Latinská Amerika – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Latinskoamerický region nabízí mnoho příležitostí v řadě odvětví. Uspět lze v mnoha sektorech napříč téměř celou Latinskou Amerikou.

Jedním z těchto perspektivních sektorů, který propojuje kontinent od Kuby a Mexika přes andské státy až po Argentinu, je vzhledem k velkému nerostnému bohatství tamních zemí těžba. S tím souvisí příležitost v oblasti geologického průzkumu, a to zejména s přihlédnutím k dosud neprozkoumaným rudním i nerudním ložiskům, ale také častým výskytem přírodních katastrof v podobě zemětřesení, záplav, sesuvů půdy (monitoring geohazardů) atd.

Jako dlouhodobě perspektivní lze označit také energetiku, zejména v důsledku ambiciózních vládních závazků na poli obnovitelných zdrojů energie. Další sdílenou oblastí zájmu je průmysl 4.0 a akcent na digitalizaci, neboť mnoho latinskoamerických ekonomik se potýká s nízkou produktivitou a relativně omezenou konkurenceschopností. V některých zemích jsou vyhledávány i specifické formy digitalizace, například digitální identita, e-commerce, e-health, e-government, smart cities aj.

Pro regionální i centrální vlády jsou atraktivní také nabídky dopravního průmyslu a pozemní (silniční i železniční) infrastruktury. Spolupráce rovněž probíhá např. v automobilovém sektoru a dalších strojírenských odvětvích. Slabými stránkami latinskoamerických zemí, a tedy příležitostmi pro české firmy, jsou dále vodohospodářský a odpadní průmysl, technologie používané v agroprůmyslu, potravinářské technologie a stav zdravotnického a farmaceutického sektoru.

Smluvní či institucionální rámec

Asociační dohoda EU-MERCOSUR

 • 28. června 2020 to bude již rok od chvíle, kdy bylo mezi Evropskou unií a zeměmi uskupení MERCOSUR (AR, BR, PA, UY) dosaženo politické shody na podobě Asociační dohody. Jedná se, z EU perspektivy, o největší dosud sjednanou dohodu o volném obchodu. Ta nyní prochází procesem právního čištění a po jeho dokončení bude následovat podpis a ratifikace. Způsob vstupu v platnost (a případná varianta předběžného provádění) zatím není definován.
 • Dohoda ve prospěch evropských exportérů zajistí na straně zemí MRC liberalizaci 92 % obchodu zbožím včetně sektorů dříve chráněných vysokými cly (až 35 %), zejména automotive, strojírenský, chemický a farmaceutický průmysl. Dojde ke sjednocení a zjednodušení celních procedur. Součástí dohody je také ochrana zeměpisných označení původu. Bude rozšířen přístup na trh v oblasti služeb a veřejných zakázek. Součástí jsou také ustanovení týkající se pracovního práva, bezpečnosti potravin, přístupu k životnímu prostředí a udržitelnosti.

Asociační dohoda EU-Střední Amerika

 • Dohoda byla podepsána v červnu 2012 v Hondurasu, aktuálně je v předběžném provádění se všemi zeměmi (Honduras, Nikaragua, Panama, Kostarika, Salvador, Guatemala).
 • Obchodní část Dohody obsahuje snížení cel, netarifních překážek obchodu, liberalizaci trhu se službami, ochranu zeměpisných označení, otevření trhu s veřejnými zakázkami, u technických překážek obchodu a sanitárních a fytosanitárních opatření se obě strany zavázaly plnit standardy WTO a v některých oblastech jít nad rámec těchto dohod, závazky k vynucování pracovněprávních standardů a standardů ochrany životního prostředí. Dosažené výsledky lze shrnout jako komplexní.

Komplexní obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií, Peru a Ekvádorem

 • Dohoda je prozatímně prováděna od roku 2013. Hlavním přínosem je odstranění cel na všechny průmyslové výrobky a na vybrané zemědělské položky. Českým subjektům také umožňuje přístup k trhu se službami a k veřejným zakázkám.

Pozorovatelský status ČR v Tichomořské alianci

 • Tichomořská aliance je uskupením zahrnujícím Mexiko, Kolumbii, Peru a Chile. Jedná se o otevřené, liberální ekonomiky. Liberalizováno 92 % vnitřního obchodu.
 • Vezmeme-li všechny členské země, jedná se o trh s více než 225 mil. obyvateli, reprezentující 38 % HDP latinskoamerického regionu, 50 % jeho obchodních toků a 45 % přímých zahraničních investic.
 • Výhodou jsou platné FTA mezi EU a všemi zeměmi Aliance, včetně přidružených členů Kostariky a Panamy. ČR je od června 2016 pozorovatelskou zemí.

Přehled veletrhů a akcí na podporu ekonomické spolupráce s Latinskou Amerikou

 • Innotrans Berlín (železniční průmysl), termín bude upřesněn
 • Automechanika Frankfurt (automobilový průmysl), 8. 9. – 12. 9. 2020
 • GaLaBan Norimberk (zemědělská technika), 16. 9. – 19. 9. 2020
 • Glasstec Düsseldorf (sklářství), termín bude upřesněn
 • Chillventa Norimberk (chladící technika), 13. 10. – 15. 10. 2020
 • Medica Düsseldorf (zdravotnictví), 16. 11. –  19. 11. 2020
 • Smart Production Solutions Norimberk (elektrotechnika), 24. 11. – 26. 11. 2020
 • TUBE Düsseldorf (strojírenství), 7. 12. – 11. 12. 2020

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Amerika | Argentina | Brazílie | Chile | Kolumbie | Mexiko | Peru

Doporučujeme