Kanada zůstává uzavřená kvůli covid-19, do země pouští jen plně očkované

K 17. únoru 2022 bylo v Kanadě nakaženo covidem-19 zhruba 3,22 milionu osob, okolo 35,8 tisíc nemocných nákaze podlehlo. Země má stále uzavřené hranice pro turisty, kteří nejsou plně očkováni.

Radnice v Torontu a světelný nápis Toronto, Kanada
Ilustrační fotografie

Vývoj koronavirové situace

Kanada zaznamenala celkem pět vln onemocnění covid-19. Většina provincií i některá teritoria prošla fází lock-dowmu. V létě 2021 míra aktivních případů covid-19 výrazně klesla v celé Kanadě, v některých provinciích dokonce na nejnižší úroveň od března 2020.

Od poloviny srpna 2021 se však hovoří o čtvrté vlně covid-19 způsobené především variantou viru delta, následně pak současné páté vlně v souvislosti s variantou omikron.

Největší počet aktivních případů covid-19 na 100 000 obyvatel mají Severozápadní teritoria (1 686), dále provincie Ostrov Prince Edwarda (1 232) a provincie Manitoba (1 133).

Kanada vkládá naděje v uzdravení obyvatelstva i ekonomiky v souvislosti s distribucí vakcín proti covid-19, které jsou dostupné pro osoby bez zvýšeného rizika zhruba od léta 2021.

Plně naočkovaní jedinci se v Kanadě těší mnohým výhodám, jako je například zrušení nutnosti 14denní karantény po příjezdu ze zahraničí od 5. července 2021, možnost cestování vlakovou a leteckou dopravou vnitrostátně, či snazšímu přístupu k neesenciálním službám.

V současné době některé z provincií přistupují k opětovnému uvolnění restrikcí. V únoru 2022 proběhla v Kanadě řada protestů proti restrikcím a ochranným opatřením v Kanadě.

Možnosti cestování

Kanada povolila vstup všem plně očkovaným Američanům 9. srpna 2021. Plně očkovaní turisté ze zbytku světa mohou vstoupit na území Kanady od 7. září pod podmínkou, že se prokáží Kanadou uznaným typem očkování a PCR testem na covid-19. Všichni cestující by také měli být schopni doložit karanténní plán pro případ nutnosti izolace po příjezdu.

Od 7. ledna 2021 musí všichni cestující v letecké dopravě s destinací v Kanadě před vstupem do letadla doložit negativní PCR test na covid-19. Od 28. února je možné předložit i test antigenní.

Od 5. července plně naočkovaní jedinci s právem vstupu na území Kanady nemusejí podstupovat čtrnáctidenní ani čtyřdenní hotelovou karanténu.

Jedinci, kteří nebyli plně očkováni, ale mají povolen vstup na území Kanady, stále musí po vstupu do Kanady podstupovat přísnou čtrnáctidenní karanténu včetně dvou popříletových testů. Porušení karanténních nařízení se trestá pokutami v řádech tisíců dolarů i možností odnětí svobody.

Zpět na začátek

Situace v kanadských provinciích

Alberta

Provincie Alberta reagovala na prudké rozšíření varianty viru covid-19 omikron zavedením limitů pro vnitřní společenská shromáždění, posílením kapacity zdravotního systému, poskytováním bezplatných samotestovacích antigenních sad na covid-19 a rozšířením dostupnosti posilujících dávek vakcín proti covidu-19.

Alberta se v únoru 2022 potýkala s demonstracemi a blokádou hraničního přechodu s americkým státem Montanou motivovaných nesouhlasem s přísnými restrikcemi a vládními nařízeními spojenými s covidem-19.

Alberta 9. února 2022 přistoupila k uvolnění některých z restrikcí. Nejvýznamnější z nich je zrušení programu výjimek z restrikcí pro restaurace a další neesenciální služby – tedy efektivní omezení platnosti provinčního systému „covid pasů“.

Omezení počtu účastníků pro velkokapacitní zařízení, jako jsou rekreační zařízení, restaurace, noční kluby, obchodní centra, sportovní haly, lyžařská centra atd. bylo uvolněno.

Povinné nošení roušek pro děti mladší 13 let bylo zrušeno.

Vnitřní soukromé sešlosti byly 21. prosince 2021 omezeny počtem 10 osob starších 18 let. Venkovní soukromé sešlosti mají stejný limit stanoven na 20 lidí.

Nošení roušek a dodržování dvoumetrových rozestupů je povinné ve vnitřních veřejných prostorách v celé provincii.

Další vlna uvolnění restrikcí by měla proběhnout 1. března.

Saskatchewan

Současné restrikce platné pro provincii Saskatchewan byly prodlouženy do 28. února 2022, kdy jejich platnost vypršela. Nutnost prokázaní se plným očkováním proti covid-19, či negativním testem na covidu-19 byl zrušen v únoru 2022.

Nošení roušek a dodržování dvoumetrových rozestupů je povinné ve vnitřních veřejných prostorách v celé provincii. Povinná karanténa platí pro kohokoli, kdo obdrží pozitivní test na covid-19.

Manitoba

V provincii byly znovu zavedeny limity na soukromé sešlosti uvnitř na členy jedné domácnosti plus pět hostů, pokud jedna, či více osob nad 12 let nemá plné očkování proti covid-19.

V případě venkovních sešlostí je počet účastníků omezen na 10, pokud je alespoň jeden z účastníků bez plného očkování. Pokud jsou všichni účastníci soukromé sešlosti plně očkováni, limit je stanoven na 10 hostů uvnitř, či 20 lidí, pokud se sešlost odehrává veku. Veřejné sešlosti jsou umožněny pouze do počtu 25 osob, či 25 % kapacity místa shromáždění. Na venkovní veřejné akci se může sejít maximálně 50 lidí.

Podniky jako jsou restaurace, kina, rekreační centra, tělocvičny, náboženské aktivity atd. jsou limitovány maximální kapacitou 50 %, či 250 plně očkovanými hosty (platí přísnější limit pro daný podnik).

Od 18. října se musí většina pracovníků ve veřejném sektoru prokázat platným očkováním proti covid-19, či negativním testem na covid-19 (a to až třikrát týdně).

Britská Kolumbie

Provincie prodloužila platnost restrikcí spojených se současnou vlnou onemocnění covid-19 variantou viru omikron (zavedených před Vánocemi) až do 16. února 2022.

V celé provincii platí nařízení o povinném nošení roušek ve vnitřních veřejných prostorech pro lidi narozené v roce 2017 nebo dříve.

V provincii aktuálně neplatí žádné restrikce pro vnitřní či venkovní sešlosti.

Sportovní aktivity, provoz restaurací i rekreačních zařízení je povoleny bez omezení.

Ilustrační fotografie

Ontario

Provincie zavedla restrikce spojené se současnou vlnou onemocnění 5. ledna 2022. Provincie podstupuje od 17. února značné uvolnění restrikcí. Požadavek potvrzení o plném očkování pro přístup k neesenciálním službám má být zrušen 1. března 2022.

Soukromé společenské sešlosti jsou limitovány počtem 50 osob, venkovní sešlosti mají limit 100 lidí. Organizovaná veřejná setkání jsou povolena bez limitu.

Obchody mohou operovat na 50 % své kapacity. Většina podniků v oblasti rekreace (kina, divadla, aquaparky, muzea atd.) má zákaz provozu ve vnitřních prostorech, venkovní rekreační zařízení mohou zůstat v provozu, ale pouze do 50 % kapacity svých prostor.

Kapacitní limit 50 % platí i pro podniky poskytující osobní služby jako kadeřnictví, holičství atp. Vnitřní sportoviště byla uzavřena, venkovní mají povolenou kapacitu 50 %.

Québec

Provincie Québec v nedávné době zavedla přísnější opatření. Šlo o dvě vlny restrikci platné od 26. prosince a 31. prosince 2021. V současné době provincie prochází rychlým uvolněním restrikcí. Tzv. „covid pas“ má být zrušen do 15. března 2022.

Nošení roušek je stále povinné v celé provincii, stejně jako jsou pro některá zařízení stále platná nařízení pro maximální kapacitu.

Ilustrační fotografie

Nový Brunšvik

V provincii je nyní evidováno 3 264 aktivních případů nemoci covid-19.

Ostrov prince Edwarda

Momentálně je na ostrově 2 025 oficiálně potvrzených nemocných.

Nové Skotsko a ostatní oblasti

Aktuálně je v provincii Nové Skotsko evidováno 2 572 případů.

Momentálně je v provincii Newfoundland a Labrador 1 712 případů covid-19.

Zpět na začátek

Podpora pro podniky i živnostníky

Kanadská vláda podpořila ekonomiku na počátku pandemie zhruba 150 miliardami dolarů. Poskytla přímou podporu kanadským pracovníkům a podnikům ve výši až 27 miliard dolarů. 55 miliard dolarů je pak určeno na pokrytí potřeb likvidity kanadských firem a domácností prostřednictvím daňových odkladů. Finanční plán zahrnuje i dlouhodobější podporu příjmů pro občany, kteří v důsledku nemoci covid-19 ztratili práci nebo mají zkrácenou pracovní dobu.

Finanční pomoc podnikům i jednotlivcům se poté ještě několikrát prodloužila, takže celková částka konečných vládních výdajů na pomoc při pandemii je podstatně vyšší.

Úroveň nezaměstnanosti vzrostla z 5,6 % v únoru 2020 na rekordních skoro 14 % v prvních měsících pandemie. V prosinci 2021 se nezaměstnanost dostala na úroveň podobnou stavu ekonomiky před pandemií (5,9 %). 

Ilustrační fotografie | Benoit Daoust / Shutterstock.com

Vládní nouzový program mzdových dotací byl prodloužen do října 2021, aby pomohl zaměstnavatelům udržet své zaměstnance na výplatní listině během pandemie. Vládní dotace pokrývaly v základu už jen 20 % mzdy (plus dalších 25 % u obzvláště zasažených firem).

Společnosti si mohly žádat o dotaci na mzdové náklady ve výši 73 miliard dolarů. Pomoc byla určena pro ty společnosti, které ztratily 15 % příjmů v březnu, nebo 30 % v dubnu či květnu.

Od 22. listopadu se podnikatelé mohou přihlásit i k novému příspěvku na pokrytí nákladů spojených s pronájmem (až do června 2021) ve výši až do 65 % celkových nákladů. Dalších 25 % nákladů na pronájem pokryl stát v případě, že provoz organizace byl ukončen na základě státní vyhlášky. Vláda firmám nabídla také bezúročnou půjčku až do výše 60 tisíc CAD.

Od konce roku 2021 jsou vládní benefity pro podniky i jednotlivce více zacílené a mají většinou i nižší hodnotu příspěvku. Některé z benefitů pro podniky a jednotlivce jsou podmíněny místním vyhlášením lockdownu.

Na zvýšení mezd nezbytných pracovníků nacházejících se v „první linii“ boje proti covidu-19 (zdravotnický personál, prodejci v supermarketech atp.) byly vyčleněny čtyři miliardy dolarů. K podobným navyšováním mezd a bonusům přistoupily i samotné provincie – např. Ontario navýšilo mzdy těmto pracovníkům o 4 CAD na hodinu a zavedlo měsíční bonus 250 CAD.

Od 6. dubna až do 3. října mohli pracovníci postiženi nemocí žádat o vládní příspěvek. Tento příspěvek činil 2000 CAD měsíčně od dobu maximálně 28 týdnů. Příspěvek byl určený i pro samostatně výdělečné osoby, ukázalo se však, že byl kvůli slabé kontrole často zneužíván. Tento vládní program pomoci lidem neschopným práce kvůli covid 19 byl dvakrát prodloužen a celkově nyní činí maximum 56 tisíc CAD (v přepočtu 235 tisíc Kč) na recipienta.

Kanadská vláda nahradila starší programy na pomoc pracovníkům postiženým covid-19 novými dočasnými vládními benefity v celkové odhadované hodnotě 37 miliard CAD. Jednalo to tzv. Zotavovací benefit, Nemocenský zotavovací benefit a Zotavovací benefit pro opatrovníky, které by nahradily stávající příspěvky ve výší 400 resp. 500 CAD měsíčně po dobu 26 týdnů.

Premiér následně v únoru 2021 prodloužil maximální dobu čerpání Zotavovacího benefitu a Zotavovacího benefitu pro opatrovníky z 26 týdnů na 38. V současné době se lze přihlásit o Nemocenský zotavovací benefit a Zotavovací benefit pro opatrovníky v hodnotě 400 dolarů za týden.

Pohled na město Toronto přes jezero Ontario, Kanada
Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Ekonomické dopady

Deficit kanadského obchodu

Problémy jsou také v dovozu a vývozu. V dubnu 2020 se deficit kanadského obchodování zdvojnásobil na 3,3 bilionu dolarů kvůli nemoci covid-19, která zastavila import a export. Kanadský vývoz tak klesl o 29,7 % na 32,7 miliardy dolarů, což je nejnižší číslo za posledních 10 let, a dovoz klesl o 25,1 % na 35,9 milionu dolarů, což je opět nejnižší od roku 2011.

Koronavirová pandemie zasáhla globální zásobovací řetězce a donutila Kanadu uzavřít všechny „nedůležité“ podniky a vyzývat lidi, aby zůstali doma.

Vláda investovala 240 milionů dolarů do virtuální zdravotní péče. Prostředky jsou určeny na podporu on-line platforem pro podporu duševního zdraví. Společnost AbCellera od vlády obdrží 175 milionů dolarů, na podporu výzkumu koronaviru. Mnoho podniků prošlo rychlou digitalizací.

Kanadské firmy a menší podnikatelé jsou těžce zasaženi restrikcemi spojenými s covid-19 v Kanadě. Podle kanadského Statistického úřadu přerušilo v roce 2020 činnost zhruba 58 tisíc podniků, podle odhadů by toto číslo mohlo vzrůst až na 200 tisíc (do konce pandemie).

V lednu 2021 Kanadské federace nezávislých podniků odhadla, že zhruba 181 tisíc kanadských podnikatelů zvažuje ukončení svého podniku kvůli nové vlně lockdownů a restrikcí.

Některé pojišťovny odmítají platit za zrušené lety z důvodu koronaviru

TD Bank čelí navrhované hromadné žalobě ohledně nároků na cestovní pojištění, které banka po zrušení cesty odmítla zaplatit. Ačkoli během pandemie došlo k několika individuálním nárokům, v USA se objevily hromadné žaloby, které by podle odborníku mohly nadále vznikat i v Kanadě.

Ilustrační fotografie

Vakcinace v Kanadě

Plně očkovaným se v Kanadě rozumí jedinec očkovaný dvěma dávkami vakcíny proti covid-19 Pfizer-BioNTech Comirnaty, Moderna Spikevax, AstraZeneca Vaxzevria/COVISHIELD, či jedou dávkou vakcíny Janssen/Johnson & Johnson s tím, že od poslední nutné dávky uplynulo minimálně 14 dní.

V současné době bylo očkováno (minimálně jednou dávkou vakcíny) asi 84 % (plně naočkováno je zhruba 80,03 %) kanadské populace. Od konce léta mohou lidé z vybraných rizikových skupin (lidé z pečovatelských domů, lidé se slabým imunitním systémem atd.) dostat i třetí dávku vakcíny.

Některé z kanadských provincií zřídily očkovací průkazy, které plně očkovaným jedincům usnadní cestování, či přístup k neesenciálním službám.

V současné době přistoupilo celkem deset kanadských provincií k zavedení určitého typu očkovacích pasů – speciální režim pro plně očkované jedince platí v Québecu, Manitobě, Britské Kolumbii, Ontariu, Albertě, Saskatchewanu, Novém Brunšviku, Novém Skotsku, Newfoundland a Labradoru a Yukonu.

Od konce října je zavedeno povinné očkovaní proti covid-19 pro některé zaměstnance federální vlády, či pro cestující v letecké a železniční dopravě.

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Podmínky pro obchodní a služební cesty do Kanady

Aktuální cestovní opatření Covid-19 (informace platí od 15. 4. 2022)

Jak cestovat do Kanady?

Kanada nevede speciální seznam bezpečných/nebezpečných zemí pro cestování z hlediska pandemie covid-19, destinace pro cestování jsou hodnoceny z hlediska celkového rizika (sdružující informace o válečných konfliktech, vnitřní stabilitě, úrovní právního státu, výskytu nemocí atd.).

Cestovatelé do České republiky by podle kanadské federální vlády měli vynaložit běžnou bezpečnostní obezřetnost („exercise normal security precautions“), což odpovídá nejnižšímu stupni bezpečnostního rizika.

Cestovatelé z České republiky mohou vstoupit na území Kanady:

  • Za jakýmkoli legálním účelem (včetně turistiky), pokud jsou plně očkováni proti covid-19.
    Plně očkovaným cestovatelem se rozumí jedinec očkovaný dvěma dávkami očkování proti covid‑19 Pfizer-BioNTech Comirnaty, Moderna Spikevax, AstraZeneca Vaxzevria/COVISHIELD, Medicago Covifenz, či jedou dávkou vakcíny Janssen/Johnson & Johnson s tím, že očkování poslední nutnou dávkou očkování proběhlo minimálně 14 dní před plánovaným vstupem do Kanady. Kanada uznává i očkování dvěma dávkami vakcíny od dvou různých výrobců z tohoto seznamu. Od 30. listopadu 2021 Kanada uznává i plné očkování proti covid-19 od výrobců Sinopharm, Sinovac a COVAXIN.
  • Pokud jsou občany Kanady, nebo mají trvalý pobyt v Kanadě (platí i pro osoby bez očkování).
  • V dalších, speciálních případech (studenti kanadských škol, diplomaté, někteří pracovníci atd.). Od 14. ledna 2022 platí ve většině případů už jen pro plně očkované.

Otevřené hranice: ano, možné turistické cesty pro plně očkované cestovatelé

Při cestě ve směru do Kanady musíte splnit tyto podmínky:

Od 1. dubna 2022 se jedinci plně očkovaní proti covid-19 nemusí prokazovat negativním testem před odletem do Kanady.

Neočkovaní jedinci se musí prokázat negativním molekulární testem na covid-19 ne starší než 72 hodin před vstupem do Kanady, či pozitivním molekulárním test na covid-19 provedený 180 až 14 dní před vstupem na území Kanady. Molekulárním testem se rozumí PCR testy, testy typu NAT a NAAT, či RT-LAMP test.

Karanténa:

Karanténa je povinná pro neočkované cestovatelé i osoby, které obdrží pozitivní výsledek testu na covid-19 po příletu do Kanady.

Karanténa pro neočkované trvá minimálně 14 dní, je nutné ji provést na jednom místě vhodném ke karanténě (možnost izolace od všech osob, které nepřicestovaly spolu, zajištění donášky jídla, léků atd. až do místa karantény). Součástí karantény je další test na covid-19 osmý den karantény. Pokud se výsledek testu ukáže jako pozitivní, cestovatel musí prodloužit trvání své karantény tak, aby trvala 14 dní od tohoto testu. Všichni cestovatelé do Kanady (včetně těch plně očkovaných proti covidu-19) musí být schopni na hranicích doložit odpovídající karanténní plán.

Příjezdový formulář: Všichni cestovatelé do Kanady jsou povinni vyplnit formulář přes aplikaci ArriveCan, a to nejlépe v rámci 72 hodin před příjezdem (příletem) do země. Součástí formuláře je i požadovaný test na covid-19 (pokud je po daném cestovateli požadován), potvrzení o očkování proti covidu-19 (pokud je vyžadováno), karanténní plán, seznam zemí navštívených ve 14 dnech před plánovaným vstupem do Kanady, kontaktní údaje a dotazník na symptomy covid-19.

Potvrzení o prodělaném očkování proti covid-19 je nutno doložit v papírové, nebo digitální podobě, a to v anglickém, či francouzském jazyce.

Testování na covid-19 na letišti: Plně očkovaní cestující do Kanady mohou být na letišti po příletu náhodně vybráni k postoupení testu na covid-19. Cestující jsou testováni přímo po příletu na letišti, nebo obdrží sadu na testování doma.

V současné době se plně očkovaným cestovatelům povoluje provést karanténu ve své konečné destinaci (mohou tedy nastoupit na navazující vnitrostátní let atd. po testování). Neočkovaní cestovatelé do Kanady musí povinně podstoupit molekulární test na covid-19 po příletu na kanadské letiště a poté ještě jeden molekulární test na covid-19 osmý den karantény.

Poznámka: V případě, že se liší příslušná nařízení federální a provinční/teritoriální vlády pro cestovatele z hlediska covid-19, cestovatel je povinen se řídit nařízením, které je přísnější.

Tranzit přes Kanadu

Pozemní tranzit mezi Aljaškou a pevninským zbytkem USA je umožněn i pro neočkované jedince bez nutnosti 14denní karantény, pokud předloží negativní PCR test na covid-19 a doloží důvod cesty trvalým pobytem, či výkonem povolání v destinaci (Aljašce, či 48 státech USA).

Při leteckém tranzitu do třetí země (bez čistě vnitrostátního letu po Kanadě) jsou cestovatelé osvobozeni od nutnosti předložit před-příletový test na covid-19, očkování proti covid-19, či karantény v Kanadě. Cestovatelé nesmí opustit bezpečnostní zónu daného mezinárodního letiště.

Podmínky pro návrat do ČR

Od 9. dubna se lze vracet do České republiky bez jakéhokoli protiepidemiologického opatření.

Aktuální informace najdete na oficiálním webu Kanadské vlády (Canada.ca) nebo českého Ministerstva zahraničí.

Další informace:

Odkazy na oficiální informace a podmínky cestování do a z Kanady:

Jaroslav Jelínek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Calgary

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí