Bulharsko – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Bulharsko je trhem se 7 miliony obyvatel. Dle údajů Eurostat jednou z nejslabších ekonomik Evropské unie a nejchudší zemí EU.

Tento trh čeká na dokončení souvislého dálničního napojení na ČR (zatím 14–16 hodin jízdy mezi Prahou a Sofií). Do Bulharska umístila řada českých firem v minulých letech své investice (distribuce i výroba elektřiny, potravinářství – alko i nealko nápoje, doprava, IT, výroba spotřebního zboží atd.). Tyto investice profitují především ze stabilního podnikatelského prostředí v rámci společného evropského trhu, nižších výrobních nákladů a z akvizice zcela nových klientů.

Bulharská ekonomika vykazuje postupný dlouhodobý růst a posilování stability v celé řadě klíčových ukazatelů, její konvergence však potrvá v řádech desetiletí. Pozitivní ekonomický obraz Bulharska dokreslují také probíhající významné investice do automobilové, železniční a plynofikační infrastruktury. Negativním průvodním znakem posledních dekád je odliv obyvatel především mladé generace do bohatších zemí EU.

Objem bilaterální výměny zboží v posledních pěti letech vzrostl o 57 % z 1,05 mld. euro v roce 2015 na 1,65 mld. euro v roce 2019. Bulharsko bylo pro nás 22. nejvýznamnější trh ve světě z pohledu objemu vyvezeného zboží v roce 2019. Vyvážíme především osobní automobily (11 % hodnoty vývozu) a telefonní přístroje (11 %). Dovážíme především izolované vodiče (21 %), elektrické spínače (14 %) a součástky přístrojů pro reprodukci obrazu a zvuku (9 %).

Smluvní či institucionální rámec

Právní rámec pro obchodní vztahy mezi ČR a Bulharskem vytváří především pravidla společného trhu EU (a EHP) a jeho 4 základní svobody: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. V současné době představuje ty nejlepší podmínky, které jsou českým firmám k dispozici.

Smíšená komise pro ekonomickou spolupráci 

Vhodnou základnou pro rozvoj potenciálu naší obchodně-ekonomické spolupráce představuje mezirezortní komise vedená náměstkem MPO. Poslední zasedání proběhlo v Sofii v září 2018.

Přehled veletrhů a akcí na podporu ekonomické spolupráce s Bulharskem v roce 2020

  • v Praze se plánuje zasedání mezivládní smíšené komise pro hospodářskou spolupráci ve druhé polovině roku 2020 dle aktuálního stavu restrikcí spojených s pandemií
  • státní návštěva prezidenta republiky v Sofii (dle aktuálního stavu restrikcí spojených s pandemií), součástí bude podnikatelská mise organizovaná HK ČR, v delegaci bude místopředseda vlády, ministr dopravy a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a další členové vlády
  • možnost uskutečnit konzultace spolupředsedů mezivládní komise v Bulharsku na okraji vrcholných návštěv či ve spojení s projekty ZÚ a ZK Bělehrad (podnikatelské mise, sektorové mise, veletrhy apod.)
  • mise českých firem z oblastí veřejné dopravy a dobývací techniky do Bulharska v srpnu, akci připravuje ZÚ Sofie

Do konce roku 2020 se počítá s následujícími veletrhy (kvůli pandemii není vyloučen jejich přesun či odklad):

  • září: zdravotnictví a dentální služby v Sofii
  • září: strojírenství, technologie, autoshow, energetika, ekologie, chemická výroba a elektrotechnika v Plovdivu

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Bulharsko

Doporučujeme