Egyptu budou chybět peníze z turismu i od lidí pracujících v zahraničí

Koncem května oficiálně Egypt přiznává téměř 24 tisíc případů nakažení koronavirem a více než 900 mrtvých mrtvých. Testovaných osob je více než 135 tisíc. Situace se v posledních týdnech výrazně zhoršila a země zaznamenává nebývalý nárůst nově infikovaných. Na základě zhoršující se situace egyptská vláda sáhla k dalším opatřením, které vyústily v zákaz shromažďování, omezení otevření provozní doby pro restaurace, malé obchody, kafetérie, noční kluby, zábavní parky, kasina a nákupní střediska.

V zemi je ale zřejmě až trojnásobný počet nakažených, než se oficiálně udává. Již v polovině května egyptský ministr pro vzdělávání uvedl, že v zemi bude zřejmě nakaženo více než 70 tisíc lidí.

Vrchol pandemie se očekává v polovině června. Do té doby nechce vláda otevřít restaurace, mešity, kostely, sportoviště apod. Stejně tak stále zůstávají zavřené školy a univerzity. Povolila jen provoz 50 % kapacity jednotlivých hotelů, a to od 1. června a výhradně pro domácí klientelu.

Všechna předcházející opatření v boji proti virové pandemii platila do 30. května. Proto v této chvíli egyptská vláda přichází s dalšími opatřeními, které budou platné opět po dobu dvou týdnů, tedy do poloviny června. Nově je v podstatě nařízeno povinné nošení masek či roušek, což bude vynucováno pod pokutou až 4000 egyptských liber (asi 6 tisíc korun) nebo uvězněním. Zkracuje se lehce zákaz nočního vycházení, který bude opět platit od 20 hodiny do 6 hodiny ranní. Obchody budou zavírat ve stejnou dobu, tj. v 17 hod.

O to více je překvapivá zpráva, že egyptský kabinet zvažuje otevření mezinárodních letiště v Káhiře za přísných bezpečnostních podmínek postupně ve druhé polovině června nebo v na začátku července. Důvodem je snaha vyhovět jiným zahraničním aeroliniím, které chtějí začít s regulérním provozem a jejich připraveností létat opět do Egypta. Ten uzavřel své mezinárodní letiště v březnu s výjimkou transportu zboží.

Prezident Sisi oznámil už na počátku května další sadu opatření na podporu nejvíce ovlivněných sektorů ekonomiky, jako je výstavba nových bytů a udržení turistického průmyslu. Obě odvětví budou moci žádat prostřednictvím bank o podporu 50 miliard egyptských liber.

Další opatření v boji s virem

V této souvislosti byla uspořádána videokonference pod vedením ministryně pro mezinárodní spolupráci paní Rania Al-Mashat, se zástupci Světové banky, MMF, OSN, Africké rozvojové banky, USAID, velvyslanců různých zemí a mnoha dalšími institucemi.

Jednalo se o platformu, kde byly diskutovány možnosti zapojení mezinárodních finančních institucích a jednotlivých zemí do vytvoření akčního plánu pomoci v souladu s prioritami země.

Egypt, ve snaze zrychlit testování potencionálních pacientů, zřídí 27 laboratoří po celé zemi, s plánem přidat další čtyři na univerzitách. Bylo vyčleněno osm izolačních nemocnic s kapacitou 2 000 lůžek vybavených 400 ventilátory. V případě velkého rozšíření pandemie budou zapojeny i polní nemocnice.

Koronavirová krize urychlí strukturální reformy spojené se sociální ochranou a sítěmi sociálního zabezpečení. Vláda nabídne peněžní výplaty v hodnotě 500 EGP všem nezaměstnaným pracovníkům registrovaným v databázi ministerstva práce. Dosud se zaregistrovalo přes milión osob, pracujících ve stavebnictví, zemědělství, rybolovu a dalších profesích.

Centrální banka také zvýšila tlak na digitální transformaci. Ruší se poplatky za převody peněz v místní měně, zvyšující se denní limity, vydávání platebních karet je po dobu 6 měsíců zdarma.

Prezident Sissi využil situace a oznámil, že k dlouhodobě očekávanému otevření Velkého egyptského muzea dojde až v roce 2021. Rovněž i dokončení výstavby Nového administrativního hlavního města bylo posunuto do nadcházejícího roku. Přičemž letos už mělo dojít ke stěhování ministerstev i úředníků. Obě dnes již ikonické monumentální stavby, tak současný režim stále nemůže dokončit a termíny neustále posouvá.

Lety do oblasti Perského zálivu jsou zastaveny

Vypuknutí pandemie může mít pro Egypt devastující dopady. Už teď je jasné, že příjmy z turistického průmyslu, které tvoří 12 procent HDP, nedosáhnou očekávané výše. Očekávalo se ročně téměř 13 miliard dolarů. Mnoho Egypťanů pracuje v zahraničí a přispívají tak svými příjmy velmi zásadně do ekonomiky země. Ovšem po zastavení letů do Ománu, Kataru, Kuvajtu a Saúdské Arábie se tato možnost rozplynula.

Egyptská vláda už zkraje oznámila sadu pobídek na podporu ekonomiky ve složité situaci, zaviněné propuknutím koronaviru. Snižuje cenu zemního plynu pro všechna průmyslová odvětví a poskytuje miliardu egyptských liber exportérům (jako část balíčku opatření na podporu ekonomiky ovlivněné koronavirem).

Průmysl bude mít levnější elekřinu

Vláda rovněž snižuje cenu elektřiny o 10 piastrů pro těžký a střední průmysl s tím, že počítá s udržením těchto cen po dobu nejméně tří let. Továrny a turistické resorty budou platit daň z nemovitosti v odloženém termínu (o tři měsíce později a ve splátkách). Zároveň se snižují poplatky pro investory na burze.

Díky aktivitám Ministerstva zahraničních věcí ČR odletělo 24. března z Hurgády letadlo společnosti Smart Wings s více než stovkou českých občanů, kteří z různých důvodů zůstali až do této doby v Egyptě.

Další opatření tlumí život i ekonomiku

Již několik dní je v zemi zaveden zákaz nočního vycházení s tím, že nesmí být prováděn žádný transport, a to veřejný ani soukromý. V Káhiře, kde se provoz nikdy nezastaví a je provázen neustálým troubením řidičů po celou noc, je toto opatření naprosto ojedinělé. Překvapivě je dodržováno, což je jistě vynuceno i ohlášeními tresty, mezi které patří pokuta 4000 egyptských liber nebo rovnou zadržení. Veškeré služby poskytované ministerstvy jsou pozastaveny, s výjimkou ministerstva zdravotnictví.

Rovněž i místní Ministerstvo zahraničních věcí pracuje jen v omezené míře. Tato opatření zatím platí do 23. dubna a počítá se s tím, že budou prodloužena. Provoz na mezinárodním letišti v Káhiře je nyní přerušen až do odvolání. Je však otevřen pro leteckou společnost EgyptAir, která evakuuje Egypťany zpět domů z celého světa.

Mnoho Egypťanů řešilo různé zákazy až dosud tak, že vyrazili na nejbližší pláže v Alexandrii nebo Ain Sokhna, které byly masivně zaplněné. Ve snaze zabránit rozšiřování koronaviru, bylo vládou zakázáno jakékoliv shromažďování tohoto druhu. Vstup k moři je rovněž až do odvolání znemožněn. Školy a univerzity budou uzavřeny do poloviny dubna.

Ve snaze bojovat s pandemií, která by mohla zachvátit 100 miliónovou zemi, vyhlásil prezident Sisi plán zvýšit produkci nutných medicínských prostředků o 75 procent. Do výroby budou zapojeny i vojenské továrny. Ze státního rozpočtu se uvolňují dodatečné prostředky ve výši 2,25 miliard egyptských liber.

Renomovaná organizace Institute of International Finance (IIF) predikuje pokles růstů zemí Blízkého východu a Severní Afriky (MENA) z 2,4 procent na 0,8 procenta v roce 2020, což bude nejnižší úroveň, srovnatelná se začátkem devadesátých let.  Současná globální recese vede k redukci obchodů, zahraničních investic, přílivu turistů, odlivu remitencí a v případě Egypta i k poklesu příjmů z provozu Suezkého kanálu.

Egypt doufá, že bude schopen bez velkých obtíží překonat nejhorší období

Vláda uklidňuje obyvatelstvo, že rezervy základních potravin jsou zajištěny a v dostatečném množství. Jako příklad se uvádí zásoby cukru, kde se počítá s rezervou až do srpna. Obavy jsou však z nárůstu cen potravin, zvláště nyní v probíhajícím svátku muslimů Ramadánu. Též by se mohly promítnout problémy se zvyšováním cen transportu a pojištění.

Egypt v podstatě nevypnul svoje hospodářství, tak jak to udělalo mnoho jiných zemí. Továrny i zemědělské podniky stále produkují. V některých oborech se jen snížila výroba díky redukci zaměstnanců, kteří pracují místo ve třech směnách jen ve dvou. Zatím tedy nedochází ani k nekontrolovatelné inflaci nebo nedostatku nějakého zboží.

Současné predikce vlády je, že pandemie koronaviru by měla odeznít v červnu, pokud Egypťané budou dodržovat všechna nařízení, hlavně během Ramadánu, který začal 24. dubna. Vláda předpokládá uvolnění mnoha nařízení právě po skončení Ramadánu. V červnu už by mohly začít operovat i letecké společnosti a využívat mezinárodní letiště v Káhiře. To je důležitá informace i pro české podnikatele, kteří museli odložit své plánované služební cesty do teritoria.

8. 4. 2020 egyptská vláda informovala, že pro hospitalizaci klinicky jednodušších případů covid-19 (pod 50 let a bez rizikových faktorů) bude nadále využívat univerzitní studentské ubytovny a koleje.  Jedna z větších ubytoven, komplex Cairo Universities Students Hostel, se nachází na shodou okolností na ulici Ahmed Zewail, zhruba 500 metrů na západ od areálu Zastupitelského úřadu ČR v Káhiře.

Opatření na jedné straně svědčí o tom, že se Egypt připravuje na ještě větší propuknutí pandemie než je současný stav, a rovněž na to, že nepočítá s nijak rychlý návratem studentů.

Egyptský nejvyšší islámský představitel muftí Allam poděkoval prezidentu Sisimu a všem lékařským pracovníkům za zvládání současného stavu. Vyzval rovněž k celonárodní solidaritě a charitě.

Ve snaze alespoň trochu oživit strádající turistický průmysl, vláda povolila dokonce května otevřít hotelům ne více než 25% kapacity ubytování, za přísných bezpečnostních opatření, jako přítomnost alespoň jednoho lékaře, měření teploty a využívání dezinfekčních prostředků. Jedná se hlavně o podporu alespoň domácí turistiky.

Turistický sektor, který tvoří 15 procent HDP, totiž přichází měsíčně se ztrátou jedné miliardy dolarů. Od 1. června se počítá s otevřením už poloviny hotelů s tím, že bude dále zakázáno organizovat svatby a jiná velká setkání. Hotelové restaurace budou otevřeny jen za předpokladu dodržovaní vzdálenosti mezi stoly.

Prezident soustřeďuje stále větší moc

Ústavně-právní výbor egyptského parlamentu 18. dubna schválil sérii 18 dodatků ke krizovému zákonu, který umožňuje prezidentovi přijímat opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti během pandemií. Nyní má prezident například právo uzavřít školy, univerzity, úřady, nařídit karanténní opatření a zakázat nebo omezit shromažďování.

Zároveň připravuje parlament novelizaci zákona o předcházení epidemií z roku 1957, která zavádí vyšší pravomoci ministerstva zdravotnictví (například povinné nošení roušky, omezení pohybu, povinnost urychlení a usnadnění pohřbívání nakažených).

Egyptský parlament schválil změnu článku o daních z nemovitosti s cílem udělit výjimky průmyslovým podnikům negativně ovlivněných preventivními opatřeními proti covid-19. Pozemky vlastněné průmyslovými podniky budou osvobozeny od daně z nemovitosti a ministerstvo financí bude mít pravomoc určit dobu platnosti či měnit výši daňového osvobození. Zároveň bylo schváleno vyčlenění 10 miliard egyptských liber z aktuálního státního rozpočtu na podporu ekonomiky v době krize. Kabinet rovněž dostal pravomoc pozastavit platby určitých daní či finančních závazků, jako je sociální pojištění.

Egyptský prezident vyhlásil dne 28 dubna tříměsíční prodloužení výjimečného stavu v celé zemi. Cílem opatření má být možnost vlády omezit šíření koronaviru a boj s následnou zdravotní krizí.

Egyptu se nedaří zatím zvládat situaci kolem pandemie. Počet nakažených překonal deset tisíc a má problém s testováním, jelikož dlouhodobě neuveřejňuje žádná nová čísla a stále zůstává na 90 tisících. Potýká se nejenom s přeplněnými nemocnicemi, ale trvale i s nedostatkem zdravotnického personálu, kdy zvláště sestřičky jsou následně často nuceny zůstat v karanténě. Letecká repatriace egyptských pracovníků ze zahraničí, kde jich pracovalo až jeden milión, je prováděna pomalu a postupně.

Egyptská vláda by chtěla už rozvolnit svá přísná opatření, která v mnoha případech nízko příjmovou částí obyvatelstva stejně není dodržována. Takovým příkladem je, že se Nejvyšší soud vrací ke své činnosti. Od 17. května jsou povinné roušky ve všech egyptských bankách. Rovněž jejich nošení bude plošně nařízeno v rámci Alexandrijské university, která počítá s návratem studentů.

Egypt zavádí přísnější opatření a utlumuje ekonomiku

Další opatření vlády se očekávaly až na konci Ramadánu, ale vláda přichází s přísnějšími restrikcemi už nyní. Jsou hlavně cíleny na třídenní svátek Eid al Fitr na konci Ramadánu, kdy končí půst. Takový průběh postního měsíce zřejmě nemá v historii Egypta obdoby.  Nejen z hlediska náboženského, ale i ekonomických dopadů. Od neděle 24. května do pátku 29. května se prodlužuje zákaz vycházení začínající už v 17 hodin místo současných 21 hodin. Rovněž se pozastavuje jakákoliv veřejná doprava. Všechny obchody, nákupní střediska, pláže a parky budou zcela uzavřeny. Vše je namířeno k zastavení šíření viru, jelikož v důsledku tradic dochází v těchto dnech k velkým shromážděním.  Stále jsou zavřeny školy, univerzity, mešity, kostely a je pozastaven letecký provoz.

Navzdory dříve zavedeným opatřením roste míra infekce, což vyvolává obavy, aby další vývoj zdravotnický systém v Egyptě zvládl. Všechna tato opatření se promítají hlavně i do jakékoliv průmyslové výroby po celé zemi, kdy dochází k omezování pracovní doby a trvalému snižování produktivity.

Od 30. května bude zákaz vycházení opět změněn od 20 hodin do 6 hodin ráno po dobu dvou týdnů. Nově bude povinné nošení obličejových masek ve vnitřních prostorech, v soukromé i veřejné dopravě. Pro porušovatele nařízení budou přísné sankce. Následně dojde i k otevírání obchodů a obchodních center. Od poloviny června vláda uvažuje o postupném uvolňování svých opatření a otevírání institucí, možná i mešit a kostelů.

Egyptská vláda v předcházejících dnech signalizovala, že má zájem k postupnému otevírání ekonomiky a rozmělnění přísných nařízení. Příkladem je, že od 1. června budou hotely moci provozovat maximální kapacitu 50 procent.  Nyní už nejenom turistický ruch, ale i ostatní sektory ekonomiky trpí obrovskými ztrátami.

Egyptská vláda například poskytne leteckému přepravci EgyptAir půjčku ve výši 2 miliard EGP. Hospodářský dopad krize přiměl zemi hledat nouzové zdroje a přijal od MMF pět miliard dolarů na zvládnutí problémů, přičemž půjčku v částce 2,772 miliard dolaru obdržel od stejné instituce minulý týden na řešení potřeb platební bilance. 

Pavel Kalina, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Káhiře

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem