Korejská republika – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Jedná se o vysoce průmyslově a technologicky vyspělou zemi. Ekonomika Koreje je relativně otevřená, i když v poslední době, zvláště v souvislosti s narušením hodnotových řetězců v době pandemie, se korejská vláda snaží zavádět opatření vedoucí k větší soběstačnosti.

Jižní Korea jako jedna z prvních zemí zavedla síť 5G a vláda cestou různých iniciativ a programů podporuje rozvoj nejmodernějších technologií, jako je umělá inteligence či bezemisní mobilita. Korejská vláda se snaží vytvořit podmínky, aby se země stala jedním z vedoucích globálních hráčů v oblasti 4. průmyslové revoluce. Jedná se například o bezkontaktní průmyslovou výrobu, cloudové systémy, velká data apod.

Jakkoliv patří Korea k našim největším mimoevropským obchodním partnerům, nejsou zdaleka příležitosti, které korejský trh nabízí, českými exportéry využité. Příležitosti existují mimo jiné v automobilovém průmyslu (ve formě dodávek dílů či komponentů), energetice, ICT, obranném průmyslu, všeobecném strojírenství, sklářském a keramickém průmyslu, v produktech pro zábavu a volný čas, ve zdravotnickém materiálu či potravinářském průmyslu. Zajímavá může být spolupráce ve vědě, technice a inovacích. Korea patří k největším zahraničním investorům v ČR a na našem trhu působí množství korejských firem. Navázání spolupráce s těmito firmami může být jednou z cest, jak vstoupit na korejský trh. K užší spolupráci napomáhá skutečnost, že mezi ČR a Koreou je sjednáno tzv. Strategické partnerství.

Smluvní či institucionální rámec:

Obchodní a ekonomické vztahy s Korejskou republikou jsou upraveny mezivládní Dohodou o ekonomické spolupráci, Dohodou o zamezení dvojímu zdanění a Dohodou o vzájemné podpoře a ochraně investic.

V rámci Dohody o ekonomické spolupráci byla vytvořena Smíšená komise pro ekonomickou spolupráci, která se schází na úrovni náměstků ministrů obchodu přibližně jednou za 2 roky. Poslední zasedání proběhlo v Praze v květnu 2019. Zasedání se zabývají podněty k dalšímu rozvoji spolupráce, významnými aktuálními projekty, ale také iritanty, které komplikují vzájemný obchod.

Jižní Korea byla první zemí, se kterou EU implementovala dohodu o volném obchodu moderního typu. Dohoda o volném obchodu mezi EU a jejím členskými státy a Korejskou republikou je využívána od roku 2011. Přinesla ne jenom odstranění celních bariér, ale také postupné sjednocování technických norem, transparentnější přístup na trh veřejných zakázek, nástroje pro řešení netarifních překážek včetně sanitárních a fytosanitárních, usnadnění celních procedur, ale také napomáhá prosazovat evropské zásady v oblasti udržitelného rozvoje. V současnosti probíhají jednání o možné modernizaci dohody včetně jejího doplnění o podporu a ochranu investic.

Plánované akce:

  • Na rok 2020 byl schválen PROPED (Projekt podpory ekonomické diplomacie) zaměřený na aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti energetiky a to jak jaderné, tak i konvenční. Akci bude organizovat české oficiální zastoupení v Soulu a uskuteční se v závislosti na obnovené možnosti cestování a na aktuálních podmínkách v Korejské republice ve 2. polovině roku 2020.
  • Uskutečnění podnikatelské mise vedené ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy K. Havlíčkem bylo plánováno v souvislosti s konáním LOH v Tokiu. Tuto misi by MPO rádo uskutečnilo v roce 2021, přičemž její realizace může být opět vázána na LOH.
  • V roce 2021 plánujeme uskutečnit zasedání Smíšené komise pro ekonomickou spolupráci a toto zasedání by mělo proběhnout v Soulu. Je možné uvažovat o spojení výše uvedené podnikatelské mise s konáním zasedání Smíšené komise.

V rámci programu PROPED české velvyslanectví v Soulu ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství pravidelně pořádá účast českých firem (mimo jiné z oblasti pivovarnictví a vinařství) na odborných veletrzích v Koreji. Lze předpokládat, že jakmile to hygienická situace dovolí, budou tyto veletrhy obnoveny a české společnosti se jich budou moci opět účastnit.

Ing. Josef Vrbenský, vrbensky@mpo.cz, tel.: 224 852 749
odbor Afriky, Asie, Austrálie – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Korejská republika

Doporučujeme