Čína – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) České firmy, které jsou na čínské specifické prostředí dopředu připravené, mohou dosáhnout významných obchodních úspěchů na tomto trhu tak, jak se to již děje.

Ambicí MPO je dále rozvinout potenciál tohoto obrovského trhu a podpořit české firmy v jeho využití. Čínský trh je obtížný zejména z důvodu existence mnoha překážek obchodu, netransparentnosti, slabé ochrany IPR a preference domácích subjektů.

Různé čínské iniciativy, jako je např. iniciativa Hedvábná stezka (Belt and Road Initiative, BRI), „Made in China 2025“ i všeobjímající pětiletý plán hospodářského rozvoje Číny není potřeba vnímat jen jako hrozbu či výzvu. Je potřeba se do iniciativ zapojit a uplatnit v nich české technologie, produkty a know-how.

Možnosti spolupráce s čínskými partnery jsou v celé řadě oblastí, jako jsou strojírenství, zdravotnictví, letectví, ICT, technologie na ochranu životního prostředí, zemědělství, vzdělávání, ale i věda a výzkum, technologie a inovace.

Smluvní či institucionální rámec

Podmínky bilaterální hospodářské a obchodní spolupráce upravují mimo jiné následující dohody Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky, Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic, Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

Pracovní skupina na podporu obchodní spolupráce: MPO se dohodlo se svým protějškem (Ministerstvo obchodu ČLR, MOFCOM) o sjednání zmiňované pracovní skupiny. Jejím hlavním přínosem pro ČR a českou podnikatelskou veřejnost bude mnohem flexibilnější formát a komunikace na pracovní úrovni s čínskou stranou, tudíž snaha o řešení problematických záležitostí ve vzájemných hospodářských vztazích rychlejším způsobem. 

Listina projektů pod iniciativou Pásmo a stezka (Belt and Road Initiative, BRI): Jedná se o projekty strategického významu, čemuž odpovídá i pozornost, kterou těmto projektům přikládají české a čínské instituce. K vyhodnocení a aktualizaci projektů dochází pravidelně. Další monitoring a aktualizace proběhne v 2. polovině roku 2020. V této souvislosti osloví MPO podnikatelskou veřejnost ohledně jejich podnětů a aktualizací.

Komplexní investiční dohoda mezi EU a Čínou: Mezi EU a Čínou se sjednává komplexní investiční dohoda. ČR prosazuje dojednání kvalitní dohody, která zabezpečí lepší přístup na čínský trh a stejné podmínky pro všechny aktéry-investory na čínském trhu. Jakákoli zkušenost českých podnikatelských subjektů s čínským investičním prostředím je vítána, slouží jako podnět, který může být v rámci dohody ošetřen.

Další multilaterální otázky

Připravuje se podpis dohody mezi EU a vládou ČLR o spolupráci a ochraně zeměpisných označení (v gesci Ministerstva zemědělství ČR). Připravuje se strategický dokument o spolupráci mezi EU a ČLR na dalších pět let (EU – China 2025 Strategic Agenda for Cooperation). Probíhají přístupová jednání Číny k dohodě o vládních zakázkách v rámci systému WTO.

12. zasedání Ekonomického smíšeného výboru (ESV): V roce 2021 budeme připravovat 12. zasedání ESV mezi MPO ČR a MOFCOM, v Číně. Jeho cílem je diskuze nad bilaterálními hospodářskými vztahy, podnikatelskými projekty ve vzájemných vztazích, podpora pozastavených projektů a jejich odblokování atd. V plánu je uspořádání doprovodné podnikatelské mise.

Přehled akcí na podporu ekonomické spolupráce s Čínou

3. CIIE v Šanghaji (listopad 2020): ČR se bude potřetí účastnit dovozního veletrhu v Šanghaji, bude vystavovat ve dvou expozicích, národní a komerční. Komerční expozice je realizována přes zahraniční kancelář CzechTrade v Šanghaji. V případě zájmu se uskuteční i doprovodná podnikatelská mise.

Summit 17+1 (17 zemí střední a východní Evropy + Čína): Summit byl odložen z dubnového termínu na zatím neurčito. Vzhledem k tomu, že zatím není jasné, jaký bude formát, není možné potvrdit ani možnost uspořádání podnikatelské delegace. Pokud by se konal online, počítá se s možností dát českým podnikatelům možnost setkat se svými čínskými protějšky online.

Ing. Kateřina Heinischová, durove@mpo.cz, tel.: 224 853 588
Ing. Maroš Guoth, guoth@mpo.cz, tel.: 224 852 861
odbor Afriky, Asie, Austrálie – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Čína

Doporučujeme