Situace v Brazílii ještě nedosáhla vrcholu

I přes striktní koronavirová opatření se situace v Brazílii dále strmě zhoršuje. Aktuální počet nakažených dosahuje čtvrt milionu obyvatel. Zemřelých v souvislosti s nákazou covid-19 je 16 370. Rychlost šíření nadále stoupá a ve více státech dosáhla naplněnost kapacit státních zdravotnických zařízení maxima. Lékaři jsou tedy již nuceni rozhodovat kterého pacienta přijmou a kterého nikoliv.

Zdeněk Havel (MF)

Situaci neprospívá ani druhá demise ministra zdravotnictví v průběhu uplynulého měsíce. Důvodem jsou neshody o řešení krize s prezidentem Jairem Bolsonarem. Ten prosazuje zmírnění karanténních opatření s tím, že ekonomická krize vyvolaná těmito restrikcemi bude ještě výrazně horší než samotná situace s covid-19.

Většina států zavádí stále přísnější opatření. Kromě povinného zavedení nošení roušek, omezení výuky ve školách, fungování státních institucí i soukromých firem se vlády snaží maximálně omezit pohyb osob a sociální kontakt. Vedle uzavření obchodů (s výjimkou lékáren a potravin), parků nebo veřejných institucí je omezovaná doprava na hlavních dopravních tepnách velkoměst. Místní média vedou silnou kampaň, ve které se snaží maximálně informovat o preventivním chování, která má zamezit přenosu nákazy.

Druhým zásadním tématem v místních médiích je boj s „fake news“, které se v Brazílii rozšířily a díky kterým došlo v některých oblastech k podcenění situace. Mezi tyto lživé zprávy patří označení nemoci covid-19 za cestovatelskou nemoc, která se do Brazílie dostává ze zahraničí. Především obyvatelé chudších předměstí pak v televizních rozhovorech uvedli, že necítí potřebu se jakkoli chránit, protože k nim do favely nikdo z ciziny nejezdí. Právě boj proti takovýmto „fake news“ je považován za jednu z aktuálních priorit.

Dalším možným zdrojem šíření nákazy je označován sociální kontakt v domácnostech. Oficiální orgány a média se snaží apelovat na minimalizaci setkávání uvnitř domácností.

Ve firemní sféře většina podniků omezila svoji činnost. Profese, které mohou být vykonávány z domova uplatňují home-office. Řada projektů se zastavila z důvodu omezení cestování, omezení koncentrace osob nebo omezení výdajů investora. Komunikace probíhá pouze z již navázanými kontakty a většinou se omezuje na neformální informování s zdravotním stavu rodinných příslušníků, dopadu karanténních opatření atp. Je velmi obtížné navazovat nové obchodní kontakty. Osobní jednání jsou oficiálně zakázána.

Zakázán je vstup cizinců z dalších postižených zemí, včetně zemí Evropské Unie. Je zrušena většina mezinárodních letů pro osobní dopravu. Pro české podnikatele je tedy velmi složité vysílat pracovníky do Brazílie.

Aktuálně čekáme na zmírnění nárůstu nakažených a zemřelých. V době, kdy se tak stane, měl by to být signál k uvolnění restrikcí a k zahájení pozvolného návratu do normálu. Podle odhadů místních lékařů se tento zlom očekává v červenci.

Miroslav Manďák, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Sao Paulo

Archiv zpráv ke koronaviru v Brazílii a k mimořádným opatřením na webu CzechTrade

Aktuální informace přímo z teritoria Vám poskytne zahraniční kancelář CzechTrade Sao Paulo

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem