Egypt

Rozcestník informací o Egyptě:

CzechTrade: Doporučení pro obchodování s Egyptem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Egyptem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 3 bonusové tipy.

Desatero pro obchodování s Egyptem níže

3 doporučení pro egyptský trh:

 1. Vyhledání vhodných obchodních partnerů
  Navázání jakýchkoliv obchodních styků s egyptskými partnery (pokud tedy oni sami neosloví české firmy) je prakticky nemožné dělat od stolu v kanceláři. Neexistuje zde veřejná databáze firem. Placené databáze jsou většinou výtvorem evropských společností, zaměřených právě na tuto aktivitu. Z toho vyplývá, že jsou k dispozici maximálně neověřené seznamy s velmi zavádějícími údaji a kontakty. Bez toho, aby se zástupce české firmy osobně setkal s potenciálním partnerem na egyptské půdě, se prakticky nedostane k žádným relevantním kontaktům, telefonním číslům či vůbec fungující e-mailové adrese.
  V této fázi je možné využít fungování zahraniční kanceláře CzechTrade Káhira, která může nejenom ověřit vytipovanou firmu, ale i připravit program návštěvy s egyptským partnerem a ověřit zájem o výrobky či technologie. 
 2. Důkladná příprava na jednání
  Návštěvu je nutné si precizně připravit, jelikož prakticky ve všech oborech zde existuje velká konkurence z Evropy či Asie. Nutné je především mít připraveny argumenty, proč je české zboží unikátní a cenově srovnatelné, jelikož cena je na zdejším trhu zcela zásadní. Před cestou je zpravidla vhodné projednat způsoby profinancování případného exportu. 
 3. Ověření fungování egyptských firem
  Pro ověření egyptských firem je možné využít služeb zahraniční kanceláře CzechTrade Káhira, která může ověřit zájem o nové kontakty z ČR či o další navazující kroky v již dříve rozjednaných obchodních aktivitách.

Zpět na začátek

Steve Heap / Shutterstock.com

Desatero pro obchodování s Egyptem

 1. Buďte trpěliví
  Jednání s Araby bývají zdlouhavá, často přerušovaná a vše vyžaduje opakovaná setkání. Je třeba být trpělivý, nespěchat a věnovat pozornost úvodní seznamovací fázi. Arab dělá obchod „přes člověka“, a ne „přes firmu“, proto je důležité přesvědčit ho o důvěryhodnosti a navázat s ním dobré osobní a přátelské vztahy. Arabové nedůvěřují lidem, kteří se nezdají upřímní nebo kteří nedokážou projevit osobní zájem. Ostražití jsou u lidí, kteří dávají najevo spěch či tlačí na partnera, aby dohodu uzavřel.
 2. Použijte arabštinu
  Arabové jsou na svůj jazyk velmi hrdí a považují jej za jedno ze svých největších kulturních bohatství. Proto je v Egyptě výhodné vést jednání v arabštině za pomoci vlastního nebo domácího tlumočníka. Je nezbytné mít vizitky, nejlépe na jedné straně v arabštině a na straně druhé v angličtině.
 3. Nejezděte v době svátků
  Služební cesty do Egypta nejsou vhodné v obdobích letních veder. Příznivý čas pro návštěvu není ani během náboženských svátků, zejména postního měsíce ramadánu.
 4. Tolerujte zpoždění
  Obchod v Egyptě má velkou tradici, partneři jsou zkušení vyjednávači. I tady však většinou platí odlišné chápání času, případná nedochvilnost partnera musí být tolerována. Naopak cizincům se doporučuje, aby se dostavili včas. Smlouva zde má větší význam, ale spíše jako rámec spolupráce, pozdější úpravy nejsou vyloučeny, všechny podmínky nemusejí být dodrženy. Spěch je překážkou úspěchu, vyplatí se trpělivost, opatrnost, cenová jednání jsou náročná, typické je smlouvání.
 5. Podejte ruku
  Dlouhé držení ruky hostitelem při vítání je výraz pohostinnosti. Může dojít i k tomu, že vás egyptský partner provází společností a drží vás za ruku. I to je výrazem přátelství, aniž by v tom měly být hledány jakékoli jiné úmysly. Vysloveným projevem přátelství je objetí s krátkým dotykem oběma tvářemi. Je to podobné francouzskému uvítacímu zvyku, v Egyptě jde však o dotyk jedenkrát na levou tvář a jednou až vícekrát na tvář pravou.
 6. Nepodceňujte svůj zevnějšek
  Egypťané při formálním pracovním styku preferují klasické odívání (oblek s kravatou) a čistý a upravený vzhled. Potrpí si na módu a eleganci.
 7. Připravte si podklady v arabštině
  Je třeba být dobře připraven na jednání s egyptským partnerem. Musíte mít nachystány potřebné materiály v arabštině, případně v angličtině. Jednající zástupce by měl mít příslušné rozhodovací kompetence, očekává se jasná odpověď přímo na místě.
 8. Využijte místního prostředníka
  V Egyptě je velkou výhodou mít místního agenta. Jeho prostřednictvím získáte potřebné konexe.
 9. Nezapomeňte na dary a děkovný dopis
  Egypťané jsou pohostinní. Běžně jste pozváni na oběd nebo večeři. Oplácejte jim stejnou mincí. Jako dárek volte české sklo a vyhněte se jiné než islámské náboženské symbolice. Vedle dárků nelze než doporučit, aby po každém jednání, i kdyby nebylo úspěšné, obdržel egyptský protějšek děkovný dopis. Dvojnásob to platí v případě jednání se státními úředníky, kteří krátké děkovné dopisy očekávají.
 10. Volte dobré téma k hovoru
  Egypťané mají smysl pro humor, jsou společenští a rádi se baví. Opatrnost je ale potřeba při hovoru na náboženské či politické téma.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Afrika | Egypt | Zahraničí

Doporučujeme