Chile otevřelo nové hraniční přechody pro očkované turisty

Od 1. listopadu 2021 se chilská vláda rozhodla zmírnit pravidla vstupu do země. Do Chile již oficiálně mohou přicestovat také nerezidenti, pod podmínkou kompletního očkování a obdržení ověření o očkování v Chile. Taktéž byly otevřené dvě nové letiště na severu země (v Iquique a Antofagastě).

Aktivní očkování 3. dávkou stále pokračuje, stejně jako očkování dětí mladších 15 let. Chile je jednou z nejproočkovanějších zemí světa (více než 80 % oběma dávkami). Strach z neustálých mutací se však v zemi i nadále projevuje. Roušky jsou doposud povinné také na ulicích, přesto již vláda oznámila zrušení tzv. „toque de queda“ (večerka) a situace se postupně uvolnila.

Za pondělí 11. října 2021 bylo v Chile nahlášeno celkem 1 357 nových případů s celkovou národní pozitivitou pod 2,4 %.

Podmínky cestování do Chile

Očkovací plán Yo Me Vacuno má na svém kontě 13 971 860 očkovaných první dávkou k 14. říjnu 2021. 13 556 496 lidí již dokončilo obě fáze očkování. V Chile má již první dávku vakcíny přes 91,92 % populace a 89,18 % obdrželo obě dávky vakcíny.

Od 11. srpna 2021 se oficiálně začalo v Chile očkovat třetí dávkou vakcín. Tzv. „dosis de refuerzo“ započala očkováním skupiny starších 86 let a stejně jako u prvních a druhých dávek se bude postupně týkat i mladších ročníků. Ze všeho nejdříve by tato dávka měla být určena pro obyvatele, kteří již nyní mají ukončené očkování pomocí vakcíny CoronaVac. Podle plánů by mělo být naočkováno více než 2 miliony osob během budoucích 4 týdnů. Aktuálně je to k 14. říjnu 2021 celkem 73 451 lidí.

Obyvatelé se očkují podle zadaných a dostupných tabulek rozdělených podle věku. Více informací lze zjistit na oficiálních stránkách: https://www.gob.cl/yomevacuno/. Do Chile neustále proudí velké zásilky vakcín. Očkuje se především americkou Pfizer od BioNTech a čínskou Sinovac od CoronaVac. Chile se však aktivně snaží navazovat také nové smlouvy s dalšími firmami. Mezi nimi jsou jednodávková CanSino-Saval či v Evropě již známá AstraZeneca.

Aktuálně se již v Chile začalo očkovat také dětské obyvatelstvo mezi 6 a 11 lety věku, a to pomocí vakcíny Sinovac.

Vláda vytvořila opatření pro boj s migrací na severu země

Po oficiálním schůzce několika ministerských představitelů byl nastolen nový plán opatření pro boj s četnou migrací na severu země. Jedná se zejména o region kolem měst Colchane a Iquique. Zde se nachází spousta nelegálních přistěhovalců, kteří se do země dostali ještě před pandemií. Hlavními opatřeními bude zvýšená ochrana na hranici díky přidání nových kontrolních a pozorovacích bodů, ve městě Colchane bude taktéž zřízen nový policejní tábor, který bude podporou pro logistiku policie na severu země. Stejně tak budou instalovány satelitní kamiony, které budou celé místo monitorovat.

Pro imigranty budou připravena přijímací centra, které budou v souladu s UNICEF a dalšími humanitárními opatřeními. V Colchane a Iquique, které nejvíce trpí touto problematikou, budou zřízeny přístřešky pro děti a přístřešky pro lidi bez domova. Taktéž bude k dispozici nový zdravotnický personál čítající více než 300 osob, které se budou starat o zdraví imigrantů.

Amazon získal autorizaci pro poskytování satelitního internetu v Chile

Společně s Elonem Muskem se tak zařadí mezi další ze společností, které budou poskytovat satelitní internet v zemi. V Chile tedy nebude přítomen internet pouze od celosvětově známého Elona Muska a jeho společnosti Starlink, ale taktéž od neméně známého Jeffa Bezose a jeho společnosti Amazon. Ta před několika týdny získala autorizaci pro zkonstruování první operativní základy v metropolitním regionu, a to pomocí své satelitní divize Kupier System.

Podle oficiálních zpráv obdržel Amazon povolení poskytovat satelitní internet v Chile na 30 let na celém jeho území. Z vyjádření Ministerstva dopravy a telekomunikací v Chile je tento krok velmi důležitý pro rozvoj a zlepšení připojení i v odlehlejších místech Chile, kterých je aktuálně stále dost. Průběh projektů se však značně liší, v případě Starlinku jsou již v nachystány dva pilotní projekty v oblasti Sotomó (Los Lagos) a Caleta de Sierra (Coquimbo), které budou spuštěny v prosinci tohoto roku. Amazon plánuje výstavbu tří stanic, které by měly být umístěny na silnici Carretera de la Fruta (Ruta 66).

Velké korporace se začínají obávat výsledků prezidentských voleb v Chile

Celkem 80,4 % velkých korporací působících v Chile se začíná obávat výsledků prezidentských voleb, které je mohou výrazně ovlivnit. Společně s pandemií a vytvářením nové chilské ústavy je to jeden z důvodů, proč se společnosti začínají strachovat o své investice a vymýšlet nejrůznější kroky, které by v případě nutnosti bylo potřeba udělat.

Podle předběžných průzkumů EY a novin Diario Financiero vyplynulo, že 45,2 % těchto společností vnímá výsledky voleb jako vysoce významnou položku v budoucnosti jejich fungování v zemi. 45,5 % společností věří, že bude politický vývoj v zemi pro jejich fungování příznivý, nicméně 33,7 % věří, že se naopak jejich situace zhorší. Pro růst prodejů i po politických změnách se vyjádřilo 52,8 % ze společností. I když je toto číslo velké, před 6 měsíci jich reagovalo kolem 66 %.

Nejen politická situace, ale hlavně pandemie ovlivnila velké korporáty v zemi. Nejen dlouhá karanténa, ale především strach z výskytu variace delta, drží některé obchodníky velmi zkrátka. Kolem 49 % obchodníků přiznalo, že by příchod této varianty jejich obchody přežily, nicméně více než 27 % tvrdí, že závisí na síle a délce karantény a funkčnosti vakcín. Z toho 5 % společností dodává, že by nové restrikce a variantu koronaviru ekonomicky nepřežily, 16 % z těchto společností by bylo závislých na speciálních opatřeních. Pouze 49 % obchodníků má dnes stejné výdělky, jako před pandemií a sociálními nepokoji, které v Chile zavládly na konci roku 2019. Kolem 40 % obchodníků však stále čeká, že se jejich tržby zlepší až v příštím roce.

BancoEstado představilo bankomaty pro zrakově postižené

Iniciativa se již šíří po celém Chile a má za úkol usnadnit přístup k běžným bankovním operacím také pro zrakově postižené osoby. Národní bankovní řetězec BancoEstado přestavilo svou novou síť celkem 665 bankomatů, které budou po celém Chile rozmístěny do konce roku. Tvořit budou asi 30 % veškerých bankomatů této banky v zemi.

Aktuálně funguje v Chile celkem 10 bankomatů s touto technologií, plánem do konce roku je ale zajistit celkem 665. Tím nebudou zrakově postižení odkázání na pomoc okolí, ale budou moci bankomat obsluhovat sami. Bankomat bude fungovat pomocí hlasu a v některých případech lze použít také číselnou klávesnici. Klient připojí svá sluchátka pomocí dotykového reliéfu k bankomatu. V tu chvíli přejde bankomat do zvukového módu a obrazovka zhasne. Podle výzkumu se v Chile nachází kolem 84 000 zrakově postižených osob, proto se BancoEstado rozhodlo pro tuto inovaci. Bankomaty se budou nacházet nejen přímo na pobočkách BancoEstado, ale také na veřejně přístupných místech, jako jsou nemocnice, obchodní centra, autobusové stanice, aj.

Chile a Spojené Arabské Emiráty zahájily jednání o volném obchodu

Autority obou zemí přijaly tzv. Acuerdo de Asociación Económica Integral (Ekonomické partnerské ujednání) během Expo Dubai. Obě země se tím zavázali v pokračování a podpoře v obchodní a ekonomické spolupráci. Setkání se zúčastnili Rodrigo Yáñez (náměstek pro mezinárodní ekonomické vztahy) a Thani bin Ahmed Al Zeyoudi (ministr zahraničního obchodu), aby zajistili průběh jednání v příštích 6 měsících trvání Expo Dubai. Tato dohoda byla první, kterou Chile vytvořilo v tomto regionu.

Výsledkem by mělo být usnadnění mezinárodního obchodu mezi oběma zeměmi, ale taktéž zlepšení služeb a digitálního obchodu. Země by tak měly obdržet lepší přístup na trhy a zlepšení investičních toků, usilují také o snížení cel a zlepšení celních postupů. Dohoda bude taktéž zahrnovat sanitární opatření, digitální ekonomiku, aj. Na schůzce bylo taktéž podepsáno memorandum o zlepšení a rozvoji hospodářské politiky a jednalo se taktéž o budoucnosti dodávek do těžebního sektoru, které jsou nyní palčivým problémem v Chile. Ze strany Spojených arabských emirátů je navíc toto propojení výhodné, neboť jak sám zmínil ministr Al Zeyoudi, je Chile důležitým partnerem v potravinářském průmyslu.

Chilská vláda připravila udržitelný plán pro rozvoj těžebního průmyslu

Chilskou ekonomiku silně ovlivňuje těžební průmysl, který se taktéž musí přizpůsobit celosvětovému ekologickému tlaku. Hlavním úkolem nového plánu pro udržitelný rozvoj v těžebním průmyslu, který je stanoven na 30 let – tedy do roku 2050, je hlavně zapojení obnovitelné energie a ekologického přístupu k výrobě.

V plánu nazvaném Política Nacional Minera (PNM 2050) bylo stanoveno 78 cílů, které by do roku 2050 měl těžební průmysl v Chile splňovat. Hlavním bodem je samozřejmě uhlíková neutralita, o kterou se již několik velkých mezinárodních firem tohoto oboru v Chile snaží. PNM 2050 je strategickým dokumentem, který vytýčené cíle stanovuje v krátkodobém i dlouhodobém úseku. Počítá s plánem, který zaštiťuje Ministerstvo těžby a Cocihlco. Obě tyto organizace mají za úkol dohlížet na správně plnění stanovených cílů po pětiletých úsecích. Pilíře projektu jsou celkem 4: ekonomický, životního prostředí, sociální a institucionální. Každý z pilířů má předem stanovené a jasně dané cíle. Dokument PNM 2050 byl oficiálně předložen k evaluaci životního prostředí (EAE) a bude také obsahovat kapitolu věnující se původnímu indiánskému obyvatelstvu v místech těžby. Aktuálně je tedy dokument prověřován ministerstvem životního prostředí v Chile a poté poputuje do rukou veřejnosti. Jakmile budou tyto etapy dokončeny, bude plán odsouhlasen a vejde v platnost.

Chilská ekonomika dnes a zítra

Prezident Piñera na začátku října oznámil velký nárůst ekonomiky za srpen 2021. Ekonomika se v tomto měsíci zvýšila o 19,1 %, více než bylo původně očekáváno. Chile by tak podle oborníků mělo být schopno dostat se na stejnou úroveň v ekonomice, jako mělo před celosvětovou pandemií, ještě rychleji. Stejně tak se rapidně snížila také nezaměstnanost v zemi.

Chile je jednou z latinskoamerických ekonomik, která dosáhla nejvyššího růstu za posledních 10 let. Přestože chilské HDP díky pandemii COVID-19 kleslo v roce 2020 o 6 %, v roce 2021 se počítá s neustálým zvyšováním (až na 4,5 %) a dále v následujícím roce 2022 až o 3,2 %. Banco Central zveřejnila měsíční ekonomickou aktivitu (Imacec), která stoupla o 20,1 % v průběhu června v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Předčila tak všechna očekávání, která odborníci měli. Ti předpovídali maximální nárůst HDP o 18 %. Současný růst má za následek především extrémní snížení ekonomické aktivity za minulý rok, kdy celý svět pandemie zasáhla. Obecně dosáhl trh zvýšení o 46,4 %. Služby si letos polepšily o 17,8 %. Hlavním motorem pro zlepšení byl podnikatelský sektor, ale také vzdělávací a zdravotní odvětví. Menší mírou přispěly také restaurace, hotely a doprava.

Hlavním důvodem ekonomického zlepšení v Chile je rychlá distribuce vakcín proti COVID-19. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) předpovídá, že HDP se v Chile tento rok zvedne až na 6,7 %. Tím by se mělo v roce 2022 dostat až na úroveň před vypuknutím pandemie. Dopad pandemie a s nimi spojených karantén je v období tohoto roku o mnoho menší, hlavně díky vládním finančním podporám, které obyvatelstvo země získalo. Hlavní změnou je soukromá spotřeba. Ta bude v tomto roce hlavním tahounem pro oživení ekonomiky. OECD uvádí, že i přesto, že se poptávka zmenší, investice naopak nabydou na síle – a to především díky růstu cen mědi, veřejným investicím a příznivým podmínkám financování. Výsledky průzkumu OECD dále potvrzují zvyšování nezaměstnanosti, která se nestihne „vzpamatovat“ z pandemie rychleji než ekonomická aktivita země. Nicméně i tuto složku v budoucnu čeká zotavení, i když pomalejší.

Přestože se Chile v posledních letech snaží o diverzifikaci ekonomiky, je stále velmi silně orientovano na těžbu mědi. V té má největší poptávku ze strany Číny. Chile má taktéž jako jedna z mála zemí Latinské Ameriky vysokou míru industrializace. Hlavními sektory jsou zde těžební (měď, uhlí, nitráty, lithium), manufakturní (potravinářský průmysl, chemický průmysl a dřevařský průmysl) a také zemědělský (rybolov, ovocnářství). Industriální sektor v Chile zaujímá 29,3 % HDP a zaměstnává 22 % aktivního obyvatelstva. Chile je vývozcem 1/3 celkové světové zásoby mědi. Kromě těžebního průmyslu je Chile také hlavním vývozcem vína v latinskoamerickém regionu.

Agentura CzechTrade v Chile informuje české podnikatele, že plánovaná obchodní mise v těžebním průmyslu je odložena na začátek listopadu 2021. Přesnější datum bude vzhledem k aktuální pandemické situaci, uveřejněno později. Situace v zemi je však stále velmi nejasná a komunikace s chilskými partnery je bohužel vždy obestřena velkou nejistotou a dlouhými reakčními prostoji.

Zahraniční kancelář v Chile i přes nepříznivou situaci funguje bez větších omezení a nadále poskytuje českým firmám kompletní poradenství a podporu pro export, vstup i vyhledávání potenciálních obchodních partnerů pro české firmy na chilském trhu.

Podmínky cestování do Chile

Opatření zákazu vstupu do země se se snížením počtu nakažených změnilo a jejich pravidla byla aktualizována. Od 1. října do 31. října 2021 musí každý, kdo má potvrzení o očkování v cizině, vykonat 5denní karanténu. Od 1. listopadu 2021 platí tato pravidla:

Do Chile mohou VSTOUPIT:

 1. Chilané a rezidenti přes všechny otevřené a přístupné hranice:
  • Aeropuerto Arturo Merino Benítez
  • Aeropuerto Iquique
  • Aeropuerto Antofagasta
 2. Cizinci a turisté, kteří nejsou rezidenti
  • s ukončeným očkováním proti COVID-19 a platným mezinárodním očkovacím potvrzením (viz níže)
  • s platným tzv. salvoconducto vydaným ambasádou či konzulátem v zemi původu
  • s hotovým Decreto 102 chilského ministerstva vnitra

Podmínky pro vstup do Chile:

 1. Oficiální dokumenty: Cestující musí vyplnit formulář „Declaración Jurada de Viajeros“ elektronicky, a to maximálně 48 hodin před nástupem do letadla. Formulář je dostupný na www.c19.cl a bude kontrolován již na letišti a při vstupu do země.
 2. PCR test: Cestující musí společně s výše uvedeným dokumentem předložit také negativní PCR test, jehož výsledek nesmí být starší než 72 hodin při nástupu do přímého letu do Chile.
 3. Pojištění: Každý cizinec musí předložit platné zdravotní pojištění, které se týká také spojení s nemocí COVID-19, jehož minimální hodnota je 30 000 USD. Doklad o pojištění musí být předložen v mezinárodním jazyce společně s dalšími dokumenty.

Po příjezdu do Chile musí každý cestující vykonat karanténu za předem stanovených opatření. To sestává z následujících pokynů:

Karanténa

 • osoby s „Pase de Movilidad“ či potvrzením od Ministerstva zdravotnictví o platném očkování obdrženém v cizině:
  • dodržují karanténu pouze do obdržení negativního výsledku PCR testu vykonaného po příjezdu do země
 • osoby bez „Pase de Movilidad“ či bez uznání od Ministerstva zdravotnictví o platném očkování obdrženém v cizině:
  • 7denní karanténa v hotelu či na domovské adrese
 • V domácí karanténě musí být všichni členové jedné domácnosti, což zahrnuje také ty, kteří necestovali.
 • Do destinace, kde bude cestující vykonávat karanténu, se musí vždy dostat pouze osobní přepravou a nesmí udělat jakoukoli zastávku během cesty. Všechny osoby, které cestují s tímto člověkem ve vozidle musí taktéž do karantény.
 • Veškeré informace o místě vykonávání karantény musí být zadány předem v „Declaración Jurada de Viajeros“ na adrese www.c19.cl.

14denní sledování

 • Autoreport: každý cestující, který vstoupí na území Chile, musí po dobu prvních 14 dní svého pobytu vyplňovat denně formulář týkající se možných projevů symptomů onemocnění COVID-19. Tento formulář bude automaticky zasílán na předem oznámený e-mail cestujícího. Každá osoba, která zaregistruje symptomy a příznaky onemocnění, musí toto zaznamenat do formuláře a setrvat v karanténě. Pomocí formuláře bude dále kontaktována zdravotnickým ústavem v Chile.
 • Testování: Po cestujících může být vyžadováno vykonání testu v prvních 14 dnech jeho pobytu v Chile, a to pomocí testů PCR nebo antigenních testů.
 • Pokutování: Pokud cestující nedodrží předem stanovenou karanténu, může být následně pokutován. Pokuty jsou stanovovány pomocí neustálých kontrol, které se po dobu prvních 14 dní mohou objevit.
 • Pozitivita: Je-li cestující pozitivní, bude ihned přemístěn do tzv. Residencia Sanitaria, kde vykoná pod dohledem zbytek karantény. Residencia Sanitaria je v tomto případě hrazená státem.

Podmínky pro ODJEZD z Chile:

 • Z Chile je povoleno odjet Chilanům a rezidentům, pokud mají „Pase de Movilidad“. Toto neplatí pro děti, které s tímto ověřením ještě nepočítají. Ze země je možné odletět pouze přes stanovená letiště (viz výše). Dalším způsobem je požádání o výjimku opuštění země na comisaría virtual z důvodu humanitárních, zdravotních, aj. Správnost důvodu ověřuje chilská policie a na jejich základě podává propustku ze země.
 • Cizinci, kteří nemají rezidenci v Chile mohou odjet pouze prokázáním platného pasu z místa bydliště (tedy země původu).

Dbejte také oficiálních nařízení svého velvyslanectví. Velvyslanectví České republiky v Santiagu de Chile neustále aktualizuje všechny nejdůležitější informace pro cestující z ČR na svých stránkách https://www.mzv.cz/santiago.

Tým zahraniční kanceláře CzechTrade Chile

Další informace o situaci v Chile přináší rozhovor s Jiřím Jílkem.

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě
• Oblasti podnikání: Obchod | Služby
• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí