JAR chce pomalu uvolňovat restrikce, případů ale přibývá

V současné chvíli evidujeme v JAR 11350 nakažených, 206 mrtvých a 4357 uzdravených lidí. Z toho je nakažených 580 zdravotníků. Doposud bylo otestováno 369 697 lidí. Vzhledem k velmi mírnému uvolňování zákazu vycházení se počet nakažených rapidně zvýšil. Nejvíce zasaženou provincií v Jihoafrické republice je aktuálně Západní Kapsko s číslem 6105 nakažených a 106 mrtvých.

Od 1. května se Jižní Afrika posunula z nejvyšší 5. úrovně uzavření státu do čtvrté úrovně. To znamená, že se pozvolně otevírají některé obchody a služby, nicméně nadále platí zákaz vycházení. Toto uvolňování by postupně mělo pokračovat v dalších týdnech/měsících, avšak žádné bližší informace nebo termíny zatím nebyly upřesněny. Jihoafrická vláda nicméně upozornila, že pokud bude nárůst nakažených a mrtvých nepřiměřeně narůstat, nevylučuje návrat zpět do nejvyšší 5. úrovně úplného uzavření země. Dokonce se uvažuje o tom, že pouze některé oblasti (nejvíce zalidněné a s nejvyšším počtem nakažených) by se vrátily zpět úplného uzamčení země.

Lidé mají stále zůstat doma (pokud možno pracovat z domova, zaměstnancům to musí být dovoleno, když mohou pracovat z domova), nesmí se pohybovat venku, když to není nezbytně nutné. 

Při zvažování, zda by jednotlivá odvětví mohla opět fungovat, by měl být zvážen jejich ekonomický přínos, dopad na živobytí a riziko přenosu v každém sektoru. Podniky nejprve musí připravit pracoviště na návrat do provozu, kam se smí vrátit maximálně třetina zaměstnanců, to znamená, že v některých případech se sektor nebude moci vrátit k plné produkci. Začalo kontrolování obchodních center, protože řada z nich nedodržuje bezpečnostní opatření (nekontrolují nošení masek, příliš mnoho lidí uvnitř ve stejném čase, dovolují vstup s dětmi) a otevřeny jsou i obchody, které zatím nemají povolení pro znovuotevření.

Restaurace směly otevřít provozovny pouze pro dovážkové služby a ve vymezeném čase, bary a hospody zůstávají zavřené. Některé online obchody smí prodávat a doručovat vybrané zboží. Řada kamenných obchodů se přizpůsobila trendu nakupování přes internet a začala také nabízet rozvážku, a to včetně supermarketů.

Prodej cigaret je nadále zakázaný, i když vláda slíbila, že se bude moci prodávat. Největší distributor tabákových výrobků v JAR podal žalobu na stát a požaduje uvolnění prodeje tabákových výrobků. Předpokládá se, že supermarkety budou moci nabízet vše, co mají v nabídce (alkohol je ale stále zakázaný). Lidé začínají vykrádat obchody s alkoholem a tabákovými výrobky. Na černém trhu se tyto produkty nabízí za velmi vysoké ceny, mnohdy až za 20násobek.

Hranice zůstanou i ve 4. úrovni uzavřeny pro mezinárodní cestování, s výjimkou repatriace jihoafrických státních příslušníků a zahraničních občanů. Cestování mezi provinciemi zůstává také zakázáno, s výjimkou přepravy zboží nebo výjimečných okolností, jako jsou pohřby. Prezident Ramaphosa řekl: „Pokud lidé necestují, virus necestuje.“ Mezinárodní cestování bude možné až v úrovni 1, ale situace se den ode dne mění, takže je předčasné tvořit nějaké závěry. V tuto chvíli se předpokládá, že hranice pro turisty budou otevřeny až na přelomu ledna a února 2021, nicméně tyto informace se neustále mění.

Veřejná doprava bude fungovat za přísných hygienických pravidel a s omezeným počtem cestujících. Ti navíc musí povinně nosit roušku.

Konferenční a kongresová centra zůstanou také zavřená. Koncerty jsou stále zakázány, stejně jako sportovní, náboženské a kulturní akce. Všechna shromáždění s výjimkou pohřbů a pracovních setkání jsou zakázána.

Cvičení či venčení zvířat je povoleno ráno od 6 do 9 hodin v okolí 5 km od domova, nesmí se tvořit skupiny a lidé musí nosit na veřejnosti masky. Návštěvy i u rodinných příslušníků jsou stále zakázány.  Fitness centra a tělocvičny zůstávají uzavřeny, stejně jako kosmetické salony nebo kadeřnictví. Vzhledem k tomu, že salony krásy musejí zůstat uzavřeny a v úrovni 5 se směly prodávat jen základní hygienické prostředky, vláda umožnila prodej i ostatních kosmetických doplňků.

Jihoafrická vláda si od postupného otevírání různých podniků slibuje, že se místní ekonomika postupně opět nastartuje, nicméně prezident Ramaphosa včera přiznal, že ekonomika je značně poničena a její opětovné nastartování bude trvat několik měsíců. Měla by se od začátku restrukturalizovat a budou vytvořeny nové pilíře. Mnoho lidí ztratilo v tomto nelehkém období práci, proto bude nutné vytvořit nové pracovní příležitosti.

Některá školská zařízení by se mohla v dohledné době znovu otevřít, všichni budou muset zřejmě nosit roušky. Předpokládá se, že školy budou znovu otevřeny 18. května ovšem za přísných hygienických podmínek.

Lékaři se přesunuli do Západního Kapska, kde je momentálně nejvyšší počet nakažených a mrtvých a čísla v této oblasti rychle rostou, a to zejména proto, že lidé nedodržují zákaz vycházení a shlukování se a dostatečně nevyužívají ochranné pomůcky.

V zemi je nedostatek vakcín proti chřipce.

Ekonomika v úzkých

Prezident Ramaphosa řekl, že vládní „naléhavé a dramatické kroky“ podniknuté k zastavení covidu-19 zachránily desítky tisíc životů a byly „naprosto nezbytné“. Dodal však, že to mělo devastující dopad na ekonomiku. Existují obavy, že toto opatření nebude stačit, aby se ekonomicky zranitelné domácnosti nedostaly pod hranici chudoby. Odhaduje se, že podniknuté kroky způsobily propad ekonomiky mezi 10 a 17 procenty a ztrátu 7 milionů pracovních míst. Nenahrává tomu ani aktuální kurz randu vůči ostatním světovým měnám, který se i nadále prohlubuje.

Některé jihoafrické podniky začaly čerpat slíbenou 500miliardovou vládní podporu na výplatu mezd svým zaměstnancům.

Ramaphosa uvedl, že plán 500 mld. randů, který se promítá do zhruba 10 % HDP, zahrnuje „mimořádný“ rozpočet na zdravotnictví, boj proti hladovění obyvatelstva a sociální podporu ve formě grantů; podporu firem a pracovníků, zejména majitelů obchodů, středních a malých podniků; a daňové úlevy pro podniky v nouzi.

Tento balík bude financován částečně mezinárodními finančními institucemi a přesměrováním již přidělených prostředků v současném rozpočtu.

Mezi hlavní ohlášené zásahy patří:

 • 20 mld. ZAR přímo na boj s pandemií.
 • 20 mld. ZAR pro obce na zajištění nouzového zásobování vodou, dezinfikování veřejné dopravy a na potraviny a ubytování bezdomovců.
 • 50 mld. ZAR na nové granty, dotace a další opatření na zmírnění sociálních potíží.
 • 100 mld. ZAR na ochranu pracovních míst a vytváření pracovních míst.
 • 40 mld. ZAR pro zajištění příjmu pro pracovníky, jejichž zaměstnavatelé nemohou platit mzdy.
 • 2 mld. ZAR na pomoc majitelům obchodů a malým podnikům.
 • Systém záruk na půjčky ve výši 200 mld. ZAR od bank, státní pokladny a rezervní banky SA. 70 mld. ZAR v systémech daňových úlev pro podniky v nouzi.

Kromě toho si daňoví poplatníci, kteří přispějí do Fondu solidarity, budou moci nárokovat 10 % jako svůj zdanitelné příjem.

Záchranný program ve výši 500 mld. ZAR bude financován částkou 130 mld. ZAR ze současného rozpočtu. Zbývající peníze pocházejí od mezinárodních finančních institucí, jako jsou Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Nová rozvojová banka BRICS a Africká rozvojová banka, které byly všechny osloveny pro financování, jak uvedl Ramaphosa. Stát nadále zvažuje, jaká bude další pomoc pro malé a střední podniky.

Vzhledem k ekonomické situaci v JAR nelze předpokládat, že vláda poskytne další finanční prostředky na pomoc malým a středním podnikatelům. Prostředky, které má vláda právě k dispozici, jsou využívány zejména jako alespoň malá finanční injekce pro nejchudší vrstvu obyvatelstva. Velká část obyvatel přišla o práci – jediný zdroj peněz, lidé tedy nemají často žádné peníze na jídlo ani základní hygienické prostředky. Lidé ze střední a vyšší vrstvy pomáhají zásobovat potřebné materiálními věcmi (jídlo, oblečení, léky, hygienické prostředky, čističe) prostřednictvím sbírek (např. v supermarketech je před pokladnami košík, kam lidé mohou tuto pomoc odkládat).

Některé oblasti Jihoafrické republiky začínají pociťovat nespokojenost obyvatel. Dodávky potravinové a finanční pomoci jsou za jejich očekáváním, a proto se jednotlivé slumy začínají bouřit. Nejhorší situace je v Západním Kapsku, kam armáda vyslala dalších 70 tisíc vojáků. Nelehká situace je i v Johannesburgu (provincie Gauteng) v největších slumech Alexandra  a Soweto a v pretorijském slumu Mamelodi.

V některých slumech aktuálně probíhají protesty a lidé tlačí na znovuobnovení dodávek elektrické energie, a to i přes několikaměsíční neplacení účtů za elektřinu. Na několika místech policie čelila ataku vzbouřenců, kteří policii a armádu ohrožovali. Situace se nadále zhoršuje.

V Kapském Městě byl zřízen speciální tábor pro lidi bez domova, do kterého jsou distribuovány potraviny a hygienické pomůcky.

CzechTrade omezil osobní kontakty

Zahraniční kancelář CzechTrade Johannesburg omezila osobní kontakt s partnery v JAR. Nicméně veškerá komunikace pokračuje i nadále v e-mailové a telefonické podobě.

Vzhledem k aktuálnímu zákazu vycházení a omezení pohybu osob (většina lidí pracuje z domova, potažmo výroba byla úplně pozastavena) budou některé služby ZK Johannesburg prodlouženy s ohledem na vývoj situace v daných odvětvích. Situace se každým dnem vyvíjí a ZK Johannesburg ji online sleduje. Co se týká ochranných pomůcek, tak místní výrobci začali produkovat 15x více než před příchodem koronaviru.

Přijatá opatření

Jihoafrická vláda vyhlásila pandemii koronaviru jako národní katastrofu. Lidé musejí omezit kontakt s nakaženými. Další opatření:

 • Od 18. března jsou zakázány lety. Všechna víza byla zrušena.
 • Obyvatelé JAR nesmí vycestovat za hranice své provincie.
 • Cestovní upozornění budou vydána podle stupně rizika.
 • Občané JAR, kteří se vracejí z vysoce rizikových zemí, musejí zůstat v domácí karanténě.
 • Hranice JAR jsou uzavřeny pro ostatní země, v přístavech se hromadí nevyzvednuté zboží.
 • Vnitrostátní cestování je zakázáno s výjimkou přepravy zboží.
 • Zakazuje se shromažďování.
 • Školy se uzavírají od středy 18. března minimálně do 18. května.
 • Všechny univerzity jsou do odvolání uzavřeny.
 • Všechny podniky musí dbát na dodržování přísných hygienických opatření.
 • Nákupní centra musí zajistit větší hygienické kontroly.
 • Zvýší se kapacita nemocnic.
 • Zavede se monitorovací systém.
 • Probíhá masivní edukační kampaň.
 • Lidé musí omezit jakýkoliv fyzický kontakt s ostatními lidmi.
 • Byly vyčleněny finanční prostředky navíc pro podpůrné systémy na boj s koronavirem.
 • Národní krizový štáb řeší situaci ad hoc.

Tato opatření jsou platná do odvolání.

Do supermarketu smí jen jeden z rodiny

Zákaz vycházení je brán velmi vážně. Do práce smějí chodit pouze lékaři a zdravotnický personál, dodavatelé jídla a hygienických potřeb, prodavači, ochranka a členové složek integrovaného systému. Nicméně lidé začínají nařízení porušovat, což je také jedna z příčin, proč roste počet nakažených koronavirem. Dále platí, že v osobním vozidle nesmí být víc než dvě osoby, ale do supermarketu smí pouze jeden člen rodiny.

U pokladen se dodržují rozestupy, nákupní košíky jsou dezinfikovány, je vyčleněn speciální pracovník, který stříká dezinfekci na ruce zákazníků, zákazníci musí být chráněni vlastní rouškou a rukavicemi. Ve většině obchodů je personál chráněn rouškami a rukavicemi, občas i celoobličejovými štíty. Pokud kdokoliv poruší podmínky zákazu vycházení, hrozí mu pobyt ve vězení a vysoká pokuta.

V případě výskytu viru v jakémkoliv zařízení či podniku jsou s okamžitou platností tato pracoviště do odvolání uzavřena.

První případ nákazy koronavirem se objevil u jednoho ze zaměstnanců prezidentské kanceláře, nicméně prezident ani jeho zástupce nepřišli s nakaženým do přímého kontaktu.

Situace v dalších státech jižní Afriky

Botswana

Botswana uzavřela hranice a schválila zákaz vycházení. Všichni veřejní činitelé si odsouhlasili snížení platů o 10 %. Tyto prostředky budou použity na boj s koronavirem. Aktuálně je v zemi 24 nakažených, jeden mrtvý, 17 vyléčených. Vláda považuje hlavní město Gaborone za vysoce rizikovou oblast, a proto už není dovoleno cestování do a z města. Jedinou výjimku mají dodavatelé nezbytných služeb.

Madagaskar

Od pátku 20. 3. přerušil Madagaskar letecké spojení se všemi zeměmi až do odvolání. Aktuálně je v zemi 186 nakažených a 101 uzdravených lidí.

Lidé v městech Antananarivo a Toamasina na východě mají zákaz vycházení. Pro dodržování tohoto zákazu byla povolána i armáda. Snahou je zamezit šíření koronaviru.

Prezident Madagaskaru prohlásil, že se v zemi podařilo vyvinout organický lék na covid-19. Ten si už objednalo několik afrických zemí, nicméně WHO brzdí nadšení, neboť zatím nejsou žádné studie potvrzující jeho účinnost.

Lesotho

Z důvodu ochrany země před zavlečením nákazy koronaviru uzavřelo Lesothské království dne 10. 3. 2020 do odvolání hranice pro všechny mezinárodní cestovatele. Lesotho jako jedna ze dvou zemí v Africe ještě nepotvrdilo ani jeden případ nákazy koronavirem.

Lesotho začíná uvolňovat nastavená pravidla – jsou povoleny i další služby než pouze nezbytné ve vymezeném čase a za přísných hygienických podmínek a do kostela smí až 50 lidí ve stejnou chvíli.

Namibie

Aktuálně je v Namibii nakaženo 16 lidí a 11 uzdravených. Lety do zahraniční jsou zakázány, nicméně vnitrostátní linky se začínají pomalu obnovovat. Jsou zavřeny všechny státní i soukromé školy. Zakázána jsou i velká shromáždění včetně oslav státních svátků. Knihovny, muzea a umělecké galerie byly také uzavřeny. Všechna opatření zatím platí do 2. června 2020.

Království Eswatini (Svazijsko)

Svazijsko má aktuálně 184 případů nákazy koronavirem, 2 mrtvé a 28 uzdravených.

Mauricius

Země má aktuálně 332 nakažených a 10 mrtvých, uzdravených 322. V současné chvíli jsou hranice uzavřeny. Na Mauriciu je prodloužen zákaz vycházení do 1. 6. Nákup potravin je možný pouze dvakrát týdně, a to dle abecedního pořadí. 19. května proběhne repatriační let s Air Mauritius do Londýna.

Mosambik

Oficiální číslo nakažených je 104, uzdravených je 34. Také v Mosambiku nadále platí zákaz vycházení a uzamčení země do odvolání.

Angola

V Angole byl vyhlášen stav nouze, který platí do 25. května 2020. Nejpřísnější opatření platí pro hlavní město Luanda.

Angola doposud detekovala 45 případů nového koronaviru, 13 uzdravených a zaznamenala 2 úmrtí.

Zatím nebyla možnost získat další informace o tom, jak budou jednotlivé země pomáhat své ekonomice.

Petr Haramul, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Johannesburg

Aktuální informace přímo z teritoria Vám poskytne zahraniční kancelář CzechTrade Johannesburg

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Související zprávy z Afriky

Pravidelné novinky e-mailem