Ázerbájdžán: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

Z hlediska perspektiv českých firem byly vytipovány tyto obory:

© Zastupitelský úřad ČR v Baku (Ázerbájdžán)

Celkově lze konstatovat, že v důsledku začínajících hospodářských problémů, kterým Ázerbájdžán v současnosti čelí, došlo i ke změnám v oblasti exportních příležitostí pro české společnosti. Realizace většiny velkých investičních projektů nestrategického charakteru byla zastavena či odložena. Do budoucna se jako perspektivnější jeví orientace na menší projekty v prioritních oblastech ázerbájdžánského hospodářství, zejména v situaci, kdy je možné nabídnout určitý stupeň lokalizace výroby. U takových projektů je možné očekávat i větší odolnost vůči změně politické atmosféry.

 • doprava
 • elektrotechnika
 • energetika
 • chemický průmysl
 • ICT
 • kovozpracující průmysl
 • obranný a bezpečnostní průmysl
 • strojírenství
 • vodohospodářství, odpadní průmysl
 • zdravotnictví
 • zemědělství a potravinářský průmysl

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Kromě oborů, o které české firmy na domácím trhu projevují tradičně zájem a jež se objevují mezi hlavními vývozními komoditami našeho exportu do Ázerbájdžánu, jsou z hlediska další obchodní spolupráce s Ázerbájdžánem perspektivní:

 • nové možnosti v oblasti environmentálních technologií – čištění vody, recyklace a spalovny odpadu, rekultivace území poznamenaných těžbou ropy;
 • zpracování zemědělské produkce, pivovary, mlékárny, pekárny, malá zemědělská technika;
 • modernizace pozemních dopravních koridorů, zejména ropovodů, plynovodů, železniční      a dopravní sítě včetně dodávek lokomotiv, vagónů, v rekonstrukci letišť a modernizaci metra v Baku.
 • modernizace sítě hromadné dopravy v Baku i dalších městech, dodávky autobusů, tramvají atd.;
 • IT technologie;
 • projekty zaměřené na zvyšování kvalifikace pracovníků (prakticky ve všech oborech);
 • výstavba a výbava hotelů, administrativních i obytných budov
 • výstavba a rekonstrukce nemocnic a rehabilitačních zařízení (zejména dodávky zdravotnického vybavení);
 • projekty Národního fondu na pomoc podnikání při Ministerstvu pro ekonomický rozvoj – výhodné úvěry malým a středním (hlavně začínajícím) podnikatelům.
 • turistika a lázeňství – ČR jako tradiční destinace;
 • vzdělávací projekty (zejména v ruském jazyce);
 • spolupráce v oblasti obrany;
 • výrobky tradičních odvětví jako je sklo a křišťál;
 • obráběcí stroje;
 • nákladní automobily a stavební stroje;
 • potraviny.

Oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Mezinárodní veletrhy a výstavy v Ázerbájdžánu na období 2020/2021
8.-10. září 2020
4th AZERBAIJAN INTERNATIONAL DEFENCE EXHIBITION

Čtvrtý ročník mezinárodního veletrhu v oblasti obranných technologií. Veletrh během tří dní navštívilo v roce 2018 více než 6.534 návštěvníků z 34 zemí včetně 24 oficiálních delegací z 24 zemí; v rámci ADEX 2018 se uskutečnilo více než 500 ve formátu B2B.

www.adex.az

8.-10. září 2020 13th INTERNATIONAL EXHIBITION FOR INTERNAL SECURITY, SAFETY AND RESCUE EQUIPMENT

Výstava SECUREX se v roce 2020 koná společně s veletrhem ADEX.

www.securexcaspian.az

2.-3. října 2020 3rd AZERBAIJAN INTERNATIONAL GIFTS AND PROMOTIONAL PRODUCTS FAIR

Mezinárodní veletrh dárků a propagačních produktů „Gift & Promo“ je ukázkou dárkového průmyslu, který nabízí širokou škálu propagačního podnikání, dárky na úrovni VIP, propagační výrobky a suvenýry, jakož i dárky určené pro blízké a přátele. Dvoudenní akce vytvoří prostor pro účastníky zaměřené na výběr dárků pro firemní i soukromý sektor. Na předchozí veletrh v roce 2019 dorazilo 2967 účastníků z 9 zemí.

www.giftfair.az

2.-3. října 2020 3rd AZERBAIJAN INTERNATIONAL ADVERTISING AND PRINTING EXHIBITION

Mezinárodní reklamní a tisková výstava „AdPrint“ je jedinou významnou akcí pořádanou na území Ázerbájdžánu sloužící prezentaci inovativních reklamních produktů a služeb. Jde o dvoudenní akci.

www.adprint.az

8.-10. října 2020 14th AZERBAIJAN INTERNATIONAL EDUCATION EXHIBITION

Jako největší a nejnavštěvovanější vzdělávací výstava v regionu Jižního Kavkazu umožňuje bakuské „EduExpo“ interakci mezi univerzitami a dalšími vzdělávacími institucemi z Ázerbájdžánu i zahraničí, ázerbájdžánskými vládními agenturami, studenty i rodiči. Jde o jednu nejúčinnějších platforem pro propagaci vzdělávacích služeb v Ázerbájdžánu. Roku 2019 se EduExpa zúčastnilo 163 vystavovatelů z 22 zemí a více než 11781 návštěvníků.

www.eduexpo.az

21.-23. října 2020

 

26th AZERBAIJAN INTERNATIONAL CONSTRUCTION EXHIBITION

„BakuBuild“, největší specializované výstavy v oblasti stavebnictví v oblasti Jižního Kavkazu, se v roce 2019 zúčastnilo 225 vystavovatelů z 19 zemí.

www.bakubuild.az

21.-23. října 2020

 

13th INTERNATIONAL EXHIBITION FOR HEATING, VENTILATION, AIR-CONDITIONING, WATER SUPPLY, SANITARY AND SWIMMING POOL

Největšího veletrhu v oblasti vytápění, vody, klimatizace a doplňků pro stavbu domů a bytů pořádaného v jihokavkazském regionu se v roce 2019 zúčastnilo 66 vystavovatelů z více než 11 zemí.

www.aquatherm.az

5.-6. listopadu 2020 AZERBAIJAN INTERNATIONAL MEDICAL INNOVATIONS EXHIBITION

„Medinex“ je hlavním veletrhem zaměřeným na prezentaci výrobků, služeb a technologií v oblasti medicíny a zdravotnictví v Ázerbájdžánu a významným prostorem pro setkávání výrobců, distributorů a profesionálů z oboru. V roce 2019 se Medinexu zúčastnilo více než 70 společností ze 12 zemí.

www.medinex.az

5.-6. listopadu 2020

 

AZERBAIJAN INTERNATIONAL BEAUTY INDUSTRY EXHIBITION

„Beauty Azerbaijan“ je jako hlavní výstava kosmetického průmyslu v Ázerbájdžánu místem setkávání výrobců, distributorů a profesionálů v oboru.

www.beautyexpo.az

18.-20. listopadu 2020

 

26th AZERBAIJAN INTERNATIONAL FOOD INDUSTRY EXHIBITION

Roku 2019 se výstavy „InterFood“ zúčastnilo 189 společností ze dvacítky zemí a téměř 9000 návštěvníků.

www.interfood.az

18.-20. listopadu 2020

 

14th AZERBAIJAN INTERNATIONAL AGRICULTURE EXHIBITION

Výstava „Caspian Agro“ skýtá jako platforma pro sdílení zkušeností a vytváření obchodních vazeb v oblasti zemědělství prostor pro zájemce o zavádění pokročilých technologií v této oblasti v Ázerbájdžánu. Roku 2019 se jí zúčastnilo 240 vystavovatelů z 27 zemí a navštívilo ji kolem 9000 lidí.

www.caspianagro.az

18.-20. listopadu 2020

 

CASPIAN INTERNATIONAL PACKAGING, TARE, LABEL AND PRINTING EXHIBITION

Výstavu v roce 2019 navštívilo téměř 9000 lidí a zúčastnilo se jí 189 vystavovatelů z 51 zemí.

www.ipack.ceo.az

18.-20. listopadu 2020

 

14th CAUCASUS INTERNATIONAL HOSPITALITY EXHIBITION

„HOREX Caucasus“ umožňuje jako jediná specializovaná výstava v oblasti pohostinství v jihokavkazském a kaspickém regionu interakci mezi aktéry v oblasti hotelového a restauračního podnikání z Ázerbájdžánu a zahraničí. Roku 2019 se jí zúčastnilo na 400 vystavovatelů ze 32 zemí a téměř 9 000 návštěvníků.

www.horex.az

2.-4. prosince 2020

 

26th AZERBAIJAN INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS, INNOVATIONS AND HIGH TECHNOLOGIES EXHIBITION

Bakutel není jen největší IT výstavou v kaspickém regionu, ale také jedinečnou platformou pro navázání silných obchodních kontaktů.

www.bakutel.az

8.-10. dubna 2021 19th AZERBAIJAN INTERNATIONAL TRAVEL AND TOURISM FAIR

AITF je největší výstavou v oblasti cestovního ruchu v kavkazské oblasti. Poslední ročník za účasti 192 vystavovatelů ze 17 zemí navštívilo okolo 4 000 lidí. Na výstavu v dubnu 2021 jsou již přihlášeny i české subjekty.

www.aitf.az

9.-11. června 2021

 

19th CASPIAN INTERNATIONAL TRANSPORT, TRANSIT AND LOGISTICS EXHIBITION

Výstava „TransLogistica“ je efektivní platformou pro prezentaci subjektů činných v oblastželezniční, námořní i letecké dopravy, výrobců užitkových a přepravních vozidel a poskytovatele logistických služeb. Předchozího ročníku výstavy se v roce 2019 zúčastnilo 75 vystavovatelů z 10 zemí.

www.translogistica.az

9.-11. června 2021 10th ANNIVERSARY CASPIAN INTERNATIONAL ROAD INFRASTRUCTURE AND PUBLIC TRANSPORT EXHIBITION

Výstava „Road & Traffic“ poskytuje platformu pro profesionály v oblasti silniční infrastruktury, veřejné dopravy, bezpečnosti silničního provozu a informačních technologií. Předchozího ročníku výstavy se v roce 2019 zúčastnilo 75 vystavovatelů z 10 zemí.

www.roadtraffic.az

17.-19. listopadu 2021 11th AZERBAIJAN INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL EXHIBITION

Výstava skýtá prostor pro prezentaci technologií, produktů a služeb v oblasti ochrany životního prostředí. Očekává se účast asi 50 vystavovatelů z 10 zemí včetně ČR.

www.caspianecology.az

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Baku (Ázerbájdžán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme