Epidemie se v Mexiku ustálila a země si zvyká na nový chod společnosti

Mexiko na rozdíl od většiny zemí v Latinské Americe nikdy nezavřelo své hranice a nezakázalo vstup cizinců do země. Růst počtu případů začal po půl roce klesat a země vstupuje do tzv. Nové normality, v rámci níž jsou v závislosti na semaforu otevírány některé podniky. Vzdělávací instituce a vládní kanceláře však zůstávají uzavřeny. Řada průmyslových sektorů už funguje bez omezení, nebo s určitými sanitárními, nebo personálními restrikcemi. Zahraniční vývoz Mexika, který z velké části míří do USA, se v dubnu meziročně propadl o 41,9 % a jak v případě exportu, tak i importu ukazuje na nutnost diverzifikace trhů.

Mexiko je téměř 30krát větší než Česká republika, takže pandemická situace v jednotlivých státech federace je odlišná: ve všech státech začala epidemiologická křivka klesat a v červeném semaforu se aktuálně nenachází žádný z federálních států. Většina je nyní v oranžovém semaforu, a to včetně hlavního města. V žlutém semaforu jsou státy: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Tabasco a Tlaxcala. Nuto však dodat, že situace se mění ze dne na den a například stát Guerrero, který byl po dobu zhruba dvou týdnů ve žlutém semaforu, se kvůli opětovnému růstu případů vrátil do semaforu oranžového.

Denně na národní úrovni přibývá průměrně pět tisíc nových případů a aktuálně je registrováno více než 73 tisíc úmrtí. Mexiko navíc eviduje nejvyšší míru úmrtnosti na světě mezi zdravotnickým personálem. Důvodem je nedostatečná vybavenost. Zhruba čtvrtina všech případů nákazy je registrovaná v hlavním městě.

Koronavirová krize má neblahý vliv na mexickou ekonomiku, která zaznamenala mírný pokles již před krizí. V roce 2019 se snížilo HDP druhé největší ekonomiky regionu o 0,1 %.

Podle údajů tamějšího ministerstva financí došlo v sedmém měsíci roku k meziročnímu snížení rozpočtového příjmu veřejného sektoru o 10,7 %. Tento pokles byl způsoben hlavně meziročním snížením výnosů z prodeje ropy o 27,3 %.

Mexické peso zaznamenalo na začátku pandemie propad o 30 %, v červnu však začalo opět posilovat. Ke dni 21. září je kurz 1 USD = 21,93 MXN.

Reaktivace ekonomiky v rámci Nové normality

Dva měsíce poté, co byly ekonomické aktivity dne 30. března v rámci mimořádných opatření pozastaveny, vstoupilo Mexiko od 1. června do takzvané Nové normality a to i přesto, že se šíření viru nedařilo zastavit tak, jak plán původně předpokládal.

Ekonomická paralýza však byla nadále neudržitelná, a tak jak jsme již zmínili výše, jsou ekonomické aktivity země v určitém rozsahu a za přísných hygienických podmínek obnovovány. Všechny podniky například musí před vstupem do zařízení měřit teplotu každému zaměstnanci i klientovi. U vchodu dále musí mít dezinfekční rohožky a ve všech vnitřních prostorech jsou vyžadovány roušky, které většina lidí nosí také na ulici. Vstup do obchodů je v některých případech omezen na jednoho člena rodiny a musí být dodržovány náležité rozestupy. Restaurace jsou otevřeny pouze na omezenou kapacitu. Lidé však kvůli výpadkům příjmů neutrácí tolik, jako tomu bylo dříve. Dle odborníků bude trvat až čtyři roky, než se mexická ekonomika vrátí do úrovně před současnou krizí.

Řada podnikatelů byla nucena ukončit své obchodní aktivity, přičemž nejpostiženější jsou mikro, malé a střední podniky. Jedním z důvodů krachu firem je i nedostatečná pomoc ze strany federální vlády, která odmítá jakékoliv fiskální úlevy a neposkytuje finanční injekce pro privátní sektor. Řada občanů se propadá do chudoby.

V rámci ekonomického plánu vlády došlo například k omezení státních licitací až o 75 % a k pozastavení některých vládních výdajů a projektů. Výjimkou jsou tři strategické projekty vlády: výstavba mezinárodního letiště v Santa Lucía, rafinérie Dos Bocas a projekt vlaku Tren Maya. V rámci ekonomického plánu na reaktivaci ekonomiky prezident López Obrador avizoval snížení platů vysokých státních úředníků a zvýšení finančních prostředků směřující do státních podniků PEMEX a CFE. Prezident také přislíbil investice do projektů na zlepšení infrastruktury či zavedení pitné vody do odlehlých zón.

Rozdílná situace na jihu a severu Mexika

Jednotlivé státy Mexika se také potýkají s odlišnými hospodářskými dopady aktuální krize. Průmyslově silné státy na severu a ve středu země dostávají díky obnovení zahraničních poptávek nový impuls a vykazují postupné oživení ekonomiky. Ve státech na jihu Mexika, kde je ekonomika z velké části závislá na turismu, je plánováno posílení lokálních exportních aktivit zaměřených na vývoz zemědělských produktů, jako je ovoce, káva, cukr či živočišné výrobky.

Žádný z mexických států se zatím nenachází v zeleném semaforu a po celé zemi tak i nadále zůstávají uzavřeny školy, univerzity a vládní instituce. Výuka v novém akademickém roce začala online formou, a to prostřednictvím šesti televizních kanálů, radia a internetu, nicméně řada obyvatel – a to především na jihu země, však nemá k těmto kanálům přístup.

Globální index ekonomické aktivity (IGAE) v Mexiku se v květnu meziroční snížil o 21,6 % a průmyslový sektor dokonce o 29,7 %, což je největší registrovaný pokles v historii země (data od 1993). Asi o 2,5 % si naopak polepšil zemědělský sektor. Od června, kdy byla zahájena reaktivace některých průmyslových odvětví, opět dochází k postupnému růstu investic.

Dle Mexického institutu sociálního zabezpečení IMSS přišlo od března do července tohoto roku bylo ve formálním sektoru propuštěno 1 117 584 lidí, přičemž dle údajů Mexické národní banky Banxico přišlo o práci celkem 12 180 000 Mexičanů. Nejkritičtější byl duben. Od zavedení sanitárních opatření se zlepšení poprvé registruje během měsíce srpna, kdy bylo dle IMSS obnoveno 92 390 formálních pracovních míst.

Z důvodu šíření covid-19 pracuje 68 % Mexičanů formou home office. Mnoho firem avizovalo, že v práci z domu bude i na dále pokračovat i po pandemii.

Export automobilového průmyslu opět roste

Federální vláda v rámci opatření na začátku dubna vyhlásila zákaz veškeré výroby; tento zákaz byl pro automobilový, stavební a důlní sektor zrušen od 18. května. Automobilky aktuálně pracují na 35 až 70 % své výrobní kapacity.

Dle Mexické asociace automobilových distributorů (AMDA) toto odvětví v prvních šesti měsících roku 2020 oproti stejnému období roku předchozího zaznamenalo propad o 31,9 %. Poptávka po automobilech však začíná opět růst: oproti červnu vývoz automobilového sektoru v červenci vzrostl o 40 %, což je velmi dobrým znamením pro obnovu tohoto odvětví. Jedním z důvodů této postupné rekuperace je i nová obchodní dohoda mezi USA, Mexikem a Kanadou (tzv. USMCA), která vešla v platnost 1. července 2020. Nová pravidla regionálního původu mají výrazně posílit postavení lokálních subdodavatelů. Cílem je také přilákat zahraniční investice a donutit mnohé zahraniční firmy, aby zahájily výrobu ve státech USMCA. Aktuální prognózy nicméně ukazují, že potrvá až do roku 2024, než se výroba, prodej a export vrátí na úroveň z roku 2019.

Rekuperace stavebního a důlního průmyslu

Z důvodu nekompletního zahájení činnosti kvůli sanitárním protokolům a nutnosti dodržovat tzv. zdravý odstup registruje značný pokles také stavební sektor (propad o 35,6 %).

Společnosti, které znovu zahájily svůj provoz, tak učinily s 50 až 70 % svého personálu. HDP tohoto odvětví tak podle prezidenta asociace v roce 2020 propadne o 8 až 10 %.

Jednotlivé mexické státy nemají v současné době finance na investice do rekonstrukce, udržování či výstavby nových budov. O práci na federální úrovni v tomto odvětví přišlo zhruba čtvrt milionů lidí. 

Důlní průmysl tvoří 2,4 % národního HDP a 8,2 % HDP průmyslu. Jedná se 6. největšího tvůrce deviz a v roce 2019 tvořily investice do těžebního průmyslu 3,5 miliardy dolarů. Kvůli nařízenému pozastavení aktivit na začátku koronavirové krize klesla důlní produkce o 25 %, export těžebního sektoru však v dubnu meziročně vzrostl o 20 %, takže ve srovnání s jinými odvětvími vykazovalo růst.

Roste poptávka po digitalizaci

V Mexiku je zhruba 4,1 milionů mikro, malých a střední podniků, tzv. MSMEs, jež jsou hlavním motorem ekonomiky a na kterých závisí zhruba osmnáct milionů domácností. Generují asi 75 % pracovních míst a vytvářejí více než polovinu mexického HDP. Od dubna do srpna kvůli koronavirové krizi definitivně svou činnost ukončilo 320 tisíc MSMEs a do konce roku by mohlo celkem zbankrotovat až 500 tisíc takových společností.

Koronavirová krize ukázala na důležitost migrace fyzického k digitálnímu obchodu, stejně jako i důležitost digitalizace ve státní sféře. Obchodníci, kteří museli pozastavit svou činnost, jsou nuceni přistoupit k nové alternativě – prodej přesouvají na internetové stránky, nebo do online platforem, jako je například Mercado libre, Amazon aj.

MSMEs jsou zásadní pro ekonomický růst země, a proto vznikají různé iniciativy na podporu jejich digitalizace. Ačkoliv totiž roste význam e-commerce, ukazuje se, že velká část podnikatelů na takovou transformaci svých obchodních aktivit nemá dostatečné finanční prostředky ani lidský talent.

Nutnost digitalizace si uvědomuje nejen soukromý, ale čím dál více také veřejný sektor: na příklad federální vláda představila novou platformu nazvanou Data México, prostřednictvím které budou zveřejňovány informace nejen o vývoji epidemiologické situace v jednotlivých regionech, ale také data týkající se ekonomiky, obchodu, (ne)zaměstnanosti, vzdělávání či bezpečnostní situace v zemi.

Ministerstvo ekonomiky navíc zveřejnilo novou platformu MIPYMES MX, prostřednictvím které mají podnikatelé možnost účastnit se různých seminářů a školení.

Telekomunikace a bankovnictví letos porostou nejrychleji

Pro odvětví informačních technologií bude druhá polovina roku velmi pozitivní a příští rok je růst odhadován na 6,6 %. Dle průzkumu to bude bankovnictví a telekomunikace, které také díky digitalizaci nejrychleji obnoví plný provoz i investice do inovačních projektů.

Bankovnictví je v případě digitální transformace na vysoké úrovni, a to díky investicím do online služeb, které umožnily udržet provoz i během současné situace. Úroveň digitalizace a online bankovnictví v důsledku přijatých distančních opatření ještě vzrostlo. Mnoho bank nově vyvinulo řešení na online pomoc svým klientům či aplikace, které umožňují operace na dálku. Pandemie v Mexiku také snižuje používání hotovosti: zhruba o 35 % Mexičanů více používá bezkontaktní platby a zájem roste také o QR platby (v restauracích tak například nahrazují fyzické jídelní lístky). Hlavními důvody jsou bezpečnost, jednoduchost, ale především hygiena.

Suriel Ramzal / Shutterstock.com

Jak jsou na tom export a import?

Přístavní, pozemní i letecká logistika pokračuje prakticky bez omezení. Je však nutné počítat s tím, že revize zboží v přístavech kvůli omezenému počtu pracovníků a zvýšených kontrolních a hygienických opatření trvá déle než za normálních okolností.

Většina odvětví registruje pokles vývozu i dovozu. Výjimkou je potravinářský průmysl, který v prvním čtvrtletí tohoto roku v porovnání se stejným obdobím roku 2019 zaznamenal nárůst exportu o 10,2 %. Klesá obchod také s USA, jež je největším mexickým obchodním partnerem, a to v prvním pololetí roku 2020 o 21,3 % v porovnání se stejným v obdobím v roce 2019.

Vysokou poptávku však registrujeme po inovativních řešeních v sektoru informačních technologií a poptávka je také po inovativních produktech v boji s covid-19 (např. ventilátory). Některá zdravotnická vybavení však nově pro dovoz vyžadují tzv. sanitární registr (registro sanitario). Konkrétní postup při dovozu těchto produktů do země konzultujte s kanceláří CzechTrade.

ZK CzechTrade Mexico City je samozřejmě připravena vás v celém procesu exportu vašeho zboží do Mexika podpořit. Úzce spolupracujeme s celními agenty, se kterým bychom konkrétní případ konzultovali a zajistili jeho hladký průběh.

Podmínky vstupu do země

Mexiko na rozdíl od ostatních zemí Latinské Ameriky nikdy neuzavřelo své hranice. Turisté mají tak teoreticky vstup do země umožněn, migrační úřady jsou však přísnější, a cestující se tak vystavují riziku, že jejich pobyt příslušné orgány na letišti zamítnou. Pro vstup do země je nutné předložit adekvátní důvod, a proto doporučujeme mít k dispozici písemné dokumenty prokazující pracovní cestu. Povinná karanténa a negativní test na Covid-19 není vyžadován.

Kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City

Další informace o situaci v Mexiku přináší rozhovor s Terezou Vítkovou.

Aktuální informace přímo z teritoria Vám poskytne zahraniční kancelář CzechTrade Mexico City

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem