Maďarsko

Rozcestník informací o Maďarsku:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Maďarsko mělo před nástupem pandemie vysoký růst HDP, nízkou nezaměstnanost i vysoký příliv zahraničních investic zejména v oblasti automobilového průmyslu. Maďarsko přistoupilo v rámci krize k řadě restriktivních opatření, přičemž celkově byla omezení nepatrně mírnější než v ČR (obchody a služby mohly například během krize zůstat otevřené do 15.00 hodin).

Na určitou dobu se přerušila výroba v hlavních automobilových závodech, krize citelně zasáhla i oblast turistiky, naopak výrazného nárůstu tržeb zaznamenala oblast e-commerce. Vývoj ekonomiky je zatím těžké předvídat, makroekonomické predikce jednotlivých institucí se značně liší. Do velké míry bude vývoj maďarské ekonomiky záviset mj. na vývoji globálního automobilového trhu.

Maďarské ministerstvo financí se snaží ve spolupráci s Maďarskou národní bankou ekonomice pomoci mj. snížením daňové zátěže a odvodů, moratoriem na splátky již uzavřených půjček a zastropováním úroků na půjčky nové, poskytnutím výhodných úvěrů a garancí či nevratnou hotovostní podporou. Celková pomoc ekonomice by měla dosáhnout až 20 % HDP. Finanční prostředky na podporu ekonomiky chce vláda získat kromě zvýšení rozpočtového deficitu i v rámci domácích zdrojů – například zavedením nové maloobchodní daně, jednorázovou platbou zálohy daně pro bankovní instituce. Předseda vlády Viktor Orbán sdělil, že v Maďarsku nikdo během koronavirové krize nepřijde o práci a vláda vytvoří tolik míst, kolik jich bude během krize zrušeno. Vláda se snaží podpořit udržení pracovních míst skrze podporu zkrácených pracovních úvazků a povzbudit vytváření nových pracovních míst podporou nových investic, nezaměstnaní mohou být zapojeni i do služeb armády či systému tzv. veřejných prací.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Dopravní průmysl a infrastruktura

V rámci Maďarska se počítá s obnovou parku veřejné dopravy, včetně například nejstarší linky budapešťského metra. Velkou proměnou by měla projít zejména oblast autobusové dopravy, neboť od 1. ledna 2022 budou moci maďarská města s počtem obyvatel nad 25 000 kupovat pouze autobusy na elektrický pohon. Spolu s tím se plánuje i realizace velkých infrastrukturních

projektů, jako je vysokorychlostní železnice „Budapešť–Bělehrad“, modernizace balatonského letiště či železniční tunel pod řekou Dunaj v hlavním městě Budapešti.

Energetický průmysl

Maďarsko rozhodlo o výstavbě dvou nových bloků jaderné elektrárny Paks (tzv. projekt Paks II). Výstavbu obou bloků po 1 200 MW bude na základě maďarsko-ruské mezistátní dohody realizovat ruský Rosatom. Plánované investice jsou ve výši 12,5 mld. EUR. Poptávána by měla být celá řada jaderných i nejaderných komponent a služeb. České firmy se podílely na výstavbě i na následné modernizaci již existujících bloků (tzv. Paks I). V současné době se uvažuje i o možné modernizaci hnědouhelné elektrárny v Mátře, která je druhou největší elektrárnou v zemi. Maďarsko plánuje modernizaci přepravní plynovodní soustavy, resp. posílení plynovodního propojení se svými sousedy. Jedná se o příležitost pro české firmy schopné pracovat s vysokotlakými technologiemi. Maďarsko rovněž přijalo zákon o uhlíkové neutralitě, které by mělo být dosaženo mj. velkým rozvojem solární energetiky.

Obranný průmysl

V Maďarsku probíhá ambiciózní program modernizace armády s názvem „Zrínyi 2026“, v rámci něhož maďarské ozbrojené síly intenzivně nakupují. Doposud již proběhly například nákupy 44 tanků Leopard 2A7+, 24 samohybných houfnic PzH 2000, 16 helikoptér Airbus H225M a 20 helikoptér Airbus H145M. Maďarský zbrojní program tak představuje příležitost i pro české firmy v obranném průmyslu, přičemž některé z nich již v Maďarsku uspěly. Pandemie se zatím na zbrojních výdajích neprojevuje, návrh rozpočtu pro rok 2021 naopak počítá s navýšením výdajů na obranu.

Stavební průmysl

V Maďarsku roste zájem o tzv. technologie chytrých měst (smart cities). Města postupně vypracovávají strategie či již realizují investice, které se zaměřují jak na IT služby, například chytrý systém prodeje a kontroly jízdenek na MHD, systém chytrého parkování, tak i na dodávky komponent, jako jsou například chytré MHD zastávky, chytré přechody či chytrá osvětlení. Maďarská města jsou aktivní i v mezinárodních projektech, v rámci nichž modernizují svoji infrastrukturu, například město Veszprém bude Evropským hlavním městem kultury pro rok 2023 (modernizace kulturní infrastruktury) či město Pětikostelí (Pécs) kandiduje na Evropské zelené město pro rok 2022 (poptávka po environmentálních technologiích).

Jak v metropoli Budapešti, tak i v celém Maďarsku je velké množství historických budov, které nyní procházejí procesem renovace. Příležitosti jsou mimo jiné také v oblasti rezidenčního bydlení, a to v dodávkách služeb a komponent jak pro exteriéry, tak i pro interiéry (například dodávky koupelnového vybavení apod.).

Zdravotnicví a farmaceutický průmysl

Maďarská vláda plánovala modernizaci maďarských nemocničních zařízení již před koronavirovou pandemií a nedávná krize učinila téma modernizace zdravotnictví ještě více aktuálním. Jen v samotné Budapešti a přilehlé Pešťské župě (tedy v oblastech, kde bylo nejvíce pacientů zasažených koronavirem) plánuje maďarská vláda podpořit modernizace nemocnic a klinik částkou v hodnotě 700 mld. HUF (cca 2 mld. EUR). V reakci na současnou krizi byly například uvolněny prostředky na nákup nemocničních přístrojů, včetně IT techniky. Ochranné zdravotnické prostředky však byly ve velkém množství již dovezeny z Číny.

Velvyslanectví ČR v Budapešti
e-mail: budapest@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/budapest
• Teritorium: Evropa | Maďarsko | Zahraničí