Koronavirová situace v Kanadě je stále stabilizovaná

K 18. říjnu bylo v Kanadě nakaženo koronavirem covid-19 zhruba 192 tisíc lidí, zhruba 9 700 nemocných už v zemi nákaze podlehlo. Zhruba 84 procent infikovaných se již zotavilo. Země má stále uzavřené hranice pro všechny cizince včetně občanů USA, s výjimkou lidí s trvalým pobytem či pracovním povolením v Kanadě a diplomatů.

Radnice v Torontu a světelný nápis Toronto, Kanada

Většina případů minulých i aktivních je koncentrována do provincií Québec a Ontario. Několik provincií zažívá druhou vlnu nárůstu případů, což znamená, že některá opatření zavedená s postupným uvolňováním jsou znovu omezována. 

Největší počet aktivních případů Covid 19 na 100 000 obyvatel mají provincie Manitoba (112), Québec (100) a Alberta (63).

Možnosti cestování

Hranice mezi Spojenými státy a Kanadou zůstanou nadále uzavřené pro cesty nezbytně nutné. Kanada v tuto chvíli není připravena otevřít své hranice občanům EU ani odhadnout časový rámec, kdy by k otevření mohlo dojít. Důležitou roli při dalším rozhodování bude hrát situace v USA. Je nepravděpodobné, že by Kanada otevřela hranice občanům EU dříve než Američanům.

Vzhledem k tomu, že se situace v USA vyvíjí velice nepříznivě, otevření hranic mezi Kanadou a USA se odložilo o další měsíc, a to do 21. října 2020.

V tuto chvíli by ani nebylo možné otevřít hranice celé Kanady, ale pouze některé části, protože některé provincie zůstávají uzavřeny i pro kanadské občany, kteří nejsou rezidenty v dané oblasti.

Stále však platí, že do země mohou přicestovat cizinci, kteří jsou přímými členy rodin kanadských občanů a lidí s trvalým pobytem na území země. Tito lidé nesmí mít příznaky nemoci covid-19 a musí strávit 14 dní v karanténě. Kanadská vláda odrazuje od veškerých cest mimo Kanadu, vyjma těch nezbytně nutných.

Zpět na začátek

Vývoj situace v kanadských provinciích

Alberta

Alberta je od 12. června ve druhé uvolňovací fázi, počet nakažených ale v podzimních týdnech výrazně stoupá. Calgary, Edmonton, Canmore a Banff zavedly povinné nošení roušek ve veřejné dopravě, obchodech, obchodních centrech, kostelech atd.

Ve druhé fázi je povoleno otevřít třídy 1 až 12, které potřebují dodělat zkoušky, a letní školy. Nadále jsou otevřeny knihovny, služby, wellness služby, divadla a kina, komunitní haly, týmové sporty, posilovny, arény, bazény, instrumentální koncerty a kempy. Všechna tato zařízení musí dodržovat typ protokolu příslušící danému typu zařízení.

Většina podniků včetně restaurací a kaváren vyžaduje po svých zákaznicích nošení roušek. Nadále jsou s příslušnými omezeními otevřeny knihovny, služby, divadla a kina, komunitní haly, týmové sporty, posilovny, arény, bazény či povoleny instrumentální koncerty.

Ve vnitřních prostorech se může scházet až 50 lidí, při událostech, jako jsou svatby, pohřby, kina a umělecké události může být až 100 zúčastněných za předpokladu, že všichni sedí. Venkovní komunitní události jako festivaly, sportovní akce a rodea jsou povoleny do počtu 200 osob. Počet osob na bohoslužbách, v restauracích, kasínech, barech a bingo halách není omezen.

Hlavní město provincie Edmonton si drží prvenství v počtu aktuálně nakažených, dále pak následuje Calgary. Obyvatelé Edmontonu a jeho okolí v souvislosti s rostoucím počtem nakažených osob byli vyzváni k dobrovolným opatřením omezujícím soukromé sdružování (nyní pouze pro maximálně 15 lidí) a nabádajícím k nošením masek ve vnitřních prostorách na všech pracovištích.

Kapacity v rekreačních centrech a konferenčních halách byly sníženy na 25 % do maximálního počtu 100 účastníků. Provincie stále doporučuje vyvarovat se nedůležitému cestování a toto doporučení zruší až s uvolňovací fází číslo 3.

Kdokoliv pociťuje příznaky spojené s nemocí má doporučenou čtrnáctidenní karanténu. Kdo má kašel, rýmu, bolesti v krku či dušnost by se měl 14 dní izolovat doma. Děti ve školách nosí roušky – žáci od 4. až do 12. třídy i během vyučování.

Saskatchewan

Saskatchewan je v uvolňovací fázi číslo čtyři z pěti. Občané se mohou scházet ve skupinách až 30 lidí.

Děti se 8. září vrátily do škol. Sportovní tymy se mohou účastnit turnajů, bez podávaní rukou a plácaní si. Jsou otevřené vnitřní bazény, knihovny, dětská hřiště, veřejné parky, galerie, kina a kasina. Severní část provincie zaznamenala v říjnu čtyřnásobný nárůst pacientů s covid-19, zdravotníci nabádají k nošení roušek a dodržování rozestupů.

Manitoba

Manitoba v posledních týdnech zaznamenala nejdramatičtější růst počtu osob nakažených per capita. Nejzaraženější je oblast hlavního města Winnipeg a 17 přilehlých municipalit. Tyto části Manitoby byly zařazeny do tzv. oranžové zóny s přísnějšími restrikcemi – povinnost nošení roušek ve všech vnitřních veřejných prostorech, sdružování osob je povoleno do počtu maximálně deseti osob (pro vnitřní i venkovní sešlosti).

Tato opatření budou platit minimálně do 26. října 2020. Menší oblasti kritických hotspotů v provincii mají režim ještě přísnější a omezující veškerý nikoli nezbytný pohyb mimo domov. Premiér provincie zvažuje budoucí lockdown.

V méně zasažených částech provincie platí restrikce pro stupeň „ostražitost“, která vyžaduje účast na základních bezpečnostních opatřeních jako správná hygiena rukou, izolace v případě příznaků spojených s covid-19, sdružování do počtu 50 osob uvnitř a 100 venku, nošení roušek ve všech vnitřních veřejných prostorech, kde se nedají dodržovat rozestupy.

Otevřeny zůstávají podniky sloužící pro rekreaci jako jsou kasina, kina a divadla do kapacity 30 %. Restaurace mohou fungovat se stoprocentní kapacitou.

Školky fungují s omezením celkového počtu osob (dětí a personálu) na 30. Školy i univerzity zůstávají otevřené s prezenční výukou, kde je to možné. Širokospektré znovuotevření podniků však funguje za cenu přísného omezení cestování do této provincie. Po příjezdu do Manitoby z jiné provincie či teritoria v Kanadě je vyžadována 14denní karanténa. Výjimky platí pouze pro asymptomatické rezidenty Manitoby, kteří vycestovali pouze do západní Kanady či do oblasti severozápadního Ontaria, osoby zajišťující transport a lékařský personál. Omezené je od září i cestování z jižní, více zasažené části Manitoby, do části severní a do malých izolovaných komunit.

Britská Kolumbie

Britská Kolumbie je ve třetí fázi (ze čtyř) uvolňování. Razantní nárůst případů spojovaný s tzv. druhou vlnou nezaznamenala. Lidé mohou přes provincii cestovat. Restaurační zařízení, služby, muzea, obchody, školky, parky, pláže a sportovní zařízení fungují.

V restauracích, barech a nočních klubech lidé mohou nově pouze sedět, taneční plochy v klubech jsou uzavřeny.

Hotely jsou otevřené. Děti se v září vrátily do školy, univerzity fungují na modelu spojení fyzické a online výuky. Nově je určen limit na počet osob v místech, která si lidé pronajímají, housboatech a lodích. Některé oblasti Britské Kolumbie dodržují přísnější opatření, jako je například nošení roušek při čekání ve frontách na lanovku v horských střediscích a roušky při nasedání a vystupování z lanovek. Provincie nevyžaduje nošení roušek v obchodech.

Ontario

Ontario je v poslední, třetí uvolňovací fázi (od 17. července) a mohou být otevřeny posilovny, kina, bary a vnitřní prostory restauraci. Kvůli aktuálnímu růstu počtu nových případů bylo znovu omezeno soukromé shromažďování lidí na 10 osob (z 50) ve vnitřních prostorech a 25 osob (z 100) pro venkovní sešlosti. Omezen byl i prodej alkoholu po jedenácté hodině večer.

Masky jsou nyní povinné při všech typech zaměstnání, ve veřejné dopravě a nákupních centrech v celé provincii. Provincie také bojuje s nedostatečně efektivním testováním, kvůli kterému je od 6.října pozastaveno testování neobjednaných pacientů.

Provinční vláda čelí silné kritice za nepřehledná, neefektivní a rychle se měnící opatření. Od soboty 10. října na následujících 28 dní přijata nová opatření speciálně pro oblasti Ottawy, Toronta a Peelu.

Tyto přísnější restrikce zahrnují: zákaz vnitřního společenského stolování, zavření tělocvičen, kin, kasin, divadel a závodních atrakcí. Školy, školky a kostely zůstávají otevřené. Služby, kde není možné nošení roušek jako jsou kosmetické služby, či týmové sporty, jsou zakázány. Lidé by měli zůstat doma, pokud není jejich odchod nutný.

Quebec

Provincie stále drží prvenství v počtu nakažených, v současné době má okolo 8500 aktivních případů. Z důvodů rostoucího počtu případů v posledních dvou týdnech byly oblasti Montréalu, města Québec a regionu Chaudière-Appalaches vyhlášeny jako zóny s velkým nebezpečím nákazy.

Pro tyto zóny platí nové restrikce minimálně do 28. října 2020 – zákaz domácích sešlostí. Posilovny, bary, restaurace a kasina, stejně jako knihovny, muzea, kina a divadla jsou uzavřeny. Hotely, kadeřnictví a podobné podniky mohou zatím zůstat otevřené. Nové restrikce pro hotspoty od čtvrtka 8.října modifikují výuku ve školách. Žáci středních škol musí nosit roušky po celou dobu výskytu na pozemku školy, žáci vyšších tříd přechází na kombinovanou (prezenční a online) výuku. Lidé z těžce zasažených oblastí mají zakázáno po provincii cestovat. Následující restrikce platí i pro zbytek provincie. V dopravních prostředcích musí všichni lidé starší 12 let nosit roušky.

Privátní sektory mohou od 18. července povolat své zaměstnance, kteří pracovali z domova, zpět do práce s maximální 25 % kapacitou. Bary mohou mít otevřeno do 1 hodiny ranní s 50 % kapacitou. Lidé nesmí tančit a mohou jen sedět. Bary musí vest záznamy o lidech, kteří navštívili jejich podniky.

Nový Brunšvik

Nový Brunšvik je již ve 3. fázi opětovného otevření, která je nazývána žlutou fází. Jsou povolena shromáždění do 50 lidí a jsou otevřeny kostely, posilovny, kadeřnictví i úřady. Ve všech budovách otevřených veřejnosti lidé musí nosit roušky. V celé provincii je nyní evidováno 89 aktivních případů nemoci covid-19. Dva regiony provincie byly zařazeny do režimu vyšší ostražitosti, jejich obyvatelé nesmí cestovat mimo zasažený region.

Ostrov prince Edwarda

Ostrov prince Edwarda je již ve třetí fázi uvolňování, která by měla trvat tři týdny. Na ostrov mají přístup pouze rezidenti. Sezónní rezidenti, kteří ostrov navštěvují pouze v létě, musí požádat o vstup a strávit 14 dní v karanténě. Děti by se vrátily do škol. Momentálně je na ostrově pět případů nemoci.

Nové Skotsko a ostatní oblasti

Rezidenti Nového Skotska, Nového Brunšviku, Newloundland a Labradoru a Ostrova Prince Edwarda mohou cestovat mezi těmito provinciemi bez omezení a nemusí podstoupit karanténu. Při vstupu se ovšem musí prokázat, že jsou rezidenty dané provincie. Tato čtyři území nazývají Atlantickou bublinou. Mnoho kanadských občanů, kteří nežijí v jedné z oblastí, ale původně odsud pocházejí nebo zde vlastní nemovitost, mají problém do těchto provincií odcestovat. Musejí žádat o povolení a je přísně nakázaná čtrnáctidenní karanténa, kterou příslušné instituce kontrolují.

V Novém Skotsku se opatření postupně uvolňují. Lidé se mohou scházet ve skupinkách ne větších než deset lidí. Služby, restaurace, bary a kasina mohou být otevřené, pokud dodržují protokoly týkající se covid-19. Momentálně je v Novém Skotsku jediný případ nákazy.

Newfoundland a Labrador jsou stále ve fázi číslo dvě. Lidé se mohou scházet venku ve skupinách až 50 lidí, jsou otevřeny posilovny, arény, venkovní bazény, kempy a dětská hřiště. Momentálně je v provincii devět případů nemoci.

V Yukonu jsou již otevřeny restaurace s 100% kapacitou, služby, kempy a shromáždění do 50 lidí. V červenci provincie vstoupila do 2. fáze a ruší se cestovní omezení mezi Yukonem, Britskou Kolumbii, Severozápadním Teritoriem a Nunavutem. Všechna omezení provincie plánuje zrušit až v 5. fázi, která by měla nastat až s očkováním.

Zpět na začátek

Podpora pro podniky i živnostníky

Kanadská vláda podpořila ekonomiku 82 miliardami dolarů. Poskytla přímou podporu kanadským pracovníkům a podnikům ve výši až 27 miliard dolarů. 55 miliard dolarů je pak určeno na pokrytí potřeb likvidity kanadských firem a domácností prostřednictvím daňových odkladů. Finanční plán zahrnuje i dlouhodobější podporu příjmů pro občany, kteří v důsledku nemoci covid-19 ztratili práci nebo mají zkrácenou pracovní dobu.

V srpnu míra nezaměstnanosti klesla z červencových 10.9 na 9 %, stále je však velmi vysoká oproti stavu před pandemií. V únoru 2020 byla míra nezaměstnanosti 5,6 procenta.

Benoit Daoust / Shutterstock.com

Vládní nouzový program mzdových dotací byl prodloužen do 21. listopadu 2020, aby pomohl zaměstnavatelům udržet své zaměstnance na výplatní listině během pandemie. Vládní dotace v aktuálním období (září) pokrývá v základu už jen 20 procent mzdy (plus dalších 25 % u obzvláště zasažených firem).

Od 6. dubna až do 26. září mohou pracovníci postiženi nemocí žádat o vládní příspěvek. Tento příspěvek činí 2000 CAD měsíčně od dobu maximálně 28 týdnů. Příspěvek je určený i pro samostatně výdělečné osoby, ukazuje se však, že je kvůli slabé kontrole často zneužíván. Tento vládní program pomoci lidem neschopným práce kvůli covid 19 byl dvakrát prodloužen a celkově nyní činí maximum 56 tisíc CAD (v přepočtu 235 tisíc Kč) na recipienta.

Společnosti si mohou žádat o dotaci na mzdové náklady ve výši 73 miliard dolarů. Lze zažádat i zpětně do 15. března. Je určena pro ty společnosti, které ztratily 15 % příjmů v březnu, nebo 30 % v dubnu či květnu.

Na zvýšení mezd nezbytných pracovníků nacházejících se v „první linii“ boje proti nákaze (zdravotnický personál, prodejci v supermarketech, atp.)  byly vyčleněny čtyři miliardy dolarů. K podobným navyšováním mezd a bonusům přistoupily i samotné provincie – například Ontario navýšilo mzdy těmto pracovníkům o čtyři dolary na hodinu a zavedlo měsíční bonus 250 CAD.

Studenti, kteří nemohou najít práci během pandemie, mají od května do srpna možnost pobírat 1250 dolarů každé 4 týdny, nebo 2 000 dolarů každé čtyři týdny, pokud mají osobu na nich závislou, nebo handicap.

Vláda poskytuje i mimořádnou pomoc osobám, které nemají na jakýkoliv příspěvek nárok. Jedná se například o sezónní pracovníky, studenty či občany, kteří dávky v nezaměstnanosti již vyčerpali.

V současné době kanadská vláda představila návrh zákona (Bill C-2), který by měl v následujících dnech zavést tři nové dočasné vládní benefity na pomoc lidem postiženým nákazou. Jsou to takzvaný Zotavovací benefit, Nemocenský zotavovací benefit a Zotavovací benefit pro opatrovníky, které by nahradily stávající příspěvky ve výší 400 respektive 500 CAD měsíčně po dobu 26 týdnů.

Pohled na město Toronto přes jezero Ontario, Kanada

Zpět na začátek

Ekonomické dopady

Deficit kanadského obchodu

Problémy jsou také v dovozu a vývozu. V dubnu tohoto roku se deficit kanadského obchodování zdvojnásobil na 3,3 bilionu dolarů kvůli nemoci covid-19, která zastavila import a export. Kanadský vývoz tak klesl o 29,7 % na 32,7 miliardy dolarů, což je nejnižší číslo za posledních 10 let, a dovoz klesl o 25,1 % na 35,9 milionu dolarů, což je opět nejnižší od roku 2011.

Koronavirová pandemie zasáhla globální zásobovací řetězce a donutila Kanadu uzavřít všechny „nedůležité“ podniky a vyzývat lidi, aby zůstali doma. V posledních týdnech se 10 kanadských provincií snaží o restart ekonomik.

Vláda investovala 240 milionů dolarů do virtuální zdravotní péče. Prostředky jsou určeny na podporu on-line platforem pro podporu duševního zdraví. Společnost AbCellera od vlády obdrží 175 milionů dolarů, na podporu výzkumu koronaviru.

Kanadské aerolinky žádají vládu o uvolnění restrikcí

Zastupitelé největších kanadských společnosti Air Canada, WestJet a Air Transat chtějí, aby vláda odlehčila cestovní omezení, povinnou karanténu a otevřela hranice.

Společnost Air Canada zrušila stovky letů, tisíce pracovních míst a funguje v pětiprocentní kapacitě.

V současné době Air Canada nakoupila 25 000 sad pro rychlé testy na covid 19 a doufá, že posílené možnosti testování povedou k uvolnění restrikcí pro mezinárodní cestování. Kanadská studie nyní testuje pasažéry vstupující do Kanady z mezinárodních letů, aby se ukázalo, jaké procento pasažérů přiveze covid 19, a zda je čtrnáctidenní karanténa po příjezdu nutná. K tlaku o otevření hranic pro turisty se v minulosti v otevřeném dopise kanadské vládě připojily i evropské aerolinky, cestovní agentury a společnosti, zabývající se turismem.

Aerolinky žádají o změnu

Evropské aerolinky, cestovní agentury a veškeré společnosti, které se zabývají turismem, v otevřeném dopise kanadské vládě žádají o otevření kanadských hranic pro turisty.

Některé pojišťovny odmítají platit za zrušené lety z důvodu koronaviru

TD Bank čelí navrhované hromadné žalobě ohledně nároků na cestovní pojištění, které banka po zrušení cesty odmítla zaplatit. Ačkoli během pandemie došlo k několika individuálním nárokům, v USA se objevily hromadné žaloby, které by podle odborníku mohly nadále vznikat i v Kanadě.

Jaký bude druhý „lock-down“?

Podle expertů to nebude jako při první vlně. „Jsme někde jinde, než jsme byli v březnu,“ tvrdil doktor infekčních nemocí Zain Chagla při interview s televizní redakcí CTV. „Předtím jsme neměli ani ponětí, jak hluboko se virus dostane mezi naše komunity. V březnu jsme měli nedostatek nemocničního vybavení a limitované množství testů v celé zemi. Abychom se vyhnuli dalšímu lock-downu, musí naši politici přijít s dlouhodobým efektivním řešením venkovních zařízení a zblízka monitorovat povolená shromáždění.“

Jaroslav Jelínek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Calgary

Zpět na začátek

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Doporučujeme

Další zprávy z Ameriky

Pravidelné novinky e-mailem