Epidemie covid-19 v Polsku opět hrozí, brzy převládne omikron

Počet nově nakažených covid-19 byl v Polsku v pátek 14. ledna 16 047 a 423 lidí na nemoc zemřelo. Varianta omikron představuje v této chvíli 10 procent všech nově odhalených infekci. Největší zátěž novou variantou experti předpokládají na přelomu ledna a února.

Ilustrační fotografie

V Polsku platí obecná protiepidemická opatření dlouhodobě

V celém Polsku je od jara 2020 nepřetržitě stanovena povinnost zakrývání dýchacích cest v uzavřených objektech. Povinnost se netýká dětí do věku pěti let včetně a osob, od nichž nelze povinnost vynutit s ohledem na jejich zdravotní stav.

K zakrývání dýchacích cest není v Polsku od loňského února dovoleno používat plastové přilbice (samostatně bez dalšího druhu ochrany), šály a látkové ústenky, což v praxi znamená nutnost užívání chirurgických roušek, nanoroušek, nebo respirátorů.

Domácí (až sedmidenní) karanténa uvalená na všechny osoby žijící ve společné domácnosti s člověkem, kterému byla nařízena domácí karanténa z důvodu zjištění nemoci.

Nadále platí povinnost 1,5 metrových rozestupů  při pohybu na veřejných prostranstvích (s výjimkou členů jedné domácností). Veřejných shromáždění či manifestací se může účastnit maximálně 100 lidí.

Od 15. prosince platí zpřísněné restrikce

Jedná se především o limitovaný počet osob pobývajících v prostorech restaurací, barů, hotelů, kin, divadel, sportovní objekty a kostely (30% kapacity). Případné výjimky platí pro očkované. Kluby, diskotéky a taneční sály jsou zavřené.

V uzavřených prostorech může pobývat maximálně 100 lidí v souladu s již existujícími limity. Omezení se nevztahuje na osoby očkované.

V případě hromadné dopravy je povoleno obsazení maximálně 75% celkové kapacity dopravního prostředku.

Povinné antigenní testy jsou pro všechny členy domácnosti, ve které je osoba nemocná na covid, včetně očkovaných a s evropským certifikátem.

Do 1. března 2022 ministerstvo zdravotnictví připravuje povinné očkování pro zdravotníky. Zvažuje se také povinné očkování bezpečnostních sborů a učitelů.

Polsko trápí i energetická krize a inflace

Polsko kromě covidu sužuje energetická krize a inflace. Inflace v prosinci 2021 přesáhla osm procent a dosáhla nejvyšší úrovně za posledních 21 let.

Aby čelila dopadům rostoucích cen, polská vláda snižuje daně a zavadí vhodná řešení v rámci „Protiinflačního štítu“ (Tarcza Antyinflacyjna). Jedná se mimo jiné spotřební daň na pohonné hmoty, nižší DPH na plyn a „Podpůrný příplatek“ (Dodatek Osłonowy). Opatření mají za cíl pomoci hlavě domácnostem.

  • Snížení sazby DPH na plyn z 23% na 8% od ledna do března 2022. Jde o výrazné snížení příjmů státního rozpočtu, ala velký přinos pro občany, kteří vytápí své byty a domy plynem.
  • Snížení spotřební daně na elektrickou energii a snížení sazby DPH na elektrickou energii z 23% na 5% od ledna do března 2022.
  • Snížení DPH na systémové teplo (vytápění radiátory) z 23% na 8% od ledna do března 2022.
  • Snížení ceny pohonných hmot maximálním snížením spotřební daně – do konce května 2022.

Pro podnikatele byly 20. prosince 2021 nově upravené zásady poskytování podpory státu v rámci „Protikrizovému štítu“ (Tarcza Antykryzysowa), které se vztahují na omezení související s covidem.

Formy pomoci zahrnují osvobození od plateb sociálního pojištění, jednorázovou dotaci a finanční podporu pro uzavřené provozovny.

Podmínky cestování do/z Polska

Vstup na území Polska:

V případě příletu/přicestování do Polska ze zemí schengenského prostoru obecně platí povinná desetidenní karanténa nahraditelná negativním antigenním /PCR testem (ne starší m než 48 hod od výsledku), ze země odkud cestující přijíždí/přilétá.

Povinná karanténa se nevztahuje na ty, kteří v rámci hraniční i namátkové kontroly předloží EU Digital COVID Certificate o provedeném očkování, potvrzení o prodělání onemocnění v posledních 180 dnech či potvrzení o negativním antigenním/RT PCR testu, a jejich děti do dvanácti let věku, kteří v jejich doprovodu cestují.

V případě příletu/přicestování do Polska ze zemí mimo schengenskou zónu obecně platí povinná čtrnáctidenní karanténa nahraditelná negativním antigenním /PCR testem (ne starším než 24 hodin od výsledku k okamžiku vstupu na území PL, v polštině nebo angličtině), ze země odkud cestující přijíždí/přilétá.

Povinná karanténa se vztahuje i na osoby, které v rámci hraniční i namátkové kontroly předloží výše zmíněný evropský certifikát a také jejich děti do dvanácti let věku, kteří v jejich doprovodu cestují.

Tranzit (letecký/pozemní/mořský/kombinovaný) nemá speciální pravidla/výjimky, řídí se pouze podle druhu vstupu na území Polska – tedy ze zemí Schengenu či zemí mimo Schengen.

Návrat do ČR:

Polsko je řazeno mezi země s vysokým rizikem nákazy (červená).

Čeští občané starší 12 let vracející se ze zahraničí do ČR mají povinnost vyplnit příjezdový formulář. Nemusí jej vyplňovat osoby, které cestují po celou dobu cesty individuální dopravou.

Lidé s ukončeným očkováním, s prodělaným onemocněním děti do dovršení věku 12 let nemusí absolvovat testy ani samoizolaci. Netýká se návratů ze zemí s extrémním rizikem.

Všechny ostatní osoby mají povinnost absolvovat testy na stanovení přítomnosti COVID-19 a splnit případné další požadavky (karanténa).

Zdroj: gov.pl, bankier.pl, mzv.cz

Vypracovala zahraniční kancelář CzechTrade Polsko

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Evropa | Polsko | Zahraničí