Kanada: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Ottawě (Kanada)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní oborKonkrétní  příležitostiZdůvodnění, projekty

Důlní, těžební a ropný průmysl

HS 7306 – Trouby, profily, duté, jiné, ze železa nebo oceli

 

HS 7307 – Příslušenství pro trouby, trubky ze železa nebo oceli

 

HS 8413 – Čerpadla i s měřícím zařízením, zdviže na kapaliny

 

HS 8428 – Zařízení ostatní zdvihací, nakládací, manipulační

 

HS 8430 – Stroje ostatní srovnávací, vyrovnávací, škrabací, vrtací aj. stroje; sněhové pluhy a frézy

 

HS 8431 – Součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz

 

 

HS 8536 – Zařízení k elektronické ochraně, spínání elektrických obvodů, pod 1000 V

Tržby sektoru se pohybují kolem 22,2 mld. CAD.

Kanada je ve světovém měřítku 1. největší producent (potaš), 2. největší producent (uran), 3. největší producent (nikl), 4. největší producent (platina) a 5. největší producent (diamanty, hliník, kobalt, titan, kadmium, zlato).

Největším producentem ropy je provincie Alberta (76 % kanadské produkce). Průměrná produkce ropy v letech 2016/2017 dosáhla 3,9 mil. barelů denně, přičemž na bitumen (ropa z ropných písků) připadlo 2 mil. barelů. Do roku 2020 by měla produkce bitumenu stoupnout na 4 mil. barelů denně. Kanada má 3. největší zásoby ropy na světě (172 mld. barelů), přičemž 97 % připadá na ropné písky v Albertě. Kanada je 5. největší producent zemního plynu a 7. největší producent ropy na světě.

Významným dlouhodobým těžebním projektem je „The Plan Nord“, který byl zahájen v roce 2011 v severním Québecu. Cílem projektu je podpořit těžbu nerostných surovin a barevných kovů (nachází se zde velké ložiska niklu, zinku, železné rudy, zlata, uranu, kobaltu, grafitu, stříbra, lithia a diamantů). Do těžebních projektů by mělo být investováno 15 mld. CAD, celkově do projektu do roku 2035 až 50 mld. CAD.

Železniční a kolejová doprava

Hs 7302 – Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli

 

HS 7308 – Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích , ze železa, oceli 

 

HS 8603 – Železniční nebo tramvajové osobní a nákladní vozy, s vlastním pohonem

 

HS 8604 – Vozidla pro údržbu železničních tratí

 

HS 8607 – Části a součásti žel. nebo tram. kolejových vozidel

 

 

HS 8608 – Materiál kolejový svrškový, bezpečnostní a signalizační dopravní zařízení

V řadě kanadských měst se realizují či připravují projekty dopravní infrastruktury (kolejové tratě, tramvaje, mosty, tunely, silnice) a české firmy mají šanci se podílet subdodávkami (ocelové konstrukce, části kolejových vozidel, technologie frézování vozovky).

Mezi významné projekty patří: Réseau Électrique Métropolitain (Montréal), Eglinton Crosstown Light Rail Transit (Toronto),  Scarborough Rapid Transit Replacement and Extension (Toronto), Toronto – York – Spadina Subway Extension (Toronto), Light Rail Confederation Line (Ottawa),  Southeast to West Light Rail Transit Valley Line (Edmonton).

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 2203 – Pivo ze sladu

 

HS 8432 – Stroje, nářadí pro zemědělství, lesnictví

 

 

HS 8433 – Stroje, zařízení žací, mláticí, sekačky trávy

 

HS 8434 – Stroje, zařízení dojící, mlékárenské

 

HS 8474 – Stroje k třídění, prosévání ap., zemin, kamenů a jiné

Prérijní provincie (Alberta, Saskatchewan, Manitoba) jsou významní producenti zemědělských plodin – pěstování obilí (pšenice, ječmen, oves), luštěnin a olejnin (čočka, řepka).

Automobilový průmysl

HS 8483 – Převodové hřídele, kliky, setrvačníky, ložiska, ozubená soukolí

 

 

HS 8501 – Elektrické motory a generátory  (kromě generátorových soustrojí)

 

HS 8708 – Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705

Kanadský automobilový průmysl vyrábí lehká užitková vozidla (osobní automobily, dodávky), těžká nákladní vozidla (nákladní automobily, kamiony, autobusy, školní autobusy, vojenské vozy) a širokou škálu částí, součástí a systémů používaných v automobilech. Automobilový průmysl je největším dovozním sektorem v Kanadě, který je však vysoce závislý na trhu USA. Obchodní vazby mezi USA a Kanadou v tomto sektoru jsou v poslední době do určité míry „ohroženy“ re-negociací nové obchodní dohody mezi Kanadou, USA a Mexikem (USMCA). Kanadský automobilový průmysl se v době nestabilních vztahů s USA tak může více otevřít evropskému trhu. Centrem výroby automobilů je provincie Ontario, vyrábí se zde automobily Fiat, Chrysler, Ford, GMC, Honda nebo Toyota. V provinciích Nova Scotia a Québec se stále více investuje do výzkumu v oblasti elektromobilů se zaměřením na výkonnost baterií, zároveň se investuje i do napájecí infrastruktury.
Zdravotnický farmaceutický průmysl 

HS 9022 – Rentgenové přístroje aj. používající záření, pro lékařské, zubolékařské, zvěrolékařské účely aj.

 

HS 9402 – Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek

 

HS 3003, 3004 – Léky

 

HS 9018 – Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.

 

HS 8421 – Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů 

Kanadské státní nemocnice v rámci veřejných zakázek nakupují zdravotnickou techniku a pomůcky. V důsledku stárnutí populace je šance pro české vývozce. I přesto, že kanadský dovoz této položky v roce 2018 dosahoval 7,451 mil. CAD, jsou zde české firmy velmi zřídka zastoupeny.
Informační a komunikační technologie (ICT)CPA 62.00 – Služby v oblasti poradenství a programování a související služby

 

CPA 63.00 – Informační služby 

V odvětví informačních a komunikačních technologií na kanadském trhu působí téměř 40 tis. společností, většina spadá do oblasti softwarových a počítačových služeb. ICT významně přispívá k růstu kanadského HDP, v roce 2017 sektor dosáhl zisků 184 mld. CAD a představoval 4,4 % národního HDP. Jedná se o stále se rozšiřující obor, který významně akceleroval v roce 2017, kdy vzrostl o 3,9 %. Úspěch slaví primárně sub-sektory ICT, jako je vývoj SW, počítačové služby, včetně ICT velkoobchodního prodeje. Velkou perspektivu také mají obory spojené s umělou inteligencí a informační technologie spojené s robotikou a vyspělou výrobou (což jsou témata, na které Kanada klade rostoucí důraz a investice). Naopak útlum je delší dobu zaznamenáván v komunikačních službách a zpracovatelském/výrobním sub-sektoru ICT (logistické, marketingové a podpůrné služby).

Civilní letecký průmyslHS 8803 – Části balonů, větroňů, lodí kosmických

 

HS 8411 – Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny

Kanada je 5. největší výrobce letadel a leteckých komponentů na světě. Tržby sektoru v roce 2017 dosáhly 29 mld. CAD. Více než 75 % produkce se vyváží, z toho téměř 60 % do USA. Civilní výroba představuje zhruba 80 % leteckého průmyslu. Hlavním centrem je Montréal v Québecu (Bombardier), v okolí města se vyrábí téměř všechny letecké komponenty.

Aktuální sektorové příležitosti pro Kanadu

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

 • 3. – 6. 3. 2019: PDAC, důlní a těžební veletrh (Toronto)
 • 30. – 31.3. 2019: Účast na cestovním veletrhu Travel and Vacation Show 2019 (Ottawa)
 • 8. 4. 2019: Seminář CV Řež na možnosti česko-kanadské spolupráce v oblasti malých modulárních reaktorů (Toronto)
 • 15. – 18. 4 2019: Účast na leteckém veletrhu Aeromart Montreal 2019
 • 30. 4. – 2.5.  2019: Účast na potravinářském veletrhu SIAL Canada (Toronto)
 • 20. – 23. 5. 2019 Účast českých společností na největší technologické konferenci na světě, Collision Conference (Toronto)
 • 21. – 23. 5. 2019: Účast na konferenci Canada Gas and LNG (Vancouver)
 • 26. – 31. 5. 2019: Podnikatelská mise vedena předsedou PSP ČR (Ottawa, Toronto, Halifax)
 • 29. – 31. 5. 2019: Účast na veletrhu bezpečnostního a obranného průmyslu CANSEC (Ottawa)
 • 30. 9. – 3. 10. 2019 Canadian Manufacturing Technology Show (Toronto)
 • 25. – 27. 10. 2019: Účast na na veletrhu cestovního ruch International Tourism and Travel Show (Montreal)
 • 27. – 28. 10. 2019: Ontario Craft Brewers Conference & Suppliers Marketplace 2019 (Niagara Falls)
 • 12. – 13. 11. 2019: Účast na leteckém veletrhu Canadian Aerospace Summit (Ottawa)
 • 3. – 5. 12. 2019: Pool and Spa Conference and Exhibition (Niagara Falls)

Další akce jsou průběžně doplňovány. V případě, že máte zájem o některou z dalších akcí v Kanadě, je možné se obrátit na příslušné kontakty v Kanadě (viz kontakty níže, kapitola 7.1.).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Zastupitelským úřadem ČR v Ottawě (Kanada) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem