Maďarsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Budapešti (Maďarsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

 

Příležitosti pro český export

▶ Automobilový průmysl

V Maďarsku pokračuje trend velkých investičních projektů v oblasti automobilového průmyslu. Počet vyráběných aut i nadále poroste a spolu s tím se budou i navyšovat příležitosti pro firmy z automobilového dodavatelského řetězce. Velké investice zaznamenává i oblast elektromobility (zj. výroba baterií a elektromotorů). Zároveň s tím dochází i k rozvoji kapacit v oblasti vývoje a testování technologií autonomního řízení, což může přinést příležitosti pro české firmy působící v oblasti dopravního IT.

 

▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

V Budapešti by mělo dojít k výstavbě nových stanic budapešťského metra, zahájena by měla rovněž být modernizace příměstské železniční dopravy. V rámci ní se plánuje vytvoření velkého železničního tunelu, který propojí tzv. Jižní a Západní železniční nádraží, spolu s tím mají být příměstské linky přivedeny až do centra města. Zároveň lze očekávat i modernizaci vozového parku budapešťského dopravního podniku.

 

▶ Energetický průmysl

Maďarsko rozhodlo o výstavbě dvou nových bloků jaderné elektrárny Paks (tzv. projekt Paks II.) Výstavbu obou bloků po 1 200 MW bude na základě maďarsko-ruské mezistátní dohody realizovat ruský Rosatom. Plánované investice jsou ve výši 12,5 mld. eur. Poptávána by měla být celá řada jaderných i nejaderných komponent a služeb. České firmy se podílely na výstavbě i na následné modernizaci již existujících bloků (tzv. Paks I). V současné době se uvažuje i o modernizaci hnědouhelné elektrárny v Mátře. Maďarsko plánuje modernizaci přepravní plynovodní soustavy. Jedná se o příležitost pro české firmy schopné pracovat s vysokotlakými technologiemi.

 

▶ Chemický průmysl

Maďarská ropná a plynárenská společnost MOL Group rozjela projekt investic do výstavby a modernizace petrochemických kapacit v celkové částce 4,5 mld. USD. Příležitosti jsou zejména v oblasti stavebnictví, technologických strojních zařízeních, elektrických zařízeních, instalace a údržby, řízení technologických procesů, průmyslového čistění či inženýrských a konstrukčních služeb. Vstup do první fáze projektu již byl sice uzavřen, ale v budoucnu se počítá se zahájením druhé fáze.

 

▶ Obranný průmysl

V Maďarsku probíhá ambiciózní program modernizace armády s názvem „Zrínyi 2026“. Předmětem zájmu z maďarské strany je široká řada výrobků z obranného průmyslu.

 

▶ Stavební průmysl

Stavebnictví zažívá v Maďarsku veliký rozvoj. Příležitosti jsou mj. např. v oblasti rezidenčního bydlení, a to jak v dodávkách služeb a komponent pro exteriéry, tak i pro interiéry (např. dodávky koupelnového vybavení apod). Spolu s tím se v maďarských obcích rozvíjí poptávka po tzv. technologiích chytrých měst.

 

▶ Zdravotnictví

Maďarská vláda v reakci na pandemii přislíbila peníze na modernizaci 23 nemocnic v Budapešti a Pešťské župě. Příležitost existuje i v řešeních prevence a ochrany před koronavirem, nicméně Maďarsko velké množství ochranných prostředků již dovezlo z Číny.

 

▶ Železniční a kolejová doprava

Na základě mezistátní dohody mezi Maďarskem a Čínou z listopadu 2015 by měla být zahájena výstavba resp. rekonstrukce koridoru „Budapešť–Bělehrad“ na dvoukolejnou trať s rychlostí 160 km/h pro nákladní a 200 km/h pro osobní přepravu. Lze očekávat poptávku po stavebních firmách na železniční svršky a elektronická zabezpečovací IT zařízení.

 

 

 

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Vzhledem k současné situaci dané pandemickou situací nelze předvídat, jaké akce budou do konce roku realizovány.

 

Během podzimu se v Budapešti má uskutečnit několik velkých veletrhů – např.:

Září: Veletrh S/ALON Budapest v rámci programu Design pro konkurenceschopnost.   

Říjen: Stavební veletrh Construma

Říjen: Automobilový veletrh Automotive Hungary

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Budapešti (Maďarsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem