Japonsko – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Japonsko je 3. nejvyspělejší ekonomikou světa s podílem 6,1 % na celkovém světovém HDP dle údaje MMF za rok 2017 a hraje zásadní roli v ekonomickém významu asijsko-pacifického regionu.

Japonsko je členem G7, MMF, OECD, APEC, ADB (Asian Development Bank) a status pozorovatele má i v ASEAN+3. Japonsko je také členem WTO a zastáncem volného obchodu. S celkem 18 státy má sjednané a podepsané Dohody o volném obchodu včetně bilaterálních i regionálních s ASEAN, CPTPP a EU. Japonsko je inovativní a vyspělá tržní ekonomika, která se dle metodologie Světové Banky řadí mezi high-income země.

Kvůli své velikosti a členitému terénu, není bohaté na přírodní zdroje a zemědělskou půdu. Proto importuje pro svou rostoucí ekonomiku a početné obyvatelstvo nerostné zdroje, především ropu a zemědělské produkty výměnou za zboží s vysokou přidanou hodnotou, čímž získává komparativní výhodu.

Japonsko je také jedním z největších zpracovatelů dovezených nerostných zdrojů díky kvalitní infrastruktuře a kvalifikované pracovní síle. Průmyslová výroba se na tvorbě HDP podílí cca 29,7 %, primární sféra (zemědělství, lesnictví a rybolov, těžba nerostných surovin) vytváří asi 1 % HDP, nejvíce, asi 69,3 % se na HDP podílí sektor služeb.

Japonsko se v současnosti potýká s nelehkou hospodářskou situací, kterou by hospodářské dopady pandemie koronaviru mohly ještě umocnit. V souvislosti s vypuknutím pandemie COVID-19 se navíc potýkají s poklesem celé sektory hospodářství, jako jsou cestovní ruch, doprava, maloobchod nebo automobilový průmysl. Špatnou zprávou pro hospodářský růst je rovněž odložení olympijských her na rok 2021. Dle hospodářských prognóz proto Japonsko očekává tzv. technickou recesi.

Smluvní a institucionální rámec

Smluvní základnu ČR s Japonskem tvoří Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, Praha, 11. 10. 1977, vstup v platnost 25. 11. 1978, Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Japonska o vědeckotechnické spolupráci sjednaná výměnou dopisů, Praha, 13. 11. 1978, vstup v platnost 13. 11. 1978, Memorandum o spolupráci při mírovém využití jaderné energie mezi MPO ČR a Ministerstvem hospodářství, obchodu a průmyslu Japonska, Tokio, 12. 11. 2014.

Smíšená komise pro hospodářskou spolupráci nebyla založena.

Plánované akce 2020/2021

  • Cesta do Japonska ministra K. Havlíčka jako doprovod předsedy vlády A. Babiše na OH v Tokiu v červenci 2021. Olympijské hry i konání mise byly přesunuty na 23. července – 8. srpna 2021. HK ČR eviduje předběžný zájem o účast ze strany českých firem.
  • V rámci multilaterální spolupráce příprava a připomínkování podkladů na EU Japan Smíšený výbor/y pod EPA EU JAPAN.
  • Aktualizace teritoriální strategie, která by měla reflektovat současný hospodářský vývoj v souvislosti s dopady pandemie COVID 19.

Cesta NM Tauberové do Tokia na obchodně politické konzultace včetně vedení podnikatelské mise

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Japonsko

Doporučujeme