Jižní Afrika – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 19. 6. 2020) Jižní Afrika – brána do subsaharské Afriky, největší ekonomika (tvoří 25% HDP) kontinentu, trh s největším potenciálem, největší obchodní partnerem ČR na africkém kontinentu. ČR je zároveň významným odbytištěm jihoafrického zboží v Evropě.

Má stabilní podnikatelské prostředí a vzhledem ke své značně vysoké ekonomické a technické úrovni, vycházející z historického vývoje a tradic v této zemi je rovněž určitým hospodářským hegemonem v subsaharské Africe.

V roce 2019 byl obrat obchodní výměny s JAR 1 509 mil. USD nárůst o čtvrtinu (ČR vyvezla do JAR zboží v hodnotě 719 mil. USD, bilance obchodu je pro ČR mírně negativní, a sice – 70 mil. USD, kvůli 60% nárůstu dovozu). 

Komoditní struktura českého vývozu do JAR byla v roce 2019 tradičně pestrá. Hlavní položky byly vedle pístových motorů, převodovek, osobních automobilů a jiné automobilové součásti, také hračky a hygienické potřeby. Hlavní položky dovozu z JAR tvořily katalyzátory, stroje k filtrování a vlna.

Smluvní či institucionální rámec v ekonomické oblasti

  • Mezivládní dohoda o hospodářské spolupráci (podepsána 12/2006), na jejím základě byla založena Česko-jihoafrická smíšená komise. (poslední 4. zasedání proběhlo v Praze 9/2019 (na úrovni NM, předpoklad 2. pol. 2021).
  • 4. zasedání Česko-jihoafrické smíšené komise pro hospodářskou spolupráci se uskutečnilo v Praze, dne 4. 10. 2019 (vedl NM M. Piecha). Výsledkem byla shoda na dalším zintenzivnění hospodářské spolupráce v perspektivních oblastech energetiky, vodohospodářství, zemědělské techniky, elektro a digitální techniky, automobilového, obranného a těžebního průmyslu. Další v Pretorii bude pravděpodobně naplánováno na 2.pol. 2021 (případně Q1/2022).
  • Další: v součinnosti s MŠMT pokračování jednání o dohodě o vědecké a technologické spolupráci mezi ČR a JAR.

Plánované akce 

  • Realizace podnikatelské mise do Angoly a jednání o uzavření mezivládní dohody o hospodářské spolupráci (možnost spojení s jinou africkou zemí např. právě s JAR).

Ing. Andrea Heverlová, heverlova@mpo.cz, tel.: 224 852 860
odbor Afriky, Asie, Austrálie; Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

Pravidelné novinky e-mailem