Aktuální pandemická situace v Egyptě

K 29. květnu 2021 Egypt oficiálně vykázal 1 119 nových nakažených za den a 51 případů zemřelých (celkem 260 659 infikovaných a 15 009 zemřelých, dlouhodobě v zásadě nižší stabilní růst).

Jde o několikatýdenní trend, infikovaní jsou nadále soustředěni především v guvernorátech v Káhiře, Gíze, Alexandrii a v Al-Kaljubíja. K 21. květnu bylo proočkováno 1,5 milionu osob v 600 nemocnicích a v 5 000 dalších očkovacích místech.

Reálný počet nakažených osob je násobně vyšší – stát například neeviduje osoby, které se léčí samy nebo v soukromých zařízeních. Zatím nejrozsáhlejší průzkum zveřejnilo Egyptské centrum pro výzkum veřejného mínění (Baseera) dne 11. března 2021. Průzkumu se zúčastnilo 3020 osob ze všech guvernorátů, které uvádí jako pravděpodobný počet nákaz v listopadu a prosinci 867 000 osob (72 % z nich potvrzeno lékařsky, většinou mimo státní nemocnice). Projekcí na celkový počet obyvatel a celý rok 2020 dospěla Baseera k odhadu 2,9 milionu nakažených a vzhledem k rostoucí tendenci v roce 2021 lze v současnosti odhadovat cca 3,3–3,5 milionu.

Růst se odráží i ve zpřísněných opatřeních. Dočasně od 6. do 30. května vláda přistoupila k omezení provozů obchodů, restaurací a kin do 21:00 hod. a veřejných shromáždění (v hotelech a na plážích letovisek nadále platí pravidlo obsazenosti do 50 %). Platí omezení fyzické přítomnosti ve státních institucích, školní rok na VŠ bude prezenčně ukončen koncem května, dále bude probíhat on-line.

V zemi došlo k růstu průměrných teplot a s ní je spojena i vyšší sociální interakce na veřejnosti. V důsledku relativně nízkých oficiálních údajů klesá obezřetnost obyvatel. Lze naopak vysledovat nárůst zodpovědnosti zejména v obchodech a službách a také významně vyšší aktivitu policie. Situaci ovlivnil Ramadán (od 13. 4.–do 16. 5.), jehož součástí je intenzivnější setkávání v rámci rodin. Na druhé straně pro svátky „Al fitr“ na konci Ramadánu byla přijata omezení.

Pozitivním posunem je de facto široká možnost nákupu např. roušek pro veřejnost za přijatelné ceny.

V době zpracování nebylo zaznamenáno oficiální přiznání jihoafrické či britské mutace v Egyptě. I-dnes z 19. května informovala o údajném návratu dvou občanů ČR (Ostravsko) z Egypta, kteří měli onemocnět novou „egyptskou“ mutací viru. Další informace se zatím neobjevily v rámci médií ČR ani Egypta.

Podmínky pro vstup do Egypta platné od 1. 9. 2020 zůstávají beze změny. Podmínky návratu do ČR jsou určovány českou stranou. Aktuální informace naleznete na Covid Portálu.

Zdroje: Al Ahram Online, Egypt Today, Delegace EU

Pavel Kalina, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Káhiře

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě
• Teritorium: Afrika | Egypt | Zahraničí