Kanada – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Kanada představuje stabilní a vysoce konkurenční ekonomiku s příznivým podnikatelským prostředím, ve kterém lze zaujmout s nabídkou s vysokou přidanou hodnotou a vysokou mírou inovativnosti.

Nepřekvapí, že Kanada je 3. největším producentem letadel na světě. Kanada má obrovské zásoby nerostných surovin (minerály, diamanty, uran, hliník, kobalt, titan, kadmium, zlato) a disponuje také moderními technologiemi a know-how, například Montréal je světovým hubem v leteckých technologiích a umělé inteligence. Další silnou stránkou je kvalifikovaná pracovní síla, vysoké standardy bezpečnosti práce a důraz na šetrnost k životnímu prostředí.

Potenciál pro české exportéry lze však ještě šířeji využít, jelikož má EU uzavřenou dohodu o volném obchodu, ale Kanada je stále na 48. příčce v exportech z ČR. Na kanadském trhu jsou již úspěšně etablovány mnohé produkty českého původu, především jde o výrobky ze železa a oceli používané v železničním průmyslu, výrobky specializovaného strojírenství či automatizované systémy zpracování dat.

V nadcházejících letech Kanada, která figuruje mezi zeměmi s nejrozšířenější železniční sítí na světě, chystá významné investice do veřejné kolejové infrastruktury. Uplatnění lze nalézt v sektorech automotive a strojírenském vč. specializované dopravní infrastruktury, leteckém, těžebním (smart mining) a chemickém, zdravotnickém a farmaceutickém či textilním.

Aktuálně se těší značné pozornosti nové technologické přístupy v následujících oblastech (paralela s působností nejvýznamnějších kanadských superklastrů): agroprůmysl (smart agriculture), energetika, pokročilá výroba (umělá inteligence, robotika, 3D tisk) a digitální technologie.

Smluvní či institucionální rámec

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Kanadou (CETA) je prozatímně prováděna od roku 2017. Evropským podnikům zpřístupňuje tato moderní dohoda obchodní příležitosti v Kanadě díky odstranění cel u průmyslových výrobků a téměř veškerých zemědělských produktů, otevírá trh s veřejnými zakázkami, usnadňuje obchod službami, regulatorní spolupráci, zavádí mechanismus řešení investičních sporů atd. Příležitostí pro ČR je do budoucna mj. větší zapojení českých firem do kanadských veřejných zakázek na úrovni provincií, snadnější pohyb zaměstnanců či celkový nárůst obchodní výměny.

Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu z roku 2001 je v platnosti od roku 2002.

Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o podpoře a vzájemné ochraně investic z roku 2009 je v platnosti od roku 2012.

Přehled akcí na podporu ekonomické spolupráce s Kanadou

Vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu DELTA 2: Dne 14. 5. 2020 Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 2. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Partnerskými organizacemi za kanadskou stranu jsou výzkumné instituty GCCIR (Alberta) a CRIAQ (Québec). Finální lhůta pro podání návrhů projektů je 15. 7. 2020.

Významné veletrhy v teritoriu

  • Aerospace Innovation Forum – letecký veletrh v Québecu se zaměřuje na letectví a inovace spojené s oborem, v roce 2020 byl odložen. Veletrhalternuje v letech s úžeji letecky zaměřeným veletrhem Aéromart Montréal, uskuteční se v březnu 2021.
  • Canadian Manufacturing Technology Show (CMTS) – nejvýznamnější strojírenský veletrh v Kanadě, alternuje v letech s IMTS v USA. Další proběhne v září 2021 v Torontu.
  • PDAC Convention – těžební veletrh, další se uskuteční v březnu 2021.
  • Collision Conference – veletrh zaměřený na inovace a technologie, ve dnech 23.–25. června 2020 se koná kvůli pandemii virtuální verze akce „from home“ s českou účastí skrze PROPED.
  • CANSEC – obranný a bezpečnostní veletrh, další konání bude v červnu 2021.

Mezi další významné veletrhy patří v oblastech inovací: Artificial Intelligence World Forum, Big Data, OCE Discovery Days, Start-Up Fest; letectví: Canadian Aerospace Summit, Aeromart; doprava: Salon de L’Auto, EV Conference and tradeshow, National Railway Day Conference and Exhibition, Canadian Urban Transit Association Conference and Show; těžby: CIM Convention, Global Petroleum Show, Oilsands Trade Show; strojírenství: Advance Design & Manufacturing Expo; udržitelnosti: World Circular Economy Forum, Waste & Recycling Expo Canada atd.

České firmy se zájmem o jakýkoliv veletrh v teritoriu mohou být částečně finančně podpořeny z prostředků MPO ve formě projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED), případně je možnost využít nástroje českých oficiálních účastí či program NOVUMM. Zájem je vhodné s dostatečným časovým předstihem avizovat příslušnému zastupitelskému úřadu a zahraniční kanceláři CzechTrade a také oddělení Amerik MPO (macek@mpo.cz). 

Podnikatelské mise do Kanady Podnikatelské mise na rok 2021 se budou připravovat na podzim. V případě zájmu o účast kontaktujte oddělení Amerik MPO s Vašimi podněty (macek@mpo.cz).

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Kanada

Doporučujeme