Zdroj: CzechTrade

Do Japonska lze cestovat bez omezení, do zavazadla si nicméně přibalte roušky

Od 11. října 2022 je pro vstup do země nutný pouze PCR test pořízený nejdéle tři dny před odjezdem či očkování třemi dávkami jedné z Japonskem uznaných vakcín.

Přiletěvší do země by však měli být připraveni na to, že nošení roušek na veřejnosti je stále nepsaným celospolečenským pravidlem. Díky novým pravidlům se vstup do země výrazně ulehčil nejen byznys cestujícím, kteří doposavad museli žádat o vystavení speciálních víz, ale především všem turistům. Ti tak nově mohou mimo organizované zájezdy přicestovat do Japonsko poprvé od března 2020.

Pro zahraniční turisty je díky velmi slabému jenu, jehož hodnota oproti dolaru minulý měsíc krátkodobě překonala i 32leté minimum, cestování po Japonsku výrazně levnější, než tomu bylo před pandemií. Od jejich návratu si japonská vláda slibuje výraznou vzpruhu pro místní ekonomiku, ostatně v roce 2019 utratili zahraniční turisté v zemi přes 4,8 bilionu jenů.

Ilustrační fotografie

Vývoj situace

Po několika měsících pozvolného rozvolňování pravidel pro vstup do země se japonská vláda uchýlila k dlouho očekávanému kroku a od druhého říjnového úterý obnovuje dohody o bezvízovém styku; občanům České republiky tak pro vstup do země bude stačit prokázání se platným certifikátem o očkování proti covidu (3 dávky) či potvrzením o negativním PCR testu, ne starším než 72 hodin.

Byly zrušeny dosavadní denní limity pro cestující, kteří mohou do země vstoupit. Výhledově by proto mělo dojít i k postupnému rozšíření nabídky leteckých společností a poklesu ceny u momentálně velmi drahých letenek.

Po příletu do země pak návštěvníky nečekají žádná výrazná omezení či oficiální protipandemická opatření. Je nicméně nutno zmínit, že nošení roušek na veřejnosti (a to i v otevřených prostorech) je stále zcela běžné, a to i přestože ochrana dýchacích cest nikdy nebyla na rozdíl od jiných zemí vymáhána oficiální cestou a vládou společně s odborníky bylo jejich používání pouze doporučováno.

Na tendenci Japonců nosit roušky nicméně nic nezměnily ani horké letní měsíce či prohlášení vlády, že v otevřených prostorách není používání roušek nutné, a nelze proto očekávat, že by v dohledné době mělo dojít k nějaké zásadní změně.

Za nenošení roušky neexistuje ve většině případů žádný postih (některé soukromé podniky, např. vybrané řetězce hotelů, jejich nošení vyžadují), vše tak závisí na rozhodnutí konkrétního jedince. Důrazně však doporučuje nošení roušek během veškerých obchodních jednání či během účasti na veletrzích a jiných obdobných akcích. Slušností je pak i nošení roušek ve veřejné hromadné dopravě, byť by to mělo být jen pro vyvarování se nepříjemných pohledů od okolních spolucestujících.

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Japonci už nelpí na osobním setkání, na veletrhy se vrátili zahraniční návštěvníci

S ohledem na dlouhodobě přísná pravidla pro vstup do země se naprostá většina obchodních jednání mezi zahraničními a japonskými firmami přesunula na více rok a půl výhradně do online prostoru. Od letošního jara společně s postupným rozvolňováním režimu na hranicích začala sice osobní jednání opět získávat na důležitosti, dříve na tomto způsobu jednání striktně trvající Japonci jsou však po koronavirové zkušenosti online setkávání přeci jenom více otevřeni.

Návštěva Japonska pro např. úvodní představovací call tak již není nezbytností a zájem o spolupráci je možné si ověřit, aniž by bylo nutné vážit finančně a časově náročnou cestu do Asie.

Jednání online mají však samozřejmě svá úskalí a u některých typů produktů se o jejich kvalitě přesvědčuje velmi obtížně. Kvalitní a inovativní řešení s přidanou hodnotou v oblasti softwaru, IoT, zelených či výrobních technologií, mobilitě a kreativním průmyslu mají však nadále šanci zaujmout i přes obrazovky laptopů.

S ohledem na uzavřené hranice se proměnily i výstavy a veletrhy. Ty byly až na několik výjimek v roce 2020 rušeny či odkládány. Od druhého roku pandemie pak naprostá většina veletrhů fungovala v hybridním režimu, kdy domácí vystavovatelé se akcí účastní osobně a zahraniční subjekty, za asistence místního personálu přítomného přímo na stánku, online skrze vzdálený přístup.

S rozvolněním režimu na hranicích však stále více veletrhů počítá s aktivní účastí návštěvníků ze zahraničí. Jednou takovou akcí byla i přehlídka VR/AR/MR technologií XR Fair Tokyo 2022, na které agentura CzechTrade ve spolupráci s velvyslanectvím připravila koncem června národní stánek s osobní účastí zastupitelů českých firem. Akce se zúčastnilo přes 950 subjektů, kdy ze zahraničí jich bylo cca 50. S říjnovým obnovení bezvízového styku lze očekávat, že podíl zahraničních firem nadále jen poroste.

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Dopady války na Ukrajině na ekonomiku a levný jen

V současnosti, stejně jako zbytek světa, se třetí největší světová ekonomika vypořádává s dopady válečného konfliktu na Ukrajině a s ním spojeným růstem cen komodit. Kvůli vysoké závislosti na dovozu pohonných hmot a potravin navíc Japonsko teoreticky patří mezi jedny z nejzranitelnějších ekonomik.

Její možná křehkost se tak ukázala již během prvních tří letošních měsíců, kdy v reakci na válečný šok mezi lednem až březnem výsledky hospodářství mezičtvrtletně klesly o 0,2 % a meziročně pak o celé jedno procento. Navzdory špatným výsledkům z počátku roku však nakonec japonské HDP vzrostlo za loňský fiskální rok (duben 2021 a březen 2022) o 2,1 % a jednalo se tak o první fiskální růst za tři roky.

Překvapivě dobrá čísla pak přineslo i období mezi dubnem až červnem, kdy meziročně HDP povyrostlo o 3,5 %, a výrazně tak překonalo původní vládní odhady na 2,2% růst. Dle odborníků hospodářství společně s kapitálovými výdaji táhla hospodářství spotřeba domácností, které napomohlo vedle dubnového zrušení protipandemických opatření omezujících otevírací dobu restaurací a barů i skutečnost, že na japonské spotřebitelé nedopadá inflace a zdražování energií v takové míře jako na jejich protějšky v Evropě.

Japonsko tradičně patří mezi země s nízkou mírou inflace (a v posledních desetiletích prakticky neexistujícím růstem mezd), a zatímco koncem léta se meziroční hodnota inflace v ČR pohybovala okolo 17 %, v Japonsku byla naměřena inflace 2,8 %. I tak se však jedná pro zemi o nestandardně vysoká čísla a otázka růstu cen je velkým celospolečenským tématem; mezi lety 1992 až 2021 totiž ceny v Japonsku vzrostly pouze o 6 % (v USA za stejné období o 90 %) a Japonci na takovou vlnu zdražování nejsou zvyklí.

Díky mimo jiné státní regulaci cen energií či importovaného obilí sice nelze očekávat, že by v nejbližší době výraznějšímu množství japonských domácností kvůli růstu cen hrozily existenční problémy, další růst hodnoty inflace lze ale očekávat i v následujících měsících, a to především kvůli v současnosti rekordně nízké hodnotě jenu.

Hodnota jenu oproti americkému jenu se začala propadat již na jaře a postupně se z hodnoty okolo 112 jenů za 1 USD dostala až na současných cca 147 jenů. V průběhu října se kurz jenu oproti dolaru dokonce krátkodobě dostal i přes magickou hranici 150 jenů za dolar, díky dvojici intervencí japonské centrální banky, kdy došlo k prodeji blíže nespecifikovaného množství dolarových devizových rezerv, se však kurz povedlo o pár jednotek jenů srazit, a další propad hodnoty japonské měny tak minimálně oddálit.

Situace na mezinárodních trzích a nebývala prudkost propad jenu, pak brání naplnění dosavadní poučky, že proexportně orientovaná japonská ekonomika z levného jenu vždy těží. Kvůli vysoké ceně vstupních surovin a nedostatku součástek nezbytných pro produkci strojů a automobilů japonští výrobci zaostávají za svými plány a vyšší cenové konkurenceschopnosti nemohou zatím efektivně využívat.

Levný jen je pak bezesporu špatnou zprávou i pro české exportéry. Japonské firmy jsou při dovozu s přihlédnutím na vyšší náklady ochotny méně riskovat a základní poučka, že šanci na úspěch na japonském trhu mají pouze inovativní a unikátní produkty, bude platit v nejbližších měsících více než dřív.

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Podmínky pro obchodní a služební cesty do Japonska

Aktuální cestovní opatření Covid-19 (informace platí od 11. října 2022)

Jak cestovat do Japonska?

Japonsko se díky obnovení dohody o bezvízovém styku otevírá zahraničním návštěvníkům a byznys cestující či turisté již nebudou v případě nevýdělečné cesty do 90 dní pobytu žádat o víza. Pro vstup do země stačí prokázání se buď platným certifikátem o očkování proti covidu (3 dávky) nebo potvrzením o negativním PCR testu (pořízen maximálně 72 hodin před odletem) v předepsaném formuláři.

Otevřené hranice: Ano

Při cestě ve směru do Japonska musíte splnit tyto podmínky:

Cestující se při vstupu do zěmě musí prokázat platným certifikátem o očkování proti covidu (3 dávky) či potvrzením o negativním PCR testu (pořízen maximálně 72 hodin před odletem) v předepsaném formuláři.

Formulář: Certificate of Negative Test Result

Tranzit přes Japonsko

Při leteckém tranzitu nejsou žádná omezení, pro pozemní tranzit je nutné očkování či PCR test.

Podmínky pro návrat do ČR

Pro návrat občanů ČR a jejich rodinných příslušníků s povolením k přechodnému pobytu v ČR z pobytu delšího než 12 hodin v posledních 14 dnech ze zemí mimo Evropskou unii platí následující pravidla:

Cestovatelé s očkováním nebo po prodělání nemoci:

  • cestují bez omezení
  • vyplní příjezdový formulář (starší 12 let)
  • předloží jedno z následujících: výsledek RT PCR/RAT testu, národní certifikát o provedeném nebo dokončeném očkování (Česká republika plně uznává japonské certifikáty o očkování proti Covid-19) nebo certifikát o prodělaném onemocnění Covid-19
    Certifikáty o prodělání nemoci nebo očkování si stáhnete na portálu ocko.uzis.cz, stačí ukázat QR kód v mobilu

Cestovatelé bez očkování

  • vyplní příjezdový formulář (osoby starší 12 let)
  • předloží jedno z následujících potvrzení: výsledek RT PCR/RAT testu, národní certifikát o provedeném nebo dokončeném očkování (Česká republika plně uznává japonské certifikáty o očkování proti Covid-19) nebo certifikát o prodělaném onemocnění Covid-19
  • v rozmezí 5. – 7. den po návratu do ČR je nutný RT-PCR test

Aktuální informace najdete na webu českého Ministerstva zahraničí.

Další informace:

Odkazy na oficiální informace a podmínky cestování do a z Japonska na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade/CzechInvest Japonsko.

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí