Čína čelí největší vlně covidu od začátku roku 2020, nulová tolerance trvá

Počty nových případů v pevninské Číně se za poslední dva měsíce pohybují v řádech tisíců denně, což oproti ostatním státům nejsou příliš vysoká čísla, nicméně čínská vláda razí stále svou politiku striktní nulové tolerance vůči covidu a řadu čínských měst nyní svírají plošné uzávěry a probíhá masivní testování obyvatelstva.

Radikální preventivní opatření, které Čína přijala již na začátku roku 2020, to jest rychlé trasování osob díky moderním technologiím, okamžitá izolace lokálních ohnisek a uzavření hranic Číny pro zahraniční návštěvníky, se v minulosti ukázaly jako efektivní nástroje v boji s koronavirem. Současná vlna šíření varianty Omikron však ukazuje, že proti rychle se šířící nákaze bude pravděpodobně nutné tuto strategii do budoucna upravit.

Ilustrační fotografie

Přehled aktuálních informací

Počty nových případů v pevninské Číně se za poslední zhruba dva měsíce pohybují v řádech tisíců, což oproti ostatním státům nejsou příliš vysoká čísla, nicméně čínská vláda razí stále svou politiku nulové tolerance vůči covidu a mnoho čínských měst nyní svírají plošné uzávěry a probíhá masivní testování obyvatelstva. Čína monitoruje jak nové případy nákazy, tak asymptomatické případy, které nemají žádné příznaky.

Například k 11. dubnu byl evidován denní přírůstek 1 164 nových pozitivních, 26 345 asymptomatických případů, 20 importovaných nákaz ze zahraničí a 66 importovaných asymptomatických případů. Novou vlnou šíření omikronu je zasaženo zhruba 100 čínských měst s tím, že největší výskyt eviduje 25 milionová metropole Šanghaj (914 případů + 25 173 asymptomatických), a dále pak severovýchodní provincie Jilin. Ve zbytku země se daří držet počty nových případů pouze v nižších desítkách, viz. mapka níže.

V Šanghaji jsou momentálně uzavřeny všechny školy, knihovny, divadla, muzea, restaurace, obchodní centra, zábavní parky, veletržní centra a další veřejná zařízení. Lidé pracují převážně z domova. Po celém městě se budují karanténní centra a dočasná zdravotní centra.

Radikální preventivní opatření, které Čína přijala již na začátku roku 2020, tj. rychlé trasování osob díky moderním technologiím, okamžitá izolace
lokálních ohnisek a uzavření hranic Číny pro zahraniční návštěvníky, se v minulosti ukázaly jako efektivní. Současná vlna šíření varianty Omikron však ukazuje, že bude zřejmě nutné tuto strategii do budoucna upravit.

Zavádí se již například opatření, že lidé s mírnými či žádnými příznaky nemusejí nastupovat do nemocnic, ale jsou odváženi do speciálních karanténních
center. Hlavním cílem je zabránit zahlcení a přetížení nemocnic a možného zkolabování čínského zdravotnického systému. Dále se začínají ve větší
míře využívat samotesty, které jsou distribuovány přímo do domácností. V neposlední řadě probíhá vývoj a schvalování nových léků proti covid-19 a
rovněž nových upravených čínských vakcín na bázi mRNA.

Situace v Číně v dubnu 2022

Zpět na začátek

Očkování

V Číně jsou schváleny k použití pouze vakcíny domácí produkce, tzn. na trhu je možné očkování inaktivovanými vakcínami od společností
Sinopharm a Sinovac, dále pak od firmy CanSinoBIO. Tyto vakcíny jsou dostupné i pro cizince. Jednodávková vakcína CanSinoBIO je určena
pouze pro čínské občany. Zahraniční vakcíny v Číně nejsou uznávány.

Číně se podařilo naočkovat již téměř 95 % dospělé populace. Kvůli politice nulové tolerance a důslednému dodržování všech protikoronavirových
opatření se čínské vládě podařilo zemi téměř izolovat od okolního světa.

Covid-19 v Šanghaji (11.dubna)

Uvnitř Číny se život vrací do téměř normálního stavu. Pouze v případě výskytu lokálních ohnisek dochází k okamžité reakci místních vlád, které
přijímají nezbytná opatření jako vytrasování všech osob, které se mohly setkat s nakaženými, zahájí se masivní testování, omezí se cestování, uzavřou se školy, případně se uzavřou celé čtvrti, celá města či přístavy.

Vláda rovněž využívá v boji s koronavirem moderních technologií jako jsou zdravotní QR kódy fungující na bázi sledování signálu mobilního telefonu, rozpoznávání obličejů přes pouliční kamery, umělou inteligenci apod.

Ekonomická situace

Spotřebitelská poptávka v zemi se již pomalu dostává na předcovidovou úroveň. I nadále mohutně roste prodej zboží přes e-commerce, který se urychlil právě během pandemie.

Doporučujeme: Pandemie změnila byznys v Číně, boom zažívá e-commerce

Ekonomický růst v Číně se odhaduje pro rok 2022 ve výši okolo 5 %, nicméně bude záležet, jak se čínská vláda vypořádá s energetickou krizí, nedostatkem čipů či s problémy ve stavebnictví.

Nejhůře byly pandemií zasaženy menší čínské firmy z oblasti cestovního ruchu, pohostinství, ubytování, letecké přepravy, nicméně i zde se již situace pomalu vrací na předkovidovou úroveň. Pomáhá k tomu obnovení domácího cestovního ruchu, hlavně během čínských svátků. Rovněž firmy orientované na export do zahraničí mají nyní dostatek zakázek, ale čelí zvyšujícím se nákladům na dopravu, energie a materiál.

I nadále roste prodej přes e-commerce, rozvážky jídla do domu, online gaming, software na online výuku, online zdravotnictví, logistické služby, apod.

Čína a Hongkong zrušily kvůli epidemii mnoho plánovaných veletrhů a byznysových setkání, nebo je přesunuly na pozdější termíny. V současnosti se výstavy a veletrhy v Číně konají, nicméně bez zahraničních návštěvníků, kteří se do Číny dostávají jen obtížně. V případě výskytu lokálního ohniska, a to i v případě pouze jednoho pozitivního případu, se akce okamžitě ruší či přesouvají na pozdější termíny, případně se organizují v kombinaci online/offline.

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Vliv epidemie na obchodní vztahy Číny a ČR

Pro české podnikatele je stále velmi obtížné se fyzicky dostat do Číny, což znamená, že se nemohou potkávat se svými obchodními partnery, nemohou se účastnit žádných veletrhů či byznysových setkání. Drtivá většina komunikace probíhá pouze v online formě. To vede k tomu, že se řada českých podniků rozhodla odsunout své obchodní plány v Číně na pozdější dobu.

CzechTrade kanceláře v Číně se snaží českým firmám vedle klasických služeb jako průzkumy trhu a vyhledání potenciálních obchodních partnerů pomáhat právě tím, že pomáhají firmám řešit akutní záležitosti na místě, zastupují je fyzicky na veletrzích, pomáhají jim vyhledávat nové partnery, propojují je pak přes Zoom cally, organizují webináře, s vybranými firmami realizují dlouhodobou exportní asistenci, otevírají nové prodejní kanály např. přes cross-border e-commerce, apod.

Pro české společnosti je důležité si uvědomit, že čínská ekonomika má svůj obrovský vnitřní trh. Koronavirová krize v Číně (která de facto od března 2020 v Číně neexistuje) urychlila rozvoj technologií (5G, umělá inteligence, block chain, elektromobilita) ve všech oblastech (zdravotnictví, vzdělávání, e-commerce, služby, online hry, livestreaming). Tento vývoj samozřejmě skýtá řadu příležitostí (při správně zvolené obchodní strategii) i pro české produkty, technologie a služby.

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Podmínky pro obchodní a služební cesty do Číny

Aktuální cestovní opatření Covid-19 (informace platí od ledna 2022)

Jak cestovat do Číny?

Čína nemá ostatní země rozdělené do žádných kategorií. Pro všechny země platí stejné velmi striktní vstupní podmínky, neboť Čína dodržuje politiku „nulové tolerance“ výskytu nových případů.

Situace na hranicích: Zavřené hranice, velmi omezené množství letů, komplikované získat vízum – možné jen pracovní/obchodní na základě vydaného PU letteru (forma zvacího dopisu vystavená místní vládou) od čínské strany. Nejsou možné turistické cesty.

Při cestě ve směru do Číny musíte splnit tyto podmínky:

Dvojí testování: Cestující musí v ČR podstoupit „dvojí testování“ do 2 dnů před datem odjezdu do tranzitní země. Doba platnosti zprávy o testování se počítá od data odběru vzorků (nikoli od data vystavení zprávy). Pokud se datum odběru vzorků na protilátky IgM a RT-PCR test liší, pak se doba platnosti počítá od data odběru, který nastal dříve. Doba platnosti prohlášení o zdravotním stavu se počítá dnem odběru vzorků +2 dny.

Žadatelé by měli podstoupit RT-PCR test a test na protilátky IgM v séru v odběrových místech, která jsou k tomu určená Ministerstvem zdravotnictví ČR. „Dvojí testování“ lze provést i v různých odběrových místech.

Seznam odběrových míst zveřejněných Ministerstvem zdravotnictví ČR

Žadatelé by měli po získání zpráv s negativními výsledky „dvojího testování“ co nejdříve požádat velvyslanectví o vydání prohlášení o zdravotním stavu. Žádost by měla být podána minimálně 6 hodin před odjezdem z ČR. Pozdní podání může v důsledku ovlivnit cestovní itinerář a v tomto případě nese příslušnou odpovědnost žadatel.

Poté, co žadatel získá prohlášení o zdravotním stavu z čínského velvyslanectví v Praze a přicestuje do tranzitní země, musí zde znovu podstoupit „dvojí testování“ a požádat o vydání prohlášení o zdravotním stavu velvyslanectví/konzulát ČLR tranzitní zemi. Konkrétní požadavky jsou k nalezení na webových stránkách příslušného velvyslanectví/konzulátu ČLR v dané tranzitní zemi.

Očkování: Ti, kteří jsou očkováni vakcínami proti onemocnění covid-19 schválenými Čínou nebo Světovou zdravotnickou organizací (WHO) pro nouzové použití nebo vakcínami, kterými se v současnosti očkuje, a absolvovali všechny očkovací postupy, jsou po uplynutí doby 14 dnů považováni za osoby, které mají dokončené očkování. Velvyslanectví nevydá prohlášení o zdravotním stavu osobám, u kterých ještě neuplynula 14denní doba od dokončeného očkování.

Ti, kteří mají dokončené očkování proti onemocnění covid-19, musí stále při cestě do Číny podstoupit „dvojí testování“ v souladu se všemi požadavky.

1. Pokud jste očkováni inaktivovanou vakcínou (jako je Sinopharm, Sinovac), můžete požádat o vydání prohlášení o zdravotním stavu bez ohledu na výsledky testů na IgM a IgG protilátky (je-li tento test ve zprávě zahrnut).

2. Pokud jste očkováni neinaktivovanou vakcínou (jako jsou vakcíny Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson a AstraZeneca) a výsledek testu protilátek IgM je negativní (bez ohledu na výsledek testu protilátek IgG, pokud je ve zprávě zahrnut), můžete požádat o vydání prohlášení o zdravotním stavu.

Pokud je výsledek testu IgM protilátek pozitivní (bez ohledu na výsledek testu IgG protilátek, pokud je ve zprávě zahrnut), je nutné absolvovat ještě test na detekci N proteinu IgM protilátek. Pokud bude výsledek negativní, můžete požádat o vydání prohlášení o zdravotním stavu; pokud bude výsledek testu na detekci N proteinu IgM protilátek pozitivní, pak před podáním žádosti o vydání prohlášení o zdravotním stavu počkejte, až se příslušný test protilátek změní na negativní.

Formulář: Cizinci podávají žádost o vydání prohlášení o zdravotním stavu prostřednictvím webové adresy Health Declaration Certificate, kde se po vstupu do přihlašovacího rozhraní (je nutné použít počítačový internetový prohlížeč, ne mobilní telefon) zaregistrují pomocí emailu. Mohou podávat žádosti i za jiné občany.

Tranzit: V současné době neexistují z ČR přímé lety do Číny. Všichni cestující mohou při cestě z ČR do Číny provést pouze jeden přestup, tj. Česká republika → tranzitní země (pouze jedna) → Čína. Pokud cestujete z ČR do tranzitní země letadlem nebo vlakem, musíte cestovat přímo do tranzitní země bez možnosti přestupu v jiných zemích.

Karanténa: Po příletu povinná čtrnáctidenní karanténa v přiděleném hotelovém zařízení + 7 dní domácí karanténa ­+ 7 dní monitoring (pravidelné hlášení tělesné teploty dané instituci); podmínky se však lokálně mění v závislosti na výskytu nových případů.

Podmínky pro návrat do ČR

Čína je na českém cestovatelském semaforu z důvodu nereciprocity zařazena do červené kategorie, což značí následující podmínky:

  • vyplnit zdravotní formulář čínské strany
  • vyplnit příjezdový formulář
  • očkování čínskými vakcínami není ze strany Ministerstva zdravotnictví uznáváno
  • negativní test před odletem/odjezdem ze zahraničí: antigenní max. 48 hodin starý nebo PCR max. 72 hodin starý
  • negativní test po návratu: nejdříve 5., nejpozději 14. den od návratu PCR test
  • karanténa: minimálně pětidenní zakončená jen negativním PCR testem
  • sledovat podmínky tranzitu přes jinou zemi – ve většině EU zemí je povinnost vyplnit jejich příjezdový formulář, informace jsou na jejich webových stránkách (nebo lze taky zjistit ze stránek IATA)

Další informace:

Podmínky příletu do Číny jsou zveřejněny na webových stránkách Velvyslanectví ČLR v Praze

Podmínky příletu do ČR jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR

Aleš Červinka, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Šanghaj

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí