Čína

Rozcestník informací o Číně:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Čína se dokázala velmi rychle vypořádat s pandemií covidu-19 a díky tomu se stala v roce 2020 jedinou velkou ekonomikou s pozitivním meziročním růstem HDP. Růst exportů, vzhledem k výpadkům produkce konkurenčních výrobců, přispěl k vysokému objemu obchodního přebytku. Čínská produkce posílila svoji pozici na domácím i globálním trhu a tento trend bude zřejmě pokračovat i v několika příštích letech. Předpokládaný rapidní ekonomický růst v roce 2021 i v dalších letech nového pětiletého období bude podpořen fiskálními opatřeními směrem k růstu domácí poptávky a to v souladu s naplňováním nového ekonomického modelu duální cirkulace.

Infrastrukturální investice se předpokládají především při budování rozsáhlých městských klastrů a přispějí tak k růstu míry urbanizace, která má v roce 2025 dosáhnout 65 %. Pro dosažení stanoveného cíle zdvojnásobení celkového HDP do roku 2035 bude nutné, aby Čína vykazovala po příštích 15 let průměrného ročního růstu HDP ve výši 4,7 %.

Zadlužení centrální vlády vyjádřené podílem na HDP je nízké, v následujících letech však pravidelně poroste a v roce 2025 se předpokládá dosažení úrovně 35 %. Celkové zadlužení je velmi vysoké a činí více než 300 % HDP, což bude limitovat zejména investice zadlužených regionálních vlád. Míra nezaměstnanosti bude více méně stabilní, vykazovaná data ale nezahrnují migrující pracovní sílu a reálná nezaměstnanost je tedy podstatně vyšší.

Na inovacích založený rozvoj má být hlavním motorem růstu produktivity čínské ekonomiky. Plán pro období 2021–2025 počítá s meziročním růstem výdajů na výzkum a vývoj ve výši 7 %. Inovace mají pomoci nejen k růstu produktivity, ale i udržitelnosti ekonomického růstu, který může být významně limitován negativní demografickou křivkou. Prioritou má být zvýšení podílu digitální ekonomiky ze současných 7,8 % na plánovaných 10 % v roce 2025 prostřednictvím rozvoje a aplikace digitálních řešení (velká data a jejich analýza, internet věcí, průmyslový internet, blockchain, umělá inteligence apod.).

Digitalizace úzce souvisí i s cílem Číny stát se velmocí v pokročilé průmyslové výrobě umožňující produkci vysoké přidané hodnoty a tím obsazení nejvyšších míst v globálních dodavatelských řetězcích. Další rozvoj digitalizace bude implementován v oblastech, jako jsou doprava, zdravotnictví, státní správa či v neposlední řadě maloobchodní prodej, kultura, turismus, vzdělání a sport. Podíl e-commerce na celkových maloobchodních prodejích dosáhl v roce 2020 téměř 25 % a předpokládán je další růst.

Značné investice se předpokládají do budování zelené ekonomiky vzhledem ke klimatickým závazkům Číny. Dosažení emisních cílů (vrchol v roce 2030, neutralita v roce 2060) má být například podpořeno růstem nefosilních zdrojů el. energie v energetickém mixu ze současných cca 15 % na 20 % do roku 2025, respektive 25 % do roku 2030.

Důraz na posilování soběstačnosti a odolnosti čínské ekonomiky generuje čínský zájem o zahraniční technologie, které mohou přinést například zahraniční investoři a svojí produkcí tak naplnit preferovaný podnikatelský model „být v Číně a pro Čínu“. Příležitostí může být i sektor služeb, kde je naznačené okénko pro vstup zahraničních subjektů do sektorů, jako jsou vzdělávání, zdravotnictví, péče o seniory, kultura, turismus nebo sport. Současná spotřeba čínských domácností činí pouze 39 % HDP a významně zaostává za průměrem zemí s tzv. vyšší střední úrovní příjmů.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Sklářský a keramický průmysl

Křišťálové sklo patří mezi výrobky, se kterými si významná část Číňanů dokáže spojit Českou republiku. Populární jsou vázy, křišťálové doplňky, sklenice, světla, lustry apod. Poptávanou kategorii světel s křišťálovými komponenty dále rozšiřují designová a často na míru vyráběná svítidla nejen do bytových prostorů, ale i pro segment luxusního ubytování, konferenčních sálů, reprezentativních prostor apod. Vzhledem k rozvoji domácího turistického ruchu, akcelerovaného cestovními restrikcemi v důsledku pandemie covidu-19, lze očekávat, že poptávka bude dále pokračovat v souvislosti s dalším rozvojem hotelové infrastruktury.

K rozvoji cestovního ruchu přispívá také pokračující bohatnutí střední třídy společnosti. Tuto produkci často kupovali čínští turisté v zahraničí, včetně České republiky. Pro české výrobce je nyní klíčové dostat své výrobky k zákazníkům jinými prodejními kanály – prostřednictvím čínských obchodních partnerů či např. využitím tzv. cross border e-commerce.

Strojírenský průmysl

Čína je největším výrobcem, spotřebitelem a dovozcem obráběcích strojů na světě. Dle nové ekonomické strategie duální cirkulace bude Čína budovat větší soběstačnost a odolnost své ekonomiky i stabilizací průmyslové produkce, která v poměru k HDP vykazuje od roku 2006 setrvalý pokles. Udržení průmyslové výroby v zemi, včetně výroby nižší přidané hodnoty, je pro vedení země jednou z priorit. Druhou prioritu představuje modernizace výrobní základny a produkce vyšší přidané hodnoty v rámci globálních dodavatelských řetězců.

V této souvislosti budou mít čínští výrobci i nadále zájem o nákupy strojírenské výrobní techniky a obecně transfer technologií, které jim v modernizaci výroby pomohou. Potenciál uplatnění české produkce je zejména v automobilovém, dřevozpracujícím a gumárenském průmyslu.

Zábava a volný čas

Peking a širší okolí budou v únoru 2022 hostit zimní olympijské hry. Čína prožívá rapidní růst zájmu o lyžování a snowboarding od své úspěšné olympijské kandidatury z roku 2015. Meziroční nárůsty počtu aktivních vyznavačů těchto sportů se pohybují ve stovkách tisíců. Statistiky se liší, ale kvalifikované odhady profesionálů hovoří o čtyřech milionech aktivních lyžařů a snowboardistů. Čínská společnost je hodně založena na sebeprezentaci individuálního úspěchu formou spotřeby luxusního zboží a konzumace exkluzivních služeb.

Zdravý životní styl patří stále více k modernímu statusu elit a vyšší střední třídy. To budí zájem výrobců značkového vybavení. Zatím omezená velikost trhu vybavení pro zimní sporty, která je limitujícím faktorem prodejů větších objemů, zejména však spotřebitelské chování, nastavily cenovou úroveň na násobně vyšší ve srovnání s Českou republikou.

Zimní sporty jsou tedy v Číně výsadou movitějších vrstev společnosti. Tomu odpovídá i cenová úroveň služeb, například lyžařských instruktorů v zimních střediscích. V této oblasti je velmi zajímavý prostor pro spolupráci s profesionály z České republiky. Neméně zajímavá je oblast sportovního lyžování a snowboardingu, která je v Číně, velmi překvapivě, stále v plenkách. De facto neexistují oddíly se systematickou přípravou dětí či juniorních sportovců. Profesionálové – instruktoři, trenéři, jsou poptáváni v zámoří.

Mezi perspektivní volnočasový segment patří oblast hudebních nástrojů, ale i instruktorů hry na hudební nástroje. Úzký, ale v celkovém počtu nemalý segment čínských spotřebitelů, opět ze skupiny vyšší střední třídy, dokáže ocenit kvalitně řemeslně zpracované výrobky od značek, které mají silnou historii. Kromě individuální poptávky pomáhá prodejům i rozvoj koncertních sálů a hudebních škol.

Čínský život se v posledních letech stále víc přesouvá do online prostředí. Měsíce, které museli čínští konzumenti strávit v domácí izolaci, posílily vedle již značně rozvinutého internetového nakupování také segment online zábavy. Trend přesouvání života do online sféry bude dále posilovat. Pro české firmy, které jsou tradičně silné v oblasti herního průmyslu, skýtá tento vývoj mnohé příležitosti. I zde by mohly být hnacím motivem zimní olympijské hry, které by mohly dát příležitost online hrám nebo produktům virtuální reality, které umožní místní populaci vyzkoušet dosud neobjevené sporty z bezpečí domova.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Pandemií covidu-19 posílený důraz na zdraví se odráží i v sektoru potravinářství. Číňané tradičně velmi dbají o své tělo, přičemž výběr stravy hraje klíčovou roli. V Číně roste poptávka po mléčných výrobcích tažená vládním programem, který jejich konzumaci podporuje. Postupně roste spotřeba jogurtů, které stále více Číňanů oceňuje jako zdroj důležitých látek potřebných pro zdraví a krásu v každém věku. V segmentu kojenecké a dětské stravy je více preferována zahraniční produkce, která je považována za kvalitnější a bezpečnější. Obavy čínských spotřebitelů z možného přenosu covidu-19 prostřednictvím obalových materiálů napomohly obnově důvěry v domácí produkci.

Rychle vznikající kavárenská kultura je dalším důvodem vzrůstajícího zájmu o kvalitní mléko či smetanu. Zelenou mají zdravé a trendy produkty jako různé směsi oříšků nebo müsli. Zaměření čínského konzumenta na péči o zdraví živí poptávku i po zahraničních potravinových a výživových doplňcích (vitaminy, kalorické preparáty apod.) či po balené minerální vodě. Čínští spotřebitelé žijící ve velkoměstech se mnohdy kvůli rychlému životnímu tempu ohlížejí po různých typech snacků, které jim pomohou kdykoli během nabitého dne zahnat hlad. I v tomto případě mají výhodu produkty, které nabízejí zdravotní benefity. V důsledku stárnutí čínské populace lze očekávat, že poroste i segment doplňků stravy pro seniory.

Bohatnoucí střední třída, jež skýtá čtyři sta milionů spotřebitelů, táhne vzhůru poptávku i po produktech a službách určených domácím mazlíčkům. Česká krmiva pro psy a kočky se na čínském trhu poměrně dobře prosazují a v dalších letech bezpochyby půjde o rostoucí segment. Pozitivní referencí výrobků je jejich evropský původ jakožto záruka kvality a nezávadnosti. Poptávka je i po krmivech pro hospodářská zvířata.

Očekávaným trendem je rapidní růst pekárenství, které v Číně nemá dlouholetou tradici. Pandemií způsobená izolace přiměla mnohé lidi hledat si nové koníčky, přičemž domácí pečení si získalo značnou přízeň. Na trhu s potřebnými ingrediencemi je stále dostatek prostoru pro nové produkty a značky.

Velvyslanectví ČR v Pekingu
e-mail: commerce_beijing@mzv.cz
www.mzv.cz/beijing

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí