Maďarsko

Rozcestník informací o Maďarsku:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Maďarskem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Maďarskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 4 aktuální tipy.

Desatero pro obchodování s Maďarskem níže

4 doporučení pro vstup na maďarský trh za pandemické situace koronaviru:

 1. Vyhledání obchodních partnerů

  V Maďarsku bohužel neexistuje žádná veřejná databáze, ve které by se dalo spolehlivě hledat dle činnosti či oboru firem. Podobné vyhledávače obsahují spoustu inaktivních firem a jednotlivé prověřování může zabrat spoustu času. Nejsou zdarma dostupné ani základní firemní údaje jako majitelé, počet zaměstnanců, obrat posledních tří let, atd. K prvotnímu vyhledávání je nejlepší Google.

  Zahraniční kancelář CzechTrade Budapešť (ZK Budapešť) vám může pomoct v sestavení longlistu potenciálních partnerů, ke které používá nejen placené databáze a vyhledávání pře Google dle 6–8 klíčových výrazů, ale prochází seznamy vystavovatelů odborných veletrhů, kontaktuje odborné svazy a asociace pro doporučení, využívá vlastní aktualizované databáze a osobní kontakty.

 2. Oslovení

  Prvotní oslovení partnerů proveďte emailem, cold cally v Maďarsku nejsou moc populární a ve většině případů vás stejně odkážou na emailovou komunikaci. Dopisem v maďarštině se určitě dostanete rychleji a dál, vyvarujte se však překladači Google, který překládá do maďarštiny s hrubými chybami, využívejte ho pouze k získání přehledu o obsahu webové stránky, emailu nebo textu. Nebojte se nastavit oznámení o přečtení emailu.

  V posledních letech je vidět velké zlepšení v jazykových dovednostech v obchodní sféře, používá se převážně angličtina. Nejjednodušší komunikace je v případě pracovníků multinacionálních firem, manažerů, nákupčích hlavně mladší generace. U starších generace je běžná i němčina a mnohdy narazíte i na slovensky mluvící osobu. V oborech jako IT, farmaceutika, energetika a ve většině průmyslových odvětví je komunikace v angličtině běžná, chytá se i potravinářství. Státní správa je skoro zcela založená na komunikaci v maďarštině.

  Ve vašem oslovujícím dopise nezapomeňte zmínit reference, které jsou klíčové k úspěchu v Maďarsku a konkurenční výhody, které vás odlišují od ostatních. Ideální je vyjmenovat tři silné stránky. K emailu připojte představení vaší firmy v angličtině v PDF, ceníky, marketingové materiály, případně certifikace a informace o dodání, balení, atd. Platí, že čím víc informací na první dobrou poskytnete, tím lépe. Komunikujte vždy z firemní emailové adresy, privátní domény jako gmail.com a seznam.cz nepůsobí profesionálně, ani věruhodně.

  V rámci asistenční služby vám ZK Budapešť může nejen přeložit oslovující dopis, případně jednostránkové představení společnosti, ale i oslovit vybrané potenciální partnery s přidanou hodnotou, kterou oslovení od státní agentury, v maďarštině obnáší.

  Po rozeslání emailů ZK Budapešť doporučuje telefonické ověření, kdy je potřeba zjistit, zda dané osobě váš email přišel a vyžádat si zpětnou vazbu. Maďaři jsou houževnatí obchodníci, ale pokud komunikace umlkne na týden, neznamená to automaticky nezájem a není nezdvořilé se připomenout. Pokud má partner zájem o spolupráci, je vhodné si domluvit Skype call, nebo osobní setkání v případě, pokud to okolnosti obou stran umožní.

  V Maďarsku již probíhá rozvolňování restriktivních opatření, obchodní život se vrací do normálu, ale mnoho multinacionálních firem udržuje home office až do podzimu, v určitých případech do konce roku. Komunikace tak může být pomalejší, zejména v letním období červenec–srpen, kdy je obecně velice těžké dosáhnout pokroků. Maďarsko se „probudí“ z prázdnin až po státním svátku 20. srpna.

 3. Strategie obchodování

  Na rozdíl od Německa a Rakouska, v Maďarsku prodej přes agenty a na provizi není běžná forma podnikání. Distributoři preferují dostat exkluzivitu od první chvíle. Pokud máte představu o jiném obchodním modelu, je důležité si o tom promluvit hned při prvních jednáních.

 4. Příprava materiálů

  Ke vstupu na trh budete určitě potřebovat podklady a marketingové materiály v maďarštině. Bohužel, spousta překladatelských agentur v České republice pracuje s hrubými chybami, které vás mohou stát čas i peníze navíc. Neváhejte se obrátit na ZK Budapešť pro doporučení spolehlivých překladatelů nebo posouzení kvality překladu před sériovým tiskem katalogů. Pokud se rozhodnete zřídit si vlastní webovou stránku, zvolte doménu s koncovkou .hu místo .eu a .net.

Odkazy:

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?Aktuální situace v Maďarsku

Zpět na začátek

Desatero pro obchodování s Maďarskem

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Obchodní duch

  Maďar je duchem obchodník.

 2. Dobře se připravte

  Na jednání se velmi dobře připravte, protože proti vám bude sedět dobře připravený houževnatý stratég.

 3. Zjistěte si informace

  Je důležité zjistit před jednáním s partnerem co nejvíc relevantních informací; Maďaři znají podrobně situaci na trhu, konkurenci a její ceny.

 4. Doporučujeme osobní setkání

  Maďaři upřednostňují osobní setkání, rádi cestují, jsou otevřenější, ale jejich důvěru si získáte až časem. Doporučujeme proto časté osobní návštěvy a setkání.

 5. Preferovaný jednací jazyk je maďarština

  Jako jednací jazyk preferují svoji mateřštinu. Mladší generace obchodníků je ochotna jednat i v angličtině.

 6. Maďaři mluví otevřeně

  Maďarští obchodníci mluví otevřeně i o nepříjemných věcech, nebojí se říci „ne“.

 7. Dohody uzavírejte písemně

  Ačkoliv rádi jednají způsobem „platí vše, co bylo ústně dohodnuto“, doporučujeme raději uzavřít dohody i písemnou formou.

 8. Vyhněte se politickým tématům

  S maďarským partnerem nevyhledávejte politická témata a nevyjadřujte se k aktuální vnitropolitické situaci, mohli byste narazit.

 9. Počítejte s prodlouženým platebním termínem

  V současné době počítejte s platebním termínem prodlouženým na 60–90 dnů. Bonitu svého partnera si předem prověřte.

 10. Jednejte profesionálně

  Obchodního úspěchu dosáhnete jen profesionálním přístupem, prokázáním flexibility a s produktem nebo službou nejvyšší úrovně.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Evropa | Maďarsko | Zahraničí

Doporučujeme