Jihoafrická republika: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Mapa globálních oborových příležitostí MZV, MPO a CzechTrade se zaměřuje především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka, a v nichž současně není plně využit exportní potenciál ČR. Odkaz na Mapu globálních oborových příležitostí v teritoriu JAR.

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Výpadky dodávek elektřiny v posledních letech způsobují investice firem a domácností do vlastní energetické nezávislosti na státní elektrické rozvodné síti. Vedle komplexních řešení dodávek energie z obnovitelných zdrojů a energetických zásobníků (tzv. energy storage), roste poptávka po řešeních zajišťující energetickou nezávislost spotřebičů a elektrických zařízení v případě výpadku síťového napájení. Uplatnění naleznou taktéž dodavatelé záložních zdrojů a přepěťových ochranných pomůcek, které umožňují automatické přepínání zdroje bez narušení výroby, chodu ochranných systémů a alarmů, poškození elektrospotřebičů, ztrát dat apod. S ohledem na značné sucho, které postihlo Jižní Afriku (zejména provincii Západní Kapsko) v uplynulých letech existuje poptávka po inovativních řešeních a technologiích souvisejících s čistěním a recyklací odpadní vody a snižováním spotřeby vody napříč sektory. Inovativní úsporná řešení jsou rovněž vítána i v těžebním odvětví, jelikož se těžba v JAR stále více prohlubuje (v JAR se nachází většina nejhlubších dolů na světě), a tím i značně prodražuje. 

Perspektivní obor

Konkrétní příležitosti
Chemický průmysl HS 2921 – Sloučeniny s aminovou funkcí
HS 3809 – Přípravky k úpravě povrchu apretování a pod. výr.
Energetický průmysl HS 8406 – Turbíny na páru vodní nebo jinou
HS 8410 – Turbíny kola vodní regulátory
HS 8501 – Motory elektrické generátory
HS 8502 – Soustrojí generátorová elektr. měniče rotační
HS 8535 – Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů,›1000V
HS 8536 – Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů,‹1000V;konekt,pro opt. vlákna
HS 8537 – Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací
Kovozpracovatelský průmysl               HS 7302 – Materiál pro stavbu tratí železnič tramvaj
HS 7321 – Kamna kotle vařiče aj plynové z železa oceli
HS 7325 – Výrobky lité ostatní z železa oceli
HS 7326 – Výrobky ostatní z železa oceli
Obranný průmysl HS 8802 – Letadla, vrtulníky, kosmické lodě vč. družic, nosné rakety
HS 9301 Zbraně kromě revolverů, pistolí a sečných a bodných zbraní.
HS 9303 – Zbraně střelné, zařízení využívající výbuch ost.

HS 9304 – Zbraně ostatní, ne zbraně sečné bodné

HS 9305 – Části a příslušenství zbraní, revolverů a pistolí
HS 9306 – Bomby, granáty, miny, náboje ap. střelivo ostatní
Služby CPA 55.10 – Ubytovací služby v hotelích a podobných zařízeních, vč. každodenního úklidu
CPA 79.11 – Služby cestovních agentur
Strojírenský průmysl HS 8428 – Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační                                                      
HS 8457 – Centra obráběcí stroje obráběcí stavebnicové
HS 8458 – Soustruhy pro obrábění kovů
HS 8459 – Stroje obráb pro vrtání frézování řezání apod
HS 8460 – Stroje obráb pro broušení lapování leštění ap
Těžební, důlní a ropný průmysl HS 8408 – Motory pístové, vznětové s vnitřním spalováním
HS 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap
HS 8429 – Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem
Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 9402 – Nábytek lékařský chirurg ap pro holičství aj
HS 9018 – Nástroje lékařské, chirurgické. zubolékařské aj.
HS 7324 – Výrobky sanitárn části z železa oceli
HS 9011 – Mikroskopy optické sdružené
HS 9022 – Přístroje rentgenové aj. používající záření
Zemědělský a potravinářský průmysl HS 8417 – Pece průmyslové laboratorní neelektrické
HS 8438 – Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj
Zpracovatelský průmysl HS 4803 – Papíry ap pro hygien aj účely vata buničitá
Železniční a kolejová doprava HS 8607 – Části a součásti želez. lokomotiv nebo jiných kolejových vozidel

Zdroj: Mapa globálních oborových příležitostí 2020

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Portál Businessinfo.cz obsahuje základní přehled, kalendář akcí a projektů ekonomické diplomacie, které se týkají JAR. Aktuální informace o akcích Velvyslanectví České republiky v Pretorii a zahraniční kanceláře CzechTrade v Johannesburgu jsou uvedeny na webových stránkách těchto úřadů. Přehled nejvýznamnějších pravidelných veletrhů a výstav v JAR je uveden v kapitole 6.4.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem