Jako poslední vzdorovala koronaviru Černá Hora

Ze všech evropských zemí zůstala na mapě šíření nového koronaviru posledním nezasaženým místem balkánská Černá Hora. Zvolila rychlé a nekompromisní restrikce. Nakonec ale i sem nákaza pronikla.

Vývoj koronavirové situace

Černá Hora úspěšně dokončila nejdůležitější fázi boje proti koronaviru, kterou je ochrana a obrana zdraví občanů. Už desátý den je v Černé Hoře velmi malý počet infikovaných občanů a už čtyři dny Ústav veřejného zdraví nezaznamenal žádné případy nakažené osoby.

Předseda vlády uvádí, že včasné přijetí opatření je klíčovým parametrem úspěšné reakce Černé Hory na pandemii. Dává za příklad odpovědnost státních orgánů, velkou odbornost jejich zaměstnanců a dobrou koordinaci celého systému, přičemž připomíná, že Ústav veřejného zdraví zahájil činnost před výskytem viru v Evropě.

Obyvatelé se už vrací k běžnému životu. Bude však nutné dodržovat všechna pravidla a postupy na pracovištích a veřejných místech a dbát na hygienu, aby státní orgány nezaváděly nová opatření a nevracely se ke starým.

Dary půjdou na výstavbu kliniky infekčních chorob

Premiér Markovič vyjádřil vděčnost všem dárcům, kteří věnovali zhruba osm milionů eur. Dodal, že 1,7 milionu eur bylo účelově využito a že zbytek peněz půjde na výstavbu kliniky infekčních nemocí.

Celková investice do zdravotnictví bude 21 milionů eur, přičemž probíhá jednání s Evropskou komisí, aby z 53 milionů eur z grantů pro Černou Horu byly tři miliony okamžitě použity na nákup zdravotnického vybavení, 40 milionů bude přiděleno na rozpočtovou podporu a 10 milionů dalších investic do zdravotní péče. Premiér uvedl, že cílem bude modernizovat Ústav veřejného zdraví, vybudovat nemocnici pro duševní choroby a zrekonstruovat budovu onkologické kliniky. Finanční prostředky na tento projekt již byly schváleny za účelem zahájení výstavby nového pohotovostního centra v roce 2021, které bude financováno z půjčky od Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

Do konce května třetí balíček ekonomických opatření

Předseda vlády oznámil, že vláda do konce května přijme třetí balíček ekonomických opatření nebo hospodářský program.

Cílem je podle premiéra zahájit výrobu na základě vlastních možností a zdrojů v oblasti energetiky, zemědělství, stavebnictví a IT. Tímto balíčkem opatření Černá Hora zajistí, že bude chránit domácí společnosti, bude pokračovat v hospodářské činnosti a zaručí pokračování investic, resp. vytváření podmínek pro zakládání nových. Pro cestovní ruch bude vytvořen zvláštní soubor opatření.

Izudin Gušmirović, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Podgorica

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Oblasti podnikání: Obchod | Služby
• Teritorium: Černá Hora | Evropa | Zahraničí