Polsko – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 19. 6. 2020) Polsko zaujímá 20. pořadí ohledně vytvořeného HDP (údaj za rok 2018; podíl kolem 0,9 % na světovém HDP). Podle zemí je 23. největším světovým exportérem a 18. největším dovozcem.

Podíl na světovém vývozu zboží  a služeb se pohybuje v rozmezí 1,3 – 1,4 %. Podíl na dovozu zboží osciluje kolem 1,2 % – u dovozu služeb je podíl poněkud nižší – přibližně 0,8 %.

Náš severní soused je členem OSN, WTO, IMF, SB, OECD, OSCE, WHO. Od 1. 5. 2004 je Polsko členem Evropské unie. Je osmým nejlidnatějším státem Evropy s přístupem k Baltskému moři, z čehož vyplývají iniciativy v rámci Rady států Baltského moře i v rámci Iniciativy tří moří.

Polská ekonomika dosahuje stabilně vysokého růstu HDP (na přední pozici mezi členskými zeměmi EU). Obchodní bilance byla až do roku 2014 pasivní. V následující letech přešla bilance do aktiva s výjimkou roku 2018. Největšími exportními destinacemi jsou Německo, Česká republika, Spojené království, Francie a Itálie. Naproti tomu nejvíce do Polska exportují Německo, Čína, Itálie, Rusko a Nizozemsko. Dominantním obchodním partnerem je Německo s podíly na celkovém vývozu kolem 28 % a na celkovém dovozu kolem 22 %.

Exportní riziko OECD: 0/7

Ivestiční rating Polska

Standard & Poor´sMoody´s Fitch
A-A2A-

Bilaterální obchod s Polskem  

Průměrné roční tempo růstu vývozu i dovozu ve vztahu k Polsku v letech 2009 – 2019 je nad adekvátními indexy růstu celkového exportu i importu i nad adekvátními indexy ve vztahu k našim sousedním zemím.

ZbožíVývozDovozObratSaldo
2019 v mld. CZK276,3310,6586,9-34,3
Podíl v %67,6
Pořadí333

Vztah k ČR: sousední země, přeshraniční spolupráce (2. nejdelší hranice), aktivity v rámci Visegrádské skupiny

Specifika

Polsko je aktuálně jedinou z členských zemí EU, s níž máme pasivní obchodní bilanci.
Důvod: tradiční dovozy uhlí, měděných drátů a potravin plus dovoz komponentů pro výrobu aut.

Hlavní vývozní položky dle SITC2, podíly na celku (2019)Hlavní dovozní položky dle SITC2, podíly na celku (2019)
silniční vozidla (17,4 %)silniční vozidla (11,9 %)
železo a ocel (5,9%)železo a ocel (5,7 %)
elektrická zařízení, přístroje (7,8 %)nábytek a jeho díly (6,6 %)
zařízení pro telekomunikace (7,8 %)elektrická zařízení, přístroje (6,1 %)
různé průmyslové výrobky (5,2 %)neželezné kovy (5,4 %)
kovové výrobky (4,8 %)různé průmyslové výrobky (4,8 %)

Výsledky roku 2020 budou silně ovlivněny koronavirem – za období leden – duben  v meziročním porovnání poklesl vývoz o více než 10 % a dovoz o více než 5 %.

Pokud jde o přímé zahraniční investice, Polsko je 11. nejvýznamnějším investorem do naší ekonomiky a zároveň v pořadí na 8. místě, kam naše firmy nejvíce investují.

Vzájemné hospodářské a obchodní vztahy obou zemí mají tu nejvyšší politickou podporu – vlády obou zemí se pravidelně jednou ročně setkávají na mezivládních konzultacích. Pravidelně jednou ročně dochází také k zasedání Česko – polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci. V jejím rámci je aktivní také Pracovní skupina pro hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu, jejíž vedení je v gesci odboru 51500 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Ministerstvo průmyslu a obchodu finančně podporuje mezinárodní veletrhy a výstavy v Polsku a také akce na podporu ekonomické diplomacie (např. setkání business-komunity v rámci Evropského hospodářského kongresu v Katovicích). V rámci programu incomingových misí je MPO významným podporovatelem pravidelných ročních setkání podnikatelů z České republiky a Polské republiky, k nimž se připojila také Slovenská republika.

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

Pravidelné novinky e-mailem