Kanada zůstává nadále uzavřená v rámci protikoronavirových opatření

K 11. dubnu se v Kanadě nakazilo koronavirem od počátku epidemie přibližně 1,05 milionu lidí, asi 23 tisíc nemocných nákaze podlehlo. Zhruba 91 procent infikovaných se již zotavilo. Země má stále uzavřené hranice pro všechny cizince včetně občanů USA, s výjimkou lidí s trvalým pobytem či pracovním povolením v Kanadě a diplomatů.

Radnice v Torontu a světelný nápis Toronto, Kanada

Kanada zaznamenala dvě vlny nárůstu případů covid-19. První vlna proběhla na jaře 2020, druhá na podzim a v zimě na přelomu roku 2020 a 2021. Většina provincií i některá teritoria prošla (či stále prochází) fází lockdownu. V současné době se místní autority obávají možné třetí vlny covid-19 spojené s rozšířením nových variant viru.

Největší počet aktuálně nakažených osob i největší úhrnné počty nakažených i s první vlnou nákazy zaznamenaly nejlidnatější kanadské provincie Ontario a Québec.

Největší počet aktivních případů covid-19 na 100 000 obyvatel mají provincie Alberta (295), Ontario (201) a Saskatchewan (198).

Kanada v současné době vkládá velké naděje v uzdravení obyvatelstva i ekonomiky v souvislosti s očkováním. Vakcíny by měly být dostupné pro lidi, kteří nepatří do rizikových skupin, zhruba od léta 2021.

Možnosti cestování

Hranice mezi Spojenými státy a Kanadou zůstanou nadále uzavřené pro cesty nezbytně nutné. Kanada v tuto chvíli není připravena otevřít své hranice občanům EU ani odhadnout časový rámec, kdy by k otevření mohlo dojít. Důležitou roli při dalším rozhodování bude hrát situace v USA. Je nepravděpodobné, že by Kanada otevřela hranice občanům EU dříve než Američanům.

Otevření hranic mezi Kanadou a USA pro neesenciální cestování se odložilo o další měsíc, a to do 21. března 2021. Podle kanadského premiéra zůstanou hranice zavřeny, dokud počet aktivních případů covid-19 neopadne.

Stále však platí, že do země mohou přicestovat cizinci, kteří jsou přímými členy rodin kanadských občanů a lidí s trvalým pobytem na území země. Od října do země mohou přicestovat i studenti zapsaní do studijních programů kanadských univerzit.

V lednu 2021 byla přijata nová opatření v reakci na objev nových variant viru způsobujícího covid-19. Kanadská vláda apeluje na striktní omezení veškerých zahraničních cest a zpřísňuje podmínky vstupu na území Kanady. Od 7. ledna 2021 musí všichni cestující v letecké dopravě s destinací v Kanadě před vstupem do letadla doložit negativní test na covid-19.

Už 3. února byl ohlášen vládní plán, podle kterého musí od pondělí 22. února všichni cestující přeshraniční letecké dopravy podstoupit další test po příjezdu do Kanady a na vlastní náklady se ubytovat ve vládních karanténních zařízení po dobu minimálně třech nocí v případě negativního výsledku testu, či na celé dva týdny v případě testu pozitivního. Lidé, kteří i podruhé obdrží negativní výsledek mohou dokončit čtrnáctidenní karanténu doma.

Náklady na tři noci v takovémto zařízení vláda odhaduje na minimálně 2000 CAD na osobu. Tato nová opatření jsou zatím nejpřísnějším omezením přeshraničního pohybu do Kanady od počátku pandemie v březnu 2020.

Zpět na začátek

Vývoj situace v kanadských provinciích

Alberta

Alberta je od 8. prosince v částečném lockdownu. Od 8. prosince byly v Kanadě zakázány jakékoli sešlosti – soukromé i veřejné, venkovní, i uvnitř. Díky snížení počtu nemocných per capita provincie od poloviny ledna postupně ve dvou fázích uvolnila některé z restrikcí. Kvůli prudkému nárůstu počtu případů od začátku dubna 2021 (označovaného za třetí vlnu covid-19 v provincii) se restrikce 6. 4. opět zpřísnily návratem do první fáze uvolnění.

Nošení roušek na veřejnosti ve vnitřních prostorech je nařízeno celoplošně v celé provincii. Obchody v provincii zůstaly otevřené, ale pouze se zákazníky do 15 procent kapacity prodejny. Stejné pravidlo platí pro kostely a další náboženská centra.

Všechny děti nastoupily zpět do školy 11. ledna 2021, jak bylo původně plánováno. Zkoušky za duben, červen a srpen mohou být dětem na požádání prominuty.

Regiony s vyšším rizikem nákazy, mezi které patří oblast a okolí dvou největších měst Edmontonu a Calgary a další méně lidnaté oblasti, se řídí dalšími zákazy a nařízeními.

Město Edmonton prodloužilo svá opatření o povinném nošení roušek o rok, do 31.prosince 2021.

Od pondělí 18. ledna 2021 platí povolení na venkovní sešlosti do počtu deseti lidí (za podmínky, že všichni zúčastnění mají nasazené roušky a dodržují rozestupy minimálně dva metry). Osobní služby jako kadeřnictví, tetovací salóny či wellness budou znovu otevřeny. Maximální počet osob přítomných na pohřbech je stanoven na 20 (místo původních deseti).

Od 8. února do 6. dubna mohly i restaurace, bary a kavárny otevřít své prostory pro zákazníky. Dále byly povoleny školní aktivity a týmové sporty pro děti v počtu maximálně deseti lidí. Individuální cvičení ve dvou s trenérem v posilovnách bylo také povoleno. Tato povolení spojená s druhou fází uvolnění restrikcí však byla odejmuta 7. 4. z důvodu zhoršení zdravotní situace v provincii.

.

Saskatchewan

Provincie Saskatchewan zaznamenala výrazný nárůst případů covid-19. Přísné restrikce platné od 17. prosince 2020 byly znovu prodlouženy minimálně do 19. března 2021. Díky pozitivnímu vývoji situace v provincii byly ale některé z restrikcí uvolněny předčasně 9. března. Stávající restrikce však budou platit minimálně do 26. dubna.

Dne 27. listopadu vešly v platnost restrikce, které byly 14. prosince dále zpřísněny a prodlouženy přes celé vánoční svátky: v restauracích je možné usadit pouze čtyři osoby u stolu, přičemž stoly bez bariér musí být rozestaveny alespoň tři metry od sebe, provozní restaurací musí vést záznamy o všech hostech. Stále platí předchozí zákaz podávání alkoholu po 10. hodině večer.

Dále byly přerušeny všechny sportovní aktivity, včetně zápasů a tréningů, ve všech amatérských, či rekreačních ligách pro všechny věkové skupiny. Výjimka platí pouze pro tanečníky a atlety mladší 18 let za podmínky, že se řídí všemi dalšími předpisy. Roušky jsou povinné pro všechny vnitřní fitness aktivity, kromě těch v bazénu. Všichni žáci studenti a děti ve školkách mají nosit roušky.

Nošení roušek je nově povinné ve všech vnitřních veřejných prostorách, i tam, kam nemají návštěvníci přístup.

V prosinci 2020 byly v provincii zakázány soukromé sešlosti uvnitř, mimo členy dané domácnosti (ti, co bydlí sami se směli setkávat s maximálně jednou domácností o méně než pěti osobách). Venkovní sešlosti byly nyní limitovány počtem deseti lidí.

Dále byly uzavřeny kasina a bingo herny. Osobní služby jako je kadeřnictví mohou operovat pouze do kapacity 50 %. Zábavné akce, konference, muzea, kina atd. mohou pojmout maximálně 30 účastníků, všichni musí sedět na pevně daném místě, nesmí se konzumovat jídlo ani pití. Svatby a pohřby jsou možné do počtu 30 lidí. Omezen byl také provoz obchodů na 50 % jejich kapacity (u velkých obchodů nad 20 000 stop čtverečných pouze 25 %).

Saskatchewan uvolnil první z restrikcí až 9. března 2021. Vnitřní soukromé sešlosti byly povoleny do počtu 10 lidí. Od 19. března byla navýšena kapacita náboženských aktivit do počtu 150 účastníků (či 30 % kapacity).

Od 25. března platí přísnější restrikce pro oblast provinčního hlavního města Reginy – jedná se o zákaz jakýchkoli soukromých sešlostí uvnitř a omezení cestovaní z a do Reginy a jejího okolí. V současné době se kvůli růstu počtu případů covid-19 uvažuje o rozšíření těchto restrikcí na celé území provincie.

Manitoba

Provincie ve čtvrtek 13. listopadu implementovala lockdown nejprve do 11. prosince 2020, poté byla celá provincie přemístěna do „kritické“ zóny na mapě covid-19 až do 12. února 2021. Od soboty 23. ledna 2021 byla zmírněna omezení pro oblast celé Manitoby kromě severního regionu, kde je koncentrace onemocnění nejvyšší. Další dvě uvolnění restrikcí nastala v Manitobě od 12. února do 5. března. Stávající opatření by měla být platná v provincii minimálně do konce dubna, je však možné, že dojde i k jejich zpřísnění.

Omezené je od září i cestování z jižní (více zasažené) části Manitoby do části severní a obráceně. Od středy 27. ledna 2021 platí povinná čtrnáctidenní karanténa pro osoby, které přicestovaly do Manitoby z jiných částí Kanady.

Školy a školky zůstanou otevřené, s tím, že školy využívají hybridní formu spojení prezenční a distanční výuky.

Od 12 února 2021 vešlo v platnost nové nařízení pro celou oblast Manitoby přinášející podstatné uvolnění předchozích restrikcí. Restaurace mohou být otevřeny a operovat na 25 % své kapacity s tím, že u jednoho stolu mohou sedět pouze členové jedné domácnosti.

Venkovní sportovní zařízení mohou také otevřít a rovněž posilovny a tělocvičny mohou operovat na čtvrtinu své kapacity.

Místa uctívání (kostely) mohou být otevřeny na 10 % kapacity, do počtu maximálně 50 osob. Muzea, galerie a knihovny, stejně jako osobní služby (kadeřnictví, pedikúra atp.) mohou otevřít na 25 % kapacity stejně jako veškeré maloobchody. Každá domácnost také nově může pozvat k sobě domů i maximálně dva hosty.

Od 5. března je povolená provozní kapacita obchodů a restaurací navýšena na 50 procent. Vnitřní náboženské obřady jsou povoleny do maximální kapacity 25 % (či 100 osob). Lidé mají také větší možnosti společenských návštěv uvnitř – dvě domácnosti se nyní mohou scházet nehledě na počet jejích členů. Limit na sešlosti pod širým nebem byl navýšen na 10 lidí.

Od 23. března je snížen limit na maximální počet osob pro pohřby, svatby a venkovní veřejné sešlosti z původních 10 na 25. Od 26. března mohou obchody otevřít do 50 procent své kapacity (či 500 lidí, pokud je toto číslo menší).

Britská Kolumbie

Britská Kolumbie se obává šíření nákazy při hromadných setkáních, a proto od 19. listopadu do odvolání zakázala veškeré společenské akce a nařídila povinné nošení masek ve vnitřních veřejných prostorech a obchodech celoplošně v celé provincii. V provincii platí přísný zákaz společenských setkání uvnitř i venku.

Výjimku v oblasti společenských setkání uvnitř činí jen křty, svatby a pohřby, kde je počet všech přítomných limitován na 10 a veškeré oslavné akce po skončení samotného obřadu jsou zakázány. Lidé se mohou scházet doma pouze se členy vlastní domácnosti, či – v případě, že bydlí sami – mohou pozvat jednu až dvě osoby ze své „pandemické bubliny“.

Kina mají povoleno pokračovat v provozu, pokud se řídí striktními opatřeními pro zamezení šíření covidu-19. Stejné opatření platí i pro restaurace a bary, ve kterých u jednoho stolu sedí maximálně šest lidí, a to z jedné domácnosti nebo jedné „pandemické bubliny“.

Restaurace, služby, muzea, obchody, školky, parky sportovní zařízení fungují, i když v některých případech s omezenou otevírací dobou. V restauracích, barech a nočních klubech lidé mohou pouze sedět, taneční plochy v klubech jsou uzavřeny. Hotely jsou otevřené. Děti se v září vrátily do školy, univerzity fungují na modelu spojení fyzické a online výuky. Od cestování mimo vlastní komunitu jsou lidé silně odrazováni.

Ve čtvrtek 3. prosince přibyl zákaz všech týmových sportů pro dospělé. Do této kategorie nepatří plavání, tenis, lyžování nebo golf. Dětské taneční kroužky byly nově povoleny pod podmínkou přísných rozestupů.

Od 5. února přibylo nařízení povinného nošení roušek pro studenty středních škol.

Utužení restrikcí ve spojitosti s rozšířením nových variant viru platí v celé provincii od 30. března na dobu tří týdnů (tedy do 19. dubna). Uzavřeny byly restaurace a bary i lyžařská střediska, zakázáno skupinové cvičení pro dospělé. Předešlé povolení venkovních sešlostí z 1. března bylo pozastaveno.

Ontario

Celá provincie byla od 26. prosince 2020 v lockdownu. Kvůli strachu z přetížení zdravotnického systému v polovině ledna 2021 byl tento lockdown ještě zpřísněn na nařízení o zákazu vycházení.

Se snížením počtu případů byly restrikce uvolněny na většině území provincie od února 2021. V současné době byl vyhlášen nový celoprovinční lockdown na dobu čtyř týdnů od 3. dubna, který byl dále dále zpřísněn nařízením o zákazu vycházení od 8. dubna do 6. května 2021 

Provincie před „vánočním lock-downem“ přešla na nový systém více geograficky cíleného uvalení restrikcí, ten byl ale v souvislosti se zavedením celo-provinčních opatření pozastaven.

V době mezi lockdowny od 16. února do 3. dubna bylo 27 regionů Ontaria (většina provincie) přesunuta zpět do režimu méně přísných, lokalizovaných opatření. Ontario v tomto režimu rozdělilo regiony do pěti barevně označených kategorií podle úrovně rizika nákazy covid-19.

Nejvíce zasažené oblasti jako Toronto, Peel, či York zůstaly v režimu zákazu vycházení (tedy mimo režim barvami odstupňovaných restrikcí) až do 8. března, kdy byly zařazeny do nejpřísnější „šedé“ kategorie „lockdown“.

Roušky jsou nyní povinné při všech typech zaměstnání, ve veřejné dopravě a nákupních centrech v celé provincii.

Od 8. dubna platí v celém Ontariu nařízení o nevycházení z místa bydliště. Obyvatelé Ontaria nesmí opustit místo svého bydliště vyjma vycházek za účelem nákupu potravin a zdravotnických pomůcek, práce, kterou nelze zastat z domova, školy, či cvičení. Dále platí zákaz vnitřních soukromých sešlostí mimo členy jedné domácnosti, venkovní sešlosti jsou povoleny do počtu pěti lidí.

Restaurace, bary a sportovní zařízení jsou uzavřeny kromě dovozu jídla s sebou. Retail bez prodeje nezbytného zboží může provozovat pouze služby pro vyzvednutí předpřipravených objednávek. Velké supermarkety mohou ve svých prostorech pouze nezbytné zboží. Školy mohou zůstat otevřené, pokud se místní autority nerozhodnou jinak.

V úterý 26. ledna 2021 premiér Ontaria ohlásil povinné testování osob, které se dopraví letecky na mezinárodní letiště v Torontu. Důvodem je strach z rychlého šíření nové varianty covid-19 a nespokojenost s rychlostí, se kterou bude možné spolehlivě zavést federálně nařízené testování všech přeshraničních cestujících. Testování započalo v pondělí 1. února 2021.

Québec

Během jara a začátku podzimu byl Québec největším ohniskem nákazy covid-19 v Kanadě. Většina provincie (kromě spoře osídleného severu) byla od 9. ledna do 8. února v režimu zákazu vycházení. 

Lockdown v sobě obsahuje všechny předešlé restrikce pro „zóny s maximálním nebezpečím nákazy“ plus další restrikce jako je níže zmíněný zákaz vycházení.

Od pondělí 8. února byly některé regiony provincie přesunuty z tzv. „červeného stupně“ maximálních restrikcí (na úrovni lockdownu) do „stupně oranžového“. V přísném režimu maximálního nebezpečí v současné době jsou oblasti velkých měst Québec City, Gatineau, Montréal a Laval. V současné době se restrikce v kritických zónách v souvislosti s rozšířením nových variant viru dále zpřísňují.

Pro zóny „červeného stupně“ s maximálním nebezpečím nákazy platí od 8. února restrikce: zákaz vycházení mezi osmou hodinou večerní a pátou hodinou ráno pod pokutou ve výši 1 000 až 6 000 CAD, zákaz veškerých domácích sešlostí i sešlostí veřejných (vyjma pohřbů).

Posilovny, bary, restaurace a kasina, stejně jako kina a divadla jsou uzavřeny. Muzea, planetária, zahrady, akvária a zoologické zahrady i knihovny mohou být otevřeny, splňují-li aktuální protokoly. Místa uctívání (kostely) jsou otevřené do účasti 10 osob, pohřby do 25 osob.

Obchody se zbytným zbožím a osobní služby (kadeřnictví atd.) jsou zavřeny vyjma služeb drive-in. Platí zde povinnost práce z domova (pokud je povahou povolání umožněna), rodiče jsou odrazováni od posílání dětí do školek. Žáci středních škol musí nosit roušky po celou dobu výskytu na pozemku školy, žáci vyšších tříd přechází na kombinovanou (prezenční a online) výuku.

Terciální vzdělávání je možné osobně jen v nutných případech. Mimoškolní aktivity jsou však zrušeny.  Od 1. dubna byly uzavřeny všechny školy v oblasti měst Québec City a Gatineau. Venkovní sportovní aktivity jsou povoleny do počtu čtyř osob, vnitřní sportování je zakázáno. Lidé s těžce zasažených oblastí mají zakázáno po provincii cestovat.

Nový Brunšvik

V provincii je nyní evidováno 141 aktivních případů nemoci covid-19. Většina provincie je v takzvané oranžové úrovni restrikcí. Od neděle 28. února se celá provincie přesouvá do „žlutého“ režimu uvolněných restrikcí.

Na této úrovni opatření jsou povoleny sešlosti členů jedné domácnosti s maximálně patnácti dalšími osobami ze stálé „sociální bubliny“.

Nový Brunšvik dále v souvislosti s růstem případů covid-19 v Halifaxu rozhodl o ukončení volného („bezkaranténního“) pohybu mezi touto provincií a ostatními provinciemi atlantického pobřeží v rámci tzv. „Atlantické bubliny“.

Ostrov prince Edwarda

Na ostrov mají přístup pouze rezidenti. Sezónní rezidenti, musí požádat o vstup a strávit čtrnáct dní v karanténě. Soukromé sešlosti jsou omezeny na členy domácnosti plus maximálně deset dalších stálých osob na 20 osob, organizované na padesát osob. Momentálně je na ostrově šest případů covid-19.

Nové Skotsko a ostatní oblasti

Nové Skotsko zaznamenalo nárůst případů, a to především v okolí hlavního města Halifaxu.

Lidé se mohou scházet ve skupinkách, omezení kontaktů pro soukromé sešlosti na deset osob je silně doporučováno. Akce organizované firmami, či veřejnými institucemi mají kapacitu omezenou na 50 %. Služby, restaurace, bary a kasina mohou být otevřené, pokud dodržují protokoly týkající se covidu-19. Momentálně je v Novém Skotsku 41 prokázaných nákaz.

V Newfoundland a Labrador je povoleno společenské shromažďování venku ve skupinách až 50 lidí, jsou otevřeny posilovny, arény, a dětská hřiště. Momentálně je v provincii pouze dvanáct případů covid-19.

Zpět na začátek

Podpora pro podniky i živnostníky

Kanadská vláda podpořila ekonomiku 82 miliardami dolarů. Poskytla přímou podporu kanadským pracovníkům a podnikům ve výši až 27 miliard dolarů. 55 miliard dolarů je pak určeno na pokrytí potřeb likvidity kanadských firem a domácností prostřednictvím daňových odkladů. Finanční plán zahrnuje i dlouhodobější podporu příjmů pro občany, kteří v důsledku nemoci covid-19 ztratili práci nebo mají zkrácenou pracovní dobu.

Míra nezaměstnanosti klesla z červencových 10,9 na 8,6 % (údaj za prosinec 2020), stále je však velmi vysoká oproti stavu před pandemií. V únoru 2020 byla míra nezaměstnanosti 5,6 %.

Benoit Daoust / Shutterstock.com

Vládní nouzový program mzdových dotací byl prodloužen do léta 2021, aby pomohl zaměstnavatelům udržet své zaměstnance na výplatní listině během pandemie. Vládní dotace v aktuálním pokrývá v základu už jen 20 % mzdy (plus dalších 25 % u obzvláště zasažených firem).

Společnosti si mohou žádat o dotaci na mzdové náklady ve výši 73 miliard dolarů. Lze zažádat i zpětně do 15. března. Pomoc je určena pro ty společnosti, které ztratily 15 % příjmů v březnu, nebo 30 % v dubnu či květnu.

Od 22. listopadu se podnikatelé mohou přihlásit i k novému příspěvku na pokrytí nákladů spojených s pronájmem (až do června 2021) ve výši až do 65 % celkových nákladů. Dalších 25 % nákladů na pronájem pokryje stát v případě, že provoz organizace byl ukončen na základě státní vyhlášky. Vláda firmám nabízí také bezúročnou půjčku až do výše 60 tisíc CAD.

Na zvýšení mezd nezbytných pracovníků nacházejících se v „první linii“ boje proti covidu-19 (zdravotnický personál, prodejci v supermarketech atp.) byly vyčleněny čtyři miliardy dolarů. K podobným navyšováním mezd a bonusům přistoupily i samotné provincie – např. Ontario navýšilo mzdy těmto pracovníkům o 4 CAD na hodinu a zavedlo měsíční bonus 250 CAD.

Od 6. dubna až do 3. října mohli pracovníci postiženi nemocí žádat o vládní příspěvek. Tento příspěvek činil 2000 CAD měsíčně od dobu maximálně 28 týdnů. Příspěvek byl určený i pro samostatně výdělečné osoby, ukázalo se však, že byl kvůli slabé kontrole často zneužíván. Tento vládní program pomoci lidem neschopným práce kvůli covid 19 byl dvakrát prodloužen a celkově nyní činí maximum 56 tisíc CAD (v přepočtu 235 tisíc Kč) na recipienta.

Studenti, kteří nemohou najít práci během pandemie, mohli od května do srpna pobírat 1250 dolarů každé 4 týdny, nebo 2000 dolarů každé 4 týdny, pokud mají osobu na nich závislou nebo handicap. Vláda poskytuje i mimořádnou pomoc osobám, které nemají na jakýkoliv příspěvek nárok. Jedná se například o sezónní pracovníky či občany, kteří dávky v nezaměstnanosti již vyčerpali.

Kanadská vláda v říjnu nahradila starší programy na pomoc pracovníkům postiženým covid-19 novými dočasnými vládními benefity v celkové odhadované hodnotě 37 miliard CAD. Podpora je vyplácena od října 2020. Jsou to tzv. Zotavovací benefit, Nemocenský zotavovací benefit a Zotavovací benefit pro opatrovníky, které by nahradily stávající příspěvky ve výší 400 resp. 500 CAD měsíčně po dobu 26 týdnů.

Premiér následně v únoru 2021 prodloužil maximální dobu čerpání Zotavovacího benefitu a Zotavovacího benefitu pro opatrovníky z 26 týdnů na 38.

Pohled na město Toronto přes jezero Ontario, Kanada

Zpět na začátek

Ekonomické dopady

Deficit kanadského obchodu

Problémy jsou také v dovozu a vývozu. V dubnu tohoto roku se deficit kanadského obchodování zdvojnásobil na 3,3 bilionu dolarů kvůli nemoci covid-19, která zastavila import a export. Kanadský vývoz tak klesl o 29,7 % na 32,7 miliardy dolarů, což je nejnižší číslo za posledních 10 let, a dovoz klesl o 25,1 % na 35,9 milionu dolarů, což je opět nejnižší od roku 2011.

Koronavirová pandemie zasáhla globální zásobovací řetězce a donutila Kanadu uzavřít všechny „nedůležité“ podniky a vyzývat lidi, aby zůstali doma.

Vláda investovala 240 milionů dolarů do virtuální zdravotní péče. Prostředky jsou určeny na podporu on-line platforem pro podporu duševního zdraví. Společnost AbCellera od vlády obdrží 175 milionů dolarů, na podporu výzkumu koronaviru.

Kanadské firmy a menší podnikatelé jsou těžce zasaženi restrikcemi spojenými s covid-19 v Kanadě. Podle kanadského Statistického úřadu přerušilo v roce 2020 činnost zhruba 58 tisíc podniků, podle odhadů by toto číslo mohlo vzrůst až na 200 tisíc (do konce pandemie).

V lednu 2021 Kanadské federace nezávislých podniků odhadla, že zhruba 181 tisíc kanadských podnikatelů zvažuje ukončení svého podniku kvůli nové vlně lockdownů a restrikcí.

Kanadské aerolinky žádají vládu o uvolnění restrikcí

Zastupitelé největších kanadských společnosti Air Canada, WestJet a Air Transat chtějí, aby vláda odlehčila cestovní omezení, povinnou karanténu a otevřela hranice.

Společnost Air Canada zrušila stovky letů, tisíce pracovních míst a funguje v pětiprocentní kapacitě. K tlaku o otevření hranic pro turisty se v minulosti v otevřeném dopise kanadské vládě připojily i evropské aerolinky, cestovní agentury a společnosti, zabývající se turismem.

Air Canada nakoupila 25 000 sad pro rychlé testy na covid 19 a doufá, že posílené možnosti testování povedou k uvolnění restrikcí pro mezinárodní cestování. Kanadská studie nyní testuje pasažéry vstupující do Kanady z mezinárodních letů, aby se ukázalo, jaké procento pasažérů přiveze covid 19, a zda je čtrnáctidenní karanténa po příjezdu nutná.

Od 7. ledna 2021 se musí všichni cestující letecké dopravy s cílem v Kanadě prokázat na letišti negativním testem na covid-19, jinak jim nebude umožněno nastoupit do letadla.

Od 3. února 2021 musí všichni cestující mezinárodní letecké dopravy s destinací v Kanadě podstoupit nákladné testování a minimálně třídenní karanténu ve vládních karanténních zařízeních na vlastní náklady. Tato snaha kanadské federální vlády o razantní snížení počtu přeshraničních cest se může stát likvidační pro menší aerolinky, cestovní kanceláře, či letiště.

Mezinárodní letiště v Calgary jako jediné v Kanadě nabízí při příletu z  mezinárodních destinací rychlotest a pokud bude negativní, tak se nyní čtrnáctidenní karanténa zkrátí na 4 dny s povinností test po pěti dnech opakovat. Je to experiment, který je bedlivě sledován zbytkem Kanady a pokud se osvědčí, bude implementován na ostatních mezinárodních letištích a pozemních přechodech. Tento pilotní projekt byl však suspendován ve chvíli, kdy vešlo v účinnost nařízení o povinné třídenní karanténě ve vládních zařízeních na vlastní náklady, viz výše.

Nový rychlotest

Kanadské ministerstvo zdravotnictví schválilo rychlotest, který se nemusí skladovat v chladu a je schopen prokázat výsledek testování už během jedné hodiny. Zdravotnická společnost se sídlem v Thunder Bay v provincii Ontario je jednou s prvních, která bude tento test využívat. Nový rychlo-test by mohl pomoci s více efektivním testováním, který by zmírnil dopady pandemie na kanadskou ekonomiku.

Některé pojišťovny odmítají platit za zrušené lety z důvodu koronaviru

TD Bank čelí navrhované hromadné žalobě ohledně nároků na cestovní pojištění, které banka po zrušení cesty odmítla zaplatit. Ačkoli během pandemie došlo k několika individuálním nárokům, v USA se objevily hromadné žaloby, které by podle odborníku mohly nadále vznikat i v Kanadě.

Vakcinace v Kanadě

V druhém prosincovém týdnu byla oficiálně kanadskou vládou schválena vakcína Pfizer-BioNTech COVID-19, Kanada se tak stala třetí zemí na světě, která tuto vakcínu schválila. Pokud vše půjde podle plánu, první Kanaďané by mohli být očkovaní už v lednu 2021.

Ve středu 23. prosince Kanada schválila i vakcínu od americké firmy Moderna, která díky svým nižším nárokům na skladování slibuje velice efektivní způsob distribuce.

Jako třetí byla na konci února 2021 schválena vakcína proti covid-19 od Oxford-AstraZeneca. V prvním březnovém týdnu byla schválena i vakcína od firmy Johnson & Johnson, první vakcína proti covid-19 na kanadském trhu, která vyžaduje pouze jednu dávku.

Prvními recipienty by podle kanadské vlády měli být občané s vysokým rizikem onemocnění – lidé nad 80 let, pracovníci pečovatelských domů, zdravotníci, a domorodé obyvatelstvo. Cílem je dosáhnout 70% proočkovanosti kanadských obyvatel do září 2021.

Široká veřejnost by měla mít možnost se oočkovat od dubna 2021. Podle kanadského premiér, aby do konce roku 2021 měli mít vakcínu v Kanadě všichni, kdo o ni stojí.

Kanada vkládá své naděje i do spolupráce americké farmaceutické společnosti Novavax, která by měla do letošního července zprovoznit výrobní linku na vakcínu proti covid-19 v Montrealu. Pokud bude tato první vakcína vyráběná v Kanadě schválena kanadským ministerstvem zdravotnictví, měla by od podzimu dodat další dva miliony dávek vakcín za měsíc.

V současné době bylo vakcinováno (minimálně jednou dávkou vakcíny) asi 17 procent kanadské populace. Země se nicméně potýká s nedostatečnými dodávkami vakcíny od obou výrobců.

Jaroslav Jelínek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Calgary

Zpět na začátek

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Doporučujeme

Další zprávy z Ameriky

Pravidelné novinky e-mailem