V Bulharsku jsou uzavřena města, vjezd kontroluje policie

K 27. březnu bylo v Bulharsku infikováno koronavirem celkem 293 lidí. Tři z nich zemřeli. Rozhodnutím Národního shromáždění ze dne 13. března byl v celé zemi zaveden nouzový stav na období jednoho měsíce.

Vstup do Bulharska je dočasně zakázán osobám ze 16 zemí. Jsou to: Čína, Írán, Bangladéš, Indie, Maledivy, Nepál, Korejská republika Srí Lanka. Z Evropy jsou to Španělsko, Itálie, Francie, Německo, Nizozemsko, Velká Británie a Severní Irsko.
Výjimkou jsou občané s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v Bulharsku. Občané těchto členských států EU a zemí schengenského prostoru a jejich rodinní příslušníci mohou tranzitem přes území Bulharské republiky za účelem návratu do země svého pobytu.

Cizincům je vstup zakázán nejméně do půli dubna

Vstup na území Bulharské republiky je dočasně zakázán od 20. března do 17. dubna včetně všem státním příslušníkům třetích zemí na všech hraničních přechodech a jakýmkoli dopravním prostředkem, včetně letadel, námořních lodí, železnicí a osobní dopravou.

Uzavřeny jsou školy, univerzity a školky. Výuka probíhá prostřednictvím internetu. Všechny trhy, maloobchodní prodejny, nákupní centra jsou uzavřeny. Otevřeny jsou pouze obchody s potravinami, čerpací stanice, lékárny a částečně banky.

Seniorům patří obchody ráno

Dne 21. března byla v celé zemi zavedena další omezující opatření. Zakázány jsou návštěvy parků, městských zahrad, dětských hřišť, venkovních a vnitřních veřejných prostor, venkovních a vnitřních sportovních hřišť, dětských hřišť ve školách a školkách.

 

Jsou uzavřena větší města. Policie zřídila kontrolní body na vstupech a výstupech krajských měst a kontroluje účel cestování občanů. Průjezd osob je umožněn pouze v naléhavých případech – neodkladné pracovní záležitosti, zdravotní důvody cestujícího nebo jeho příbuzných, návrat na současnou nebo trvalou adresu – na základě potvrzení (prohlášení) od zaměstnavatele nebo lékařského dokladu.

Obchody s potravinami a lékárny  jsou každý den od 8:30 do 10:30  otevřeny pro osoby starší 60 let.  V tomto časovém intervalu není povoleno nakupovat mladším lidem.

Martin Hlavnička, ředitel regionálního centra CzechTrade Sofia

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem