Rakousko zpřísňuje od září pravidla, nakažených přibývá

Rakouská vláda oznámila ve druhém zářijovém týdnu nová pravidla s platností od 15. září. Vrací se respirátory s vyšší ochranou FFP2 a neočkovaní
je budou muset nosit i v obchodech.

Vláda zároveň přestavila plán opatření pro případ, že bude počet nakažených i nadále růst. Při patnáctiprocentním vytížení lůžek intenzivní péče bude u noční gastronomie a akcí nad 500 návštěvníků vyžadován doklad „2G“ (očkovaný, uzdravený). Od dvacetiprocentního obsazení budou uznávány pouze PCR testy.

Pro vstup na exponovaná místa je v zemi nyní třeba splnit jedno z tzv. pravidel 3G: geimpft, getestet, genesen (tj. očkovaný, testovaný, uzdravený), viz níže.

Za plně očkované jsou považovány osoby, které obdržely i druhou dávku dvoufázové vakcinace. Pro ty, kteří absolvovali Covid-19 a dostali jednu dávku očkování se připravuje speciální řešení.

Kromě celorepublikových pravidel je třeba počítat s lokálními omezeními v jednotlivých spolkových zemích.

Testy:

Testovací povinnost platí v Rakousku od 12 let, ve Vídni od 6 let.

PCR test – platí po dobu 48 hodin od provedení

Antigenní test – platí po dobu 24 hodin od provedení

Očkování:

Po očkování není třeba absolvovat testy:

 • pro vakcíny s dvěma dávkami

– ode dne aplikace druhé dávky vakcíny

 • pro jednodávkové vakcíny

– po 22. dni po očkování po dobu max. 9 měsíců

Uzdravení:

Testem se nemusejí prokazovat ti, kteří již absolvovali covid:

 • po dobu 6 měsíců po uplynutí nemoci (absolvování nemoci je třeba doložit lékařským potvrzením)

Doklad o bezinfekčnosti, tedy jednom z výše uvedených 3G, je vyžadován:

 • v gastronomii
 • službách, kde dochází k blízkému kontaktu (kadeřnictví, masáže, apod.)
 • ubytování
 • volnočasové instituce (taneční školy, ZOO, apod.)
 • kulturní instituce (muzea, knihovny, archivy, apod.)
 • neveřejná sportoviště
 • setkání více než 100 osob
 • veletrhy a kongresy
 • výletní lodě a autobusy

Přehled stávajících opatření

Gastronomie, hotely a maloobchod

Pro návštěvu restaurace se návštěvníci musí prokázat negativním testem / očkováním / potvrzením o absolvování nemoci.

Při pobytu delším než 15 minut je také třeba uvést své kontaktní údaje. V místech, kde se návštěvníci prokazují 3G není třeba nosit roušky.

Dodržování vzdálenosti a roušky

Pravidla o minimální vzdálenosti i maximálním počtu návštěvníků na provozovně byla k 1. červenci zrušena. Roušky není třeba nosit tam, kde se návštěvník prokazuje 3G – například u kadeřníka či v restauraci.

Na exponovaných místech, kde není třeba prokazovat se jedním ze 3G (veřejná doprava, taxi, obchody či úřady), je však nutné roušky nosit, stejně tak i ve zdravotnických zařízeních.

Místa, kde je třeba nosit roušky:

 • veřejná doprava vč. zastávek
 • taxi
 • lanovky
 • zákaznické sekce
 • úřady a soudy
 • v zákaznických oblastech stálých provozoven (např. supermarkety, obchody, lékárny, banky, atd.)

Místa, kde je třeba prokázat se 3G i mít roušky:

 • domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou
 • nemocnice a lázně
 • další zdravotnická zařízení.

Od nošení roušek jsou osvobozeny děti do šesti let a lidé s odpovídajícím dokladem.

Akce, sdružování osob, home office

Akce s více než 100 účastníky je třeba hlásit, k akcím nad 500 lidí je třeba úřední povolení. Předpokladem je prokázání se jedním ze 3G. Konat se mohou i svatby a další oslavy.

Aktuální informace

Cestování do Rakouska

V současné době cestující z ČR do Rakouska nemusí nastoupit povinnou karanténu ani vyplňovat tzv. Pre-Travel-Clearance formulář. Při příjezdu je třeba se prokázat negativním testem (PCR nebo antigenním, dokladem o absolvovaném očkování, či prodělání nemoci (viz výše).

Aktuální informace pro cestování do Rakouska jsou dostupné na stránkách Velvyslanectví ČR v Rakousku

Další zdroje informací o vývoji situace v Rakousku

Vývoj počtu nakažených

Informace k cestování a turistickému ruchu

Chronologicky seřazené informace o pandemii

Aktuální situace

Julie Havlová, Ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Vídeň

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě
• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí