V Rakousku už lze navštívit restaurace a vyrazit za kulturou i na koupaliště

Díky snižujícím se počtům nakažených byly 19. května ve všech spolkových zemích otevřeny restaurace, hotely, kulturní zařízení a lázně. Také v případě sportu se opatření zmírnila.

Vláda kancléře Sebastiana Kurze pokračuje s rozvolňováním. 19. května se otevřely restaurace, hotely, kulturní organizace apod. Počítá se také s postupným rozběhem konání kongresů a veletrhů. Pro vstup na exponovaná místa je třeba splnit jedno z tzv. pravidel 3G: geimpft, getestet, genesen (tj. očkovaný, testovaný, uzdravený):

Uznávání testů:

PCR – platí po dobu 72 hodin od provedení testu

Antigenní test – platí po dobu 48 hodin od provedení testu.

Ve většině míst, pro jejichž návštěvu je test vyžadován, je možnost absolvovat test na místě.

Po očkování není třeba absolvovat testy:

  • pro vakcíny s dvěma dávkami:

– od 22. dne po první vakcíně po dobu tří měsíců

– od druhé dávky po dobu šesti měsíců.

  • pro jednodávkové vakcíny

– po 22. dni po očkování po dobu max. 9 měsíců

Pro osoby, které již absolvovaly Covid a byli očkovány, po dobu 9 měsíců od očkování.

Pro osoby, které již absolvovaly Covid:

  • po dobu 6 měsíců po uplynutí nemoci není třeba absolvovat testy (absolvování nemoci doložit lékařským potvrzením)

I nadále je třeba dodržovat odstup 1 m a nosit masky FFP2.

V případě i nadále příznivé situace by k dalšímu uvolnění (zrušení povinnosti nosit roušky, delší otevírací doba restaurací či shromažďování větších skupin osob) mělo dojít začátkem července.

Přehled stávajících opatření

Gastronomie, hotely a maloobchod

Pro návštěvu restaurace se návštěvníci musí prokázat jedním ze „3G“, tj. negativním testem / očkováním / potvrzením o absolvování nemoci / nebo se nechat testovat na místě. Dále musí uvést své kontaktní údaje. U jednoho stolu smí ve vnitřních prostorách sedět maximálně 4 až 8 dospělých (případně plus děti), ve venkovních prostorách maximálně 16 dospělých. Konzumace je v restauraci povolena pouze u stolu, mimo stůl je třeba nosit FFP2 masky. Otevírací doba je do 24 hodin.

Výše uvedená pravidla pro vstup a pohyb po společných prostorách platí také pro ubytování. Každý poskytovatel ubytování musí navíc připravit koncepci prevence šíření korony a jmenovat zodpovědnou osobu, která je zodpovědná za její dodržování.

V obchodech není třeba prokazovat se testem, pouze ve vnitřních prostorách nosit FFP2 masky. Je omezen počet zákazníků na m2.

Dodržování vzdálenosti a roušky

Pravidlo dodržování vzdálenosti (odstupu) jednoho metru platí na veřejných prostranstvích pro všechny osoby, které spolu nežijí v jedné domácnosti.

Platí povinnost nosit roušky se zvýšenou ochranou (FFP2) ve vnitřních prostorách. Od nošení roušek jsou osvobozeny děti do šesti let a lidé s odpovídajícím dokladem.

Akce, sdružování osob, home office

Omezení počtu zákazníků platí nejen v obchodech, ale i v kinech, divadle a na koncertech.

Do muzeí je vstup možný i bez 3G. Je třeba dodržovat odstup jednoho metru a mezi jednotlivými skupinami návštěvníků musí zůstat alespoň jedno sedadlo volné. Prostory by měly být naplněny pouze do poloviny své kapacity, maximálně je plánováno povolit akce do 1500 osob uvnitř a 3000 osob ve venkovních prostorách. Akce s více než 11 účastníky je třeba hlásit, k akcím nad 51 osob je třeba úřední povolení.

Plán vlády počítá také s umožněním konání veletrhů a kongresů. I zde budou platit výše uvedená pravidla pro vstup, stanoven maximální počet osob, nutné bude úřední povolení akce, povinnost dodržování vzdálenosti a nošení FFP2 masek.

Pro vstup na sportoviště je třeba dodržet 3G. Všechny sporty jsou povoleny, včetně kontaktních. Během sportování není třeba nosit roušku, ani dodržovat předepsanou vzdálenost.

Vzdělávání

Byla obnovena prezenční výuka, žáci absolvují ve školách pravidelné testování. Bez testu se lze zúčastnit výuky online. V budově školy musí žáci nosit roušky, během vyučování (na svém místě) je však mohou odložit.

Ve vyšších stupních nosí žáci FFP2 respirátory.

Aktuální informace

Cestování do Rakouska

V současné době cestující z ČR do Rakouska nemusí nastoupit povinnou karanténu ani vyplňovat tzv. Pre-Travel-Clearance formulář. Při příjezdu je třeba se prokázat negativním testem (PCR nebo antigenním, domácí tzv. Wohnzimmertests nejsou pro přechod hranic uznávány), dokladem o absolvovaném očkování, či prodělání nemoci (viz výše)

Aktuální informace pro cestování do Rakouska jsou dostupná na stránkách českého konzulátu ve Vídni

Další zdroje informací o vývoji situace v Rakousku

Vývoj počtu nakažených

Informace k cestování a turistickému ruchu

Chronologicky seřazené informace o pandemii

Aktuální situace

Julie Havlová, Ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Vídeň

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě
• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí