Kolumbie zmírňuje restrikce, v Bogotě ale přetékají nemocnice

Začátek vrcholu druhé vlny covidu v zemi se datuje přibližně od Nového roku. V průběhu tohoto období Kolumbie zavedla sérii přísnějších opatření, která měla vézt ke snížení vytíženosti JIP v některých velkých městech a především v Bogotě, kde je od začátku pandemie situace nejvážnější a obsazenost některých nemocnic dosáhla 100 procent.


Od 2. února starostka hlavního města zmírnila nejvyšší stupeň ohrožení z červené barvy (alerta roja) na nižší oranžovou barvu (alerta naranja). To znamenalo okamžité zrušení lokálních striktních karantén a mírné uvolnění restrikcí v rámci města. Do půlky února se postupně vracejí do lavic žáci soukromých a státních středních škol a otevírají se školky. Vysoké školy prozatím zůstávají v režimu online vyučování. Vláda i nadále činí proaktivní kroky vedoucí k reaktivaci ekonomiky. Úplný lockdown země nehrozí – případná přísná opatření budou vykonávána lokálně.

Aktuální vývoj pandemie v zemi

Od počátku pandemie se nakazilo už přes 2 miliony Kolumbijců. Aktuální počet dosáhl přes 2,2 milionu. 92,5 % z nakažených se vyléčilo. Aktivních nakažených v zemi za posledních pár dní výrazněji klesl na přibližně 40 tisíc. Téměř 59 tisíc obyvatel nemoci k dnešnímu dni podlehlo. Vysoký denní nárůst úmrtí z posledních týdnů se zastavil a momentálně se pohybuje okolo 150 případů za den. Nejvážnější situace je od začátku pandemie v hlavním městě, kde připadá průměrně 439 nakažených na 100 tisíc obyvatel. V zemi byly také potvrzeny první případy nové mutace viru, momentálně pouze ten brazilský. Od 20. února začala první vlna plošného očkování zaměřená přednostně na lékaře a občany starší 80 let. Do konce tohoto roku chce vláda proočkovat celkem 35 milionů obyvatel (z celkového počtu 50 milionů Kolumbijců).

Oproti dříve avizovaným informacím budou první dodávky vakcíny pro Kolumbii velmi omezené. Již nyní země silně zaostává v procesu očkování. K dnešnímu dni bylo na území země naočkováno přibližně 39 000 obyvatel. O víkendu bylo doručeno dalších 192 tisíc vakcín. Kolumbie tak výrazně zaostává za některými zeměmi v regionu. Např. Chile už naočkovalo během prvního týdne okolo 1,5 milionu svých obyvatel.

Aktuální vytíženost JIP vyhrazených pro péči o covid pozitivní v nejvíce postiženém hlavním městě je něco málo přes 59 %, což představuje výrazně nižší vytíženost, než byla minulý týden. Denní přírůstky nových případů v posledních pár dnech výrazně poklesly. Momentálně něco málo přes 4 000 nově covid pozitivních za den.

Aktuální omezení pohybu osob, letecká a pozemní přeprava

V průběhu tvrdého lockdownu (duben-srpen 2020) vláda Kolumbie formulovala jasná pravidla a strategii v přístupu k pandemii v otázce zabránění šíření viru a přehlcení zdravotnických zařízení, především JIP. Tato pravidla jsou poměrně jasná, mnohdy společností předvídatelná, a platící bez výjimky pro všechny. Kolumbie se za žádnou cenu nechce vrátit k ochromení celé ekonomiky nebo dlouhodobému uzavření některých sektorů. Proto na aktuální vývoj reaguje lokálně, krátkodobě, za to však razantně a bez kompromisů.

Situace s covidem je nejhorší ve velkých městech, především v Bogotě, která od začátku pandemie se svými téměř 9 miliony obyvatel patří k nejpostiženějším oblastem. Určitá omezení v pohybu osob platí dlouhodobě, ale zároveň nepůsobí místní ekonomice zdaleka takové škody, jako úplný lockdown. Od 20. února už nově neplatí vycházení podle čísla občanského průkazu (sudé číslo – liché dny, liché číslo – sudé dny). Vláda však stále apeluje na omezení kontaktu mezi osobami jak v rámci rodinných příslušníků, tak pracovníků firem. Prioritou každé společnosti by mělo i nadále být umožnění zaměstnancům práci z domova, kde je to možné. To se negativně promítá na fungování firem a komunikaci s nimi, protože aktivní je většinou jen provoz a výroba. Administrativa zpravidla pracuje v režimu home office.

Další formou Situace s covidem je nejhorší ve velkých městech, především v Bogotě, která od začátku pandemie se svými téměř 9 miliony obyvatel patří k nejpostiženějším oblastem. Určitá omezení v pohybu osob platí dlouhodobě, ale zároveň nepůsobí místní ekonomice zdaleka takové škody, jako úplný lockdown. Od 20. února už nově neplatí vycházení podle čísla občanského průkazu (sudé číslo – liché dny, liché číslo – sudé dny). Vláda však stále apeluje na omezení kontaktu mezi osobami jak v rámci rodinných příslušníků, tak pracovníků firem. Prioritou každé společnosti by mělo i nadále být umožnění zaměstnancům práci z domova, kde je to možné. To se negativně promítá na fungování firem a komunikaci s nimi, protože aktivní je většinou jen provoz a výroba. Administrativa zpravidla pracuje v režimu home office.„omezení“ je povinnost nosit roušku kdykoliv občan opustí svou domácnost, a to po celou dobu pobytu mimo ni bez ohledu na to, v jakém prostředí se nachází. Povinnost desinfikovat se při vstupu do obchodů nebo jiných budov nebo měření teploty je všudypřítomné. Na druhou stranu tu máme striktní opatření aplikovaná lokálně tzn. v rámci jednotlivých měst nebo městských oblastí. Mluvíme například o úplném zákazu vycházení všech v nočních a brzkých ranních hodinách o víkendech, svátcích, úplný zákaz prodeje alkoholu, lokální uzavírání obchodů (kromě lékáren a potravin), služeb a tak podobně. Momentálně nejsou známy žádná taková omezení na území velkých měst. Vláda ale už dříve avizovala, že lokální opatření a striktní karantény mohou být vyhlášeny kdykoliv a to až do konce nouzového stavu, který je prozatím stanoven na 28. února 2021.

Co se letecké dopravy týká, tak ta už není záměrně tlumena, jako tomu bylo při prvním lockdownu, kdy Kolumbie zavřela veškeré hranice vč. té vzdušné. Momentálně pouze KLM dočasně zrušilo letecké společností s Kolumbií. Ostatní aerolinky zatím lety neruší, ačkoliv jsme už zaznamenali případy změny data odletů resp. příletů do Kolumbie. Ostatní velké mezinárodní aerolinky včetně např. Lufthansy obnovily pravidelné linky. Ne však v takovém počtu, jako před pandemií. Kolumbie umožňuje vstup do země jak svým občanům, tak také cizincům ať už s trvalým pobytem nebo bez něj. Od 7. ledna 2021 je nutné u všech cestujících bez věkových výjimek (včetně nezletilých) předložit test PCR s negativním výsledkem provedený až 96 hodin před letem. V opačném případě cestující po příjezdu do země bude muset podstoupit 14denní karanténu, která může být skončena na základě negativního PCR testu provedeného v místním zdravotním zařízení. Letecké společnosti nemusí povolit nástup na palubu lidem s příznaky spojenými s Covid-19. Před odjezdem do Kolumbie musí cestující vyplnit formulář Check-Mig https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf Pokud se cestující neprokáže vyplněným formulářem, letecké společnosti mu neumožní nastoupit na palubu. Osoby cestující do Kolumbie také musí zaznamenat svůj aktuální zdravotní stav a ostatní údaje v aplikaci CoronApp, kterou lze stáhnout z hlavních online platforem.
Pozemní doprava podle aktuálních informací v zemi funguje relativně normálně. Autobusová doprava v rámci země funguje také, ovšem ne v takové míře a s takovou frekvencí, jako před pandemií. Roušky jsou povinné jak v městské a meziměstské veřejné dopravě, tak i v automobilech.
Ačkoliv se cestování výrazně zlepšilo, vzhledem k současným opatřením, vysokým výskytem nových nakažených a možným restrikcím ze stran vlády se cestování do Kolumbie spíše nedoporučuje. Negativně se opatření projevují i na stále se zhoršující bezpečnostní situaci, především ve velkých městech a některých departmentech země. Důvodem je zvýšená nezaměstnanost a rostoucí chudoba. Nejistého vývoje v zemi se snaží využít i místní organizovaný zločin, kdy například různé skupiny jako exFARC, či ELN se snaží systém destabilizovat.

Pozemní doprava podle aktuálních informací v zemi funguje relativně normálně. Autobusová doprava v rámci země funguje také, ovšem ne v takové míře a s takovou frekvencí, jako před pandemií. Roušky jsou povinné jak v městské a meziměstské veřejné dopravě, tak i v automobilech.
Ačkoliv se cestování výrazně zlepšilo, vzhledem k současným opatřením, vysokým výskytem nových nakažených a možným restrikcím ze stran vlády se cestování do Kolumbie spíše nedoporučuje. Negativně se opatření projevují i na stále se zhoršující bezpečnostní situaci, především ve velkých městech a některých departmentech země. Důvodem je zvýšená nezaměstnanost a rostoucí chudoba. Nejistého vývoje v zemi se snaží využít i místní organizovaný zločin, kdy například různé skupiny jako exFARC, či ELN se snaží systém destabilizovat.

Ekonomický vývoj a vyhlídky

Vláda brzy po vyhlášení celostátní striktní karantény postupně začala opatrně reaktivovat některé ekonomické sektory. Díky slušným finančním rezervám si Kolumbie mohla dovolit nejrůznější programy podporující malé a střední podniky a obyvatelstvo. Od 1. září 2020 se ekonomika znovuotevřela až na zábavní průmysl, který je k dnešnímu dni prakticky utlumen. Nejhůře postižený sektor, který je zároveň jedním z klíčových pro místní ekonomiku – turismus – se pomalu vzpamatovává, avšak na úroveň před pandemií se dostane nejdříve za dva až tři roky. Ekonomika Kolumbie se podle odborníků vrátí na úroveň roku 2019 nejdříve za dvě léta. Je však třeba počítat s tím, že bude trvat 4 až 5 let, než se země vrátí na růstovou trajektorii, které dosáhla v posledních letech. Nejen Kolumbie, ale i zbytek regionu bude v blízké budoucnosti čelit nárůstu extrémní chudoby, se kterou v posledních letech úspěšně bojoval. Podle Světové banky HDP země v roce 2021 poroste rychleji, než se předpokládalo a sice o 4,9 %. Další zajímavostí je, že loňský rok byl historicky rokem s nejnižší inflací. Ceny vzrostly meziročně o 1,61 %. Nízký růst byl dán především zásahy státu (zmražení cen za veřejné služby, osvobození od DPH u některých služeb apod.)

Zpět na začátek

Podpora podnikání a ekonomiky, příležitosti pro české exportéry

Vláda v listopadu 2020 oznámila plán reaktivace regionální ekonomiky financováním prací s vysokým sociálním dopadem, zejména v oblasti zdraví, úpravy pitné vody, vzdělávání, připojení k internetu, energetiky, silniční a zemědělské infrastruktury. Tyto projekty budou realizovány prostřednictvím územních paktů Odboru národního plánování DNP. Prezident Duque představil plán s názvem ‘Concluir, concluir y concluir’, který se soustředí především na budování dopravní infrastruktury a projekty 4. a 5. generace silnic.

V souvislosti s budováním páté generace dopravní infrastruktury, Národní agentura pro infrastrukturu (ANI) plánuje letos pokročit ve svém plánu pro silnice 5G v hodnotě celkem 50 bilionů pesos (přibližně 14 miliard USD). V průběhu tohoto roku se ANI zavázalo dokončit strukturální část celkem 15 projektů, jejichž investice budou činit přibližně 22 bilionu pesos. Pro jeden z těchto projektů je v současné době vypsáno výběrové řízení a další dva jsou ve fázi předběžné kvalifikace. Zbytek se nachází ve fázi přezkumu.

Další kolumbijský úřad pro infrastrukturu INVIAS, plánuje letos investovat 350 miliard pesos do dvou koridorů v severovýchodní oblasti departmentu La Guajira. První investice odpovídá třetí fázi budování a zlepšení obslužnosti koridoru Cuestecitas – Buenavista – San Juan del Cesar – Río Pereira, která má odhadovaný rozpočet 50 miliard pesos. Součástí této etapy je oprava a údržba 129 km úseku a také zahrnuje 13,4 km expanzi mezi městy La Paz a Valledupar. Druhá investice ve výši 300 miliard pesos se týká pokládky povrchu na 100km úseku mezi městy San Martín a Nuevo Ambiente.

Projekt za 759 miliard pesos, jehož předmětem je budování komunikací v departmentech La Guajira, Córdoba a Santanderu v celkové délce 220 km, je momentálně předmětem výběrového řízení, které započalo 18. února.

Vodohospodářské projekty se rozvíjí např. v departmentu Antioquia. Nejvýznamější jsou následující tři:

Optimalizace vodovodů a kanalizačních sítí v obci Támesis ve výši 21,7 miliard pesos. Dílo zahrnuje instalaci kanalizace na odtok dešťové vody a modernizaci místní ČOV. Licitace je dohledatelná na portálu www.colombiacompra.gov.co (SECOP II) pod označením LIC-37-02-2021 TAMESIS

Projekt výstavby vodovodů a kanalizace v obci Venecia za 9,2 miliard pesos (LIC-37-01-2021 VENICE – SECOP II).

Síť pro sběr odpadních vod v obci Carepa, který se nachází ve fázi 3. v celkové výši 5,48 miliard pesos (LIC-37-03-2021 CAREPA – SECOP II).

Zahraniční kancelář CzechTrade v Bogotě může stále pomoci českým exportérům, a to přípravou půdy pro budoucí aktivity. Jde o zprostředkování kontaktů na relevantní instituce, přípravu seznamu potenciálních parterů, zmapování trhu se základní konzultací a další služby, kterými agentura podporuje české firmy i v krizovém čase pandemie. Daří se stále navazovat nové kontakty a kolumbijské firmy mají zájem o inovativní a kvalitní řešení.

Pavel Eichner, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Bogota

Zpět na začátek

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem