Nespokojení Kolumbijci demonstrují: Daňová reforma zastínila pandemii

Ačkoliv je covidová situace v Kolumbii stále velmi vážná a omezení v souvislosti s nákazou se spíše rozšiřují a neúnavně protahují, titulky periodik zaplňuje momentálně jiné téma. Všeobecná nespokojenost občanů se současným stavem společnosti a vládou dosáhly okraje pomyslného poháru trpělivosti. Připravovaná daňová reforma představuje pro většinu obyvatel větší strach než samotný virus. A to je právě důvod masivních protestů občanů po celé zemi. Epidemiologové bijí na poplach. Už tak vážnou situaci s průběhem třetí vlny masové protesty a shromáždění ještě více prohloubí.

Protesty kvůli daňové reformě

Daňová reforma, kterou připravila současná vláda prezidenta Duqueho, od samotného začátku rozvířila vášnivou debatu jak mezi odborníky, tak i širokou veřejností. Důvodem této reformy je nedostatek financí v souvislosti průběhu pandemie v zemi. Vláda totiž pumpovala od propuknutí covidu nemalé částky na sociální pomoc občanům a také finanční injekce firmám napříč sektory, které byly několikaměsíčním lockdownem úplně ochromeny. Další vysoké výdaje souvisí s nákupem vakcín, plošným testováním anebo neustávající podporou ekonomicky nejslabších skupin Kolumbijců. Ministerstvo financí si od reformy slibovalo roční výběr přibližně 24 bilionů pesos. Důvod všeobecné nespokojenosti Kolumbijců s daňovou reformou je ten, že se přímo dotkne v podstatě pouze střední třídy a chudých vrstev obyvatelstva. Konkrétně se jedná o snížení hranice mzdy, ze které budou muset nově zaměstnanci odvádět daň z příjmu, zavedení DPH na veřejné služby (vodné, stočné, plyn, elektřina atd.) nebo zavedení DPH na základní potraviny spotřebního koše. Stát sice definoval některé klíčové potraviny, kterých se reforma nedotkne. Nicméně DPH zvýšil nebo zavedl u některých vstupních surovin, které výrobu prodraží a daň v konečném důsledku zaplatí finální zákazník. Naopak skupina, která daňovou reformou nebude ovlivněna prakticky žádným způsobem jsou velké firmy nebo bankovní sektor, jemuž zůstanou všechna privilegia a daňové výhody jako před reformou. Ukázkovým případem je nulové DPH na slazené sycené nápoje. Kritici reformy poukazují na fakt, že majitel největšího místního výrobce limonád je vlivnou osobou mající silné vazby na vládní činitele. Na stejný problém je upozorňováno i v souvislosti s největší kolumbijskou obchodní skupinou, která prakticky ovládá celý bankovní systém v zemi a taktéž má silný vliv nejen v současné Duqueho vládě. Poslední zprávy hovoří, že na základě masivních celostátních protestů z posledních dní se vláda rozhodla nepředložit návrh daňové reformy kongresu. Hovoří se také o odstoupení současného ministra financí Alberta Carrasquilli. Nejen protesty ale i předvolební průzkumy vytvářejí na politiky obrovský tlak. Z aktuální studie vyplývá, že 85 % obyvatelstva země u nadcházejících voleb nepodpoří politiky, kteří odsouhlasí daňovou reformu.

Bohužel ani stažení současné verze návrhu daňové reformy situaci mezi občany neuklidnila. Protestuje se dále a na některých místech velkých měst se protesty zvrhly v násilné potyčky s policií. Na území hlavního města se manifestace neobešly bez ničení majetku. Největší ránu utržil systém MHD Transmilenio, kdy velké množství stanic bylo úplně zdemolováno. Ničení se nevyhly ani bankovní domy a budovy významných firem. Stejně jako v minulosti tak i teď Kolumbijci využívají situace a začínají protestovat prakticky proti čemukoliv. Příkladem může být aktuální protest bogotských taxikářů, kteří protestují proti návrhu zákona upravující fungování alternativních přepravních služeb typu Uber. Manifestují také drobní obchodníci, kteří nesouhlasí s prodlužováním víkendových lockdownů na území velkých měst. Dopravu v metropoli pravidelně blokují i řidiči kamionů. Všechny tyto aktivity jsou prováděny za účelem co nejvíce ochromit fungování města. V konečném důsledku na to ale nejvíce doplatí právě protestující, čili daňoví poplatníci, z jejichž kapes se nyní budou muset vynaložit nemalé finanční prostředky na opravu zničených veřejných budov nebo zmiňovaného MHD.

Vypadá to, že si současná vláda neoddychne ani v nadcházejících týdnech, kdy se bude projednávat zdravotní a důchodová reforma a předpokládá se, že protesty naberou na větší intenzitě.

Současná nestabilita a nepřehledná situace v zemi příliš neprospívá už tak pošramocenému hospodářství. Podle místních ekonomů a bank kolumbijská ekonomika neporoste v roce 2021 o více jak 4,1 %.

Aktuální vývoj pandemie v Kolumbii

Kromě zmíněných celostátních protestů situaci v zemi komplikuje i nelepšící se průběh pandemie. Země před pár týdny plynule přešla ze středního stupně nebezpeční na ten nejvyšší, tzv. aletra naranja. Vláda přitvrdila a zavedla některé restrikce známé z jara loňského roku. Mezi ně patří například aktuální zákaz vycházení po 19:00, víkendový lockdown, zákaz prodeje alkoholu, vstup do veřejných budov pouze na základě sudého nebo lichého čísla OP a tak podobně. Tato pravidla byla už několikrát prodloužena o další týden a na lidech je vidět únava a neochota restrikce dodržovat. Neuposlechnutí nařízení ze stran veřejnosti nahrává i fakt, že některá nařízení jdou logikou proti sobě. Např. v hlavním městě jsou už několik týdnů uzavřené školky a školy. Naproti tomu je ale umožněno, aby zábavní parky, kde se shlukují stovky lidí, mohly být v provozu každou neděli. Navíc kdy je nařízeno vycházet pouze v neodkladných případech. Zdá se také, že Kolumbijci hodně sázejí na očkování a strach z nákazy, který na začátku a v průběhu pandemie mezi obyvateli panoval, už pomalu upadá. Dalším důvodem nedodržování preventivní karantény, že podle průzkumu, který provedla dceřiná společnost agentury Reuters má Kolumbie nejstriktnější opatření v rámci covidu na celém světě. Pravidla a omezení vydávané místní vládou a starosty jednotlivých departmentů, jsou mnohem razantnější, než např. v Číně nebo Itálii.

Současný stav

Od počátku pandemie Kolumbie registruje téměř 2,9 milionu covid pozitivních pacientů. Nemoci podlehlo přes 74 tisíc obyvatel. Denní přírůstky se strmě šplhají nahoru a momentálně dosahují okolo 17 tisíc. Vytíženost JIP ve velkých městech se drží na vysokých číslech. V médiích se už objevují informace, že lékaři musí v některých nemocnicích rozhodovat, který pacient přežije a který ne. Ambiciózní plán Kolumbie naočkovat 35 milionů obyvatel z celkových 50 do konce roku 2021 se s největší pravděpodobností nenaplní. Především kvůli nízkým počtům dodaných vakcín. Naočkováno první várkou bylo více než 5,1 milionu lidí. Druhou várku dostalo okolo 1,7.

Cestování do Kolumbie

S platností od 7. dubna je pro cizince i místní při vstupu do země opět vyžadován negativní PCR test. Stále také platí povinnost před odjezdem do Kolumbie vyplnit následující formulář.

Důležitou informací pro Čechy je, že s účinností od 12.4.2021 do 31.5.2021 vláda ČR zakazuje veškeré cesty do zemí s vysokým rizikem nákazy. Z Latinské Ameriky se toto omezení aktuálně týká nejen Kolumbie ale např. také Peru. Vnitrostátní letecká a pozemní doprava funguje relativně normálně, ale za přísných hygienických předpisů. Vláda pro lety v rámci Kolumbie nevyžaduje negativní test na covid. Cestující mají už delší dobu povinnost učinit registraci a vyplnění některých dat v aplikaci Coronapp. Na palubu nejsou vpuštěny osoby s podezřením na nákazu. V průběhu striktní karantény mohou do země letecky přicestovat jen lidé, kteří rezervaci letu provedli před stanovením termínů lokálních lockdownů.

V případě nesplnění této podmínky nebo nepředložení negativního PCR testu ne staršího než 96 hodin, nebudou cestující na kolumbijské území vpuštěni. Pro vycestování z Kolumbie země nevyžaduje předložení negativního PCR testu. Vstup lidí cestujících ze Spojeného království a Brazílie do Kolumbie v současné době stále není možný.

Příležitosti pro české exportéry

Oblasti, která mají ještě více reaktivovat místní ekonomiku a zvýšit zaměstnanost patří především budování silniční infrastruktury a projektů obnovitelných zdrojů energií.

Zajímavým projektem pro české exportéry může být rozšíření stávající infrastruktury MHD na území hlavního města. Stěžejní projekty jsou dva následující:

“Troncal Transmilenio Avenida 68”: výstavba autobusové linky po ulici Av. 68. Je to veřejný projekt, capex 947,2 milionu USD. Výstavba zahrnuje celkem 17km úsek s 20 stanicemi. Trať propojí 9 městských celků a v budoucnu se bude napojovat na první linku nadzemního metra v hlavním městě. Jednotlivé části trati byly ve výběrovém řízení přiděleny jednotlivým konsorciím zodpovědných za výstavbu. Data dokončení každého úseku se liší. V současnosti je projekt ve stádiu pokročilých návrhů a přípravných stavebních prací. Zahájení samotné stavby se odhaduje během první poloviny 2021. Dokončení posledního úseku trasy je stanoveno na březen 2025. Detaily projektu vč. vítězných konsorcií a dalších informací jsou uvedeny na portálu colombiacompra.gov.co v sekci SECOP II pod číslem sgi-031-2019.

Druhým projektem je “Troncal Transmilenio Avenida Ciudad de Cali – Tramo 1”: výstavba linky po ulici Avenida Ciudad de Cali – první fáze. Jedná se o veřejný projekt vybudování 7km úseku s osmi stanicemi. Trať propojí 5 městských částí hlavního města. Capex 171 milionů USD. V říjnu 2020 byl projekt přidělen několika konsorciím. Poslední oficiální update ohledně výstavby je ze začátku dubna 2021, kdy bylo potvrzeno, že stavba bude zahájena během letošního roku. Detaily projektu vč. vítězných konsorcií a dalších informací jsou uvedeny na portálu colombiacompra.gov.co v sekci SECOP II pod číslem SGI-004-2020.

Detaily o všech zmíněných výběrových řízeních lze získat zde, po zadání čísla projektu do vyhledávacího pole modulu SECOP II.

Zahraniční kancelář CzechTrade v Bogotě může stále pomoci českým exportérům, a to přípravou půdy pro budoucí aktivity. Jde o zprostředkování kontaktů na relevantní instituce, přípravu seznamu potenciálních parterů, zmapování trhu se základní konzultací a další služby, kterými agentura podporuje české firmy i v krizovém čase pandemie. Daří se stále navazovat nové kontakty a kolumbijské firmy mají zájem o inovativní a kvalitní řešení.

Zahraniční kancelář CzechTrade v Bogotě může stále pomoci českým exportérům, a to přípravou půdy pro budoucí aktivity. Jde o zprostředkování kontaktů na relevantní instituce, přípravu seznamu potenciálních parterů, zmapování trhu se základní konzultací a další služby, kterými agentura podporuje české firmy i v krizovém čase pandemie. Daří se stále navazovat nové kontakty a kolumbijské firmy mají zájem o inovativní a kvalitní řešení.

Pavel Eichner a Jan Komárek, zahraniční kancelář CzechTrade Bogota

Zpět na začátek

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem