Indonésie – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Indonésie, jako čtvrtá nejlidnatější země světa a významný člen Sdružení zemí ASEAN skýtá celou řadu možností pro české firmy.

Velký důraz je kladen na oblast energetiky a její rozvoj zaměřený na budování obnovitelných zdrojů. Rovněž rozvoj v oblasti infrastruktury je v zemi preferován.

Kromě pozitivního ekonomického výhledu má Indonésie k ČR dlouhodobě blízko a může být proto skvělou příležitostí pro české firmy rozvinout své aktivity a to i s ohledem na plánované investiční záměry země do budoucna.

Smluvní a institucionální rámec:

Česká republika má s Indonésií uzavřenu Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o hospodářské spolupráci (podpis Jakarta, 12.11.2007) – v platnosti od 6.6.2008. Z dohody vyplývá ustavení Společného výboru pro hospodářskou spolupráci, jehož 4. zasedání se konalo v roce 2019 v Indonésii a 5. zasedání se plánuje uskutečnit v roce 2021 v Praze (přesný termín bude dohodnut diplomatickou cestou). Jednání výboru se účastní zástupci podnikatelské sféry obou zemí.

Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indonésií, Malajsií, Filipínami, Singapurem a Thajskem – členskými zeměmi ASEAN podepsaná v Kuala Lumpuru dne 7. 3. 1980, v platnosti od 1. 10. 1980. VSR k této dohodě přistoupila podpisem Protokolu o rozšíření dohody podepsaným v Singapuru dne 14. 2. 1997.

Plánované akce

České firmy se pravidelně v rámci oficiálních akcí účastní mezinárodních veletrhů v Indonésii, a to jak formou společných účastí nebo v rámci soukromých aktivit. Z tohoto pohledu je nutné sledovat nabídky na webových portálech MPO, MZV, ZÚ ČR a kanceláře CzechTrade. V roce 2021 je plánováno 5. zasedání Společného výboru (termín bude po dohodě obou stran upřesněn).

Ing. Jaromír Dudák, dudak@mpo.cz, tel.: 224 852 832,
odbor Afriky, Asie, Austrálie – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Indonésie

Doporučujeme