Černá Hora – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Černá Hora představuje trh s šesti sty tisíci obyvateli v relativně blízké oblasti západního Balkánu. Trh je v současné době charakterizován zejména slabou kupní silou a nesouvislým dálničním propojením s ČR (dálnice Bar-Podgorica-Bělehrad ve výstavbě s plánovaným dokončením v roce 2021).

Černohorský trh má velký potenciál růstu s ohledem na členství země v NATO (geopolitická stabilita), probíhající asociační procesy s EU (postupné začleňování do našeho jednotného evropského trhu), postupně zlepšující se podnikatelské prostředí, zvyšující se kupní sílu firem a obyvatel a brzké dálniční napojení na evropské páteřní komunikace (respektive na dálniční napojení na ČR).

Objem bilaterální výměny v posledních pěti letech (2015–2019) kolísá mezi 41 a 45 mil. euro (s výjimkou roku 2018, kdy díky nákupu kanadských vrtulníků z českého meziskladu objem výměny zboží stoupl na 80 mil. euro). Populačně malý černohorský trh byl pro nás v roce 2019 na 85. pozici z pohledu exportu. Vyvážíme především osobní automobily (55 % hodnoty vývozu), čisticí prostředky (6 %), telefonní přístroje a počítače (obě položky shodně po 4,5 %). Dovážíme především osobní automobily (46 %), železné a ocelové konstrukce (26 %), hliníkovou rudu a různé železné a hliníkové profily (20 %).

Stejně jako ostatní nečlenské země EU z teritoria západního Balkánu, je i Černá Hora vhodnou destinací pro outsourcing manuálně náročných částí výroby. České firmy si tímto mohou snížit část výrobních nákladů, ušetřit českou pracovní sílu na sofistikovanější práce a rozvoj svého podnikání. Velký potenciál nejen z pohledu českých turistů a cestovních kanceláří má rozvoj Černé Hory jako letní turistické destinace (levnější alternativa k Chorvatsku a Řecku). Po dokončení dálničního napojení může získat na významu také využití námořního přístavu Bar pro české zboží a české logistické firmy.

Smluvní a institucionální rámec 

Právní rámec pro obchodní vztahy mezi EU a Černou Horou je upraven Dohodou o stabilizaci a asociaci z roku 2010. Vízový pohyb je oboustranně liberalizován. ČR má s Černou Horou uzavřeny dohody o hospodářské spolupráci (2011), zamezení dvojího zdanění (2004, sukcesí) a ochraně investic (1997, sukcesí po SFRJ). Černá Hora je členem CEFTA (spolu se všemi ostatními nečlenskými státy EU ze západního Balkánu).  

Akce 2020/2021 

  • Před vypuknutím pandemie byla zvažována cesta předsedy vlády do Černé Hory a Albánie v doprovodu s podnikatelskou delegací. Ta se neuskutečnila, nemůžeme vyloučit, že se Úřad vlády k realizaci cesty opět nevrátí.
  • Jsme připraveni uspořádat zasedání mezivládní smíšené komise pro hospodářskou spolupráci, pokud se najdou významné projekty českých firem (např. podpora AŽD, ZK Termochem apod.) či společná témata (G2G). Zasedání by se tentokrát mělo uskutečnit v Praze.
  • Jsme připraveni uskutečnit konzultace spolupředsedů mezivládní komise v ČH na okraji vrcholných návštěv či vhodných projektů ZÚ a ZK Podgorica (podnikatelské mise, sektorové mise, veletrhy apod.). 

Významné veletrhy v Černé Hoře 

Uvádíme pravidelné každoroční termíny, které však byly kvůli pandemii přesouvány a odkládány. Veletrhy v ČH jsou i díky velikosti černohorského trhu poměrně malé.

  • březen: turistika, lodě, HORECA, potraviny, ekologie – Jadranski Sajam Budva
  • duben: nábytek, umění, lodě – Jadranski Sajam Budva
  • září/říjen: stavebnictví, vodohospodářství, energetika – Jadranski Sajam Budva
  • říjen: automotive, obchod  – Jadranski Sajam Budva
  • říjen: automoto show – Sajam Automobila Podgorica 

Činnost smíšené komise pro ekonomickou spolupráci

Vhodnou základnou pro rozvoj potenciálu naší obchodně-ekonomické spolupráce představuje Smíšená komise zřízená na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o hospodářské a průmyslové spolupráci (Cetinje, 27. 4. 2011) vstoupila v platnost dne 22. 9. 2011. Poslední zasedání proběhlo v Budvě v dubnu 2017. 

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Černá Hora

Doporučujeme