Kanada: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Ottawě (Kanada)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní obor

Konkrétní  příležitosti

Zdůvodnění, projekty

Důlní, těžební a ropný průmysl

HS 7306 – Trouby, profily, duté, jiné, ze železa nebo oceli

 

HS 7307 – Příslušenství pro trouby, trubky ze železa nebo oceli

 

HS 8413 – Čerpadla i s měřícím zařízením, zdviže na kapaliny

 

HS 8428 – Zařízení ostatní zdvihací, nakládací, manipulační

 

HS 8430 – Stroje ostatní srovnávací, vyrovnávací, škrabací, vrtací aj. stroje; sněhové pluhy a frézy

 

HS 8431 – Součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz

 

HS 8536 – Zařízení k elektronické ochraně, spínání elektrických obvodů, pod 1000 V

Tržby sektoru se pohybují kolem 30 mld. CAD.

I přes výzvy, jimž sektor čelí, včetně rostoucí regulace, Kanada je ve světovém měřítku jeden z největších producentů minerálů, největší producent uranu (22 % světové produkce, ročně se vytěží kolem 7 000 t), 3. největší producent diamantů a platiny, v první pětce těžařů se pohybuje u hliníku, kobaltu, titanu, kadmia a je 7. největší producent zlata.

Kanadský ropný průmysl a průmysl pro těžbu zemního plynu je rozvinutý téměř ve všech kanadských provinciích (10) a teritoriích (3). Přes současnou krizi způsobenou pandemií i pádem cen ropy bude Kanada nadále potřebovat konkurenceschopné důlní a těžební technologie, zařízení a příslušenství a další inovativní položky (smart mining je v Kanadě stále populárnější). Zmíněné příležitosti patří mezi hlavní položky kanadského dovozu.

Železniční a kolejová doprava

HS 7302 – Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli

 

HS 7308 – Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích , ze železa, oceli

 

HS 8603 – Železniční nebo tramvajové osobní a nákladní vozy, s vlastním pohonem

 

HS 8604 – Vozidla pro údržbu železničních tratí

 

HS 8607 – Části a součásti žel. nebo tram. kolejových vozidel

 

HS 8608 – Materiál kolejový svrškový, bezpečnostní a signalizační dopravní zařízení

S 49 tis. km tratí má Kanada jednu z největších železničních sítí na světě. Celkově je železniční sektor dlouhodobě podfinancovaný. V řadě kanadských měst (Toronto Calgary, Ottawa, Montreal, Vancouver) se již realizují či připravují projekty dopravní infrastruktury (kolejové tratě, tramvaje, mosty, tunely, silnice) a české firmy mají šanci se podílet subdodávkami (ocelové konstrukce, části kolejových vozidel, technologie frézování vozovky).

Mezi významné projekty, které se připravují nebo probíhají, patří: Réseau Électrique Métropolitain (Montréal), Eglington Crosstown Light Rail Transit (Toronto),  Finch LRT (Toronto), Hurontario LRT (Toronto), rozšíření linek Confederation Line (Ottawa), Green Line (Calgary) a další.

Automobilový průmysl

HS 8483 – Převodové hřídele, kliky, setrvačníky, ložiska, ozubená soukolí

 

HS 8501 – Elektrické motory a generátory  (kromě generátorových soustrojí)

 

HS 8708 – Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705

 

Kanadský automobilový průmysl vyrábí lehká užitková vozidla, těžká nákladní vozidla a širokou škálu částí, součástí a systémů používaných v automobilech. Automobilový průmysl je největším dovozním sektorem v Kanadě, který je však vysoce závislý na trhu USA. Centrem výroby automobilů je provincie Ontario, vyrábí se zde automobily Fiat, Chrysler, Ford, GMC, Honda nebo Toyota. V provinciích Nova Scotia a Québec se stále více investuje do výzkumu v oblasti elektromobilů se zaměřením na výkonnost baterií, zároveň se investuje i do napájecí infrastruktury.

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 2203 – Pivo ze sladu

 

HS 8432 – Stroje, nářadí pro zemědělství, lesnictví

 

HS 8433 – Stroje, zařízení žací, mláticí, sekačky trávy

 

HS 8434 – Stroje, zařízení dojící, mlékárenské

 

HS 8438 – Stroje, přístroje pro pivovary

 

HS 8444 – Stroje k tvarování a stříhání apod. textilních materiálů

 

HS 8474 – Stroje k třídění, prosévání ap., zemin, kamenů a jiné

Prérijní provincie (Alberta, Saskatchewan, Manitoba) jsou významní producenti zemědělských plodin – pěstování obilí (pšenice, ječmen, oves), luštěnin a olejnin (čočka, řepka). Velikost trhu a kapacit potvrzuje zájem o zemědělské stroje a výzkumnou a vědeckou spolupráci. Mezi hlavní položky zemědělského a potravinářského dovozu do Kanady patří víno, potravinové přípravky, pekařské výrobky, krmivo pro psy a kočky (pro malo obchodní prodej) a káva. Populace Kanady se zvyšuje, poptávka po zemědělských produktech a technice se tedy stále bude navyšovat. Zároveň existuje poptávka po nových technologiích spojených se zemědělstvím (drony, smart agriculture). Zajímavé příležitosti se nabízejí v pivovarnictví i díky dynamicky rostoucímu sektorem minipivovarů.

Zdravotnický farmaceutický průmysl 

HS 9022 – Rentgenové přístroje aj. používající záření, pro lékařské, zubolékařské, zvěrolékařské účely aj.

 

HS 3003, 3004 – Léky

 

HS 9018 – Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.

 

HS 8421 – Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů

Kanadské státní nemocnice v rámci veřejných zakázek nakupují zdravotnickou techniku a pomůcky. V důsledku stárnutí populace je šance pro české vývozce. I přesto, že kanadský import medicínských přístrojů a jiného technického zařízení se pohybuje kolem 5 mld. CAD a dovoz farmaceutických produktů 12 mld. CAD, jsou zde české firmy velmi zřídka zastoupeny.

Mezi hlavní centra v Kanadě patří velká města a jejich aglomerace, Toronto, Montréal a Vancouver.

Informační a komunikační technologie (ICT)

CPA 62.00 – Služby v oblasti poradenství a programování a související služby

 

CPA 63.00 – Informační služby 

V odvětví informačních a komunikačních technologií na kanadském trhu působí téměř 40 tis. společností, většina spadá do oblasti softwarových a počítačových služeb. ICT významně přispívá k růstu kanadského HDP, roční hodnota sektoru přesáhla 73 mld. CAD a blíží se 5 % národního HDP. Jedná se o stále se rozšiřující obor, který si v posledních letech drží 2% tempo růstu. Úspěch slaví primárně sub-sektory ICT, jako je vývoj SW, kybernetická bezpečnost, poskytování počítačových služeb, ale dynamicky rostou i sektory typu fintech a obecně ICT orientované startupy. Velkou perspektivu také mají obory spojené s umělou inteligencí a informační technologie spojené s robotikou a vyspělou výrobou (což jsou témata, na která Kanada klade rostoucí důraz a vládní i soukromé investice).

Civilní letecký průmysl

HS 8803 – Části balonů, větroňů, lodí kosmických

 

HS 8411 – Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny

Kanada je 3. největší výrobce letadel a leteckých komponentů na světě a 1. ve výrobě simulátorů. V celém sektoru se nabízí příležitosti dodávek leteckých komponentů a výrobní spolupráce s kanadskými firmami. Příležitosti také v oblasti výzkumu a vývoje, sektoru lehkých sportovních letadel, v oblasti vesmírných technologií, v oblasti využití dronů. Hlavním centrem je Montréal v Québecu (Bombardier), v okolí města se vyrábí téměř všechny letecké komponenty.

Aktuální sektorové příležitosti pro Kanadu

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Kromě akcí včetně veletrhů, které proběhly na začátku roku 2020, například PDAC, je konání dalších prozatím nepotvrzené a nejisté. Mnoho akcí bylo pro rok 2020 také již zrušeno, jiné byly přesunuty na 2. polovinu roku 2020 či až rok 2021. Například největší startupová konference v Severní Americe, Collison Conference se pro rok 2020 přesouvá na online platformu. Mezi další, zatím plánované akce, patří například:

Podle vývoje situace je možné, že se uskuteční ve vybraných sektorech incomingové mise do ČR – např. ve spolupráci s velvyslanectvím v ČR ve Washingtonu akce zaměřená na suroviny a technologie pro craftové pivovary, ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Ministerstvem průmyslu a obchodu akce zaměřená na autonomní mobilitu, a další.

V případě, že máte zájem o některou z těchto či dalších akcí v Kanadě (viz přehled akcí, kapitola 6.4), je možné se obrátit na příslušné kontakty v Kanadě (viz kontakty níže, kapitola 7.1.).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Zastupitelským úřadem ČR v Ottawě a Torontu (Kanada) ke dni 13. května 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem