Egypt

Rozcestník informací o Egyptě:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Egyptem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Egyptem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 4 aktuální tipy.

Desatero pro obchodování s Egyptem níže

4 doporučení pro vstup na chorvatský trh za pandemické situace koronaviru:

 1. Možnost vstupu do Egypta

  Od 1. července se postupně otevírají mezinárodní letiště v Egyptě a pravidelné linky pomalu začínají létat z evropských metropolí. To je zcela zásadní informace pro mnoho českých podnikatelů, kterým byl od března prakticky znemožněn jakýkoliv vstup do teritoria. Egypt se sice nijak zvláště nevyrovnal s pandemií, ale vláda usoudila, že je nutné uvolnit opatření a obnovit ekonomiku, a hlavně naprosto životně důležitý cestovní ruch. Vzhledem k ne zcela zvládnuté epidemii jsou některá letecká spojení ze strany evropských zemí opět pozastavována.

 2. Vyhledání vhodných obchodních partnerů

  Navázání jakýchkoliv obchodních styků s egyptskými partnery (pokud tedy oni sami neosloví české firmy) je prakticky nemožné dělat od stolu v kanceláři. Neexistuje zde veřejná databáze firem. Placené databáze jsou většinou výtvorem evropských společností, zaměřených právě na tuto aktivitu. Z toho vyplývá, že jsou k dispozici maximálně neověřené seznamy s velmi zavádějícími údaji a kontakty. Bez toho, aby se zástupce české firmy osobně setkal s potenciálním partnerem na egyptské půdě, se prakticky nedostane k žádným relevantním kontaktům, telefonním číslům či vůbec fungující emailové adrese.

  V této fázi je možné využít fungování zahraniční kanceláře CzechTrade Káhira, která může nejenom ověřit vytipovanou firmu, ale i připravit program návštěvy s egyptským partnerem a ověřit zájem o výrobky či technologie. 

 3. Důkladná příprava na jednání

  Návštěvu je nutné si precizně připravit, jelikož prakticky ve všech oborech zde existuje velká konkurence z Evropy či Asie. Nutné je především mít připraveny argumenty, proč je české zboží unikátní a cenově srovnatelné, jelikož cena je na zdejším trhu zcela zásadní. Před cestou je zpravidla vhodné projednat způsoby profinancování případného exportu. 

 4. Ověření fungování egyptských firem

  Egyptská vláda sice nevypla v předcházejících měsících ekonomiku zcela, ale mnoho firem funguje v omezeném režimu a je nutné partikulárně ověřit, zda firma začala fungovat ve standardním režimu. Zde je možné využít služeb zahraniční kanceláře CzechTrade Káhira, která může ověřit zájem o nové kontakty z ČR či o další navazující kroky v již dříve rozjednaných obchodních aktivitách.

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?Aktuální situace v Egyptě

Zpět na začátek

Desatero pro obchodování s Egyptem

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Buďte trpěliví

  Jednání s Araby bývají zdlouhavá, často přerušovaná a vše vyžaduje opakovaná setkání. Je třeba být trpělivý, nespěchat a věnovat pozornost úvodní seznamovací fázi. Arab dělá obchod „přes člověka“, a ne „přes firmu“, proto je důležité přesvědčit ho o důvěryhodnosti a navázat s ním dobré osobní a přátelské vztahy. Arabové nedůvěřují lidem, kteří se nezdají upřímní nebo kteří nedokážou projevit osobní zájem. Ostražití jsou u lidí, kteří dávají najevo spěch či tlačí na partnera, aby dohodu uzavřel.

 2. Použijte arabštinu

  Arabové jsou na svůj jazyk velmi hrdí a považují jej za jedno ze svých největších kulturních bohatství. Proto je v Egyptě výhodné vést jednání v arabštině za pomoci vlastního nebo domácího tlumočníka. Je nezbytné mít vizitky, nejlépe na jedné straně v arabštině a na straně druhé v angličtině.

 3. Nejezděte v době svátků

  Služební cesty do Egypta nejsou vhodné v obdobích letních veder. Příznivý čas pro návštěvu není ani během náboženských svátků, zejména postního měsíce ramadánu.

 4. Tolerujte zpoždění

  Obchod v Egyptě má velkou tradici, partneři jsou zkušení vyjednávači. I tady však většinou platí odlišné chápání času, případná nedochvilnost partnera musí být tolerována. Naopak cizincům se doporučuje, aby se dostavili včas. Smlouva zde má větší význam, ale spíše jako rámec spolupráce, pozdější úpravy nejsou vyloučeny, všechny podmínky nemusejí být dodrženy. Spěch je překážkou úspěchu, vyplatí se trpělivost, opatrnost, cenová jednání jsou náročná, typické je smlouvání.

 5. Podejte ruku

  Dlouhé držení ruky hostitelem při vítání je výraz pohostinnosti. Může dojít i k tomu, že vás egyptský partner provází společností a drží vás za ruku. I to je výrazem přátelství, aniž by v tom měly být hledány jakékoli jiné úmysly. Vysloveným projevem přátelství je objetí s krátkým dotykem oběma tvářemi. Je to podobné francouzskému uvítacímu zvyku, v Egyptě jde však o dotyk jedenkrát na levou tvář a jednou až vícekrát na tvář pravou.

 6. Nepodceňujte svůj zevnějšek.

  Egypťané při formálním pracovním styku preferují klasické odívání (oblek s kravatou) a čistý a upravený vzhled. Potrpí si na módu a eleganci.

 7. Připravte si podklady v arabštině

  Je třeba být dobře připraven na jednání s egyptským partnerem. Musíte mít nachystány potřebné materiály v arabštině, případně v angličtině. Jednající zástupce by měl mít příslušné rozhodovací kompetence, očekává se jasná odpověď přímo na místě.

 8. Využijte místního prostředníka

  V Egyptě je velkou výhodou mít místního agenta. Jeho prostřednictvím získáte potřebné konexe.

 9. Nezapomeňte na dary a děkovný dopis

  Egypťané jsou pohostinní. Běžně jste pozváni na oběd nebo večeři. Oplácejte jim stejnou mincí. Jako dárek volte české sklo a vyhněte se jiné než islámské náboženské symbolice. Vedle dárků nelze než doporučit, aby po každém jednání, i kdyby nebylo úspěšné, obdržel egyptský protějšek děkovný dopis. Dvojnásob to platí v případě jednání se státními úředníky, kteří krátké děkovné dopisy očekávají.

 10. Volte dobré téma k hovoru

  Egypťané mají smysl pro humor, jsou společenští a rádi se baví. Opatrnost je ale potřeba při hovoru na náboženské či politické téma.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Afrika | Egypt | Zahraničí

Doporučujeme