerční výměna mezi ČR a Egyptem výrazně sestupnou tendenci. Nyní dochází opět k jejímu postupnému navyšování, v roce 2019 dosáhl obrat vzájemné obchodní výměny 504 mil. USD (český vývoz měl hodnotu 396 mil. USD). 

 Nejvýznamnější exportní položkou jsou: motorová vozidla a traktory. 

Smluvní či institucionální rámec v ekonomické oblasti 

  • Meziresortní Dohoda o spolupráci mezi MPO ČR a Ministerstvem průmyslu a zahraničního obchodu Egypta byla podepsána v květnu 2013. 
  • Tato dohoda založila česko-egyptský Společný hospodářský výbor (1. zasedání proběhlo v dubnu 2016 v Káhiře v rámci návštěvy ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka). Druhé bylo aktuálně odloženo (duben 2020, předpoklad termínu Q4/2020 nebo Q1/2021). Jedním z hlavních bodů dalšího zasedání smíšené komise je podpis/aktualizace řady memorand v různých oblastech. 

Plánované akce  

  • Veletrh EDEX 12/2020 (Egypt Defence Expo) 
  • Zvažována je realizace podnikatelské mise do Afriky v roce 2021 (do Egypta ve spojení s jinou africkou/arabskou zemí). 
  • Ve spolupráci s MZV a KPR součinnost na přípravě návštěvy egyptského prezidenta Sísího v Praze (původní termín cesty byl ze strany MZV plánován na červen 2020). 

Ing. Andrea Heverlová, heverlova@mpo.cz, tel.: 224 852 860
odbor Afriky, Asie, Austrálie – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Egypt

Doporučujeme