Čína

Rozcestník informací o Číně:

CzechTrade: Doporučení pro obchodování s Čínou

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Čínou deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna ještě o 4 bonusové tipy.

Desatero pro obchodování s Čínou níže

4 doporučení pro čínský trh:

 1. Zmapování trhu
  Čína je velmi specifický a komplikovaný trh. Je potřeba si ujasnit, že je to opravdu trh, na který se chcete pokusit vstoupit. Je důležité si udělat alespoň základní přehled o trhu, konkurenčním prostředí, cenové hladině, legislativních bariérách, celní a daňové zátěži atd. a vyhodnotit potenciální konkurenceschopnost svého produktu. Je možné využít i služeb zahraničních kanceláří CzechTrade (Peking, Šanghaj), které jsou schopné s takovýmto průzkumem trhu pomoci.
 2. Vstup na čínský trh
  V dalším kroku je vhodné si ujasnit způsob vstupu na trh. Zda zvolit vlastní přítomnost (finančně a časově poměrně náročné) či zvolit vstup v zastoupení pomocí distributora/agenta. Další variantou je pak vstup prostřednictvím e-commerce, který je obzvláště nyní na vzestupu a tento segment trhu zdaleka není plně saturovaný. S vyhledáním potenciálních obchodních partnerů opět mohou pomoci zahraniční kanceláře CzechTrade (ZK CT). Vyhledané a oslovené kontakty předá české společnosti, nicméně jsou schopny i začít komunikaci a ověřit prvotní zájem o výrobek/službu. Tento krok doporučují, neboť je velmi nepravděpodobné, že by čínská firma reagovala na anglicky psaný e-mail neznámé české společnosti. Obě ZK CT jsou schopny telefonicky v čínštině oslovit dané firmy a navázat tak prvotní komunikaci.
  Dalším doporučeným krokem je pak návštěva či účast na vybraných veletrzích a výstavách v Číně, kde je možnost setkat se již osobně s příslušnými potenciálními čínskými obchodními partnery, a zároveň tím získat i tolik potřebnou zpětnou vazbu na nabízený produkt či službu od čínských návštěvníků.
 3. Čínština
  Čína je vyspělým trhem a šanci na úspěch mají opravdu jen světově konkurenceschopné produkty či technologie, luxusní produkty s dlouhou tradicí, anebo ty, které na trhu zatím nejsou. Nicméně i v tomto případě je nezbytná jazyková lokalizace, aneb bez čínštiny to nejde. I pro prvotní oslovení je potřeba mít alespoň krátké představení firmy a nabízených produktů v čínštině. V případě dalšího vývoje je na zvážení překlad webových stránek, katalogu produktů, vizitek do čínského jazyka.
 4. E-commerce
  Čína má 810 milionů internetové populace, přes 600 milionů obyvatel využívá internet k nákupům. Jedná se tedy s výrazným předstihem o největší online trh. Segment čínské e-commerce roste pravidelně tempem kolem 20 % za rok, nyní se však očekává další zrychlení. Rostoucí význam čínské e-commerce, která se již nyní podílí téměř ze 40 % na veškerém retailovém obratu, je zároveň dobrou zprávou pro české firmy. Vybudovat fungující e-shop na čínských platformách není jednoduché, ale je to levnější než například vybudovat retailovou síť. I nadále je navíc možnost využít cross-border e-commerce, kdy není nutné získávat čínské certifikace výrobků. Agentura CzechTrade tyto trendy sleduje a je připravena poskytnout českým firmám pomoc.

Odkazy:

 • Obecným doporučením je sledovat webové portály, které se na pravidelné bázi věnují aktuální situaci na čínském trhu. Například China BriefingDezan Shira & Associates či China Law Blog. Všechny poskytují kvalitní informace v anglickém jazyce.
 • Dalším doporučením je účastnit se webinářů, které jsou mnohdy zdarma a velmi přínosné. Pro české společnosti mohou být určitě zajímavé webináře organizované Czech Chamber of Commerce in Shanghai.

Zpět na začátek

Steve Heap / Shutterstock.com

Desatero pro obchodování s Čínou

 1. Nic není jednoduché, ale všechno je možné
  Přizpůsobte svou strategii místnímu prostředí. Připravte se na dlouhé pracovní obědy a večeře, nebojte se čínských hůlek a čirokové pálenky. Stejně tak se hodně fotí.
 2. Bez aktivní přítomnosti na čínském trhu neprorazíte
  Je zapotřebí do Číny často cestovat, účastnit se obchodních jednání a budovat vztahy (i neformální – přátelské), které jsou pro obchodování naprosto klíčové. Ideálním řešením je vyčlenit někoho, kdo Číně rozumí a bude se stoprocentně věnovat jen čínskému trhu. Je zapotřebí si k Číně vytvořit pozitivní vztah.
 3. Buďte zdvořilí a trpěliví
  To, co by v Evropě trvalo hodinu, bude v Číně trvat i sedmkrát déle. Je potřeba si vyhradit dostatek času a nebýt ve stresu. Zároveň je dobré se slušně ujistit (raději několikrát), že vám obchodní partner skutečně rozumí. Naprosto normální jsou časté změny již dohodnutých věcí.
 4. Důležité je ctít hierarchii
  Nezapomeňte, že jednou z hlavních doktrín pro Číňany je konfucianismus, který je založen na hierarchii vztahů. Je nutno nalézt v čínské firmě osobu, která skutečně rozhoduje.
 5. Dárky jsou znamením respektu
  Dary jsou projevem úcty, odhodlání a nadšení při udržování vztahů. Obyčejně je zvykem otevírat dary až v soukromí. Důležité je rovněž balení, pozor na barvy a číslovky.
 6. Udržujte komunikaci
  V pravidelných intervalech informujte čínskou stranu o novinkách, aby bylo vidět, že se stále rozvíjíte.
 7. Byznys je propojen s politikou
  Jsou odvětví, kde se rozhoduje na politických úrovních, ale je potřeba mít na zřeteli, že jdete do Číny dělat pouze byznys. Není vůbec vhodné vést politické debaty na téma komunistické strany, Tibetu, Tchaj-wanu či lidských práv.
 8. Je potřeba pochopit koncept „tváře“
  Čínský partner vám nikdy neřekne ne a zřídka vyjádří otevřeně svůj názor, aby neztratil tvář. Stejně tak čínské nadšení pro váš výrobek může znamenat pouze snahu o zachování vaší tváře.
 9. Angličtina je naprosto nedostačující
  Pro působení v Číně je zapotřebí mít propagační materiály, vizitky a webové stránky v čínštině. Stejně tak je vhodné mít na obchodní jednání tlumočníka. Samotná znalost několika základních čínských slovíček je velmi oceňována. 
 10. Vše je digitální
  Čína je v informačních technologiích velmi pokročilá a téměř vše se dnes odehrává přes mobilní telefon. Multifunkční sociální síť WeChat je naprosto klíčová v každodenním užívání a komunikaci.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí

Doporučujeme