Brazílie – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Brazílie, 5. největší a 5. nejlidnatější země světa, je 2.  nejvýznamnější partner ČR z hlediska vzájemného obchodu v Latinské Americe a s velikostí trhu o 211 milionech obyvatel zároveň lákadlo pro firmy, které zde ještě nepůsobí.

Po USA a Kanadě je navíc 3. největším producentem ropy na americkém kontinentě. Ekonomická aktivita země je soustředěná především podél východního pobřeží a jeho metropolitních velkoměst, Sao Paulo a Rio de Janeiro. Brazílie se nyní aktivně prezentuje jako otevřená a kompetitivní ekonomika, o čemž svědčí jak mnohé ekonomické reformy, tak i její pozice v regionálním uskupení MERCOSUR.

Rozvoj nových technologií pro aplikaci inovativních řešení do tradičních sektorů brazilského průmyslu je jedním z cílů brazilské federální vlády v podobě programu Brasil Mais Produtivo. I v důsledku pandemie koronaviru lze očekávat, že do budoucna bude Brazílie muset vsadit na technologie, které jí umožní výrazně zlepšit produktivitu práce a zvýší přidanou hodnotu její produkce. Jako stabilní odvětví lze označit agroprůmysl se zhruba pětinovým podílem na HDP Brazílie.

Pro české firmy jsou nejperspektivnějšími sektory automobilový, strojírenský, zemědělský a potravinářský, zdravotnický a farmaceutický, ICT, energetický, vodohospodářský a odpadní, obranný aj. Národní strategie vědy, technologií a inovací 2016–2022 favorizuje podporu inovací v oblastech aerospace a obrany, vodních zdrojů, zpracování potravin, bioekonomiky, ochrany klimatu, digitalizace včetně kyberbezpečnosti a obnovitelných zdrojů energie.

Smluvní či institucionální rámec

Asociační dohoda EU-MERCOSUR, u které bylo dosaženo politické shody v červnu 2019, nyní prochází procesem právního čištění a po jeho dokončení bude následovat podpis a ratifikace. Způsob vstupu v platnost (a případná varianta předběžného provádění) zatím není definován. Dohoda zajistí na straně zemí MRC liberalizaci 92 % obchodu zbožím včetně sektorů dříve chráněných vysokými cly (až 35 %), zejména automotive, strojírenský, chemický a farmaceutický průmysl. Dojde ke zjednodušení celních procedur.

Součástí dohody je také ochrana zeměpisných označení původu. Bude rozšířen přístup na trh v oblasti služeb a veřejných zakázek. Součástí jsou také ustanovení týkající se pracovního práva, bezpečnosti potravin, přístupu k životnímu prostředí a udržitelnosti. V druhé polovině tohoto roku by měla být zveřejněna finální dopadová studie k dopadům Asociační dohody mezi Evropskou unií a zeměmi MERCOSURu realizovaná LSE Consulting.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci je v platnosti od roku 2008.

Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol

Základní dohoda o vědecko-technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky.

Přehled akcí na podporu ekonomické spolupráce s Brazílií

Vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu DELTA 2: Dne 14. 5. 2020 Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 2. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Partnerskou organizací za BFR jsou výzkumné instituty National Service for Industrial Training (SENAI) disponující akreditací EMBRAPII. Finální lhůta pro podání návrhů projektů je 15. 7. 2020.

Významné veletrhy v Brazílii:

  • LAAD Defence & Security – obrana a letectví, veletrh naplánován na 9.–11. 11. 2020.
  • FIEE – automatizace, elektronika, energetika, automatizace, inovace, smartcities, technologie. Příští ročník proběhne 20.–23. 7. 2021 v Sao Paulu.
  • HOSPITALAR – veletrh ve zdravotnickém sektoru, odložen na druhou polovinu roku.

Mezi další významné veletrhy patří v oblastech obranného průmyslu: International Security Conference Brazil; zemědělství: AGRISHOW, plastového průmyslu: Plástico Brasil; automotive: AUTOMEC PESADOS & COMERCIAIS, PNEUSHOW – RECAUFAIR; strojírenství: FEIMEC, EXPOMAFE, Mecanica; stavebnictví: FEICON, Concrete Show; zdravotnictví: Medical Fair Brazil, ICOMS, Abradilan Conexao Farma; energetiky: BW Expo, aj.

České firmy se zájmem o veletrhy v teritoriu mohou být částečně finančně podpořeny z prostředků MPO ve formě projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED), případně je možnost využít nástroje českých oficiálních účastí či program NOVUMM. Zájem je vhodné s dostatečným časovým předstihem avizovat příslušnému zastupitelskému úřadu a zahraniční kanceláři CzechTrade a také oddělení Amerik MPO (slovakova@mpo.cz). 

Podnikatelské mise do Brazílie

V roce 2021 má proběhnout vědecko-technologická mise do Brazílie (státy Rio de Janeiro, Paraná, Sao Paulo) se zaměřením na automatizaci a robotiku na zaštítěná předsedou Podvýboru pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyní Akademie věd České republiky. 

Podnikatelské mise na rok 2021 se budou připravovat na podzim. V případě zájmu o teritorium kontaktujte oddělení Amerik MPO s Vašimi podněty (slovakova@mpo.cz).

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Brazílie

Doporučujeme