Desatero pro obchodování s Ázerbájdžánem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Ázerbájdžánem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.1. Komunikujte rusky

Jednacím jazykem při styku s cizinci je běžně ruština, kterou ovládá v Ázerbájdžánu téměř každý, zejména lidé ze starší generace. Mladší lidé ovládají také angličtinu, nicméně ruština je běžnějším jednacím jazykem.

2.  Oplaťte pozvání do restaurace

Ázerbájdžánci jsou velmi pohostinní a příjemní společníci. Pozvání do restaurace je však třeba oplatit. Při neformálních setkáních můžete mnohdy snáze dosáhnout žádoucího výsledku.

3. Přijďte v obleku

Na jednání se zástupci státní správy choďte vždy formálně oblečení, tedy v saku a s kravatou. Také na jednání s vedoucími představiteli firem se dostavte vždy ve společenském obleku. Na schůzku s obchodními partnery můžete zejména v letních měsících přijít méně formálně oblečení, avšak vždy upravení. Při neformálních setkáních není společenský oděv vyžadován.

4. Zpoždění partnera tolerujte

Na jednání dorazte včas. Může se stát, že váš obchodní partner se naopak opozdí. Vaše přesnost bude určitě oceněna, menší nedochvilnost partnera tolerujte. Mohou ji způsobit například neočekávaná dopravní omezení.

5. Začněte neformální konverzací

Jednání s ázerbájdžánským partnerem je vhodné zahájit neformálním způsobem. Můžete se například zeptat na zdraví nebo zmínit rozmary počasí (Baku je velmi větrné město). K samotnému tématu schůzky přejděte až později. Okamžité projednávání kontraktu nebo předmětu setkání bude považováno za nezdvořilé.

6. Vyhněte se politickým tématům

Při jednání se vyvarujte náboženských či politických otázek. Ačkoli je většina obyvatel muslimského vyznání, nejsou nesnášenliví vůči křesťanům. Některé náboženské zvyky a obyčeje však mohou být vnímány citlivě, a proto o nich bez důkladné znalosti nediskutujte. V politické oblasti je třeba se vyhnout například otázce Náhorního Karabachu.

7. Využijte místního prostředníka

Určitě se vyplatí využít služeb místního partnera, se kterým udržujete i neformální styky. Pomůže vám navázat vztahy s vlivnými osobnostmi, jež působí v různých oblastech ázerbájdžánské ekonomiky.

8. Odpovídejte pohotově

Na jednání se dobře připravte. Protějšek ocení schopnost okamžité reakce na dotazy. Pokud byste museli konzultovat některé otázky s vedením společnosti, považovali by vás za nekompetentního zástupce, s nímž nelze probírat důležité body kontraktu.

9. Buďte trpěliví i mimo Baku

V Ázerbájdžánu jsou velké rozdíly mezi hlavním městem a regiony. Zatímco v Baku většinou platí pravidla vžitá v Evropě, v regionech plyne život pomaleji. Domluvit si schůzku s partnerem mimo hlavní město může být obtížnější, je třeba obrnit se trpělivostí.

10. Vyhněte se problematickým regionům

Před návštěvou regionu je vhodné poradit se se zahraničním úřadem České republiky nebo se zahraniční kanceláří CzechTrade v Baku, kde získáte potřebné informace o dopravním spojení nebo o tom, který region je a který není vhodný k návštěvě. Nedoporučuje se navštěvovat Náhorní Karabach, jednak z bezpečnostních důvodů, ale také proto, že byste se nemohli vrátit zpět na území Ázerbájdžánu.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Pravidelné novinky e-mailem