Rakousko – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 19. 6. 2020) Ambicí MPO je dále rozvinout potenciál tohoto významného trhu a podpořit české firmy (vás) v jeho využití. Rakousko je naším sedmým největším obchodním partnerem a čtvrtým největším zahraničním investorem v ČR.

Jsme si vědomi, že rakouský trh je náročný – obstojí na něm pouze kvalitní produkty, což je pro naše firmy jistě velkou výzvou. Navíc – rakouský spotřebitel dává často přednost domácí rakouské produkci. Rovněž víme, že se naše firmy občas setkávají s problémy při působení na rakouském trhu – například v oblasti vysílání pracovníků. Této problematice se podrobně věnuje obchodně – ekonomický úsek Velvyslanectví ČR ve Vídni, s kterým je možné o případných problémech komunikovat.

Rakousko, stejně jako ČR, klade důraz na aktuální trendy digitalizace, umělé inteligence, Průmyslu 4.0, technického vzdělávání ad. Možnosti spolupráce s rakouskými partnery vidíme v celé řadě oblastí, jako jsou:

 • elektronika a elektrotechnika (komponenty i celky pro průmyslové i domácí využití)
 • strojírenství
 • stavebnictví a stavební materiály
 • potravinářský průmysl (polotovary, speciality, alko- i nealkonápoje, bioprodukty)
 • technologie zpracování biomasy, bioplynu, metylesteru řepkového oleje, biolihu
 • alternativní domácí systémy vytápění
 • informační technologie, software
 • zdravotnická zařízení, zařízení pro laboratoře

Smluvní či institucionální rámec

Rakousko je členem EU od 1. 1. 1995. Kromě legislativy EU jsou v platnosti následující smluvní ujednání:

 • Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o  zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 8. 6. 2006 (vstup v platnost 22. 3. 2007).
 • Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná ve Vídni dne 15.10.1990 (vstup v platnost 1. 10. 1991).

Poslední oficiální vzájemné kontakty

 • 7. března 2019 – účast ministryně průmyslu a obchodu M. Novákové na Fóru pro rakouské investory
 • 2. – 4. dubna 2019 – návštěva prezidenta M. Zemana a ministryně průmyslu a obchodu M. Novákové v Rakousku
 • 13. září 2019 – přijetí rakouské spolkové ministryně pro udržitelný rozvoj a cestovní ruch M. Patek u ministra průmyslu a obchodu K. Havlíčka
 • 3. října 2019 – přijetí rakouského velvyslance Grubmayra u ministra průmyslu a obchodu K. Havlíčka
 • 16. ledna 2020 – účast ministra průmyslu a obchodu K. Havlíčka na jednání předsedy vlády A. Babiše s rakouským kancléřem Kurzem v Praze

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

Pravidelné novinky e-mailem