Kolumbie je i přes pandemii stále atraktivní pro exportéry

Ačkoliv je celá Kolumbie stále v povinné preventivní karanténě minimálně do 25. května, občanům a firmám se začíná pomalu ale jistě blýskat na lepší časy. I přes to, že Ministerstvo zdravotnictví dle posledního vyjádření očekává vrchol pandemie v zemi až na přelomu června a července, aktuální vývoj je velmi optimistický a ukazuje, že se křivka nově nakažených začíná zplošťovat.

Ministr zdravotnictví Fernando Ruíz zmínil, že celkový počet infikovaných virem covid-19 na konci června bude mnohem nižší, než se z počátku očekávalo. Tomuto pozitivnímu vývoji země vděčí především rychlé reakci kolumbijské vlády, která zavedla poměrně přísná opatření jak v ekonomickém, tak sociálním životě a také neprodyšně uzavřela hranice dříve než okolní státy. I díky chování samotných občanů, kteří důsledně dodržují nařízení, se nákaza nešíří tak rychle a počet uzdravených stoupá. K 18. květnu tato 50 milionová země eviduje 15 574 infikovaných a 574 úmrtí v souvislosti s nákazou covid-19.

Vláda na tuto skutečnost zareagovala, a již na konci dubna začala uvolňovat pravidla za účelem postupné reaktivace některých odvětvích v rámci tzv. „inteligentní karantény“. Stavební sektor a část zpracovatelského průmyslu tak doplnili celkem 34 profesí, které již od začátku pandemie dostaly ze zákona výjimku a mohly dále fungovat.

Druhá fáze rozvolňování karanténních opatření od 11. května se dotkla nejen dalších průmyslových sektorů, ale částečně i občanů, kteří nově mohou ve stanovený čas opustit své domovy i mimo nezbytně nutné pochůzky. To přineslo více optimismu mezi lidi a života do městských ulic. I přes tato opatření vláda čelí silné kritice a tlaku jak ze strany asociací průmyslu a obchodníků, tak i z řad samotných občanů, především těch nejzranitelnějších. Od zavedení povinné celostátní karantény 24. března totiž došlo, až na zmíněné výjimky, k úplnému útlumu jakýchkoliv ekonomických aktivit včetně neformálního zaměstnání a podnikání nejchudších vrstev obyvatelstva. Toto může mít do budoucna negativní dopad na bezpečnost v zemi kvůli zvýšené kriminalitě.

Aktivní ekonomický život, ale bez toho sociálního: Vláda apeluje na disciplínu

Vláda k opětovné aktivaci hospodářství přistupuje velmi opatrně a z praxe vyplývá, že přednost dostávají, z hlediska šíření covid-19, méně rizikové průmyslové sektory před těmi nejvíce postiženými.

V první fázi za velmi přísných hygienických opatřeních začínají fungovat firmy v následujících odvětvích: stavební sektor, zpracovatelský sektor (výroba hutních výrobků, dřevozpracující průmysl, výroba papíru a lepenky, textilních a obuvnických výrobků, výroba elektrických strojů a zařízení, výroba počítačových a elektronických komponentů a také těžba uhlí).

Druhá fáze se týká například výrobců nábytku, motorových vozidel, strojů a strojních zařízení. Také je umožněno otevřít prodejny s motorovými vozidly, nábytkem, výrobky pro domácnost, stavebniny a železářství. Ze služeb je možno začít opět provozovat autoopravny, opravny spotřebičů, lodí nebo zemědělské techniky. Všechny tyto činnosti doplňují profese, které získaly od státu výjimku a je možné je vykonávat v průběhu celé karantény (lékaři, veřejné složky, prodejny potravin apod.). Třetí fáze by měla následovat od 25. května a očekává se, že se bude týkat dalších průmyslových sektorů a služeb.

Jak uvedl kolumbijský prezident, je si vědom, že je třeba aktivaci ekonomiky co nejvíce uspíšit, ale to neznamená, že bude méně opatrný při uvolňování restrikcí. Apeluje tak na občany, aby měli disciplínu a dodržovali i dále veškerou prevenci, díky které bude možné aktivaci ekonomiky provést.

Dále je tak tlumen sociální život a kontakt mezi osobami se omezuje jen na nezbytně nutné úkony. Minimálně do konce května zůstanou zavřené například školy, či restaurace a bary. Omezení se týká též MHD a vláda apeluje, aby firmy pro své zaměstnance co nejvíce využívaly home office. Pro české exportéry nejsou dveře zavřeny, ale přístup k informacím je značně omezen – stále však příležitosti existují a je třeba se připravit na situace po skončení krize.

Dopady pandemie se pozitivně projevují v digitalizaci

Uzavření hranic a zrušení veškerých mezinárodních a vnitrostátních letů (s výjimkou přepravy carga) nejvíce zasáhlo turistický průmysl, který v poslední době zažíval boom a zaměstnával miliony lidí po celé Kolumbii. Dalším výrazně postiženým sektorem je samotná letecká doprava. Největší domácí dopravce a druhá nejstarší aerolinka na světě Avianca vyhlásila v neděli 10. května insolvenci a požádala v USA o ochranu před věřiteli. Důvodem je podle společnosti nejasná situace v budoucnosti zaviněna pandemií. Stalo se tak poté, co kolumbijská vláda odmítla podílet se finančně na její záchraně.

Vedle koronaviru ohrožuje stav kolumbijské ekonomiky a udržitelnost státního rozpočtu také cenová válka, která zasáhla ropný průmysl. Kolumbie je z hlediska svých příjmů relativně závislá na vývozu ropy do zahraničí.

Vláda se nejrůznějšími nástroji snaží podpořit firmy a domácnosti a udržet co nejvyšší zaměstnanost. Mezi ty stěžejní opatření patří garance výplaty mezd pracovníků malých a středních podniků až do výše 5 minimálních platů po dobu 3 měsíců za podmínky, že nedochází k propouštění. Dále nabízí odklad placení daní, dočasné snížení nebo zrušení DPH na některé služby a výrobky, či speciální půjčky pro soukromý sektor. Banky pak vycházejí vstříc klientům odklady splátek a jinými dočasnými úlevami.

Podle prognóz ale ani tato opatření nejspíš nezabrání výraznému růstu nezaměstnanosti, vzhledem k oživení nejvíce postiženého odvětví – cestovního ruchu – které bude závislé na globální stabilitě.

Prognózy nejrůznějších analytických společností ohledně ekonomického vývoje Kolumbie v následujících letech se různí. Převládají však spíše pozitivnější predikce vzhledem k tomu, že ekonomika země před pandemií byla zdravá a vykazovala velmi dobrý vývoj. Tomu svědčí i fakt, že na rozdíl od okolních zemí si Kolumbie může dovolit sáhnout do rezerv, které v posledních letech tvořila.

I navzdory ekonomickým a sociálním potížím, s nimiž se země v současnosti potýká, je Kolumbie stále atraktivní destinací pro zahraniční investice. V průběhu prvních 4 měsíců roku 2020 se začala realizovat většina z celkem 45 nových projektů v celkové výši 1,48 miliard dolarů, které zároveň vygenerují 17.000 nových pracovních míst. Průběh pandemie v zemi má také za pozitivní následek změnu v chování místních spotřebitelů. Sektor e-commerce zaznamenal výrazný nárůst nákupů přes internet. Další pozitivní zprávou je, že lidé více začali využívat bezhotovostní platby a platby přes internet. Dle průzkumu celých 67 % Kolumbijců plánují u této praxe zůstat i po odeznění pandemie.

Hranice bude zavřená až do konce května

Pozemní hranice je uzavřena minimálně až do 30. května a omezení platí jak pro cizince, tak i pro občany Kolumbie. Po této době vláda vyhodnotí aktuální stav a zváží následné kroky. Stále také není jasné, od jakého okamžiku budou obnoveny vzdušné spoje. Dle vyjádření kolumbijského regulátora letecké dopravy bude její obnovení jistě předmětem postupného otevírání letišť.

V první řadě se bude jednat o větší letiště, která se budou zaměřovat na lokální dopravu a postupně se toto opatření uvolní i na regionální a mezinárodní úrovni. V současnosti se omezení v letecké dopravě, jak vnitrostátní, tak mezinárodní, netýkají pouze přepravy carga.

Dle nejnovější informací prezidenta Duqueho by se mohli vnitrostátní spoje obnovit v krátkém horizontu pro podporu mobility v rámci Kolumbie. Neočekává však v nejbližších týdnech obnovu mezinárodních letů, ujišťuje však občany, že je pravidelně vedeno jednání s IATA, a přepravci o aktuálních možnostech a díky sdílení informací se letiště a služby s ním spojené, připravují na opětovný mezinárodní provoz.

Námořní spojení s Kolumbií taktéž funguje, ačkoliv v omezenější formě doprovázené přísnými hygienickými opatřeními, které, stejně tak i v letecké nákladní přepravě, logistický proces komplikují a prodlužují.

Prezident Duque: Více než 95 procent lůžek na JIP je volných

Podle Světové zdravotní organizace má Kolumbie jeden z nejlépe rozvinutých zdravotních systémů na světě (22. místo ze 191 sledovaných zemí) V zemi je v současnosti přibližně 1.800 nemocnic a klinik s kapacitou celkem 87.000 lůžek, z nichž dvě třetiny patří do soukromého sektoru. Také právě díky těmto klinikám Kolumbie boj s pandemií zvládá velmi dobře a jsou zárukou, pokud jde o kvalitu a profesionalitu.

Pozitivní vývoj pandemie v zemi potvrdil i výrok prezidenta Duqueho, který prohlásil, že v Kolumbii je více než 95 % lůžek intenzivní péče věnované o pacienty s covid-19 momentálně volných. 70 % z celkového počtu nakažených nevyžadují hospitalizaci a zůstávají v domácím léčení.

V zemi se momentálně nachází celkem 53 oficiálních zdravotnických zařízení pro provádění testů na přítomnost covid-19. V průběhu minulého týdne se v průměru denně udělalo 4.000 těchto testů, což představuje nárůst kapacity. Dále je umožněno testování u soukromých subjektů. Existuje však debata o cenách, které nejsou regulovány a pohybují se v přepočtu od 600 Kč, až po více než 2500 Kč.

Čeští exportéři mohou uspět

Pro dodavatele do státního sektoru se v rámci nouzového stavu v zemi otevřely nové příležitosti v dodávkách spojených s koronavirem, Vláda Kolumbie momentálně nakupuje tyto dodávky napřímo bez výběrových řízení. Týká se to nedostatkového zboží, jako jsou roušky, desinfekce, ale i běžného lékařského vybavení, jako mohou být nemocniční lůžka, vybavení pro nemocnice či léky. Dekretem číslo 511 také vláda 14. dubna dočasně zrušila 19 % DPH na prodej a dovoz 211 položek sloužící pro boj proti covid-19 (např. roušky, respirátory, monitorovací přístroje pro nemocnice apod.)

Zahraniční kancelář CzechTrade v Bogotě může stále pomoci českým exportérům, a to přípravou půdy pro budoucí aktivity. Jde o zprostředkování kontaktů na relevantní instituce, přípravu seznamu potenciálních parterů, zmapování trhu se základní konzultací a další služby, kterými agentura podporuje české firmy i v krizovém čase pandemie. Daří se nám tak stále navazovat nové kontakty a kolumbijské firmy mají zájem o inovativní a kvalitní řešení.

Pavel Eichner, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Bogota

Archiv zpráv ke koronaviru v Kolumbii a k mimořádným opatřením na webu CzechTrade

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem