Konec povinné karantény v Kolumbii a postupný návrat k normálu

Od 1. září byla v Kolumbii po více jak 5 měsících zrušena povinná celostátní karanténa a nahrazena karanténou selektivní, výjimečný stav je prodloužen do konce listopadu. Po počátečním nadšení stavy nemocných v zemi opět začaly narůstat. Ale tak jako v Evropě i zde je většina pacientů bezpříznakových anebo s mírným průběhem nemoci. Některá velká města, jako například Barranquilla, hlásí, že mají vrchol pandemie za sebou a jednotky intenzivní péče poprvé od začátku vypuknutí epidemie nejsou z většiny obsazeny pacienty s covid19. Kolumbie se nachází ve fázi „nueva normalidad“, neboli nového normálu.

Vývoj situace a přijatá opatření

Kolumbie patří k zemím s nejdelší plošnou karanténou na světě. I přes velké finanční rezervy a včasnou pomoc vlády jak občanům, tak firmám, se nepodařilo udržet zaměstnanost napříč všemi sektory. Nejpostiženějším je turistický průmysl a restauratérství. Existenční problémy neřeší ovšem pouze menší firmy. Do potíží se dostala největší místní aerolinka Avianca, která, stejně tak jako později další letecký dopravce LATAM, vyhlásila ochranu před věřiteli. Vlivem především neformálního zaměstnávání napříč všemi sektory se současný počet lidí bez práce odhaduje na 30 %. Odborníci hovoří o tom, že úspěšná sociální progrese Kolumbie před pandemií se díky ní vrátí až o 10 let zpět a extrémní chudobou bude v zemi ohroženo ještě více lidí. Tento vývoj se netýká pouze Kolumbie, ale většiny zemí Latinské Ameriky. Vlivem dlouhého období, kdy byla většina průmyslových sektorů prakticky ze dne na den uzavřena, se očekává, že HDP země neporoste o více jak 3 % minimálně do půlky roku 2021. Firmy se pomalu vrací zpět do kanceláří, ale i přesto jsou obchodní a administrativní zóny velkých měst poloprázdné. To stále negativně ovlivňuje především drobné prodejce a restaurace. Současné špatné vyhlídky obyvatelstva vedou k nárůstu kriminality především ve velkých městech. Neuspokojivý vývoj ekonomiky a nedávné policejní násilí na civilistech vyvolává v zemi nervozitu a organizované demonstrace ve velkých městech.

Zpět na začátek

Podpora ekonomiky

Vláda prezidenta Duqueho od začátku pandemie postupovala systematicky ale podle některých kritiků příliš razantně a k úplnému uzavření ekonomiky došlo zbytečně brzy. V následujících dvou fázích v květnu a červnu byly v omezeném rozsahu otevřeny některá odvětví jako např. zpracovatelský průmysl a stavebnictví. V průběhu července a srpna vznikaly postupně první pilotní projekty napříč zbytkem sektorů, jako příprava na konec povinné karantény. Jedním z nejvíce očekávaných kroků byla reaktivace vnitrostátní letecké a pozemní dopravy, jenž byla od začátku pandemie úplně zastavena. Reaktivace proběhla na konci srpna. Mezinárodní letecká doprava je stále výrazně tlumena. I přes aktivní nasazení vlády v otázce úplného nastartování ekonomiky země, je celý proces velmi pozvolný. Nejsložitější situace panuje nadále v hlavním městě, které bylo (a stále je) koronavirovou krizí zasaženo nejvíce. Možná právě díky velkému počtu aktivních případů covid19 je zde proces reaktivace průmyslu z celé země nejpomalejší. Horší výsledky oproti očekávání přinášejí i tržby v maloobchodě. Jako tahouny hospodářství jsou naopak označovány regiony Antioquia a Valle, které i v průběhu krize vykazovaly relativně dobré výsledky a nyní se jeví jako oblasti s nejrychlejším procesem návratu k normálu.

Plánů na znovunastartování ekonomiky současná vláda představila celou řadu. Mezi ty stěžejní patří vytváření nových pracovních míst především pro nejohroženější skupiny obyvatel (mladí lidé a ženy), podpora podnikání a vznik nových firem prostřednictvím pobídek a úvěrových nástrojů, a snížením administrativní náročnosti pro podnikatele. Kolumbie také nepřestává lákat zahraniční investory nejrůznějšími výhodami a pobídkami a tím rozpohybovat hospodářství v zemi.

Reaktivace ekonomiky je na prvním místě

Současná vláda si uvědomuje tíživou ekonomickou situaci, a proto urychluje procesy některých významných projektů. Mezi ně se řadí dokončení stávajících projektů výstavby silnic a dálnic 4. generace a zároveň dokončení plánů a začátek výstavby silnic 5. generace. Vedle toho se mluví o rozvoji energetického průmyslu, především urychlení projektů obnovitelných zdrojů energie ze slunce a větru. V obou dvou oblastech se už začaly projevovat mírné pokroky. Jako hlavní pilíř hospodářského oživení a nárůstu nových pracovních míst je vnímána výstavba první linky metra v hlavním městě, která by měla být zahájena v průběhu měsíce října. Dalším sektorem, který díky pandemii zažívá v zemi boom je IT (vývojová a programovací centra) a call centra, jenž by měl v brzké době vytvořit dohromady přibližně 110.000 pracovních míst. Tyto konkrétní plány vlády na snížení nezaměstnanosti jsou však neustálým terčem kritiky z řad odborné veřejnosti, protože vytvářejí pracovní místa primárně pro muže, přičemž nejvíce zasaženou skupinou jsou ženy.

Současná vláda si uvědomuje tíživou ekonomickou situaci, a proto urychluje procesy některých významných projektů. Mezi ně se řadí dokončení stávajících projektů výstavby silnic a dálnic 4. generace a zároveň dokončení plánů a začátek výstavby silnic 5. generace. Vedle toho se mluví o rozvoji energetického průmyslu, především urychlení projektů obnovitelných zdrojů energie ze slunce a větru. V obou dvou oblastech se už začaly projevovat mírné pokroky. Jako hlavní pilíř hospodářského oživení a nárůstu nových pracovních míst je vnímána výstavba první linky metra v hlavním městě, která by měla být zahájena v průběhu měsíce října. Dalším sektorem, který díky pandemii zažívá v zemi boom je IT (vývojová a programovací centra) a call centra, jenž by měl v brzké době vytvořit dohromady přibližně 110.000 pracovních míst. Tyto konkrétní plány vlády na snížení nezaměstnanosti jsou však neustálým terčem kritiky z řad odborné veřejnosti, protože vytvářejí pracovní místa primárně pro muže, přičemž nejvíce zasaženou skupinou jsou ženy.

Zatímco vnitrostátní pozemní doprava už relativně funguje, letecká doprava uvnitř republiky operuje pouze na některých vybraných linkách. Mezinárodní letecká spojení dostanou zelenou až od druhé půlky září a opět se bude jednat pouze o některé aerolinky a velmi úzký výběr spojení (USA a některé země Střední a Jižní Ameriky) O zahájení spojení s Evropou během října se dlouze spekulovalo. Teď ale vše naznačuje tomu, že se linky obnoví až od listopadu.

Zpět na začátek

Dopady pandemie na ekonomické sektory

Ačkoliv se může zdát, že pandemie přináší pouze negativní aspekty na vývoj v zemi, nalezneme však i některá pozitiva. Výrazný vzestup zaznamenal sektor e-commerce. Dřív laxní postoj obchodníků k alternativnímu přístupu ke klientům se razantně mění. Nyní přesouvají své aktivity na internet jak prostřednictvím nových e-shopů, tak např. i díky sociálním sítí. Dříve ne příliš užívané bezhotovostní platby nebo platby přes internet se rázem staly běžnou součástí života Kolumbijců a dle průzkumů u ní většina uživatelů zůstane i po odeznění pandemie. Jak Lidé více než dříve užívají aplikace typu Beat, Uber, Didi pro přepravu po městě. Vznikají digitální platformy, které se snaží nahradit dříve běžné sociální aktivity jako například veletrhy. Největší kolumbijské výstaviště Corferias, které spustilo virtuální platformu Econexia pro spojení mezi podnikateli primárně ze zemědělského, odvěního, zpracovatelského sektoru a tvz. oranžové ekonomiky. Expozice tak, jak je známe před pandemií, by se měly znovu začít pořádat od listopadu 2020. Dalším pozitivním odrazem pandemie je potvrzení vysoké úrovně místního zdravotnictví, které je považování za jedno z nejlepších a nejvyspělejších na celém světě a které průběh pandemie covid19 úspěšně zvládá bez zásadnějších komplikací.

Za největší pozitivní dopad současné koronavirové krize můžeme jednoznačně považovat výrazný rozvoj a rychlejší adaptaci moderních digitálních řešení jak pro občany, tak pro vládní instituce. Digitalizace země je jedním z dlouhodobých plánů Kolumbie. Covid19 celý proces výrazně urychlil. Mnohé z administrativních procesů se přesunuly z papíru do elektronické formy a další to v brzké době čeká. Asi nejdiskutovanějším projektem je digitální složka občana, která už do jisté míry funguje na portálu gov.co. Cílem Duqueho administrativy je postupná integrace více služeb pro občany, zjednodušení procesů, zvýšení kybernetické bezpečnosti a vytvoření digitální identity obyvatel Kolumbie. Procesem digitální transformace se momentálně věnuje celkem 168 projektů napříč všemi sektory. Politika nulového papíru (tzv. cero papel) se týká například i zemědělství, životního prostředí a udržitelného rozvoje měst a obcí, těžebního sektoru, zdravotnictví nebo cestovního ruchu a vzdělávání.

Kolumbie láká zahraniční investice

Kromě již zmíněných nejrůznějších pobídek a výhod Kolumbie láká zahraniční firmy i prostřednictvím zjednodušení vládních nákupů, který jí umožnilo vyhlášení výjimečného stavu na počátku pandemie. Stav nouze momentálně platí až do konce listopadu 2020. Příležitosti pro české exportéry představují vládní nákupy bez výběrových řízení. Týkají se především nedostatkového zboží, jako jsou roušky, dezinfekce, ale i běžného lékařského vybavení, jakým mohou být nemocniční lůžka, vybavení pro nemocnice či léky, respirátory. Dekretem číslo 511 také vláda už 14. dubna dočasně zrušila 19% DPH na prodej a dovoz 211 položek sloužící pro boj proti covidem-19 (např. roušky, respirátory, monitorovací přístroje pro nemocnice apod.)

Je ale třeba být opatrný při reakci na poptávky z Kolumbie vzhledem k velkému množství podvodných či korupčních organizací, které se snaží situace kolem covidu-19 využít k vlastnímu prospěchu. Mohou se snažit získat zboží s příslibem platby či falešnou bankovní zárukou. Dále jsou taktéž známy korupční případy, které mohou z dlouhodobého hlediska poškodit jméno českého exportéra v případě, že by v nich figuroval jako výrobce či dodavatel (i když nevinně).

Zahraniční kancelář CzechTrade v Bogotě může stále pomoci českým exportérům, a to přípravou půdy pro budoucí aktivity. Jde o zprostředkování kontaktů na relevantní instituce, přípravu seznamu potenciálních parterů, zmapování trhu se základní konzultací a další služby, kterými agentura podporuje české firmy i v krizovém čase pandemie. Daří se stále navazovat nové kontakty a kolumbijské firmy mají zájem o inovativní a kvalitní řešení.

Využijte také možnosti přihlásit se na exportní seminář zaměřený na doporučení při vstupu na kolumbijský trh, kde budeme mít i místní experty z praxe zde: https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/on-line-seminar_-jak-si-usnadnit-vstup-na-trh-v-kolumbii

Pavel Eichner, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Bogota

Zpět na začátek

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem