Desatero pro obchodování s Maďarskem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Maďarskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.1. Obchodní duch

Maďar je duchem obchodník.

2. Dobře se připravte

Na jednání se velmi dobře připravte, protože proti vám bude sedět dobře připravený houževnatý stratég.

3. Zjistěte si informace

Je důležité zjistit před jednáním s partnerem co nejvíc relevantních informací; Maďaři znají podrobně situaci na trhu, konkurenci a její ceny.

4. Doporučujeme osobní setkání

Maďaři upřednostňují osobní setkání, rádi cestují, jsou otevřenější, ale jejich důvěru si získáte až časem. Doporučujeme proto časté osobní návštěvy a setkání.

5. Preferovaný jednací jazyk je maďarština

Jako jednací jazyk preferují svoji mateřštinu. Mladší generace obchodníků je ochotna jednat i v angličtině.

6. Maďaři mluví otevřeně

Maďarští obchodníci mluví otevřeně i o nepříjemných věcech, nebojí se říci „ne“.

7. Dohody uzavírejte písemně

Ačkoliv rádi jednají způsobem „platí vše, co bylo ústně dohodnuto“, doporučujeme raději uzavřít dohody i písemnou formou.

8. Vyhněte se politickým tématům

S maďarským partnerem nevyhledávejte politická témata a nevyjadřujte se k aktuální vnitropolitické situaci, mohli byste narazit.

9. Počítejte s prodlouženým platebním termínem

V současné době počítejte s platebním termínem prodlouženým na 60–90 dnů. Bonitu svého partnera si předem prověřte.

10. Jednejte profesionálně

Obchodního úspěchu dosáhnete jen profesionálním přístupem, prokázáním flexibility a s produktem nebo službou nejvyšší úrovně.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Pravidelné novinky e-mailem