Ázerbájdžán: koronavirus uzavřel školy i mešity

K 13. dubnu bylo v zemi hlášeno 847 hospitalizovaných osob s koronavirem (25 v těžkém a 30 ve středně těžkém stavu). O 39 stoupl na aktuálních 289 počet vyléčených. Po úmrtí jednoho pacienta stoupl počet obětí na 12.

Koronavirová situace v zemi

Celkový počet provedených testů byl naposled hlášen dne 12. 4., kdy činil 66 677. Počet osob rozmístěných v karanténních zařízeních činil podle údajů ze 13. 4. celkem 2373.

Údaje za Nachičevanskou autonomní republiku (NAR), zveřejněné dne 13.4. tamním ministerstvem zdravotnictví, hovoří o 69 aktuálně hospitalizovaných pacientech s koronavirem, nulovém počtu těžkých případů, 1 oběti, 1 uzdraveném, 880 testovaných a 1915 osobách v karanténě. S přihlédnutím k posledně uvedenému údaji lze vycházet z toho, že údaje za NAR patrně nejsou zohledněny v celkových číslech za AZ.

Bakuské ředitelství dopravní policie informovalo, že od 1. dubna pokutovalo za porušení karanténního režimu 14 980 řidičů.

Na základě oficiálních potvrzení od zaměstnavatele se mimo bydliště smějí v souvislosti s plněním služebních povinností pohybovat pracovníci prezidentské administrativy, členové a aparát kabinetu ministrů a parlamentu, vedoucí ústředních i místních exekutivních orgánů a jejich zástupci, vedoucí právnických osob ve vlastnictví státu a státem zřízených subjektů veřejného práva a jejich zástupci, ombudsmanka a pracovníci jejího úřadu, pracovníci ve zdravotnickém sektoru a institucích celostátního významu.

Dále personál ministerstva zahraničních věcí, ministerstva zemědělství a jemu podřízených struktur, orgánů policejních, justičních a těch, kde je realizována vojenská služba, advokáti, zástupci médií a personál v Ázerbájdžánu akreditovaných diplomatických misí disponující akreditačními průkazkami vydanými Diplomatickým Protokolem Ministerstva zahraničních věcí Ázerbájdžánu, včetně místních sil tato výjimka se týká skutečně jen výkonu služby.

Pro další zaměstnance státních institucí, jakož i soukromých subjektů, jejichž činnost je povolena v souladu s příslušným rozhodnutím vlády ze dne 30. března. Jde mimo jiné o subjekty, jejichž fungování je nutné pro zásobování obyvatelstva potravinami a léčivy, pracovníky zajišťující bezpečnost subjektů v důsledku karantény uzavřených a dobrovolníky v sociálních a dalších státem sankcionovaných službách platí obdobná volnost pohybu v případě, že je zaměstnavatel zaregistruje prostřednictvím portálu.

Všechny ostatní osoby smějí bydliště opustit jen po obdržení souhlasné odpovědi na žádost zaslanou prostřednictvím bezplatné SMS s uvedením osobních údajů na číslo #8103, a to v případě:

  1. urgentní potřeby zdravotní péče (v takovém případě smí žadatel bydliště opustit na 2 hodiny, na základě potvrzení ze strany ošetřujícího lékaře má policie brát v úvahu dobu ošetření a vzdálenost mezi zdravotnickým zařízením a bydlištěm),
  2. nákupu potravin, léčiv a jiného zboží každodenní potřeby, využití bankovních a poštovních služeb (v takových případech se povolení vydává nejvýše jednou denně na 2 hodiny) či
  3. pohřbu blízkého příbuzného.

„SMS není nutno zasílat jen v případech, kdy by setrvání v místě bydliště představovalo bezprostřední ohrožení života a zdraví či v případě předvolání k soudu či na policii,“ vysvětluje říká Pavel Zelenka,vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Baku.

Bydliště lze opustit jen s osobními doklady; v rámci zvláštního karanténního režimu platí i nadále zákaz opouštět bydliště pro osoby ve věku nad 65 let.

Za porušení pravidel tvrdé tresty

Porušení výše uvedených pravidel je považováno za porušení zvláštního karanténního režimu a může být na základě trestního zákoníku a přestupkového zákona trestáno vysokou pokutou či trestem odnětí svobody až na 3 roky, v případě následků v podobě smrti až na 5 let. K odpovědnosti mají být hnány i fyzické a právnické osoby zneužívající SMS systém či portál.

Za účelem informování obyvatelstva zprovoznil zvláštní operativní štáb při Kabinetu ministrů portál www.koronavirusinfo.az, dostupný v azerštině.

Přislíbenou pomoc od USA ve výši 1,7 milionu amerických dolarů na boj s koronavirem v Ázerbájdžánu má USAID rozdělit prostřednictvím USAID, WHO, a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Zpět na začátek

Omezení cestování

S platností od 5. dubna do ukončení zvláštního karanténního režimu dne 20. dubna je z rozhodnutí vlády s výjimkou nákladní dopravy oficiálně přerušeno veškeré pozemní, lodní i letecké spojení Ázerbájdžánu se světem. Je otázkou, bude-li toto rozhodnutí striktně aplikováno i v případě repatriačních letů oběma směry.

S platností do 20. dubna bylo přerušeno komerční letecké spojení mezi Baku a Nachičevanem.

Zpět na začátek

Nová továrna na roušky

Prezident Ilham Alijev se dne 6. dubna zúčastnil otevření továrny na roušky, zřízené v prostorách sumgaitského chemicko-průmyslového parku s pomocí úvěru z Fondu rozvoje podnikatelského sektoru při ministerstvu hospodářství. Podle ministerstva má produkce nové továrny, jež má být v distribuci od příštího týdne, zbavit AZ závislosti na dovozu roušek.

Na tři směny pracující továrna má podle její vedoucí v prvních 15 dnech svého fungování naplňovat 30 až 40 procent domácí denní potřeby: ta podle ní v deseti-milionové zemi činí 200 až 250 tisíc roušek. Paralelně mají být v sumgaitském chemickém parku vyráběny i potřebné desinfekční prostředky. 

U řidičů (s výjimkami zahrnujícími vozy s diplomatickými značkami) policisty na bakuských křižovatkách poměrně intenzivně kontrolováno, zda disponují povolením k opuštění bydliště, jež se od 5. dubna vydává především prostřednictvím SMS.

Vláda rozšířila okruh pracovníků, jimž je po dobu trvání zvláštního karanténního režimu povolen pohyb mimo bydliště, jsou-li vybaveny povolením, o osoby působící v zemědělství a na ně navázané produkci hnojiv, pesticidů, veterinárních přípravků apod. Zemědělcům s trvalým bydlištěm v Baku má oprávnění k cestám do regionů vydávat Agentura pro zemědělské služby při resortu zemědělství.

Zpět na začátek

Ekonomická opatření

Vláda dne 4. dubna schválila asistenční balík o objemu 1 miliardy manatů (AZN), což je zhruba 14 miliard korun, na podporu ázerbájdžánské ekonomiky a na opatření v sociální oblasti. Na základě schváleného akčního plánu má být z výše uvedené sumy celkem 280 milionů manatů alokováno na podporu veřejné dopravy, 215 milionů manatů na kompenzaci části platů celkem 300 tisíc zaměstnanců, 90 milionů manatů na preferenční hypoteční úvěry, 80 mil. na podporu 300 tisíc drobných živnostníků a 40 milionů manatů na kompenzaci školného studentů ze sociálně ohrožených skupin.

Akční plán je podle kritiků jednostranně zaměřen na podporu byznysu, když 28 procent prostředků má směřovat do oblasti dopravy, to jest podle všeho zejména na podporu aerolinií AZAL a SilkWay, Ázerbájdžánských železnic, Bakuského dopravního podniku a alatského přístavu.

Další prostředky jsou určeny na podporu nezaměstnaných: v dubnu a květnu má 200 tisíc z nich obdržet minimální podporu ve výši 190 manatů (zhruba 2600 Kč) měsíčně a dalších 50 tisíc pak po 300 manatů za měsíc, 20 tisícům osob se má zvednout plnění z pojištění proti nezaměstnanosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí má za úkol „každodenní“ kontrolu zaměstnavatelů s cílem bránit neadekvátnímu propouštění.

Akční plán se snaží hledět i za horizont aktuální pandemické situace a nastiňuje model hospodářského růstu, v němž má hrát silnou ústřední roli nový Státní investiční holding. Stejně jako za předchozí „ropné krize“ z let 2014 až 2016 vzhlíží vláda ke stavebnictví jako k sektoru, který má pomoci nastartovat ekonomiku: za realizaci strategických projektů v této oblasti má odpovídat nově vytvořená Ázerbájdžánská agentura pro stavebnictví.

illpaxphotomatic / Shutterstock.com

Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo, že nezaměstnaní se vzhledem k uzavření poboček úřadů práce mají registrovat prostřednictvím portálu.

Zvláštní operační štáb při Kabinetu ministrů Ázerbájdžánské republiky zřídil v zájmu informování veřejnosti a boje proti dezinformacím, jež se v souvislosti s koronavirem šíří, následující „horké linky“:

  • +994 12 492 41 61
  • +994 12 492 75 54
  • +994 12 505 03 30
  • +994 12 505 13 33

Zpět na začátek

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Témata: Koronavirus svět
• Teritorium: Asie | Ázerbájdžán | Zahraničí