Ázerbájdžán – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Ázerbájdžán představuje ekonomicky nejsilnější stát na Jižním Kavkaze s podílem 60 % na celkovém HDP a suverénně nejvyšším exportem.

Dle metodologie Světové banky se řadí mezi země s vyššími středními příjmy. Základ ekonomiky Ázerbájdžánu tvoří ropa a zemní plyn, které představují kolem 90 % veškerého vývozu země. Česká republika patří v této oblasti k nejvýznamnějším zahraničním obchodním partnerům. Od roku 2014 tvoří ázerbájdžánská ropa přes 30 % celkového dovozu ropy do ČR.

Ázerbájdžán je významným obchodním partnerem ČR a navzdory ekonomickým problémům způsobeným pádem cen ropy má z hlediska regionu Jižního Kavkazu zřejmě největší potenciál pro zvyšování českého exportu. Ázerbájdžánský trh je pro české firmy perspektivní a velké množství společností se již dokázalo na trhu prosadit. ČR je aktuálně jedním z největších zahraničních investorů v zemi. I přes vysokou míru investic, EGAP neeviduje žádnou pojistnou událost na území Ázerbájdžánu.

Smluvní či institucionální rámec

Současná spolupráce mezi EU a Ázerbájdžánem je realizována na základě Smlouvy o partnerství a spolupráci, jež byla podepsána v roce 1996 a prodloužena v roce 2009. Nová dohoda mezi EU a Ázerbájdžánem je aktuálně v jednání, nicméně v roce 2019 ani na začátku roku 2020 nedošlo k žádnému posunu. Politická část dohody je sice prakticky dojednána se zásadní výjimkou (problémem zůstává název nové dohody), v sektorové části však není uzavřeno hned několik kapitol, včetně kapitoly věnované energetice a surovinám.

Podmínky bilaterální hospodářské a obchodní spolupráce mezi Českou republikou a Ázerbájdžánem upravují především:

  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o hospodářské, vědecko-technické a kulturní spolupráci (2009)
  • Dohoda o podpoře a ochraně investic, která byla podepsána v průběhu prezidentské návštěvy Ázerbájdžánu (2011)
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (2005).

Významným dokumentem pro spolupráci České republiky a Ázerbájdžánu je Společná deklarace o strategickém partnerství mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou, která byla podepsána prezidenty v roce 2015.

Dohoda o hospodářské, vědecko-technické a kulturní spolupráci – má za cíl dlouhodobě podpořit výměnu informací a spolupráci při zvyšování povědomí o obchodních a investičních příležitostech trhů obou zemí, při identifikaci problémů a oblastí, jež jsou zvláště perspektivní z pohledu dalšího rozvoje vzájemné spolupráce, a definování konkrétních kroků, jejichž prostřednictvím by měly být naplňovány záměry smluvních stran v ekonomické dimenzi. Za tímto účelem byla na základě Dohody ustanovena Smíšená komise pro hospodářskou, vědecko-technickou a kulturní spolupráci, jejíž první zasedání se uskutečnilo v listopadu 2011 v Praze.

Přehled akcí na podporu ekonomické spolupráce s Ázerbájdžánem

V roce 2020 by měl uskutečnit oficiální návštěvu ČR prezident Ázerbájdžánu Ilham Alijev, obě prezidentské administrativy diskutují termín. Jako příprava na cestu v předvečer prezidentské návštěvy se v Praze uskuteční 5. zasedání Smíšené komise pro hospodářskou, vědecko-technickou a kulturní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky.

Hlavní akcí 2. pololetí je výstava ADEX/SECUREX 2020 (8.–10. září 2020 v Baku, datum zůstává prozatím stejné) zaměřená na obranný průmysl. V průběhu podzimu by se v Baku také měly uskutečnit veletrhy EDUEXPO (8.–10. října 2020) a 5. a 6. listopadu se uskuteční mezinárodní veletrh MEDIMEX.

Mezinárodní veletrh zaměřený na turismus byl, v souvislosti e epidemiologickou situací, odložen na jaro 2021 (8.–10. 4. 2021).

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Ázerbájdžán

Doporučujeme