V Rakousku platí povinnost nosit FFP2 v uzavřených prostorách

Od počátku února je platnost druhé dávky očkování proti koronaviru v Rakousku snížena z devíti na šest měsíců. Třetí dávka (tzv. booster) je uznávána po dobu 270 dní.

Ilustrační fotografie

Aktuální koronavirová situace

Od 5. března 2022 již není (s výjimkou Vídně) při čerpání služeb v Rakousku (ubytování v ubytovacích zařízeních, používání lanovek, návštěvy restaurací, přístup na sjezdovky apod.) vyžadován/kontrolován doklad o nízkém epidemiologickém riziku, tj. není třeba předkládat žádný z dokladů 3G. To se netýká např. pečovatelských domů a nemocnic, kde nadále platí pravidlo 3G.

Zachována je v celém Rakousku povinnost nosit respirátor typu FFP2 ve všech uzavřených prostorech – např. v restauracích, v ubytovacích zařízeních, v kadeřnictvích, v obchodech, v lékárnách, drogeriích, na benzínových pumpách, na nádražích, na letištích, v pečovatelských domech, nemocnicích a také v hromadných dopravních prostředcích, taxi, lanovkách apod. Povinnost nosit respirátor typu FFP2 se nevztahuje na děti do dovršení věku 6 let. U dětí od 6 do 14 let postačí textilní rouška.

Ve Vídni nadále platí povinnost předložit při návštěvě restaurace doklad 2G, tedy buď doklad o úplném očkování, nebo doklad o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech. Na děti do dne dovršení 6 let věku se tato povinnost nevztahuje. Děti ve věku 6-15 let předkládají při návštěvě restaurace buď doklad o úplném očkování, nebo doklad o prodělání nemoci covid-19, nebo negativní PCR test ne starší než 48 hodin od odběru. Na nezletilé ve věku 15-18 let se při návštěvě restaurace ve Vídni vztahuje stejné pravidlo jako na dospělé, tedy 2G.

Podmínky pro obchodní a služební cesty do Rakouska

Aktuální cestovní opatření Covid-19 (informace platí od března 2022)

V případě cest do zahraničí platí i nadále pravidla daná cílovou zemí.

Ke vstupu do Rakouska (při překročení hranice), a to i při krátkém pobytu v řádu hodin, postačí předložit alespoň jeden z níže uvedených dokladů o bezinfekčnosti: 

  • negativní test (PCR test ne starší než 72 hodin od odběru nebo antigenní test ne starší 24 hodin od odběru);
  • NEBO doklad o ukončeném očkování (platnost 270 dnů);
  • NEBO doklad o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech ode dne odběru pozitivního testu, jímž bylo  diagnostikováno onemocnění covid-19. Doklad o prodělání covidu-19 se za účelem prokázání bezinfekčnosti uznává nejdříve od 6. dne ode dne odběru pozitivního testu, jímž bylo diagnostikováno onemocnění covid-19.

Aktuální informace najdete na webu rakouského Ministerstva vnitra nebo českého Ministerstva zahraničí.

Další informace:

Odkazy na oficiální informace a podmínky cestování do a z Rakouska: Stránky Velvyslanectví ČR ve Vídni

Stánky rakouského ministerstva zahraničí

Julie Havlová, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Vídeň

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí