Ázerbájdžán

Rozcestník informací o Ázerbájdžánu:

CzechTrade: Doporučení pro obchodování s Ázerbájdžánem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Ázerbájdžánem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna ještě o pět bonusových tipů.

Desatero pro obchodování s Ázerbájdžánem níže

5 doporučení pro ázerbájdžánský trh:

 1. Seznámení s teritoriem
  Nejprve je potřeba se seznámit se zemí, například prostřednictvím aktuálních informací uvedených na portálu BusinessInfo.cz. Zde se exportéři dozvědí aktuální ekonomické informace, ale také další skutečnosti, které jsou potřeba pro úspěšný vstup na ázerbájdžánský trh.
 2. Výběr a oslovení obchodních partnerů
  Zahraniční kancelář CzechTrade v Baku (ZK) najde partnery, kteří nejlépe odpovídají zájmům klientů zahraniční kanceláře, a proto je potřeba, aby firmy informovaly ZK o své produkci, o cílové skupině a také zaslaly tzv. top 5 skutečností, které je odlišují od konkurence. Na základě těchto informací připraví ZK tzv. „longlist“ na míru, který zašle klientovi. Společně pak vyberou tři až pět nejvhodnějších firem, které ZK osloví a upřesní si především kontakty, zjistí, jaký je stav těchto společností v současné době, a požádá je o setkání alespoň prostřednictvím Skype či jiné aplikace.
 3. Úvodní setkání
  Ve třetím kroku ZK sjednává Skype či např. ZOOM setkání mezi partnerem a klientem. To se daří asi u 60 % prověřených partnerů. Zájem o tento způsob komunikace je z obou stran velký, neboť si firmy s partnery ujasní další postup a v případě nemožnosti pokračování v další komunikaci s klientem ZK, dojde k upřesnění zájmových partnerů a tím i k úspoře finančních prostředků klientů při samotném příletu do Ázerbájdžánu. Sjednané schůzky již budou realizované s těmi partnery, které si klient vybral a na základě předběžných rozhovorů má zájem o setkání.
 4. Zviditelnění
  Dalším podpůrným prvkem, který ZK nabízí klientům, je např. zviditelnění na webových stránkách zahraniční kanceláře CzechTrade Baku, kde se abonenti mohou více dozvědět o klientech.
 5. Účast na akcích
  ZK také nabízí možnost účasti na akcích, které ve spolupráci s jednotlivými orgány statní správy organizuje. Jedná se především o akce B2B charakteru, které díky konceptu projektů napomáhají otevírat dveře i do oblasti státní správy a samosprávy. CzechTrade organizuje i B2G setkání, aby se možnost uplatnění u některých klientů rozšířila. Některé segmenty se bez možnosti setkání se zástupci místní státní správy a samosprávy neobejde.

Zpět na začátek

Steve Heap / Shutterstock.com

Desatero pro obchodování s Ázerbájdžánem

 1. Znalost cizích jazyků, především ruštiny.
  Jednacím jazykem při styku s cizinci je běžně ruština, kterou ovládá v Ázerbájdžánu téměř každý, zejména lidé ze starší generace. Mladší lidé ovládají také angličtinu, nicméně ruština je běžnějším jednacím jazykem.
 2. Buďte přátelští. 
  Azeři jsou velmi pohostinní a příjemní společníci. Pozvání do restaurace je však třeba oplatit. Při neformálních setkáních můžete mnohdy snáze dosáhnout očekávaného výsledku.
 3. Choďte včas! 
  Na jednání přijďte včas, i když se může stát, že se váš obchodní partner ještě nedostavil. Vaše přesnost bude zcela jistě oceněna. Zároveň tolerujte menší nedochvilnost partnera, kterou mohou způsobit např. neočekávaná dopravní omezení.
 4. Buďte zdvořilý. 
  Doporučujeme zahájit jednání s ázerbájdžánským partnerem neformálním způsobem, zeptat se na zdraví, zmínit nezmary počasí (Baku je velmi větrné město) apod. a později přejít k samotnému tématu jednání. Okamžité projednávání kontraktu nebo předmětu setkání bude považované za nezdvořilé.
 5. Při jednání se vyvarujte náboženským či politickým otázkám. 
  Ačkoliv je většina obyvatel muslimského vyznání, nejsou nesnášenliví vůči křesťanům. Některé náboženské zvyky a obyčeje však mohou být považované za citlivé, a proto o nich bez důkladné znalosti nediskutujte. V politické oblasti je třeba se vyhnout např. otázce Náhorního Karabachu.
 6. Místní partneři. 
  Určitě se vyplatí využít služeb místního partnera, se kterým udržujete i neformální styky. Pomůže vám navázat vztahy s vlivnými osobnostmi, které působí v různých oblastech ázerbájdžánské ekonomiky.
 7. Etiketa je důležitá. 
  Na jednání se zástupci státní správy choďte vždy formálně oblečení, tj. v saku a s kravatou, na jednání s obchodními partnery se můžete zejména v letních měsících dostavit méně formálně oblečení, avšak vždy upravení. Na jednání s vedoucími představiteli firem se dostavte vždy ve společenském obleku. Při neformálních setkáních není společenský oděv vyžadován.
 8. Na jednání se dobře připravte. 
  Protějšek ocení schopnost okamžité reakce na dotazy. Pokud byste museli konzultovat některé otázky s vedením společnosti, považovali by vás za nekompetentního zástupce, s nímž nelze probírat důležité body kontraktu.
 9. Domluva schůzky s partnerem může chvíli trvat. 
  Ázerbájdžánu jsou velké rozdíly mezi hlavním městem a regiony. Zatímco v Baku většinou platí pravidla zažitá v Evropě, v regionech plyne život pomaleji. Domluvit si schůzku s partnerem mimo hlavní město může být obtížnější, je třeba obrnit se trpělivostí.
 10. Před příjezdem si ověřte vhodnost vaší návštěvy. 
  Před návštěvou regionu doporučujeme poradit se se zahraničním úřadem ČR nebo se zahraniční kanceláří CzechTrade v Baku, kde získáte potřebné informace o dopravním spojení a o vhodnosti či nevhodnosti návštěvy daného regionu. Nedoporučuje se navštěvovat Náhorní Karabach, jednak z bezpečnostních důvodů, ale také proto, že byste se nemohli vrátit zpět na území Ázerbájdžánu.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Asie | Ázerbájdžán | Zahraničí

Doporučujeme