Covid-19 se v Mexiku dál šíří, cesta do země je ale možná bez omezení

Ekonomické aktivity byly v Mexiku od června postupně znovu otvírány, od konce roku však počet případů začal opět růst, a řada států federace tak musela přistoupit k novým opatřením. Aktuálně se situace začíná opět zlepšovat a restrikce se uvolňují. Mexiko nikdy neuzavřelo své hranice a je nepravděpodobné, že by k takovému kroku vláda někdy v budoucnu přistoupila.

Cizinci mají vstup do země umožněn bez omezení – úřady nevyžadují negativní test nebo karanténu. Sanitární opatření mají negativní vliv na ekonomiku, která však v druhé polovině roku 2020 začala vykazovat postupnou rekuperaci. Na boj proti covid-19 Mexiko směřuje méně než 1 % HDP a na tisíce podniků mají sanitární opatření bez vládní pomoci negativní vliv.

Mexiko překročilo dva miliony nakažených osob

Počet případů nákazy i úmrtí na covid-19 začal v prosinci výrazně stoupat a mnohé federální státy se tak opět navrátily do červeného semaforu, který znamená maximální sanitární pohotovost a opětovné uzavírání řady podniků. Od poloviny února se situace začala opět stabilizovat.

Aktuálně je sanitární pohotovost vyhlášena pouze ve státě Guanajuato a Guerrero. Dvacet jedna států (včetně hlavního města) je v oranžovém semaforu, dalších osm států na severu a jihu země ve žlutém a pouze Chiapas se přesunul do zeleného semaforu. Aktuální semafor je platný od 15. do 28. února. V hlavním městě jsou mnohé podniky (kavárny, restaurace, drobné podniky i obchodní centra) aktuálně opět otevřeny, fungují však na omezenou kapacitu a za přísných hygienických podmínek. Bary, muzea, kina či vzdělávací instituce však zůstávají uzavřeny.

Co se týče opatření, mají jednotlivé státy federace poměrně velkou volnost v případě jejich zavádění. Pro bližší informace týkající se sanitární situace a vládních nařízení v konkrétní oblasti prosím kontaktujte naši kancelář.

Od 24. prosince začalo Mexiko proti covid-19 očkovat zdravotníky v první linii a od pondělí 15. února také občany nad 80 let. Přestože bylo Mexiko první latinskoamerickou zemí, která zahájila očkování, je také zemí s nejnižšími počty dávek na obyvatele. Dospělí nad 60 let, kteří představují 12 % ze 126 milionů obyvatel Mexika, budou podle vládního plánu očkováni od února do dubna. Od této chvíle bude podle věku na řadě zbytek populace.

Po první vlně pandemie bylo obnoveno 77 pracovních pracovních míst

Dle odhadu Národního statistického a geografického institutu (INEGI) mexická ekonomika v roce 2020 poklesla o 8,5 %. Mezinárodní instituce, jako je Světová banka, Mezinárodní měnový fond nebo Hospodářská komise pro Latinskou Ameriku a Karibik pak vypočítaly pokles mexického HDP o 9 %. Jedná se o historický pokles od Velké hospodářské krize. V posledním čtvrtletí roku 2020 již došlo ve srovnání s přechozími měsíci k oživení o 3,1 %, což znamená, že ekonomika získala zpět 70 % svých ztrát z první poloviny roku 2020. Na začátku roku 2021 došlo z důvodu dalšího zpřísňování opatření ke zpomalení, avšak se předpokládá, že HDP Mexika v tomto roce poroste o 4,3 %.

V průběhu koronavirové krize přišlo o práci 12,5 milionů Mexičanů (většina v neformálním sektoru), avšak celkem 77 % pracovních míst bylo již obnoveno.  V lednu tohoto to konkrétně dle IMSS bylo 48 tisíc pracovních míst ve formálním sektoru. Nejvíce lidí přišlo o práci v sektoru služeb: restaurace, hotelnictví, finanční služby, doprava. Řada těchto podniků se rozhodla pro digitalizaci prodeje. Dle Mexické asociace online prodeje (AMVO) zaznamenal e-commerce v minulém roce ve srovnání s rokem 2019 asi 81% růst.

Pokud však dojde ke zlepšení ekonomické situace v USA, jež je pro Mexiko nejdůležitějším obchodním partnerem, pak se dá očekávat, že bude Mexiko následovat stejný trend. Nejdynamičtější v tomto případě bude výrobní sektor a primární sektor, zejména pak ta odvětví zaměřená na vývoz. Terciální sektor, tedy domácí trh, se ale bude vzpamatovat pomaleji.

Pokles zahraničních investic byl v roce 2020 nejnižší v celém regionu

Zahraniční vývoz Mexika, přičemž 84,4 % míří do USA, v dubnu a květnu poklesl téměř o 50 %, a roční propad je tak odhadován ve výši 14,4 %. Dle Hospodářské komise pro Latinskou Ameriku a Karibik pak mexický export v roce 2020 klesl o 13 %. Důvodem je kombinace nižších cen a objemů. Co se importu týče, ten se snížil o 18 %.

Export však může v roce 2021 zaznamenat až 25% růst, a to zejména díky oživení hospodářství ve Spojených státech amerických a dále mexického výrobního odvětví, které je se severoamerickým trhem úzce spojeno. Z dlouhodobého hlediska bude také stěžejní reaktivace investic, což může přispět ke zvýšení výrobní kapacity země a posléze i navýšení exportu. Mexiko v roce 2020 zaznamenalo pokles přímých zahraničních investic o 8 %, což je v regionu Latinské Ameriky nejnižší propad. Celkově pak přímé zahraniční investice regionálně klesly v průměru o 37 %, tzn. o 101 miliard dolarů.

V Mexiku byl nejvíce zasažen automobilový průmysl, kam bezmála putuje 15 % všech přímých zahraničních investic v zemi. Investice do tohoto odvětví v době pandemie zaznamenaly pokles o 44 %.

V rámci investičního plánu byly představeny nové projekty

Na začátku krize docházelo k omezení státních licitací i pozastavení některých projektů. Tři strategické projekty vlády, a sice výstavba mezinárodního letiště v Santa Lucía, rafinérie Dos Bocas a projekt výstavby Mayského vlaku, však byly výjimkou.

V říjnu prezident López Obrador oznámil plán na reaktivaci ekonomiky s účastí veřejného i soukromého sektoru, u něhož se počítá s investicemi ve výši 297, 3 miliard pesos (dle kurzu ze dne 22. 2. 2021 uveřejněného na www.kurzy.cz odpovídá tato hodnota 305,9 miliardám kč). Tento plán zahrnuje celkem 39 projektů v oblasti infrastruktury, komunikace a dopravy, energetiky, úpravy vod a životního prostředí. Největší kapitál, celkem 196 231 milionů pesos (dle kurzu ze dne 22. 2. 2021 uveřejněného na www.kurzy.cz odpovídá 201, 921 miliard kč) by měl směřovat do komunikací a dopravy; 98 980 milionů pesos (101, 85 miliard kč) pak do projektů v oblasti energetiky a 2 133 milionů pesos (2, 194 miliard kč) pro změnu do projektů na úpravu vody a životního prostředí. Soukromý podíl na projektech bude představovat nejméně 50 %. Od tohoto plánu si vláda slibuje vytvoření nových pracovních míst a nastartování mexické ekonomiky prostřednictvím zapojení lokálních firem.

Na konci listopadu 2020 pak vláda oznámila rozšíření tohoto investičního plánu o dalších 29 projektů. Kromě plánů modernizace a rozšiřování silniční infrastruktury se počítá s projekty v energetickém sektoru. Aktuálně je například v plánu výstavba prvního terminálu na zkapalnění zemního plynu na tichomořském pobřeží Severní Ameriky nebo také výstavba celkem šesti elektráren s kombinovanými cykly. I u těchto projektů platí, že minimálně 50 % z celkových investic musí pocházet ze soukromé iniciativy.

Federální komise pro elektřinu CFE by měla dle Obchodního plánu 2021 v následujících 5 letech investovat více než 281 milionů pesos (dle kurzu ze dne 22. 2. 2021 uveřejněného na www.kurzy.cz odpovídá 289 milionů kč). Většina těchto finančních prostředků půjde na výstavbu nových elektráren.

Celá řada nových projektů vzniká i na poli osobní železniční dopravy – celkem šest z nich má být dokončeno do roku 2025, kdy končí funkční období aktuální vlády. Jedním z nich je i rozšíření příměstského vlaku mezi hlavním městem a několika městy v Estado de México. Tento vlak by měl v následujících letech vést až na nové mezinárodní letiště Santa Lucía, jehož výstavba je jedním ze strategických projektů vlády. Podobným projektem je i rozšíření vlakového spojení na mezinárodní letiště v Monterrey (stát Nuevo León).

Investice a projekty v důlním sektoru

Důlní průmysl tvoří 2,4 % národního HDP a 8,2 % HDP průmyslu. Jedná se o 6. největšího tvůrce deviz a v roce 2019 tvořily investice do těžebního průmyslu 3,5 miliardy dolarů. Kvůli přísným nařízení byly práce v tomto sektoru během dubna a května pozastaveny, a důlní produkce tak klesla o čtvrtinu. V červnu však byl důlní sektor spolu se stavebnictvím a automobilovým průmyslem označen za tzv. základní ekonomickou aktivitu, a práce tak od té doby opět pokračují.

Společnosti působící v Mexiku chtějí využít rostoucích cen zlata a stříbra na světových trzích. Kurz těchto komodit do velké míry ovlivnila také pandemie koronaviru, jakožto celková nejistota na finančních trzích. V tomto roce se plánuje pracovat hned na několika důlních projektech v různých oblastech země. Především se jedná o projekty na průzkum a těžbu zlata a stříbra.

Řada těžařských společností a automobilek hlásí utlumení, nebo úplně zastavení provozu z důvodu výpadků elektřiny. Ty byly způsobeny zastavením exportu zemního plynu z Texasu – hlavního dodavatele Mexika – který se vypořádává se sněhovými bouřemi. Tato událost poukazuje na nutnost se zaměřit na projekty týkající se výstavby podzemních zásobníků plynu. Dále pak odborníci doporučují navýšit poměr obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektřiny země. V ten samý týden nicméně prezident López Obrador navrhl iniciativu zákona, jejíž smyslem je eliminovat velkoobchodní trh s elektřinou. Navrhuje řadu regulačních změn ve prospěch elektráren státní společnosti CFE a na úkor soukromých společností, jež v Mexiku rozvíjí projekty obnovitelných zdrojů energie. Tato politika pak vysvětluje rostoucí investicee do výstavby elektráren s kombinovanými cykly, o čemž se zmiňujeme výše.

Podmínky vstupu do země

Mexiko na rozdíl od ostatních zemí Latinské Ameriky nikdy neuzavřelo své hranice a neočekává se to. Turisté mají tak vstup do země umožněn, avšak migrační úřady jsou přísnější, a cestující se tak vystavují riziku, že jejich pobyt příslušné orgány na letišti zamítnou. Pro vstup do země je nutné předložit adekvátní důvod, a proto doporučujeme mít k dispozici písemné dokumenty prokazující pracovní/turistickou cestu (včetně vytištěné rezervace ubytování). Povinná karanténa a negativní test na covid-19 není požadován.

Zpracovala Martina Čápová a Tereza Vítková, CzechTrade Mexiko

Další informace o situaci v Mexiku přináší rozhovor s Terezou Vítkovou.

Aktuální informace přímo z teritoria Vám poskytne zahraniční kancelář CzechTrade Mexico City

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem