Chile se svým plánem bojuje s druhou vlnou pandemie

Přestože se zdá, že se situace v zemi v posledních měsících zlepšila, chilská vláda nenechává nic náhodě a na druhou vlnu pandemie, která již zasáhla některé státy světa, se aktivně připravuje. Její příchod se očekává v polovině ledna, díky vrcholu letní sezóny.. Prozatím aktivně funguje hlavě pětistupňový plán „Krok za krokem“.

Ten má regulovat počet nakažených v každém z chilských regionů zvlášť. Během prosince se navíc v Chile začalo aktivně očkovat novou vakcínou firmy Pfizer proti koronaviru. Tu dostalo již více než 8 000 obyvatel a chilská vláda rozeslala vakcíny do dalších regionů v zemi. Chile se tak dostalo na žebříček zemí, které provádějí nejrozsáhlejší vakcinaci obyvatelstva na světě. S přibývajícím počtem nakažených se však situace v jednotlivých regionech mění. Stejně tak prochází změnou také samotná nařízení pro vstup do země, která jsou neustále aktualizována.

V Chile bylo očkováno již více než osm tisíc lidí

Za pátek 15. ledna 2021 vzrostl počet nakažených v zemi o 3 918 nových případů. Ministr zdravotnictví také uvedl, že se v Chile objevila „britská verze“ nákazy. Tu do země přivezl cestující z Madridu, který byl již hospitalizován. Aktuálně se tedy v zemi nachází celkem   673 750 nakažených. Páteční statistiky potvrdily celkem 70 úmrtí spojených s koronavirem. Celkově nákaza v zemi, od svého začátku, zavinila již 17 547 úmrtí.

Podle ministra zdravotnictví Enriqueho Parise bylo v chilském regionu očkováno již 8 649 osob. S vakcinací v zemi se započalo již v polovině prosince. Chile je v celosvětovém měřítku na seznamu zemí, které doposud provedly nejvíce vakcinací. Ministr dále potvrdil, že od pondělí 4. ledna začíná další etapa vakcinací v zemi. Vakcíny byly transportovány také do dalších chilských region – Los Ríos a Maule. V zemi je stále aktivní plán „Krok za krokem“, který vláda vydala před začátkem vánočních svátků jako první z protiútoků k očekáváné druhé vlně pandemie.

Nové podmínky pro vstup do Chile

Se zvýšeným počtem nakažených v zemi se rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví o úpravu podmínek pro vstup do země. Pravidla procházejí neustálými změnami podle aktuálních nařízení a případů, které se v celém regionu této latinskoamerické země objevují.

Aktuální nařízení ministerstva platí od 7. ledna 2021 pro návštěvníky ze zahraničí, rezidenty, ale také chilské obyvatele, kteří vstupují do země letadlovou dopravou, a to pouze na mezinárodní letiště Aeropuerto Merino Benítez v hlavním městě Santiago de Chile. Ostatní typy dopravy nejsou aktuálně povoleny, a to až do odvolání. Ti musí předložit negativní PCR test starý maximálně 72 hodin a nařízená je pro všechny také povinná 10denní karanténa neprodleně po příjezdu do země. Pokud se cíl cesty dané osoby nenachází v Santiago de Chile, je povinna se do 24 hodin přepravit do skutečného cíle své cesty v rámci země a až zde začít svou 10denní povinnou karanténu. Ta může být zrušena pouze díky negativnímu PCR testu, který bude vykonán sedmý den karantény. Karanténu lze vykonávat také v hotelech. Doporučeno je však v tomto případě zůstávat v jednom z hotelů doporučeného vládou na těchto stránkách: https://serviciosturisticos.sernatur.cl/

Stále zůstává povinností pro všechny rezidenty a chilské obyvatele mít platný zdravotní pas, který lze obdržet na stránce www.c19.cl. Dále je každý cestující od vstupu na chilské území po dobu 14 dní kontrolován formulářem, který je mu zasílán na jeho e-mail. V tomto formuláři je povinen zcela pravdivě odpovídat na dotazy spojené s příznaky nemoci nebo svým fyzickým stavem. Zahraniční návštěvníci, kteří nejsou rezidenty, musí mít platné mezinárodní zdravotní pojištění, které hradí a pokryje všechny náklady spojené s nemocí COVID-19, a to ve výši minimálně 30 000 USD.

Turistům, kteří do Chile přijíždějí za poznáním a cestováním je doporučeno sledovat plán „Krok za krokem“ a mít přehled o nařízeních a opatřeních v jednotlivých regionech po celé zemi. Tato opatření je možné sledovat na www.gob.cl/pasoapaso. Pro ověření situace v každém regionu je doporučeno sledovat stránku www.visorterritorial.cl. Odpovědi na nejčastěji kladené otázky v souvislosti s celosvětovou epidemií COVID-19 v Chile je možné nalézt na https://chile.travel/planviajarachile.

Před jakoukoli cestou je velmi důležité zkontrolovat podmínky jednotlivých leteckých společností, které se mohou výrazně lišit, stejně jako podmínky jednotlivých zemí, ze kterých návštěvníci vyjíždějí. Dbejte proto oficiálních nařízení svého velvyslanectví. Velvyslanectví České republiky v Santiagu de Chile neustále aktualizuje všechny nejdůležitější informace pro cestující z ČR na svých stránkách https://www.mzv.cz/santiago.

Pokračující plán „Krok za krokem“ je doplněn o možnost čerpat dovolenou

S příchodem otevření hranic a hlavní sezóny, přistoupila vláda k opatřením, která jsou uzpůsobena každému chilského regionu podle potřeb. Postupné otevírání a zavírání hranic regionů či dohled na situace v nich mají zabránit přílišnému šíření koronaviru a udržet přicházející druhou vlnu v únosné míře. Navíc chilská vláda vydala speciální pasy, které lze obdržet na oficiálních stránkách www.c19.cl, a které obyvatelům a rezidentům umožňují cestovat mezi regiony v aktuální situaci. Při vstupu do země platí od 7. ledna negativní PCR test starý maximálně 72 hodin.

Plán „Krok za krokem“ obsahuje celkem 5 přehledných kroků. Každý vysvětluje, které aktivity jsou povoleny a jaká pravidla se v daném regionu musí dodržovat. Regiony jsou podle těchto kroků rozděleny do 5 skupin a podle aktuální skupiny musí její obyvatelé dodržovat stanovená pravidla, která uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví také varuje, že pokud budou čísla nadprůměrná v některých regionech, nebude váhat opět nastolit karanténní opatření a to podle předem zadaného plánu. Chilská vláda navíc zavedla nové „prázdninové povolení“, které dovoluje obyvatelům určitých regionů čerpat dovolenou. O to je možné požádat online od 4. ledna do 31. března.

Koronavirus se nyní nachází na všech sedmi kontinentech, postihl i Antarktidu

Celosvětová nákaza koronaviru se rozšířila také na dosud nezasažené území Antarktidy. Chilská armáda v regionu zaznamenala 36 případů ve výzkumné stanici Bernarda O’Higginse. Z nakažených bylo celkem 26 příslušníků armády a 10 pracovníků údržby. Všichni byli ihned evakuování zpět do Chile. Zpráva o nakažení přišla den poté, co se nákaza objevila také na lodi, která do antarktického výzkumného centra přivážela zásoby.

Santiago de Chile, Chile

Výzkumné centrum Bernardo O’Higgins na tomto kontinentu je jedním ze čtyř stálých výzkumných center v oblasti, které spravuje chilská vláda společně s armádou. Velká Británie, která má v oblasti taktéž aktivní výzkumná centra, stáhla své pracovníky již v srpnu tohoto roku. Pandemie koronaviru je tedy oficiálně rozšířena na všech sedmi kontinentech.

Agentura CzechTrade v Chile informuje české podnikatele, že plánovaná obchodní mise v těžebním průmyslu je odložena na termín 22. – 30. 4. 2021. Situace v zemi je však stále velmi nejasná a komunikace s chilskými partnery je bohužel vždy obestřena velkou nejistotou a dlouhými reakčními prostoji.

Zahraniční kancelář v Chile i přes nepříznivou situaci funguje bez větších omezení a nadále poskytuje českým firmám kompletní poradenství a podporu pro export, vstup i vyhledávání potenciálních obchodních partnerů pro české firmy na chilském trhu.

Jiří Jílek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Santiago de Chile

Další informace o situaci v Chile přináší rozhovor s Jiřím Jílkem.

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem