Jižní Afrika – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Jihoafrická republika platí za nejvyvinutější ekonomiku v subsaharské Africe. Její potenciál je obrovský, ať už jde o klasické obory jako vodohospodářství, energetika, těžební průmysl, IT sektor, nebo o nové technologie do všech průmyslových odvětví. Velký je rovněž potenciál spotřebního zboží, například kempovací vybavení, sportovní potřeby či oblečení.

Jižní Afrika pohledem Petra Haramula, ředitele kanceláře CzechTrade v Johannesburgu

Vzhledem k tomu, že se jihoafrická vláda snaží o soběstačnost v oblasti zemědělství, skýtá i tento sektor nesčetné možnosti pro české firmy. „Je potřeba pamatovat na to, že nejvhodnějším vstupem na jihoafrický trh je nalezení lokálního partnera, přičemž v této činnosti výrazně pomáhá naše zahraniční kancelář v Johannesburgu,” zdůrazňuje její ředitel Petr Haramul a dodává: „Stále platí, že JAR je branou do subsaharaské Afriky, a proto nelze opomenout potenciál okolních zemí, ve kterých má naše zahraniční kancelář také dobré obchodní vztahy.”

Kvůli náporu a dopadům pandemie podstoupila JAR jedny z nejtěžších restrikcích, ne-li vůbec nejtvrdších na světě. „Trvalo několik měsíců, než se ekonomika vrátila do podobných kolejích, jak tomu bylo před pandemií. V současné době jsou využívány především moderní technologie pro komunikaci s obchodními partnery, nelze opomenout ani platformy na chytrých telefonech,” líčí ředitel Haramul.

České firmy se i během tohoto období obracely na johannesburské zastoupení CzechTrade s poptávkou v různých oborech. „Lze říci, že pandemie pouze zpomalila proces v dobývání jihoafrického trhu. Největší překážkou byla nemožnost vycestovat do země, tedy setkat se s  potenciálními partnery. I v tomto případě uměla naše kancelář v Johannesburgu lidi propojit, případně české firmy na schůzkách zastoupit,” připomíná Petr Haramul.

Většina dotazů v současném seriálu virtuálních konzultací E-MEET logicky směřovala na aktuální situaci na tamním trhu. „Z české strany přibyla řada nových společností, které projevily zájem o jihoafrický trh. Vidíme velkou možnost diverzifikace pro české exportéry a potenciál pro další roky. Zároveň se ozývají firmy, se kterými jsme už spolupracovali a mají zájem v expanzi pokračovat. Zajímavé je, že zájem o trhy v subsaharské Africe mají společnosti napříč různými segmenty,” shrnuje Haramul.

Hlavní devizou zahraniční kanceláře v Johannesburgu je podle jejího ředitele dlouhodobá vazba na ověřené lokální partnery. „Vzhledem k široké databázi kontaktů jsme schopni nabídnout českým společnostem příležitosti v mnoha oborech, včetně kontaktů do okolních zemí. Jsme v součinnosti s místní komorou JCCI. Všem českým partnerům doporučuji řídit se radami, které jsou uvedeny v Desateru na webových stránkách pobočky Johannesburg,” doporučuje Petr Haramul. Potenciál je třeba vidět hlavně v dlouhodobé spolupráci. „Musíme si uvědomit ‚African Time‘ – co je v Evropě zítra, v JAR může být až za týden.”

Kontakt:
Petr Haramul, ředitel zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Johannesburg
petr.haramul@czechtrade.cz

Jižní Afrika

Jižní Afrika – brána do subsaharské Afriky, největší ekonomika (tvoří 25% HDP) kontinentu, trh s největším potenciálem, největší obchodní partnerem ČR na africkém kontinentu. ČR je zároveň významným odbytištěm jihoafrického zboží v Evropě.

Má stabilní podnikatelské prostředí a vzhledem ke své značně vysoké ekonomické a technické úrovni, vycházející z historického vývoje a tradic v této zemi je rovněž určitým hospodářským hegemonem v subsaharské Africe.

V roce 2019 byl obrat obchodní výměny s JAR 1 509 mil. USD nárůst o čtvrtinu (ČR vyvezla do JAR zboží v hodnotě 719 mil. USD, bilance obchodu je pro ČR mírně negativní, a sice – 70 mil. USD, kvůli 60% nárůstu dovozu). 

Komoditní struktura českého vývozu do JAR byla v roce 2019 tradičně pestrá. Hlavní položky byly vedle pístových motorů, převodovek, osobních automobilů a jiné automobilové součásti, také hračky a hygienické potřeby. Hlavní položky dovozu z JAR tvořily katalyzátory, stroje k filtrování a vlna.

Smluvní či institucionální rámec v ekonomické oblasti

  • Mezivládní dohoda o hospodářské spolupráci (podepsána 12/2006), na jejím základě byla založena Česko-jihoafrická smíšená komise. (poslední 4. zasedání proběhlo v Praze 9/2019 (na úrovni NM, předpoklad 2. pol. 2021).
  • 4. zasedání Česko-jihoafrické smíšené komise pro hospodářskou spolupráci se uskutečnilo v Praze, dne 4. 10. 2019 (vedl NM M. Piecha). Výsledkem byla shoda na dalším zintenzivnění hospodářské spolupráce v perspektivních oblastech energetiky, vodohospodářství, zemědělské techniky, elektro a digitální techniky, automobilového, obranného a těžebního průmyslu. Další v Pretorii bude pravděpodobně naplánováno na 2.pol. 2021 (případně Q1/2022).
  • Další: v součinnosti s MŠMT pokračování jednání o dohodě o vědecké a technologické spolupráci mezi ČR a JAR.

Plánované akce 

  • Realizace podnikatelské mise do Angoly a jednání o uzavření mezivládní dohody o hospodářské spolupráci (možnost spojení s jinou africkou zemí např. právě s JAR).

Ing. Andrea Heverlová, heverlova@mpo.cz, tel.: 224 852 860
odbor Afriky, Asie, Austrálie; Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Jihoafrická republika

Doporučujeme