Maďarsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Budapešti (Maďarsko)

Stavební průmysl

V Maďarsku roste zájem o tzv. technologie chytrých měst (smart cities). Města postupně vypracovávají strategie či již realizují investice, které se zaměřují jak na IT služby: např. chytrý systém prodeje a kontroly jízdenek na MHD, systém chytrého parkování, tak i na dodávky komponent, jako jsou např. chytré MHD zastávky, chytré přechody či chytrá osvětlení. Maďarská města jsou aktivní i v mezinárodních projektech, v rámci nichž modernizují svoji infrastrukturu – např. město Veszprém bude Evropskou metropolí kultury pro 2023 (modernizace kulturní infrastruktury) či město Pětikostelí (Pécs) kandiduje na Evropskou metropoli zeleně pro rok 2022 (poptávka po environmentálních technologiích). Jak v metropoli Budapešti, tak i v celém Maďarsku je velké množství historických budov, které nyní procházejí procesem renovace. Příležitosti jsou mj.  také v oblasti rezidenčního bydlení, a to jak v dodávkách služeb a komponent pro exteriéry, tak i pro interiéry (např. dodávky koupelnového vybavení apod).

 

Energetika

Maďarsko rozhodlo o výstavbě dvou nových bloků jaderné elektrárny Paks (tzv. projekt Paks II.) Výstavbu obou bloků po 1 200 MW bude na základě maďarsko-ruské mezistátní dohody realizovat ruský Rosatom. Plánované investice jsou ve výši 12,5 mld. eur. Poptávána by měla být celá řada jaderných i nejaderných komponent a služeb. České firmy se podílely na výstavbě i na následné modernizaci již existujících bloků (tzv. Paks I). V současné době se uvažuje i o modernizaci hnědouhelné elektrárny v Mátře, která je druhou největší elektrárnou v zemi. Maďarsko plánuje modernizaci přepravní plynovodní soustavy, resp. posílení plynovodního propojení se svými sousedy. Jedná se o příležitost pro české firmy schopné pracovat s vysokotlakými technologiemi. Maďarsko rovněž přijalo zákon o uhlíkové neutralitě, které by mělo být dosaženo mj. velkým rozvojem solární energetiky.

 

Obranný průmysl

V Maďarsku probíhá ambiciózní program modernizace armády s názvem „Zrínyi 2026“, v rámci něhož maďarské ozbrojené síly intenzivně nakupují. Doposud již proběhly např. nákupy 44 tanků Leopard 2A7+, 24 samohybných houfnic PzH 2000, 16 helikoptér Airbus H225M a 20 helikoptér Airbus H145M. Maďarský zbrojní program tak představuje příležitost i pro české firmy v obranném průmyslu, přičemž některé z nich již v Maďarsku uspěly. Pandemie se zatím na zbrojních výdajích neprojevuje, návrh rozpočtu pro rok 2021 naopak počítá s 30% nárůstem výdajů na obranu.

 

Dopravní průmysl a infrastruktura

V rámci Maďarska se počítá s obnovou parku veřejné dopravy, včetně např. nejstarší linky budapešťského metra. Velkou proměnou by měla projít zj. oblast autobusové dopravy, neboť od 1. ledna 2022 budou moci maďarská města nad 25 000 obyvatel kupovat pouze autobusy na elektrický pohon. Spolu s tím se plánuje i realizace velkých infrastrukturních projektů, jako je vysokorychlostní železnice „Budapešť–Bělehrad“, modernizace Balatonského letiště či železniční tunel pod řekou Dunaj v hlavním městě Budapešti.

 

Zdravotnicví

Maďarská vláda plánovala modernizaci maďarských nemocničních zařízení již před koronavirovou pandemií – nedávná krize učinila téma modernizace zdravotnictví ještě více aktuální. Jen v samotné Budapešti a přilehlé Pešťské župě (tedy v oblastech, kde bylo nejvíce pacientů zasažených koronavirem) plánuje maďarská vláda podpořit modernizace nemocnic a klinik částkou v hodnotě 700 mld. HUF (cca 2 mld. EUR). V reakci na současnou krizi byly např. uvolněny prostředky na nákup nemocničních přístrojů, včetně IT techniky. Ochranné zdravotnické prostředky však byly ve velkém množství již dovezeny s Číny.

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Stavební průmysl

Energetika

Obranný průmysl

Dopravní průmysl a infrastruktura

Zdravotnicví

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Vzhledem k současné situaci dané pandemickou situací nelze předvídat, jaké akce budou do konce roku realizovány.

 

Během podzimu se v Budapešti má uskutečnit několik velkých veletrhů – např.:

Září: Veletrh S/ALON Budapest v rámci programu Design pro konkurenceschopnost.   

Říjen: Stavební veletrh Construma

Říjen: Automobilový veletrh Automotive Hungary

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Budapešti (Maďarsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem