Peru uvolňuje restrikce

Výjimečný stav trvá do konce března. Studenti se poprvé od začátku pandemie vrátili do škol. Naočkováno třetí posilující dávkou je třetina populace. FMI předpovídá pokles HDP v tomto roce o tři procenta.

Ilustrační fotografie

Celkový počet nakažených v zemi je 3 535 726 případů. Počet nových nákaz za den je v současnosti zhruba 3 300 případů. Celkový počet úmrtí je už 211 482.

Opatření a restrikce

Po celé zemi platí od začátku pandemie výjimečný stav, který vládě umožňuje flexibilně zavádět opatření. Nově mohou fungovat všechna podnikání bez omezení kapacit a byl zrušen zákaz nočního vycházení v zemi. Poprvé od začátku pandemie proběhl návrat studentů do škol.

Zůstává platné nařízení o užívání dvou roušek nebo respirátoru ve veřejných vnitřních prostorách. Občané starší 12 let se musí pro vstup do veřejných prostor, jako jsou supermarkety, OC nebo také pláže povinně prokázat očkovacím průkazem s oběma dávkami. Občané starší 40 let potřebují pro vstup třetí, posilující dávku. Stále není povolené veřejné shromažďování.

Karanténa pro nemocné byla zkrácena ze 14 na 10 dní, nemocní bez příznaků se musí izolovat po dobu 7 dní.

Cestující přilétající do Peru musí povinně předložit vyplněné čestné prohlášení o zdravotním stavu v digitální podobě a všichni cestující starší 12 let také dokument o plném očkování (dvě dávky nebo ekvivalent) absolvovaném více než 14 dní před odletem.

V případě neočkovaných je třeba negativní PCR realizovaný ne déle než 48 hodin před cestou. Totéž platí pro lety v rámci Peru. Karanténu již cestující absolvovat nemusí. Cestující pocházející nebo realizující mezipřistání v rizikových oblastech (JAR, Botswana) mohou být po příletu podrobeni PCR testu a v případě pozitivního výsledku posláni do izolace.

Nouzový zdravotnický stav trvá do srpna 2022. V tomto stavu může zdravotnický sektor pořizovat produkty a služby, které mu pomohou čelit pandemii, bez nutnosti veřejných výběrových řízení.

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Očkování v zemi

V tuto chvíli se v Peru aplikovalo přes 64 milionů vakcín a třetina Peruánců je naočkována i třetí, posilující dávkou. Nové restrikce očkovací proces akcelerovaly a v současné chvíli je v zemi imunizováno dvěma dávkami 77% obyvatel. Očkování probíhá každý den ve všech regionech a o víkendech se očkuje nepřetržitě v rámci tzv.Vacunatónů. Nyní se očkují děti od 5 do 11 let a aplikuje se třetí posilující dávka všem obyvatelům, kteří jsou dvěma dávkami naočkováni tři a více měsíců.

Zpět na začátek

Ekonomická situace

Pokles HDP za rok 2020 je činí –11,1 %, což je nejnižší růst za posledních 30 let. V roce 2021 pak narostlo o 13,3 %. Pro rok 2022 FMI opět očekává pokles o -3 %, a to především kvůli zpřísnění externích podmínek a ukončení incentivní politiky.

Během první karantény bylo ztraceno 6,7 milionů oficiálních pracovních míst, nyní je nezaměstnanost na 10,1 %. Ekonomická situace dopadá nejhůře na chudé obyvatelstvo, odhady mluví o nárůstu chudoby na celkových 30% obyvatelstva v loňském roce. Zároveň byl zaznamenán velký pokles střední třídy, a to z 43 % před pandemií na současných 24 % obyvatelstva.

Až do loňského podzimu aplikovalo 90 % firem práci z domova, to se však v posledních měsících roku, vzhledem k příznivým číslům, změnilo.

I přesto, že se země vzpamatovává z ekonomických i sociálních dopadů pandemie, tak politická situace v Peru, daná především změnou vlády v červenci na značně levicovou, nadále poznamenává místní ekonomiku. To je patrné mimo jiné na poklesu hodnoty místní měny oproti dolaru a celkové nestabilitě a zdražení artiklů každodenní spotřeby.

Kolektiv pracovníků ZK Czechtrade Lima

Zpět na začátek

Podmínky pro obchodní a služební cesty do Peru

Aktuální cestovní opatření covid-19, která platí od 1. května 2022.

Do Peru mohou VSTOUPIT:

 1. Peruánci, rezidenti a nerezidenti starší 12 let:
  • S platným PCR testem ne starším než 48 hodin před započetím cesty NEBO s očkovacím certifikátem o aplikaci obou dávek vakcíny, a to minimálně 14 dní před cestou
  • S vyplněným Čestným prohlášením o zdravotním stavu v digitální podobě, vyplněném v rámci 72 hodin před cestou
 2. Peruánci, rezidenti a nerezidenti starší 18 let:
  • S platným PCR testem ne starším než 48 hodin před započetím cesty NEBO s očkovacím certifikátem o aplikaci tří dávek vakcíny, a to minimálně 14 dní před cestou
 3. Děti mladší 12 let:
  • PCR test ani certifikát nepotřebují, pouze nesmí vykazovat žádné příznaky při vstupu

Při cestě do Peru musíte splnit tyto podmínky:

 • Oficiální dokumenty: Cestující musí vyplnit formulář „Declaración Jurada de Salud“ (viz výše) elektronicky, a to maximálně 72 hodin před nástupem do letadla. Formulář je dostupný na https://djsaludviajero.minsa.gob.pe/dj-salud/  a bude kontrolován již na letišti a při vstupu do země.
 • Očkovací průkaz: osvědčující podstoupení kompletní imunizace, a to minimálně 14 dní před započetím cesty. V případě neočkovaných je třeba PCR test.
 • PCR test: Neočkovaný cestující musí společně s výše uvedeným dokumentem (Declaración Jurada) předložit také negativní PCR test, jehož výsledek nesmí být starší než 48 hodin při zahájení cesty do Peru.

Karanténa

 • Karanténa je Ministerstvem zdravotnictví nově stanovena na 10 dní
 • Karanténu absolvují pouze cestující, kteří při příletu do Peru projevují příznaky koronaviru, a to po zhodnocení lékaře
 • Karanténu je možné ukončit 6.den po příletu do země po podstoupení PCR testu na vlastní náklady a jeho negativním výsledku

TRANZIT PŘES Peru

Pozemní tranzit je již možný bez omezení, hranice je možné překročit s platným negativním PCR testem nebo očkovacích průkazem, stejně jako u letecké přepravy. Hraniční přechody na severu země podléhají přísnějším kontrolám kvůli migraci.

Při leteckém tranzitu je třeba počítat s negativním PCR testem (nebo s očkovacím průkazem), viz výše a mít celou dobu nasazené dvě roušky, nebo respirátor (pouze v regionech Lima, Callao, Ica, Ancash je jejich užívání v otevřených veřejných prostorech nepovinné).

Podmínky pro návrat do ČR

 • Cestující mohou odletět ze země po splnění příslušných nařízení leteckých společností, které zpravidla vyžadují negativní PCR test ne starší než 48 hod. před odletem.

Odkazy na oficiální informace a podmínky cestování do a ze Země X:

https://www.gob.pe/12188-indicaciones-para-el-transporte-aereo-durante-el-estado-de-emergencia-si-vas-a-ingresar-al-peru

Kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře Czechtrade Lima

Odkazy na oficiální informace a podmínky cestování do a ze země

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Amerika | Peru | Zahraničí