Kanada zůstává nadále uzavřená v rámci protikoronavirových opatření

K 17. lednu se v Kanadě nakazilo koronavirem přibližně 700 tisíc lidí, asi 18 000 nemocných nákaze podlehlo. Zhruba 85 procent infikovaných se již zotavilo. Země má stále uzavřené hranice pro všechny cizince včetně občanů USA, s výjimkou lidí s trvalým pobytem či pracovním povolením v Kanadě a diplomatů.

Radnice v Torontu a světelný nápis Toronto, Kanada

Kanada zažívá druhou vlnu nárůstu případů covid-19, opatření zavedená v létě s postupným uvolňováním jsou znovu omezována, některé provincie i teritoria prochází fází lock-downu. Největší počet aktuálně nakažených osob i největší úhrnné počty nakažených i s první vlnou nákazy zaznamenaly nejlidnatější kanadské provincie Ontario a Québec.

Největší počet aktivních případů covidu-19 na 100 000 obyvatel mají aktuálně provincie Saskatchewan (341), Alberta (279) a Québec (258).

Kanada v současné době vkládá velké naděje v uzdravení obyvatelstva i ekonomiky v souvislosti s schválením vakcíny proti covid-19, která by měla být dostupná i pro osoby bez zvýšeného rizika zhruba od léta 2021, či podle toho, kdy budou dodatečné dávky dostupné.

Možnosti cestování

Hranice mezi Spojenými státy a Kanadou zůstanou nadále uzavřené pro cesty nezbytně nutné. Kanada v tuto chvíli není připravena otevřít své hranice občanům EU ani odhadnout časový rámec, kdy by k otevření mohlo dojít. Důležitou roli při dalším rozhodování bude hrát situace v USA. Je nepravděpodobné, že by Kanada otevřela hranice občanům EU dříve než Američanům.

Vzhledem k tomu, že se situace v USA vyvíjí velice nepříznivě, otevření hranic mezi Kanadou a USA se odložilo o další měsíc, a to do 21. února 2021. Vláda ohlásila prodloužení uzavření hranic pro občany států mimo USA do ledna 2021. Podle kanadského premiéra zůstanou hranice zavřeny, dokud počet aktivních případů covid-19 neopadne.

Stále však platí, že do země mohou přicestovat cizinci, kteří jsou přímými členy rodin kanadských občanů a lidí s trvalým pobytem na území země. Od října do země mohou přicestovat i studenti zapsaní do studijních programů kanadských univerzit.

Od 7. ledna 2021 musí všichni cestující v letecké dopravě s destinací v Kanadě před vstupem do letadla doložit negativní test na covid-19. Toto opatření má zamezit šíření nové varianty viru. Stále však platí nutnost čtrnáctidenní karantény po příjezdu, či zapojení se do popříletových programů testování pro zkrácení doby karantény (viz níže). Kanadská vláda odrazuje od veškerých cest mimo Kanadu, vyjma těch nezbytně nutných.

Zpět na začátek

Vývoj situace v kanadských provinciích

Alberta

Alberta je od 8. prosince do 21. ledna 2021 v částečném lockdownu. Díky snížení počtu nemocných per capita se provincie chystá od pondělí 18. ledna uvolnit některé z restrikcí, viz níže.

Od 8. prosince byly zakázány jakékoli sešlosti – soukromé i veřejné, venkovní i uvnitř. Restauranty, bary a podobná zařízení jsou uzavřené kromě dovážek jídla a okénkového prodeje. Ostatní služby, kde dochází k bližšímu kontaktu s dalšími osobami (jako kadeřnictví, kosmetické salóny nebo tělocvičny) byly také zavřeny.

Dále byly uzavřeny i rekreační a zábavné podniky jako kasina, knihovny, muzea či aquaparky. Pracovníci, již mohou pracovat z domova, mají tento druh práce nařízen. Další profese mohou přijímat klienty, ale pouze pro předem sjednané schůzky – patří sem doktoři, právníci, fyzioterapeuti a další.

Nošení roušek na veřejnosti ve vnitřních prostorech je nařízeno celoplošně v celé provincii. Obchody v provincii mohou zůstat otevřené, ale pouze se zákazníky do 15 procenty kapacity prodejny. Stejné pravidlo platí pro kostely a další náboženská centra.

Jedinou výjimku z prodloužení částečného lockdownu z 8. ledna 2021 dostala vzdělávací zařízení. Všechny děti nastoupily zpět do školy 11. ledna 2021, jak bylo původně plánováno. Zkoušky za duben, červen a srpen mohou být dětem na požádání prominuty.

Regiony s vyšším rizikem nákazy, mezi které patří oblast a okolí dvou největších měst Edmontonu a Calgary a další méně lidnaté oblasti, se řídí dalšími zákazy a nařízeními.

Město Edmonton prodloužilo svá opatření o povinném nošení roušek o rok, do 31.prosince 2021.

Od 18. ledna 2021 platí povolení na venkovní sešlosti do počtu deseti lidí (za podmínky, že všichni zúčastnění mají nasazené roušky a dodržují rozestupy minimálně dva metry). Osobní služby jako kadeřnictví, tetovací salóny či wellness budou znovu otevřeny. Maximální počet osob přítomných na pohřbech je od pondělí 18.1. stanoven na 20 (místo původních deseti). Zatím se ale neočekává větší uvolňování restrikcí.

.

Saskatchewan

Provincie Saskatchewan zaznamenala výrazný nárůst případů covid-19. Ve čtvrtek 3. prosince přistoupila k omezování odkladné lékařské péče jako jsou diagnostika a terapie ve prospěch uvolnění lékařských kapacit pro boj s covid-19.

Přísné restrikce platné od 17. prosince 2020 byly 12. ledna 2021 znovu prodlouženy minimálně o další dva týdny, tedy do 29. ledna.

Dne 27. listopadu vešly v platnost restrikce, které byly 14. prosince dále zpřísněny a prodlouženy přes celé vánoční svátky, stávající prodloužení je platné až do 29. ledna: v restauracích je možné usadit pouze čtyři osoby u stolu, přičemž stoly bez bariér musí být rozestaveny alespoň tři metry od sebe, provozní restaurací musí vést záznamy o všech hostech. Stále platí předchozí zákaz podávání alkoholu po 10. hodině večer.

Dále byly přerušeny všechny sportovní aktivity, včetně zápasů a tréningů, ve všech amatérských, či rekreačních ligách pro všechny věkové skupiny. Výjimka platí pouze pro tanečníky a atlety mladší 18 let za podmínky, že se řídí všemi dalšími předpisy. Roušky jsou povinné pro všechny vnitřní fitness aktivity, kromě těch v bazénu. Všichni žáci studenti a děti ve školkách mají nosit roušky.

Nošení roušek je nově povinné ve všech vnitřních veřejných prostorách, i tam, kam nemají návštěvníci přístup.

Od čtvrtka 17. prosince platí následující: soukromé sešlosti uvnitř jsou omezeny pouze na členy dané domácnosti (ti, co bydlí sami se smí stýkat s maximálně jednou domácností o méně než pěti osobách). Venkovní sešlosti jsou nyní limitovány počtem deseti lidí.

Od soboty 19. prosince jsou uzavřeny kasina a bingo herny. Osobní služby jako je kadeřnictví mohou operovat pouze do kapacity 50 %. Zábavné akce, konference, muzea, kina atd. mohou pojmout maximálně 30 účastníků, všichni musí sedět na pevně daném místě, nesmí se konzumovat jídlo ani pití. Svatby a pohřby jsou možné do počtu 30 lidí.

Od 25. prosince mohou obchody vpouštět dovnitř zákazníky pouze do 50 procent své kapacity (velké obchody nad 20 000 stop čtverečných pouze 25 %). V současné době se navíc jedná o možném dalším zpřísnění restrikcí.

Manitoba

Provincie ve čtvrtek 13. listopadu implementovala lockdown nejprve do 11. prosince 2020. Následně restrikce prodloužila až do ledna 2021.

Celá provincie byla přemístěna do „kritické“ zóny na mapě covid-19. Provincie najala soukromou ostrahu pro pokutování neposlušných občanů. Premiér očekává prodloužení restrikcí i průběhu letošní zimy.

Nejvíce postiženou je oblast hlavního města Winnipeg a 17 přilehlých municipalit. Nové případy jsou však rovnoměrně rozmístěny po zbytku celé provincie.

Náboženské služby byly uzavřeny, obchody s nezbytně nutným zbožím a službami (obchody s potravinami, lékárny) mají omezenou kapacitu na 25 % (či 250 zákazníků, pokud je toto číslo menší), ostatní obchody mohou fungovat jenom v servisu donášek zboží do auta zákazníků. V pátek 20. listopadu byly podmínky prodeje ještě více zpřísněny – obchody s „nezbytně nutným“ zbožím mají zakázán prodej jakéhokoli „nenutného“ zboží.

Posilovny, restaurace, sportovní zařízení, knihovny, kasina, musea a kina jsou zavřeny úplně. Společenské sešlosti jsou zakázány, jediné povolené kontakty jsou se členy domácnosti. Dále je zakázáno vstoupit do domu, chaty, či jiné privátní rezidence, která osobě nenáleží. Veřejné sešlosti jsou možné jen do počtu pěti lidí.

Premiér Manitoby 22. prosince 2020 oznámil podporu v hodnotě 5 milionů dolarů pro restaurace postižené restrikcemi v souvislosti s covid-19.

Omezené je od září i cestování z jižní, více zasažené části Manitoby, do části severní a obráceně.

Školy a školky zůstanou nadále otevřené, s tím, že školy využívají hybridní formu spojení prezenční a distanční výuky. Uvažuje se o prodloužení zimních prázdnin pro děti a studenty.

Britská Kolumbie

Britská Kolumbie se obává šíření nákazy při hromadných setkáních, a proto od 19. listopadu do odvolání zakázala veškeré společenské akce a nařídila povinné nošení masek ve vnitřních veřejných prostorech a obchodech celoplošně v celé provincii. Omezení pro shromažďování bylo v Britské Kolumbii aktuálně prodlouženo až do 5. února 2021. Provincie se v současné době soustředí na posílení trestů pro ty, kteří nařízení porušují.

Výjimku v oblasti společenských setkání činí jen křty, svatby a pohřby, kde je počet všech přítomných limitován na 10 a veškeré oslavné akce po skončení samotného obřadu jsou zakázány. Lidé se mohou scházet pouze se členy vlastní domácnosti, či – v případě, že bydlí sami – mohou pozvat jednu až dvě osoby ze své „pandemické bubliny“.

Kina mají povoleno pokračovat v provozu, pokud se řídí striktními opatřeními pro zamezení šíření covidu-19. Stejné opatření platí i pro restaurace a bary, ve kterých u jednoho stolu sedí maximálně šest lidí, a to z jedné domácnosti nebo jedné „pandemické bubliny“.

Restaurace, služby, muzea, obchody, školky, parky, pláže a sportovní zařízení fungují, i když v některých případech s omezenou otevírací dobou. V restauracích, barech a nočních klubech lidé mohou pouze sedět, taneční plochy v klubech jsou uzavřeny. Hotely jsou otevřené. Děti se v září vrátily do školy, univerzity fungují na modelu spojení fyzické a online výuky. Od cestování mimo vlastní komunitu jsou lidé silně odrazováni.

Ve čtvrtek 3. prosince přibyl zákaz všech týmových sportů pro dospělé. Do této kategorie nepatří plavání, tenis, lyžování nebo golf. Dětské taneční kroužky byly nově povoleny pod podmínkou přísných rozestupů.

Provincie v uvažuje o vytvoření lokální „cestovatelské bubliny“ (po vzoru tzv. Atlantické bubliny v provinciích kanadského atlantického pobřeží), znamenající restrikce na vstup na území provincie z ostatních částí Kanady, v reakci na frustraci z návštěvníků provincie nerezidenty.

Ontario

Jižní část provincie Ontario je až do 23. ledna 2021 v lock-downu, severní část provincie lock-down opustila v sobotu 9. ledna. Vzhledem k nedostatečné efektivnosti stávajících restrikcí se však uvažuje o dalším zpřísnění. I v Ontariu čelí provinční vláda silné kritice za nepřehledná, neefektivní a rychle se měnící opatření.

Provincie před Vánocemi přešla na nový systém geograficky cíleného uvalení restrikcí. Nejvíce postižené jsou v současné době regiony Toronta, Peelu, Yorku a Windsor-Essexu.

Od pondělí 23. listopadu provincie přesunula regiony měst Toronta a Peelu do kategorie s nejpřísnějšími opatřeními („Lock-down“). V pátek 11. prosince do kategorie „lockdown“ přibyly i regiony York a Windsor-Essex. Vnitřní společenské sešlosti jsou limitovány pouze na osoby z vlastní domácnosti, venkovní společenské akce jsou povoleny pouze do počtu deseti lidí. Svatby, pohřby a náboženské akce (vnitřní či venkovní) mohou mít účast také jen do deseti osob.

Obchody s potravinami, nářadím, alkoholem a lékárny mohou v těchto oblastech operovat jen na 50 % své kapacity. Všechny ostatní typy obchodů mají zakázáno pouštět zákazníky dovnitř, umožněn je pouze prodej s donáškou do automobilu.

Uzavřeny jsou i služby jako kadeřnictví a posilovny, restaurace mohou nabízet pouze jídlo s sebou. Školy (základní i střední) a školky zůstanou otevřeny, univerzity a ostatní terciální instituce mají fungovat primárně na online výuce.

O stupeň níže v přísnosti restrikcí, v tzv. „červené zóně“, jsou od 23. listopadu regiony Durham, Waterloo, Halton, York a Hamilton. V těchto oblastech platí restrikce maximálního počtu deseti lidí při vnitřním stolování, v posilovnách a fitness kurzech. Společenské sdružování je v této „červené zóně“ omezeno na pět osob uvnitř a 25 venku.

Roušky jsou nyní povinné při všech typech zaměstnání, ve veřejné dopravě a nákupních centrech v celé provincii. Ontario také bojuje s nedostatečně efektivním testováním, na určitou dobu muselo omezit testování nepříznakových pacientů.

Celé Ontario od 26. prosince po opětovném nárůstů aktivních případů náhle přešlo do stavu lock-downu. Tento lock-down by měl trvat pro severní část provincie do 9. ledna 2021 a v jižní části provincie až do 23. ledna 2021. V novém režimu mohou restaurace poskytovat pouze takeout, či okénkový prodej. Otevřené mohou zůstat s limitovanou kapacitou pouze obchody s nejnutnějším zbožím (potraviny, léky).

Žáci základních i středních škol v jižním Ontariu se do školy vrátí až 25. ledna 2021, žáci na severu provincie nastupují do škol podle původního plánu, tedy 11. ledna 2021.

Québec

Během jara a začátku podzimu byla provincie Québec hlavním ohniskem nákazy covid-19 v zemi.

Většina provincie Québec (kromě spoře osídleného severu) je od 9. ledna do 8. února v dalším lock-downu. Ten v sobě obsahuje všechny předešlé restrikce pro „zóny s maximálním nebezpečím nákazy“ plus další restrikce jako je níže zmíněný zákaz vycházení.

Oblast Montréalu v pátek 15. ledna přešla k dalším místním restrikcím (zákaz hraní ledního hokeje venku atd.). Québec dále uvažuje o uvalení přísnějších restrikcí pro pracovníky zpracovatelského a stavebního průmyslu.

Pro zóny s maximálním nebezpečím nákazy platí restrikce: zákaz domácích sešlostí, posilovny, bary, restaurace a kasina, stejně jako knihovny, muzea, kina a divadla jsou uzavřeny. Hotely, kadeřnictví a podobné podniky mohou zatím zůstat otevřené. Nové restrikce pro hotspoty od čtvrtka 8.října modifikují výuku ve školách. Žáci středních škol musí nosit roušky po celou dobu výskytu na pozemku školy, žáci vyšších tříd přechází na kombinovanou (prezenční a online) výuku. Lidé z těžce zasažených oblastí mají zakázáno po provincii cestovat.

Od pátku 4. prosince v Québecu platí nové restrikce pro obchody a obchodní domy – jde především o omezení počtu lidí přítomných uvnitř prodejen dané rozlohou provozovny, došlo i k přísnějším opatřením v oblasti vymáhání nošení roušek a dodržování rozestupů.

Následující restrikce platí i pro zbytek provincie. V dopravních prostředcích musejí všichni nad 12 let nosit roušky.

Provincie v úterý 15. prosince oznámila lockdown platný od pátku 25. prosince 2020 do 11. ledna 2021, jenž bude znamenat uzavření obchodů bez nezbytně nutného zboží. Od čtvrtka 17. prosince dále platí povinnost práce z domova (pokud je povahou povolání umožněna), rodiče jsou odrazováni od posílání dětí do školek.

Děti základních škol se 11. ledna vracejí do škol, žáci středních škol mají odložený nástup do 18. ledna 2021. Terciální vzdělávání je možné osobně jen v nutných případech. Mimoškolní aktivity jsou však zrušeny. Od soboty 9. ledna platí zákaz vycházení v celé provincii mezi osmou hodinou večerní a pátou hodinou ráno. Tento zákaz vycházení bude platit minimálně po dobu čtyř týdnů, porušitelé budou pokutování ve výši 1 000 – 6 000 CAD.

Nový Brunšvik

Nový Brunšvik je již ve třetí fázi opětovného otevření, která je nazývána žlutou fází. Jsou povolena shromáždění do 50 lidí a jsou otevřeny kostely, posilovny, kadeřnictví i úřady. Ve všech budovách otevřených veřejnosti lidé musí nosit roušky. V provincii je nyní evidováno 257 aktivních případů nemoci covid-19 (čísla rostou).

Celá provincie je zařazena do do oranžového režimu „ostražitosti“, obyvatelé tohoto regionu nesmí cestovat mimo region a je jim doporučeno se scházet pouze se členy své domácnosti.

Nový Brunšvik dále v souvislosti s růstem případů covidu-19 v Halifaxu rozhodl o ukončení volného („bekaranténního“) pohybu mezi touto provincií a ostatními provinciemi atlantického pobřeží v rámci tzv. „Atlantické bubliny“.

Ostrov prince Edwarda

Ostrov prince Edwarda je již ve třetí fázi uvolňování. Na ostrov mají přístup pouze rezidenti. Sezónní rezidenti musejí požádat o vstup a strávit čtrnáct dní v karanténě. Soukromé sešlosti jsou omezeny na 20 osob, organizované na 50 osob. Momentálně je na ostrově devět případů covid-19.

Nové Skotsko a ostatní oblasti

Nové Skotsko zaznamenalo nárůst případů, a to především v okolí hlavního města Halifaxu.

Lidé se mohou scházet ve skupinkách, omezení kontaktů pro soukromé sešlosti na deset osob je silně doporučováno, oficiálně jsou však povoleny neformální sešlosti do 25 lidí. Akce organizované firmami, či veřejnými institucemi mají kapacitu omezenou na 50 %. Služby, restaurace, bary a kasina mohou být otevřené, pokud dodržují protokoly týkající se covidu-19. Momentálně je v Novém Skotsku 32 nemocných.

V Newfoundland a Labrador je povoleno shromažďování venku ve skupinách až padesáti lidí, jsou otevřeny posilovny, arény a dětská hřiště. Momentálně je v provincii osm infikovaných.

V Yukonu jsou již otevřeny restaurace se stoprocentní kapacitou, služby, kempy a shromáždění do 50 lidí. Všechna omezení provincie plánuje zrušit až v 5. fázi, která by měla nastat až s očkováním. Momentálně jsou v teritoriu pouze dva aktivní případy covid-19.

Zpět na začátek

Podpora pro podniky i živnostníky

Kanadská vláda podpořila ekonomiku 82 miliardami dolarů. Poskytla přímou podporu kanadským pracovníkům a podnikům ve výši až 27 miliard dolarů. 55 miliard dolarů je pak určeno na pokrytí potřeb likvidity kanadských firem a domácností prostřednictvím daňových odkladů. Finanční plán zahrnuje i dlouhodobější podporu příjmů pro občany, kteří v důsledku nemoci covid-19 ztratili práci nebo mají zkrácenou pracovní dobu.

Míra nezaměstnanosti klesla z červencových 10,9 na 8,6 % (údaj za prosinec 2020), stále je však velmi vysoká oproti stavu před pandemií. V únoru 2020 byla míra nezaměstnanosti 5,6 %.

Benoit Daoust / Shutterstock.com

Vládní nouzový program mzdových dotací byl prodloužen do léta 2021, aby pomohl zaměstnavatelům udržet své zaměstnance na výplatní listině během pandemie. Vládní dotace v aktuálním pokrývá v základu už jen 20 % mzdy (plus dalších 25 % u obzvláště zasažených firem).

Společnosti si mohou žádat o dotaci na mzdové náklady ve výši 73 miliard dolarů. Lze zažádat i zpětně do 15. března. Pomoc je určena pro ty společnosti, které ztratily 15 % příjmů v březnu, nebo 30 % v dubnu či květnu.

Od 22. listopadu se podnikatelé mohou přihlásit i k novému příspěvku na pokrytí nákladů spojených s pronájmem (až do června 2021) ve výši až do 65 % celkových nákladů. Dalších 25 % nákladů na pronájem pokryje stát v případě, že provoz organizace byl ukončen na základě státní vyhlášky. Vláda firmám nabízí také bezúročnou půjčku až do výše 60 tisíc CAD.

Na zvýšení mezd nezbytných pracovníků nacházejících se v „první linii“ boje proti covidu-19 (zdravotnický personál, prodejci v supermarketech atp.) byly vyčleněny čtyři miliardy dolarů. K podobným navyšováním mezd a bonusům přistoupily i samotné provincie – např. Ontario navýšilo mzdy těmto pracovníkům o 4 CAD na hodinu a zavedlo měsíční bonus 250 CAD.

Od 6. dubna až do 3. října mohli pracovníci postiženi nemocí žádat o vládní příspěvek. Tento příspěvek činil 2000 CAD měsíčně od dobu maximálně 28 týdnů. Příspěvek byl určený i pro samostatně výdělečné osoby, ukázalo se však, že byl kvůli slabé kontrole často zneužíván. Tento vládní program pomoci lidem neschopným práce kvůli covid 19 byl dvakrát prodloužen a celkově nyní činí maximum 56 tisíc CAD (v přepočtu 235 tisíc Kč) na recipienta.

Studenti, kteří nemohou najít práci během pandemie, mohli od května do srpna pobírat 1250 dolarů každé 4 týdny, nebo 2000 dolarů každé 4 týdny, pokud mají osobu na nich závislou nebo handicap. Vláda poskytuje i mimořádnou pomoc osobám, které nemají na jakýkoliv příspěvek nárok. Jedná se například o sezónní pracovníky či občany, kteří dávky v nezaměstnanosti již vyčerpali.

Kanadská vláda v říjnu nahradila starší programy na pomoc pracovníkům postiženým covid-19 novými dočasnými vládními benefity v celkové odhadované hodnotě 37 miliard CAD. Podpora je vyplácena od října 2020. Jsou to tzv. Zotavovací benefit, Nemocenský zotavovací benefit a Zotavovací benefit pro opatrovníky, které by nahradily stávající příspěvky ve výší 400 resp. 500 CAD měsíčně po dobu 26 týdnů.

Pohled na město Toronto přes jezero Ontario, Kanada

Zpět na začátek

Ekonomické dopady

Deficit kanadského obchodu

Problémy jsou také v dovozu a vývozu. V dubnu tohoto roku se deficit kanadského obchodování zdvojnásobil na 3,3 bilionu dolarů kvůli nemoci covid-19, která zastavila import a export. Kanadský vývoz tak klesl o 29,7 % na 32,7 miliardy dolarů, což je nejnižší číslo za posledních 10 let, a dovoz klesl o 25,1 % na 35,9 milionu dolarů, což je opět nejnižší od roku 2011.

Koronavirová pandemie zasáhla globální zásobovací řetězce a donutila Kanadu uzavřít všechny „nedůležité“ podniky a vyzývat lidi, aby zůstali doma.

Vláda investovala 240 milionů dolarů do virtuální zdravotní péče. Prostředky jsou určeny na podporu on-line platforem pro podporu duševního zdraví. Společnost AbCellera od vlády obdrží 175 milionů dolarů, na podporu výzkumu koronaviru.

Kanadské aerolinky žádají vládu o uvolnění restrikcí

Zastupitelé největších kanadských společnosti Air Canada, WestJet a Air Transat chtějí, aby vláda odlehčila cestovní omezení, povinnou karanténu a otevřela hranice.

Společnost Air Canada zrušila stovky letů, tisíce pracovních míst a funguje v pětiprocentní kapacitě. K tlaku o otevření hranic pro turisty se v minulosti v otevřeném dopise kanadské vládě připojily i evropské aerolinky, cestovní agentury a společnosti, zabývající se turismem.

Air Canada nakoupila 25 000 sad pro rychlé testy na covid 19 a doufá, že posílené možnosti testování povedou k uvolnění restrikcí pro mezinárodní cestování. Kanadská studie nyní testuje pasažéry vstupující do Kanady z mezinárodních letů, aby se ukázalo, jaké procento pasažérů přiveze covid 19, a zda je čtrnáctidenní karanténa po příjezdu nutná.

Od 7. ledna 2021 se musí všichni cestující letecké dopravy s cílem v Kanadě prokázat na letišti negativním testem na covid-19, jinak jim nebude umožněno nastoupit do letadla.

Mezinárodní letiště v Calgary jako jediné v Kanadě nabízí při příletu z  mezinárodních destinací rychlotest a pokud bude negativní, tak se nyní čtrnáctidenní karanténa zkrátí na 4 dny s povinností test po pěti dnech opakovat. Je to experiment, který je bedlivě sledován zbytkem Kanady a pokud se osvědčí, bude implementován na ostatních mezinárodních letištích a pozemních přechodech.

Nový rychlotest

Kanadské ministerstvo zdravotnictví schválilo rychlotest, který se nemusí skladovat v chladu a je schopen prokázat výsledek testování už během jedné hodiny. Zdravotnická společnost se sídlem v Thunder Bay v provincii Ontario je jednou s prvních, která bude tento test využívat. Nový rychlo-test by mohl pomoci s více efektivním testováním, který by zmírnil dopady pandemie na kanadskou ekonomiku.

Některé pojišťovny odmítají platit za zrušené lety z důvodu koronaviru

TD Bank čelí navrhované hromadné žalobě ohledně nároků na cestovní pojištění, které banka po zrušení cesty odmítla zaplatit. Ačkoli během pandemie došlo k několika individuálním nárokům, v USA se objevily hromadné žaloby, které by podle odborníku mohly nadále vznikat i v Kanadě.

Jaký bude druhý „lock-down“?

Podle expertů to nebude jako při první vlně. „Jsme někde jinde, než jsme byli v březnu,“ tvrdil doktor infekčních nemocí Zain Chagla při interview s televizní redakcí CTV. „Předtím jsme neměli ani ponětí, jak hluboko se virus dostane mezi naše komunity. V březnu jsme měli nedostatek nemocničního vybavení a limitované množství testů v celé zemi. Abychom se vyhnuli dalšímu lock-downu, musí naši politici přijít s dlouhodobým efektivním řešením venkovních zařízení a zblízka monitorovat povolená shromáždění.“

V současné době se diskutuje možnost celoplošného lockdownu na přibližně 20 dní pro zastavení razantního nárůstu případů.

Přípravy na vakcínu

V druhém prosincovém týdnu byla oficiálně kanadskou vládou schválena vakcína Pfizer-BioNTech COVID-19, Kanada se tak stala třetí zemí na světě, která tuto vakcínu schválila. Pokud vše půjde podle plánu, první Kanaďané by mohli být očkovaní už v lednu 2021.

Ve středu 23. prosince Kanada schválila i vakcínu od americké firmy Moderna, která díky svým nižším nárokům na skladování slibuje velice efektivní způsob distribuce.

Prvními recipienty by podle kanadské vlády měli být občané s vysokým rizikem onemocnění – lidé nad 80 let, pracovníci pečovatelských domů, zdravotníci, a domorodé obyvatelstvo. Cílem je dosáhnout 70% proočkovanosti kanadských obyvatel do září 2021.

Široká veřejnost by měla mít možnost se očkovat od dubna 2021. Podle kanadského ministerského předsedy by do konce roku 2021 měli mít vakcínu v Kanadě všichni, kdo o ni stojí.

Jaroslav Jelínek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Calgary

Zpět na začátek

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Doporučujeme

Další zprávy z Ameriky

Pravidelné novinky e-mailem