Ázerbájdžán: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Baku (Ázerbájdžán)

Jsou založeny v Dohodě o partnerství a spolupráci, podepsané v roce 1999.

 

V únoru 2017 bylo oficiálně zahájeno vyjednávání ohledně tzv. Comprehensive Framework Agreement, který by měl dohodu z roku 1999 nahradit. Návrh dohody má výrazné ambice přiblížit stávající praxi ve většině oblastí ekonomiky evropským zvyklostem, z čehož ovšem pramení některé těžkosti s jeho vyjednáváním. Podle původních plánů se očakávalo, že finalizovaný dokument bude podepsán na summitu k 10. výročí vzniku Východního partnerství, který se konal 13. května 2019 v Bruselu. Nicméně dokument se v požadovaném termínu připravit nepodařilo a společná jednání mezi EU a Ázerbájdžánem nadále pokračují. Kdy a zda vůbec společná jednání dospějí k úspěšnému konci je prozatím předčasné spekulovat.

 

Ázerbájdžán je v rámci platformy Východního partnerství zemí, která chce mít v tomto vztahu významnější, strategické, postavení než ostatní státy. To se potvrdilo i na summitu VP v Rize koncem května 2015. Je to dáno jeho ekonomickým rozvojem, nerostným bohatstvím a ambicemi stát se alternativním dodavatelem plynu do Evropy. Ekonomická čísla skutečně dávají Ázerbájdžánu pocit exkluzivity. Navzdory občasné verbální podpoře Východního partnerství z nejvyšší úrovně projevuje Ázerbájdžán na bilaterální úrovni nízkou aktivitu. AZE sebevědomě odmítá nabídky finanční asistence a dává najevo, že nestojí o rady v oblasti klíčových politických a hospodářských reforem.

3.1. Zastoupení EU v zemi

V Ázerbájdžánu jsou trvale přítomny všechny státy EU s výjimkou: Finska, Irska, Kypru, Lucemburska, Malty, Slovenska a Slovinska.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU nadále zůstává největším obchodním partnerem Ázerbájdžánu s podílem 41,8% na obratu zahraničního obchodu v roce 2018. EU je současně pro Ázerbájdžán největším exportním a importním trhem  s podílem 54,4 % a 20,3% resp. Země EU dovážejí z Ázerbájdžánu hlavně ropu a ropné produkty a vyvážejí do AZE stroje, dopravní prostředky, potraviny a spotřební zboží.

 

Obchodní výměna mezi Ázerbájdžánem a EU v letech 2012–2018 (v mil. EUR) 

 

Import do EU

Export z EU

Bilance

2012

14,3

3,0

-11,3

2013

14,4

3,7

-10,6

2014

13,2

3,5

-9,7

2015

10,7

3,5

-7,2

2016

7,6

1,9

-5,7

2017

9,4

1,7

-7,7

2018

11,5 2,7 -8,8

Zdroj: Eurostat

 

EU je zároveň největším zahraničním investorem v AZE. V roce 2018 tyto investice dosáhly objemu 11,7 mld.EUR.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Ázerbájdžán není příjemcem rozvojové pomoci vzhledem k svému stupni ekonomického rozvoje. EU umožňuje Ázerbájdžánu využívat některé finanční instrumenty v rámci platformy Východního partnerství. Velký zájem panuje zejména v oblasti twinnigových programů.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Baku (Ázerbájdžán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem