Polsko – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Polsko je z pohledu statistik už po řadu let třetí destinací, kam směřuje nejvíce českého zboží a služeb. Tamní trh je proto možné považovat za jednu z důležitých exportních destinací. Největší naději na úspěch mají inovativní produkty.

Polsko pohledem Iva Šipla, ředitele kanceláře CzechTrade ve Varšavě

Pokud jde o komoditní strukturu, převažují v českém vývozu do Polska silniční vozidla, (tvoří skoro 20 procent celkového exportu), chemikálie a různé průmyslové výrobky. „Geografická blízkost má vliv například na obchodní centra v příhraničí, která se cíleně propagují a lákají na víkendový shopping v Čechách. Přímo na hraničních přechodech stojí billboardy jako třeba tento: „V Česku máme otevřeno každou neděli’. Od roku 2018 platí totiž v Polsku novela zákona, která postupně omezuje nedělní prodej, výjimkami jsou lékárny, malé prodejny, které zaměstnávají rodinné příslušníky, benzínové pumpy, trafiky,” líčí vedoucí zahraniční kanceláře agentury CzechTrade pro Polsko Ivo Šipl.

V začátcích pandemie některé instituce jako například Evropská komise předpovídaly (chlubil se tím i polský premiér), že polská ekonomika bude jednou z nejméně postižených v Evropě. „Nikdo ale nepočítal s druhou vlnou, která se v Polsku v tuto chvíli děje v plné síle, takže finální dopad se dá jen těžko v tuto chvíli predikovat. Trpí stejné segmenty jako v České republice, to znamená vše, co se týká turismu a cestovního ruchu,” zmiňuje Šipl.

Polská společnost LOT byla v tomto roce nucena odstoupit od plánovaného převzetí letecké společnosti CONDOR. „Dále trpí gastronomický sektor, stejně jako zábavní průmysl. Pokud tedy česká společnost působí v Polsku v některém z těchto sektorů, který zamrzl, má to pochopitelně dopad i na firmu z Česka,” podotýká vedoucí zahraniční kanceláře Ivo Šipl.

Hlavní příležitost vidí šéf varšavského zastoupení v inovativních produktech. „Polský trh je z mého pohledu velmi konkurenční, a pokud existuje několik podobných výrobků, je velmi těžké se prosadit. Obzvláště v situaci, kdy i v Polsku běží kampaně jako ‚Kupuj co Polskie’. Takže uspět mohou inovativní výrobky ze všech oborů nebo technicky náročné produkty tam, kde vstup konkurence je obtížný. Obecně jsou to různé průmyslové výrobky. Mám i informace, že se daří českým firmám i ze segmentu zdravé výživy,” líčí Ivo Šipl.  

Směřování českých firem polským směrem potvrdil i současný E-MEET EXPORT #2. „Většina dotazů se týkala pomoci v nalezení distributora, případně obchodního partnera, který by dál pomohl budovat značku dané české firmy v Polsku,” shrnuje šéf varšavské zahraniční kanceláře CzechTrade Ivo Šipl.

Kontakt:
Ivo Šipl, ředitel zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Varšava
ivo.sipl@czechtrade.cz

Polsko

Polsko zaujímá 20. pořadí ohledně vytvořeného HDP (údaj za rok 2018; podíl kolem 0,9 % na světovém HDP). Podle zemí je 23. největším světovým exportérem a 18. největším dovozcem.

Podíl na světovém vývozu zboží  a služeb se pohybuje v rozmezí 1,3 – 1,4 %. Podíl na dovozu zboží osciluje kolem 1,2 % – u dovozu služeb je podíl poněkud nižší – přibližně 0,8 %.

Náš severní soused je členem OSN, WTO, IMF, SB, OECD, OSCE, WHO. Od 1. 5. 2004 je Polsko členem Evropské unie. Je osmým nejlidnatějším státem Evropy s přístupem k Baltskému moři, z čehož vyplývají iniciativy v rámci Rady států Baltského moře i v rámci Iniciativy tří moří.

Polská ekonomika dosahuje stabilně vysokého růstu HDP (na přední pozici mezi členskými zeměmi EU). Obchodní bilance byla až do roku 2014 pasivní. V následující letech přešla bilance do aktiva s výjimkou roku 2018. Největšími exportními destinacemi jsou Německo, Česká republika, Spojené království, Francie a Itálie. Naproti tomu nejvíce do Polska exportují Německo, Čína, Itálie, Rusko a Nizozemsko. Dominantním obchodním partnerem je Německo s podíly na celkovém vývozu kolem 28 % a na celkovém dovozu kolem 22 %.

Exportní riziko OECD: 0/7

Ivestiční rating Polska

Standard & Poor´sMoody´s Fitch
A-A2A-

Bilaterální obchod s Polskem  

Průměrné roční tempo růstu vývozu i dovozu ve vztahu k Polsku v letech 2009 – 2019 je nad adekvátními indexy růstu celkového exportu i importu i nad adekvátními indexy ve vztahu k našim sousedním zemím.

ZbožíVývozDovozObratSaldo
2019 v mld. CZK276,3310,6586,9-34,3
Podíl v %67,6
Pořadí333

Vztah k ČR: sousední země, přeshraniční spolupráce (2. nejdelší hranice), aktivity v rámci Visegrádské skupiny

Specifika

Polsko je aktuálně jedinou z členských zemí EU, s níž máme pasivní obchodní bilanci.
Důvod: tradiční dovozy uhlí, měděných drátů a potravin plus dovoz komponentů pro výrobu aut.

Hlavní vývozní položky dle SITC2, podíly na celku (2019)Hlavní dovozní položky dle SITC2, podíly na celku (2019)
silniční vozidla (17,4 %)silniční vozidla (11,9 %)
železo a ocel (5,9%)železo a ocel (5,7 %)
elektrická zařízení, přístroje (7,8 %)nábytek a jeho díly (6,6 %)
zařízení pro telekomunikace (7,8 %)elektrická zařízení, přístroje (6,1 %)
různé průmyslové výrobky (5,2 %)neželezné kovy (5,4 %)
kovové výrobky (4,8 %)různé průmyslové výrobky (4,8 %)

Výsledky roku 2020 budou silně ovlivněny koronavirem – za období leden – duben  v meziročním porovnání poklesl vývoz o více než 10 % a dovoz o více než 5 %.

Pokud jde o přímé zahraniční investice, Polsko je 11. nejvýznamnějším investorem do naší ekonomiky a zároveň v pořadí na 8. místě, kam naše firmy nejvíce investují.

Vzájemné hospodářské a obchodní vztahy obou zemí mají tu nejvyšší politickou podporu – vlády obou zemí se pravidelně jednou ročně setkávají na mezivládních konzultacích. Pravidelně jednou ročně dochází také k zasedání Česko – polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci. V jejím rámci je aktivní také Pracovní skupina pro hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu, jejíž vedení je v gesci odboru 51500 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Ministerstvo průmyslu a obchodu finančně podporuje mezinárodní veletrhy a výstavy v Polsku a také akce na podporu ekonomické diplomacie (např. setkání business-komunity v rámci Evropského hospodářského kongresu v Katovicích). V rámci programu incomingových misí je MPO významným podporovatelem pravidelných ročních setkání podnikatelů z České republiky a Polské republiky, k nimž se připojila také Slovenská republika.

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Polsko

Doporučujeme