Kolumbie je i přes pandemii stále atraktivní pro exportéry

Ačkoliv je celá Kolumbie stále v povinné preventivní karanténě minimálně do 15. července, občanům a firmám se začíná pomalu ale jistě blýskat na lepší časy. Vrchol pandemie v zemi se podle Ministerstva zdravotnictví očekává až na přelomu června a července.

Za relativně pozitivní vývoj pandemie covid-19 země vděčí především rychlé reakci kolumbijské vlády, která zavedla poměrně přísná opatření jak v ekonomickém, tak sociálním životě a také neprodyšně uzavřela hranice dříve než okolní státy. Bohužel počty nově registrovaných potvrzených případů nákazy covid-19 v posledních dvou týdnech opět výrazně vzrostly.

K 29. červnu tato padesátimilionová země eviduje necelých 90 tisíc infikovaných a necelé 3 tisíce úmrtí v souvislosti s nákazou covid-19. Dobrou zprávou je, že počet vyléčených obyvatel se neustále zvyšuje. K dnešnímu dni je zotavených 36 tisíc.

Vláda na mírnější počáteční průběh nákazy zareagovala již na konci dubna, a začala uvolňovat pravidla za účelem postupné reaktivace některých odvětvích v rámci tzv. „inteligentní karantény“. Stavební sektor a část zpracovatelského průmyslu tak doplnili celkem 34 profesí, které již od začátku pandemie dostaly ze zákona výjimku a mohly dále fungovat.

Druhá fáze rozvolňování karanténních opatření od 11. května se dotkla nejen dalších průmyslových sektorů, ale částečně i občanů, kteří nově mohou ve stanovený čas opustit své domovy i mimo nezbytně nutné pochůzky. To přineslo více optimismu mezi lidi a života do městských ulic. I přes tato opatření vláda čelí silné kritice a tlaku jak ze strany asociací průmyslu a obchodníků, tak i z řad samotných občanů, především těch nejzranitelnějších. Od zavedení povinné celostátní karantény 24. března totiž došlo, až na zmíněné výjimky, k úplnému útlumu jakýchkoliv ekonomických aktivit včetně neformálního zaměstnání a podnikání nejchudších vrstev obyvatelstva. Toto může mít do budoucna negativní dopad na bezpečnost v zemi kvůli zvýšené kriminalitě.

15. červen byl dnem, kdy mělo dojít k uvolnění karantény i v Bogotě, kde žije přibližně pětina obyvatel celé země. Díky výraznému nárůstu nově nakažených ale karanténa v hlavním městě pokračuje dále. Výrazná omezení panují i v dalších větších městech Kolumbie, jako např. Barranquilla. Firmy, které nespadají do povolených sektorů ale nadále připravují své aktivity a začínají komunikovat ohledně potenciální spolupráce s novými klienty a dodavateli, což je dobré znamení pro české exportéry. Stále však zůstává otázkou, kdy reaktivace zbylých sektorů nastane, jelikož termín ukončení povinné karantény byl několikrát posunut.

Od 16. června Bogota zavádí novou sérii pravidel pro občany hlavního města, které patří k nejpostiženějším v rámci celé země. Od tohoto dne je to vedení města, které přebírá kontrolu nad všemi JIP na svém území v rámci tzv. Alerta naranja (vyjímečný stav) Důvodem bylo naplnění kapacity jednotek intenzivní péče na téměř 70 %. V případě zvýšený nad 75 % vyhlásí hlavní město červený stupeň ohrožení, se kterým přijdou další přísnější omezení jak pro občany tak pro fungující sektory. Vláda se snaží snižovat toto číslo nákupem nových respirátorů do nemocnic. V nejpostiženější Bogotě je naplánován nákup celkem 295 respirátorů v průběhu července a srpna.

V souvislosti s touto potřebou žádal starostka Bogoty prezidenta, aby znovu zavedl přísnější opatření, ten to však důrazně odmítl s tím, že je třeba se postarat o reaktivaci ekonomiky, což však neznamená z hlediska opatření návrat do normálu. Důraz bude kladen na klíčové ekonomické sektory a na podporu podniků v jejich reaktivaci prostřednictvím moderních elektronických nástrojů.

Dále se zavádí možnost vycházení za účelem nezbytných pochůzek (nákup, lékař) podle čísla občanského průkazu (sudé číslo – sudé dny, liché číslo – liché dny). V pěti oblastech města je vyhlášen úplný zákaz vycházení. Vedení města také upravilo a zkrátilo provozní dobu reaktivovaných průmyslových oborů.

Ne v celé zemi je situace tak vážná jako v hlavním městě. Prezident Duque od minulého týdně umožnil departmentům a městům bez pozitivních případů nákazy covid-19 vrátit se do normálního režimu za splnění přísných biologických opatření. Jedná se také o znovuotevření některých lokálních letišť.

Aktivní ekonomický život, ale bez toho sociálního: Vláda apeluje na disciplínu

Vláda k opětovné aktivaci hospodářství přistupuje velmi opatrně a z praxe vyplývá, že přednost dostávají, z hlediska šíření covid-19, méně rizikové průmyslové sektory před těmi nejvíce postiženými.

V první fázi za velmi přísných hygienických opatřeních začínají fungovat firmy v následujících odvětvích: stavební sektor, zpracovatelský sektor (výroba hutních výrobků, dřevozpracující průmysl, výroba papíru a lepenky, textilních a obuvnických výrobků, výroba elektrických strojů a zařízení, výroba počítačových a elektronických komponentů a také těžba uhlí).

Druhá fáze se týká například výrobců nábytku, motorových vozidel, strojů a strojních zařízení. Také je umožněno otevřít prodejny s motorovými vozidly, nábytkem, výrobky pro domácnost, stavebniny a železářství. Ze služeb je možno začít opět provozovat autoopravny, opravny spotřebičů, lodí nebo zemědělské techniky. Všechny tyto činnosti doplňují profese, které získaly od státu výjimku a je možné je vykonávat v průběhu celé karantény (lékaři, veřejné složky, prodejny potravin apod.).

Začátek třetí fáze rozvolňování opatření byl očekáván od 25. května. Prezident republiky však postupně prodloužil povinnou celostátní karanténu do 30. 6. a výjimečný stav zemi o další 3 měsíce do konce srpna. Třetí fáze tzv. inteligentní karantény, ve které se počítá s dalším uvolněním restrikcí a aktivací více průmyslových oborů, proběhne v období 1. – 30. 6.

Přísné hygienické podmínky a speciální režim se ukázaly jako funkční, a proto Medellín otevřel veškerý komerční sektor od 8. června. K tomuto datu začaly i první kroky k reaktivaci hotelových služeb v této metropoli v rámci pilotních projektů.

Jak uvedl kolumbijský prezident, je si vědom, že je třeba aktivaci ekonomiky co nejvíce uspíšit, ale to neznamená, že bude méně opatrný při uvolňování restrikcí. Apeluje tak na občany, aby měli disciplínu a dodržovali i dále veškerou prevenci, díky které bude možné aktivaci ekonomiky provést.

Dále je tak tlumen sociální život a kontakt mezi osobami se omezuje jen na nezbytně nutné úkony. Minimálně do konce května zůstanou zavřené například školy, či restaurace a bary. Omezení se týká též MHD a vláda apeluje, aby firmy pro své zaměstnance co nejvíce využívaly home office. Pro české exportéry nejsou dveře zavřeny, ale přístup k informacím je značně omezen – stále však příležitosti existují a je třeba se připravit na situace po skončení krize.

Dopady pandemie se pozitivně projevují v digitalizaci

Uzavření hranic a zrušení veškerých mezinárodních a vnitrostátních letů (s výjimkou přepravy carga) nejvíce zasáhlo turistický průmysl, který v poslední době zažíval boom a zaměstnával miliony lidí po celé Kolumbii. Dalším výrazně postiženým sektorem je samotná letecká doprava. Největší domácí dopravce a druhá nejstarší aerolinka na světě Avianca vyhlásila v neděli 10. května insolvenci a požádala v USA o ochranu před věřiteli. Důvodem je podle společnosti nejasná situace v budoucnosti zaviněna pandemií. Stalo se tak poté, co kolumbijská vláda odmítla podílet se finančně na její záchraně. Stejný krok udělal minulý týden další významný letecký dopravce společnost LATAM.

Vedle koronaviru ohrožuje stav kolumbijské ekonomiky a udržitelnost státního rozpočtu také cenová válka, která zasáhla ropný průmysl. Kolumbie je z hlediska svých příjmů relativně závislá na vývozu ropy do zahraničí.

Vláda se nejrůznějšími nástroji snaží podpořit firmy a domácnosti a udržet co nejvyšší zaměstnanost. Mezi ty stěžejní opatření patří garance výplaty mezd pracovníků malých a středních podniků až do výše 5 minimálních platů po dobu 3 měsíců za podmínky, že nedochází k propouštění. Dále nabízí odklad placení daní, dočasné snížení nebo zrušení DPH na některé služby a výrobky, či speciální půjčky pro soukromý sektor. Banky pak vycházejí vstříc klientům odklady splátek a jinými dočasnými úlevami.

Podle prognóz ale ani tato opatření nejspíš nezabrání výraznému růstu nezaměstnanosti, vzhledem k oživení nejvíce postiženého odvětví – cestovního ruchu – které bude závislé na globální stabilitě.

Predikce nejrůznějších analytických společností ohledně ekonomického vývoje Kolumbie v následujících letech se různí. Převládají však spíše pozitivnější predikce vzhledem k tomu, že ekonomika země před pandemií byla zdravá a vykazovala velmi dobrý vývoj. Tomu svědčí i fakt, že na rozdíl od okolních zemí si Kolumbie může dovolit sáhnout do rezerv, které v posledních letech tvořila.

I navzdory ekonomickým a sociálním potížím, s nimiž se země v současnosti potýká, je Kolumbie stále atraktivní destinací pro zahraniční investice. V průběhu prvních 4 měsíců roku 2020 se začala realizovat většina z celkem 45 nových projektů v celkové výši 1,48 miliard dolarů, které zároveň vygenerují 17.000 nových pracovních míst. Průběh pandemie v zemi má také za pozitivní následek změnu v chování místních spotřebitelů. Sektor e-commerce zaznamenal výrazný nárůst nákupů přes internet. Další pozitivní zprávou je, že lidé více začali využívat bezhotovostní platby a platby přes internet. Dle průzkumu celých 67 % Kolumbijců plánují u této praxe zůstat i po odeznění pandemie.

Hranice bude zavřená až do konce srpna

Pozemní hranice je uzavřena minimálně až do 31. srpna a omezení platí jak pro cizince, tak i pro občany Kolumbie. Restrikce se týkají pochopitelně i leteckých spojení s Kolumbií, která jsou nadále přerušena až do konce srpna. Vnitrostání doprava, jak pozemní, tak letecká je zrušena minimálně do konce června. Dle Kolumbijské asociace hoteliérů a restauratérů COTELCO je současná situace pro tato dvě odvětví v zemi velmi vážná a další omezení v dopravě, především té letecké, bude pro podnikatele v cestovním ruch likvidační. Proto apelují na okamžité zrušení omezení alespoň pro vnitrostátní dopravu. Jak ta pozemní, tak i letecká nebude fungovat minimálně do 30. června. K situaci s mezinárodním letištěm El Dorado v Bogotě se vyjádřila v půlce června i starostka města. Letiště bude zavřené pro vnitrostátní dopravu osob do konce července a pro mezinárodní dopravu do konce srpna 2020.

V současnosti se tato omezení netýkají pouze přepravy carga. Nově letecké společnosti nově mohou od 1. června zahájit prodej letenek.

Námořní spojení s Kolumbií taktéž funguje, ačkoliv v omezenější formě doprovázené přísnými hygienickými opatřeními, které, stejně tak i v letecké nákladní přepravě, logistický proces komplikují a prodlužují.

Prezident Duque: Na pandemii jsme dobře připraveni

Podle Světové zdravotní organizace má Kolumbie jeden z nejlépe rozvinutých zdravotních systémů na světě (22. místo ze 191 sledovaných zemí) V zemi je v současnosti přibližně 1.800 nemocnic a klinik s kapacitou celkem 87.000 lůžek, z nichž dvě třetiny patří do soukromého sektoru. Také právě díky těmto klinikám Kolumbie boj s pandemií zvládá velmi dobře a jsou zárukou, pokud jde o kvalitu a profesionalitu.

Čeští exportéři mohou uspět

Pro dodavatele do státního sektoru se v rámci nouzového stavu v zemi otevřely nové příležitosti v dodávkách spojených s koronavirem, Vláda Kolumbie momentálně nakupuje tyto dodávky napřímo bez výběrových řízení. Týká se to nedostatkového zboží, jako jsou roušky, desinfekce, ale i běžného lékařského vybavení, jako mohou být nemocniční lůžka, vybavení pro nemocnice či léky. Dekretem číslo 511 také vláda 14. dubna dočasně zrušila 19 % DPH na prodej a dovoz 211 položek sloužící pro boj proti covid-19 (např. roušky, respirátory, monitorovací přístroje pro nemocnice apod.)

Je třeba ale být opatrný při reakci na poptávky z Kolumbie vzhledem k velkému množství podvodných, či korupčních organizací, které se snaží situace kolem covid-19 využít k vlastnímu prospěchu. Mohou se snažit získat zboží s příslibem platby či falešnou bankovní zárukou. Dále jsou taktéž známy korupční případy, které mohou z dlouhodobého hlediska poškodit jméno českého exportéra v případě, že by v nich figuroval jako výrobce, či dodavatel (i když nevinně).

Zahraniční kancelář CzechTrade v Bogotě může stále pomoci českým exportérům, a to přípravou půdy pro budoucí aktivity. Jde o zprostředkování kontaktů na relevantní instituce, přípravu seznamu potenciálních parterů, zmapování trhu se základní konzultací a další služby, kterými agentura podporuje české firmy i v krizovém čase pandemie. Daří se nám tak stále navazovat nové kontakty a kolumbijské firmy mají zájem o inovativní a kvalitní řešení.

Pavel Eichner, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Bogota

Archiv zpráv ke koronaviru v Kolumbii a k mimořádným opatřením na webu CzechTrade

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem