Peru – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Peru je stabilní a otevřenou ekonomikou vykazující v posledních letech příznivý vývoj HDP s liberálním přístupem k mezinárodnímu obchodu, příznivým podnikatelským prostředím a nízkou mírou exportního rizika.

Disponuje trhem o velikosti více než 30 milionů obyvatel. Současná vláda se rozhodla na boj s dopady pandemie alokovat 12 % HDP, což je jedna z příčin, proč se očekává rychlá obnova ekonomiky. V zemi je patrná snaha o diverzifikaci produkce, kdy primárním sektorem je těžba (a export) nerostných surovin.

Strategické koncepce vlády cílí na nové technologie v těžařském sektoru, agroprůmyslu, ekologickém zemědělství, vodohospodářském a odpadním sektoru, zdravotnictví, petrochemickém průmyslu, energetice a dalších tradičních odvětvích.

Důraz je kladen na digitalizaci průmyslu a informační technologie aplikované napříč odvětvími (CRM, fin-tech, e-health, e-government, kyberbezpečnost). Mimo to je proklamován zájem na odvětvích s vyšší přidanou hodnotou (robotika, nanotechnologie, biotechnologie).

Smluvní a institucionální rámec

Komplexní obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií, Peru a Ekvádorem je prozatímně prováděna od roku 2013. Hlavním přínosem je odstranění cel na všechny průmyslové výrobky a na vybrané zemědělské položky. Českým subjektům také umožňuje přístup k trhu se službami a k veřejným zakázkám.

Vzájemné vztahy dále upravuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci z roku 2007. Tato dohoda umožňuje zasedání společného orgánu v podobě smíšené komise.

Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Peruánskou republikou byla podepsána v roce 1994 a je platná od roku 1995.

Akce 2020/2021

Jednání smíšené ekonomické komise s Peru – dlouhodobě probíhá příprava prvního zasedání komise, která by se mohla uskutečnit virtuální formou ještě v tomto roce.

Vyhlášení výzev agentury Innóvate Perú určených zahraničním startupům

Peruánská státní agentura Innóvate Perú nabízí při splnění předepsaných podmínek zahraničním startupům softlandingový program určený inovativním podnikatelům. Uvedená výzva měla být otevřena do 12. června, nicméně byla pozastavena, dá se proto předpokládat, že v budoucnu dojde k aktualizaci informací. 

Významné veletrhy v Peru

PERUMIN – významný těžební veletrh v Arequipě, koná se každé 2 roky, další ročník proběhne v září 2021.

Mezi další významné veletrhy dlouhodobě patří v sektorech těžebním: EXPOMINA; automotive: Expomecanica; plastovém: Expo Plast; strojírenském: Expo Perú Industrial; stavebnickém: Excon; obranném a bezpečnostním: SEGURITEC, SITDEF; leteckém: Aeroexpo; zdravotnickém: Tecnosalud aj.

České firmy se zájmem o veletrhy v teritoriu mohou být částečně finančně podpořeny z prostředků MPO ve formě projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED), případně je možnost využít nástroje českých oficiálních účastí či program NOVUMM. Zájem je vhodné s dostatečným časovým předstihem avizovat příslušnému zastupitelskému úřadu a zahraniční kanceláři CzechTrade a také oddělení Amerik MPO (slovakova@mpo.cz). 

Podnikatelské mise do Peru

Podnikatelské mise na rok 2021 se budou připravovat na podzim. V případě zájmu o teritorium kontaktujte oddělení Amerik MPO s Vašimi podněty (slovakova@mpo.cz).

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Peru

Doporučujeme