Desatero pro obchodování s Čínou

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Čínou deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.1. Nic není jednoduché, ale všechno je možné

Přizpůsobte svou strategii místnímu prostředí. Připravte se na dlouhé pracovní obědy a večeře, nebojte se čínských hůlek a čirokové pálenky. Stejně tak se hodně fotí.

2. Bez aktivní přítomnosti na čínském trhu neprorazíte

Je zapotřebí do Číny často cestovat, účastnit se obchodních jednání a budovat vztahy (i neformální – přátelské), které jsou pro obchodování naprosto klíčové. Ideálním řešením je vyčlenit někoho, kdo Číně rozumí a bude se stoprocentně věnovat jen čínskému trhu. Je zapotřebí si k Číně vytvořit pozitivní vztah.

3. Buďte zdvořilí a trpěliví

To, co by v Evropě trvalo hodinu, bude v Číně trvat i sedmkrát déle. Je potřeba si vyhradit dostatek času a nebýt ve stresu. Zároveň je dobré se slušně ujistit (raději několikrát), že vám obchodní partner skutečně rozumí. Naprosto normální jsou časté změny již dohodnutých věcí.

4. Důležité je ctít hierarchii

Nezapomeňte, že jednou z hlavních doktrín pro Číňany je konfucianismus, který je založen na hierarchii vztahů. Je nutno nalézt v čínské firmě osobu, která skutečně rozhoduje.

5. Dárky jsou znamením respektu

Dary jsou projevem úcty, odhodlání a nadšení při udržování vztahů. Obyčejně je zvykem otevírat dary až v soukromí. Důležité je rovněž balení, pozor na barvy a číslovky.

6. Udržujte komunikaci

V pravidelných intervalech informujte čínskou stranu o novinkách, aby bylo vidět, že se stále rozvíjíte.

7. Byznys je propojen s politikou

 Jsou odvětví, kde se rozhoduje na politických úrovních, ale je potřeba mít na zřeteli, že jdete do Číny dělat pouze byznys. Není vůbec vhodné vést politické debaty na téma komunistické strany, Tibetu, Taiwanu či lidských práv.

8. Je potřeba pochopit koncept „tváře“

Čínský partner vám nikdy neřekne ne a zřídka vyjádří otevřeně svůj názor, aby neztratil tvář. Stejně tak čínské nadšení pro Váš výrobek může znamenat pouze snahu o zachování Vaší tváře.

9. Angličtina je naprosto nedostačující

Pro působení v Číně je zapotřebí mít propagační materiály, vizitky a webové stránky v čínštině. Stejně tak je vhodné mít na obchodní jednání tlumočníka. Samotná znalost několika základních čínských slovíček je velmi oceňována. 

10. Vše je digitální

Čína je v informačních technologiích velmi pokročilá a téměř vše se dnes odehrává přes mobilní telefon. Multifunkční sociální síť WeChat je naprosto klíčová v každodenním užívání a komunikaci.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Pravidelné novinky e-mailem