Maďarsko – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 19. 6. 2020) Maďarsko je s necelými 10 miliony obyvatel dynamicky rozvíjející se ekonomikou, která se v posledních letech, podobně jako Česká republika, orientuje na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti, podporu zahraničního obchodu, lákání investic, rozvoj průmyslu a inovací.

V roce 2019 vzrostl hrubý domácí produkt meziročně o 4,9 %. HDP na obyvatele dosáhl necelých 16,5 tisíc USD. Zdrojem růstu byly zejména investice, stavebnictví a domácí spotřeba ruku v ruce s expanzivními vládními programy. Dle EK je odhadován pokles HDP v roce 2020 o 7 %, avšak v roce 2021 již meziroční růst o 6 %.

Maďarsko je proexportně orientovanou ekonomikou, značně závislou na celosvětovém vývoji. Hlavním partnerem v zahraničním obchodu je Německo. Tak jako v ČR převažuje výroba pro automobilový průmysl, vyráběny jsou vozy tovární značky Audi, Mercedes, Suzuki, Opel, ve výstavbě je továrna BMW, včetně R&D. V Maďarsku sídlí petrochemický gigant MOL. Významný je rovněž farmaceutický průmysl, energetika (např. rozšíření jaderné elektrárny PAKS), zemědělství.

Maďarsko je 10. nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky. Je naší 9. nejvýznamnější exportní destinací, z pohledu dovozů zaujímá 11. pozici. Vzájemný objem obchodu v roce 2019 vzrostl na rekordních 9,52 mld. EUR. Vývoz činil 5,79 mld. EUR, dovoz 3,72 mld. EUR.

Velmi pozitivní je, že ČR má od r. 2002 ve vzájemném obchodě kontinuálně aktivní saldo obchodní bilance. Za rok 2019 byl přebytek salda historicky nejvyšší, přesáhl 2 mld. EUR. Pro ČR má velký potenciál zejména oblast energetiky, veřejné dopravy, obranný průmysl, strojírenství, zemědělské technologie, nanotechnologie, aj.

Maďarsko je stále atraktivnější destinací, do níž směřují české investice. Největší investice jsou v oblasti zemědělství, v energetice nebo v telekomunikacích či v e-commerce. Nejvýznamnějším maďarským investorem v České republice je společnost MOL, která převzala čerpací stanice od společnosti AGIP, LUKOIL a PAPOIL.

Významný je vstup do společnosti Aero Vodochody (51 %). V ČR také působí např. farmaceutická společnost Gedeon Richter. V objemu přímých zahraničních investic dle údajů ČNB k 31. 12. 2018 dosáhly přímé zahraniční investice z Maďarska kumulované hodnoty 546,6 mil. EUR (tj. 21. příčka a 0,4% podíl na celkových PZI v ČR). Naopak české investice v Maďarsku činily 352,6 mil. EUR.

Smluvní či institucionální rámec

Maďarsko přistoupilo společně s ČR dne 1. 5. 2004 k EU. Kromě legislativy EU jsou v platnosti následující smluvní ujednání:

  • Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná v Praze 14. 1. 1993 (po vnitrostátních ratifikačních procedurách vstoupila v platnost 25. 5. 1995).
  • Smlouva o zamezení dvojího zdanění, podepsaná v Praze 14. 1. 1993 (po vnitrostátních ratifikačních procedurách vstoupila v platnost 27. 12. 1994).

MZV ČR eviduje ke konci srpna 2014 následující platné smlouvy, které jsou v gesci MPO ČR:

  • Smlouva o obchodu a plavbě mezi ČSSR a Maďarskou lidovou republikou, (Praha, 20. 12. 1963), č. 2/1965 Sb.
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o opatřeních souvisejících s ukončením platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zřízení podniku Haldex Ostrava (Varšava 21. 12. 1995)
  • Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Maďarské republiky o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci při výstavbě a provozu ropovodu Csurgó – Tupá, navazujícího na ropovod, který má být vybudován z Omišalja na jugoslávsko-maďarskou hranici z 20. června 1974 a o uspořádání vzájemných dluhů a pohledávek (Bratislava, 31. 7. 1991)

Přehled akcí na podporu ekonomické spolupráce s Maďarskem

  • Podzim 2020 – projekt ekonomické diplomacie zaměřený na umělou inteligenci a chytrá města
  • 2021 – projekt ekonomické diplomacie v oblasti jaderné energetiky a v oblasti nanotechnologií

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

Pravidelné novinky e-mailem